Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 1 Nadzór nad jakością wody do spożycia w budynkach publicznych Warsztaty na temat technologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 1 Nadzór nad jakością wody do spożycia w budynkach publicznych Warsztaty na temat technologii."— Zapis prezentacji:

1 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Nadzór nad jakością wody do spożycia w budynkach publicznych Warsztaty na temat technologii uzdatniania wody do spożycia Warsztaty z komponentu 4, Punkt programu 4.1b Warszawa, Dipl.-Ing. Wolfgang Hentschel Frankfurt a.M., Germany Tel

2 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Podstawy prawne § 4 ust. 1 TrinkwV 2001 Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi być wolna od patogenów, zdatna do spożycia i czysta. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeśli przy pozyskiwaniu, uzdatnianiu i dystrybucji wody zachowane są ogólnie uznane przepisy techniczne a woda przeznaczona do spożycia przez ludzi odpowiada wymaganiom §§ 5 do 7. Jakość wody do spożycia Dotrzymanie Przepisów technicznych Dotrzymanie wartości granicznych +

3 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Przepisy techniczne: a. a. R. d. T. (niemiecki skrót: ogólnie uznane przepisy techniczne) Na przykład: VDI 6023: Higiena w instalacjach wody do spożycia. Wymagania dotyczące planowania, wykonania, eksploatacji i konserwacji. DIN 1988 Przepisy techniczne dla instalacji wody do spożycia (TRWI) / EN 1717 Ochrona wody do spożycia przez zanieczyszczeniami i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed zanieczyszczeniami wody spowodowanymi przepływem powrotnym, wybór urządzeń zabezpieczających wodę do spożycia. DVGW 551 "Urządzenia do podgrzewania i dystrybucji wody do spożycia; środki techniczne służące do ograniczenia wzrostu Legionelli; Planowanie, budowa, eksploatacja i konserwacja instalacji wody do spożycia.

4 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Wartości graniczne i próbobranie TrinkwV 2001 Próbobranie przebiega zgodnie z zaleceniami zawartymi w odpowiednich ogólnie uznanych przepisach technicznych (DIN EN ISO 19458, DVGW 551)

5 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Co powinna przynieść inspekcja? Inspekcja techniczna prowadzona przez urząd zdrowia może odnieść się tylko do wybranych szczegółów. Służy ona przede wszystkim do rozpoznania nieprawidłowości, które mogą ewentualnie świadczyć o konieczności przeprowadzenia dalszej technicznej inspekcji przez przedsiębiorstwo fachowe Powinna ona poza tym dać wskazówki na temat odpowiednich środków technicznych w przypadku niedotrzymania wartości granicznych.

6 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Pytania Które techniczne punkty są ważne dla oceny z higienicznego punktu widzenia, a z których można zrezygnować Jak i gdzie pobierać próbki, ile ma być próbek i na jakie parametry?

7 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Higieniczne słabe punkty w instalacjach domowych Zbyt niskie temperatury wody (centralne / peryferyjne) Niewystarczająca izolacja Stagnujące elementy konstrukcji Zła cyrkulacja Tworzenie się kamienia i osadów Awarie / defekty / wadliwe instalacje Błędy w planowaniu / eksploatacji / konserwacji i reperacji Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

8 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Treść technicznej listy kontrolnej urzędu zdrowia Frankfurtu nad Menem Ogólne dane dotyczące nieruchomości Urządzenia wody przemysłowej Filtr cząstek Materiały zastosowane w wodociągu Uzdatnianie ciepłej wody Cyrkulacja Urządzenia ochrony przeciwpożarowej Urządzenia uzdatniające Inne: np. izolacja wodociągu, zasilanie wtórne, ogrzewanie, technologia dot. Legionelli

9 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli T w 60 °C EG 1. OG 2. OG 3. OG Hausinstallationssystem TWE T T T z =T w -5 K m³ 000 FIL KW T T T T T T DMA TTTT

10 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Przykłady szczegółów interesujących z punktu widzenia higieny

11 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Ryzyko higieniczne: Filtr dokładnego oczyszczania Filtr do dokładnego czyszczenia z przepływem wstecznym bez przyłączenia do płukania Niedziałające urządzenie dozujące m³ 000 FIL KW Filtr do dokładnego czyszczenia zabrudzony Podłączenie szeregowe filtra bez sensu

12 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Ryzyko higieniczne: Podłączenia instalacji domowej z rurami obiegowymi Na rurze obiegowej brakuje zaworu opróżniającego. Odpływ filtra bezpośrednio połączony z siecią kanalizacyjną. Z higienicznego punktu widzenia powinno się zawsze unikać rur obiegowych, bo w tych częściach przewodu zawsze dochodzi do stagnacji. 2. Filtr w rurze obiegowej niepotrzebny stagnacja Rura obiegowa bez opróżnienia m³ 000 FIL KW

13 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Ryzyko higieniczne: Podłączenie przewodu przeciwpożarowego bez rozdzielenia systemowego Przewód wody do spożycia z niezabezpieczonym podłączeniem przewodu przeciwpożarowego. Należy zwracać uwagę na wymiarowanie! wolny wypływ Przewód dostarczający wodę do spożycia Przewód wody do spożycia Bezpośrednie podłączenie przewodu przeciwpożarowego

14 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Ryzyko higieniczne: niekompletna instalacja podgrzewacza wody do spożycia Brakuje oznakowania przewodu wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji Brak zaworów zamykających Brak armatury do pobierania próbek wody Brak termometru do kontroli temperatury TWE T

15 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Ryzyko higieniczne: zła temperatura na ogrzewaczu wody Temperatura ustawiona na ogrzewaczu wody do spożycia jest za niska; Temperatura minimalna, ciepła woda, przewód doprowadzający: 60 °C Temperatura minimalna, ciepła woda, przewód odprowadzający: 55 °C Temperatura maksymalna, zimna woda: 25 ° C

16 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Ryzyko higieniczne: Długie przewody do armatury zabezpieczającej Przewód wydmuchowy od zaworu bezpieczeństwa nie może zostać opróżniony. Możliwe jest wsteczne skażenie systemu wody do spożycia, ponieważ zawór bezpieczeństwa nie jest zabezpieczony. Przewód wydmuchowy bez opróżnienia Zawór bezpieczeństwa TWE T Zawór bezpieczeństwa

17 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Komentarz niepotrzebny Ryzyko higieniczne: brak regularnego czyszczenia ogrzewacza wody do spożycia TWE T

18 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Ryzyko higieniczne: Martwe obszary Na zamknięciu martwego przewodu widać skrajny przykład biofilmu Przewody, które są już niepotrzebne, powinny zostać oddzielone bezpośrednio od przewodu pionowego i zdemontowane.

19 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Kierunek wbudowania armatury Zły kierunek wbudowania armatury zmniejsza lub całkowicie likwiduje jej funkcjonalność

20 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Urządzenia rozdzielające i zbiorcze za długie króćce rezerwowe Przewody opróżniające poprowadzone zbyt daleko do dołu Na rozdzielaczu brakuje termometru i manometru

21 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Pomiar temperatury na cyrkulacyjnej rurze rozgałęźnej – przykład obliczeń 60°C 30°C 10 ml/Min 5 ml/Min Temperatur Volumenstrom ,7 ? Ogólny wzór: aA+bB+cC=(a+b+c)z Pion 4 jednak wskazuje tylko 30 °C, być może powstaje przeszkoda dla przepływu!

22 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Ryzyko higieniczne: Napowietrzacz pionu odpowietrzniki z powłoką Wzrost mikrobiologiczny w odpowietrzniku Odpowietrzniki nie są już stosowane w Niemczech, preferuje się zabezpieczenia indywidualne

23 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Elektroniczna dokumentacja szczegółów technicznych

24 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Dokumentation: Filter

25 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Dokumentation: TWE

26 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Dokumentation: Zirkulation

27 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Dukumemtation: Zentralmischer

28 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Dokumentation: Brandschutzanlage

29 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Dokumentation: Wasseraufbereitung

30 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Dokumentation: Leitungsmaterialien

31 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Dokumentation: Sonstiges

32 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 1 Nadzór nad jakością wody do spożycia w budynkach publicznych Warsztaty na temat technologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google