Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena materiałów organicznych przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia z punktu widzenia higieny Część 1 Federalny Urząd ds. Ochrony Środowiska (UBA)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena materiałów organicznych przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia z punktu widzenia higieny Część 1 Federalny Urząd ds. Ochrony Środowiska (UBA)"— Zapis prezentacji:

1 Ocena materiałów organicznych przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia z punktu widzenia higieny Część 1 Federalny Urząd ds. Ochrony Środowiska (UBA) Dział: Higiena wody do spożycia i wody w basenach Zakres II 3.4Oddział ds. Wody Ramona Schuster Twinning Projekt PL06/IB/EN/01kwiecień 2009

2 Podział Ogólne zasady Podstawy prawne Prawo europejskie dot. materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Budowa i treść poszczególnych wytycznych

3 Zwiększenie bezpieczeństwa higienicznego systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia przy Zachowaniu wysokiego poziomu dystrybucji wody do spożycia Zachowaniu i rozwijaniu możliwości dystrybucji wody do spożycia nie zawierającej chloru lub zawierającą tylko jego niewielką ilość Część ogólna Cele

4 Zasady Wysoki priorytet ochrony zdrowia Transparencja, identyfikowalność i poufność Wykonalny system Równość szans dla wszystkich produktów Wnioski z doświadczeń Uwzględnienie standardów EAS Część ogólna

5 Podstawy prawne IfSG § 40 łącznie z § 37, ust. 1 Rozporządzenie o wodzie do spożycia - TrinkwV 2001 § 6: Zalecenie minimalizacji dot. wszystkich substancji chemicznych § 17 ust. 1: Wymagania dot. materiałów Rozporządzenie o ogólnych warunkach zaopatrzenia w wodę (AVBWasserV) § 12: Elementy instalacji u klienta

6 Prawne znaczenie wytycznych Falke; Susnjar: Prawna ocena zaleceń i wytycznych Federalnego Urzędu ds. Ochrony Środowiska. UBA-Texte 11/2007 I/3181.pdf Podstawy prawne

7 Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością Rozporządzenie ramowe 1935/2004/EC Rozporządzenie w sprawie GMP 2023/2006/EC Tworzywa sztuczne: –Dyrektywa 2002/72/WE + poprawki: Tworzywa sztuczne –Dyrektywa 78/142/EWG + poprawki: Chlorek winylu –Rozporządzenie 372/2007/WE: Migracja zmiękczaczy –Dyrektywa 82/711/EWG: Badania dot. migracji –Rozporządzenie 282/2008/WE Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu –Rozporządzenie 1895/2005/WE: BADGE/BFDGE/NOGE 93/11/EWG nitrozoamina (elastomery) Prawo europejskie

8 Historyczny rozwój informacja Komisji ds. Tworzyw Sztucznych przy Federalnym Urzędzie Zdrowia: PCW, polietylen, … 1977Zalecenia KTW: PCW, polietylen 1979Zalecenia KTW : polipropylen, polioksymetylen 1985Zalecenia KTW : Guma 1987Zalecenia KTW (uzupełnienie): Guma 1998Ponowne powołanie KTW-AG informacja BgVV: Wycofanie zalecenia XL … 2003Wytyczna dot. żywicy epoksydowej, Wytyczna dot. smarów 2005Wytyczna KTW (zastępująca zalecenia KTW oprócz dot. gumy) Wytyczna dot. powłok Wytyczna dot. modelowania (w postępowaniu informacyjnym) 20??Wytyczna dot. elastomerów (zastępująca zalecenie KTW dla gumy ) Wytyczne

9 Wytyczne UBA Powłoki z żywicy epoksydowej 9/2003 Powłoki organiczne 9/2007 Smary sanitarne 9/2003 Wytyczna KTW 12/2005 Wytyczna ws. elastomerów?/20?? Wytyczna ws. modelowania?/2009 nkwasser/verteilung.htm Przegląd wytycznych

10 Wymagania dot. materiałów organicznych KTWWytyczneEAS Dopuszczalna lista Dot. materiałów Dot. grup materiałów Nie ma szczególnych kryteriów dla materiałów Wymagania dot. inspekcji Zalecenie KTW 2. Mitteilung Normy CEN Ocena 4 czynniki zakresu stosowania DWPLL + czynniki konwersji DWPLL + 13 czynników konwersji Certyfikaty Świadectwa certyfikacji + certyfikaty DVGW krajowa certyfikacja Wytyczne

11 Parametry do oceny KrokKTWWytyczneEAS Zapach/smakXXX Mętność/BarwaOcena wzrokowa X Zapotrzebowanie chloru X-? Całkowity węgiel organiczny XXX Pojedyncze substancje -XX Wzrost mikrobiologiczny W 270 X GC-MS-Screening--X Cytotoksyczność--X Wytyczne

12 Tworzywa sztuczne Monomery i dodatki 2002/72/WE, rozporządzenie ws. narzędzi Poza tym tylko dla dodatków Krajowe oceny w zaleceniach BfR, substancje zatwierdzone przez SCF lub EFSA Środki barwiące i wypełniacze Zalecenia BfR IX, Zalecenia BfR LII Środki pomocnicze w polimeryzacji Krajowe oceny w zaleceniach BfR PowłokiWytyczna ws. powłok (Załącznik) SilikonyZalecenie BfR XV SmaryWytyczna ws. smarów (Załącznik 1) Listy dopuszczalnych środków w wytycznych

13 Zasadnicza budowa wytycznych dot. polimerów Listy dopuszczalnych środków Wartości kontrolne Wymagania dot. inspekcji Wytyczne

14 Pochodzenie wartości kontrolnych Krok Miejsce obowiązywania Ograniczenie 0Człowiek TDI [mg/kg KM d]* 1 Woda do spożyciaDWPLL= 1 / 20 SML 2Woda badana M max = DWPLL/ F c [mg/dm² d] = [mg/dm³] / [d/dm] Wytyczne – wartości kontrolne

15 Zakresy zastosowaniaF c w d/dm Rura DN < 80 mm20 Rura 80 mm DN < 300 mm 10 Rura DN 300 mm5 Oprzyrządowanie1/5 rury Uszczelki1/50 rury Zbiorniki w instalacji domowej4 Zbiorniki poza instalacją domową1 Systemy reparacji dla zbiorników 1/100 zbiornika Wytyczne – wartości kontrolne

16 Badanie migracji wg DIN EN , -2 Ocena produktu w części 2 Wytyczne – wymagania dot. inspekcji

17 Wytyczna dot. modelowania Wytyczna do matematycznego oszacowania migracji poszczególnych substancji z materiałów organicznych do wody do spożycia W zastępstwie analitycznego dowodu na dotrzymanie wymagań dot. przekroczenia zawartości substancji dla poszczególnych substancji Zastosowanie w ramach wytycznych KTW, dot. powłok i dot. smarów Wytyczne


Pobierz ppt "Ocena materiałów organicznych przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia z punktu widzenia higieny Część 1 Federalny Urząd ds. Ochrony Środowiska (UBA)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google