Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia"— Zapis prezentacji:

1 Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Ramy czasowe Projekt na koniec października 2008 Nowe przepisy obowiązują min. od 2013 r. Jeżeli termin w październiku 2008 nie zostanie dotrzymany, projekty będą przyjmowane dopiero od 2010 r. (ze względu na wybory do PE) [ogłaszane ustnie]

2 Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
link do strony CIRCA zawierającej dokumenty

3 Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Główne zagadnienia WSP (Water Safety Plans) Przegląd parametrów chem. + nowe kategorie Przegląd parametrów mikrobiologicznych Małe sieci wodociągowe (przepisy, nadzór, sprawozdawczość) EAS ogólny oraz (tylko) dla produktów budowlanych wchodzących w kontakt z wodą pitną Standaryzacja monitoringu, próbobrania, analiz Ocena wpływu (z wyłączeniem EAS i instalacji domowych) Określenie zakresu prawa dot. żywności, woda butelkowana

4 Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Propozycja DHI + konsultantów: Rekomendacja – nowa struktura załącznika 1 1 Główna grupa parametrów, które muszą być włączone do standardów krajowych i wartości wskaźników, dla których powinien istnieć wymóg monitorowania lub zademonstrowania, przy pomocy analizy ryzyka lub analizy chemicznej, że nie są obecne w wodzie nieuzdatnionej lub przeznaczonej do spożycia 1A Parametry istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego oraz dla konsumentów. Znajdują się one w załączniku 1B do obecnie obowiązującej dyrektywy. Błędy muszą być przedmiotem dochodzenia, a w jego wyniku podjęte działania n.p. arsen i pestycydy 1B Parametry istotne z punktu widzenia akceptowalności wody przez konsumentów oraz jako wskaźniki jej jakości. Znajdują się one w załączniku 1C do obecnie obowiązującej dyrektywy. Błędy muszą być przedmiotem dochodzenia, ale działania podejmowane są jedynie w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego n.p. żelazo, kolor 2 Parametry, substancje oraz grupy substancji, które podlegałyby identyfikacji i kontroli w ramach planów bezpieczeństwa wody pitnej (PBWP) 2A Substancje, które nie muszą być monitorowane, jeżeli identyfikacja zagrożenia oraz ocena ryzyka wskazują, że nie wystąpią. n.p. rozpuszczalniki chlorowe, produkty uboczne dezynfekcji 2B Substancje podlegające kontroli w ramach PBWP, dla których nie istnieją odpowiednie analizy n.p. związki zakłócające procesy hormonalne, większość toksyn sinicowych 2C Substancje pochodząc ze środków chemicznych oraz materiałów wchodzących w kontakt z wodą pitną podlegające kontroli na podstawie specyfikacji produktu i sposobu jego użycia n.p. akrylamid, chlorek winylu

5 Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Propozycja WG: Punkty i metody pobierania prób do celów monitoringu zgodności Tabela XXX Punkty, gdzie można pobierać próby do badania parametrów Załącznika I do obecnie obowiązującej Dyrektywy w ramach monitoringu zgodności Przykład: Parametr Punkt wyjścia Wodociąg Kran konsumenta E. coli X Enterococci Akrylamid Antymon Arsen Benzen Benzopireny Bor Bromki Kadm Chrom Miedź

6 Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Propozycja WG: Załącznik 2 Częstotliwość pobierania prób do celów monitoringu zgodności Tabela 3 Minimalne częstotliwości pobierania prób do celów monitoringu zgodności strefy zaopatrzenia w wodę Ilość dostarczonej wody Liczba prób do badania zgodności Częstotliwość zwiększona Częstotliwość standardowa m3/dzień n/rok ≤ 10 1 > 10 − ≤ 100 4 > 100 − ≤ 1000 12 > 1000 – ≤ 3000 + 1 na każde 3300 m3/dzień oraz taką część ilości łącznej > 3000 − ≤ 10,000 + 3 na każde 1000 m3/dzień oraz taką część (ilość minus 3000) > 10,000 − ≤ 100,000 + 1 na każde 10,000 m3/dzień oraz taką część ilości łącznej 10 + 1 na każde 25,000 m3/dzień oraz taką część ilości łącznej Zwiększona częstotliwość dotyczy badań na obecność E. coli, Enterococci, miano coli, ilość kolonii w temp. 22°C, ilość kolonii w temp. 37°C, C. perfringens, obecność antymonu, kadmu, chromu, miedzi, ołowiu, niklu, kolor, konduktywność, zapach, pH, smak, mętność (patrz również uwaga 15 do Tabeli 1). Zwiększona częstotliwość dotyczy również badań na obecność aluminium i żelaza, jeżeli obecne są w używanych flokulantach, amoniaku, jeżeli podczas uzdatniania wody powstają prekursory oraz azotanów (III), jeżeli w procesie dezynfekcji stosuje się chloraminację.

7 Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Liczba prób Ilość dostarczonej wody (m3/dzień) Rys. 2 Minimalna częstotliwość próbobrania do badań na obecność E. coli, Enterococci, miana coli, ilości kolonii w temp. 22°C, ilości kolonii w temp. 37°C, C. perfringens oraz koloru, konduktywności, zapachu, pH, smaku, mętności generalnie zwiększa się w przypadku średniej produkcji mniejszej niż m3/dzień. To samo dotyczy minimalnych częstotliwości próbobrania do badań na obecność aluminium, amonu, żelaza i azotanów (III), zgodnie z uwagą 3 do Tabeli 3 w Załączniku 2 (tzn. jeżeli związki te znajdują się w WP w wyniku uzdatniania).

8 Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Liczba prób Ilość dostarczonej wody (m3/dzień) Minimalna częstotliwość pobierania prób do badań na obecność aluminium, amonu, żelaza i azotanów (III) niezgodna z uwagą 3 do Tabeli 3, Załącznik 2 (np. jeżeli związki te naturalnie występują w surowej wodzie)

9 Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Inne zagadnienia ważne w opinii Min. Zdr./UBA Wyjaśnić kwestię brakujących przepisów dot. parametrów radioaktywności Uregulować wszystkie materiały mające styczność z WP, szczegółowa zmiana artykułu 10 Przegląd kryteriów analiz chemicznych Ocena wpływu do celów EAS oraz instalacji domowych Zachowanie zakresu DWP: wszystkie wodociągi, indywidualne ujęcia wody, z możliwością wprowadzenia wyjątków, ciepła/gorąca woda

10 Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
„Zawsze wybierać należy właściwe narzędzia” Dziękuję!


Pobierz ppt "Zmiana dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google