Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymogi techniczne i prawne dla ruchomych instalacji zaopatrzenia w wodę do spożycia - nowa norma DIN 2001- Część 2 - Dr Hartmut Bartel, UBA, Berlin -Współpraca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymogi techniczne i prawne dla ruchomych instalacji zaopatrzenia w wodę do spożycia - nowa norma DIN 2001- Część 2 - Dr Hartmut Bartel, UBA, Berlin -Współpraca."— Zapis prezentacji:

1 Wymogi techniczne i prawne dla ruchomych instalacji zaopatrzenia w wodę do spożycia - nowa norma DIN 2001- Część 2 - Dr Hartmut Bartel, UBA, Berlin -Współpraca Dr Wolfgang Krüger, BMG i Dipl.-Ing. Rainer Mahnke, EBA © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

2 Rozporządzenie ws. Wody do Spożycia (TrinkwV, 2001) § 3 Definicje W rozumieniu niniejszego Rozporządzenia, instalacje zaopatrzenia w wodę obejmują: a)Instalacje wraz z należącymi do nich stałymi sieciami doprowadzającymi, które dostarczają odbiorcom ponad 1000 m 3 rocznie wody do spożycia przez ludzi, b)Instalacje, które dostarczają lub produkują (małe wodociągi) najwyżej 1000 m 3 rocznie wody do spożycia przez ludzi, w tym również pozostałe, instalacje przenośne c) Urządzenia przydomowe, do których woda do spożycia przez ludzi doprowadzana jest z instalacji wymienionej w punkcie a lub b; © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

3 Instalacje wg § 3 (b) TrinkwV 2001 Małe instalacje (wodociągi) (stałe): Własne zaopatrzenie w wodę (przydomowa studnia) Małe instalacje zaopatrujące w wodę osoby trzecie (np. zarządca budynku) Małe instalacje zaopatrujące w wodę osoby trzecie (zakłady produkujące żywność) Instalacje ruchome: (pozostałe, przenośne) Zaopatrzenie w wodę do spożycia w pojazdach Zastępcze zaopatrzenie w wodę do spożycia Czasowe zaopatrzenie w wodę do spożycia na targach i imprezach ulicznych © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

4 Wymogi prawne Zakres regulacjiPodstawa prawna PodstawyIfSG i Dyrektywa 98/83/WE Małe/przenośne urządzeniaTrinkwV 2001 § 3 Produkcja żywnościLFGB + Wyt. WE ws. Żywności Zal. 178 Metody dezynfekcji§ 11 TrinkwV 2001 (Lista UBA) Substancje do uzdatniania§ 11 TrinkwV 2001 (Lista UBA) ust. ws. subst. chememicznych (Wyt. ws.Biocydów) Materiały§ 17 ust.1 TrinkwV 2001 Bundeswehra /Kolej§ 22 i § 23 TrinkwV 2001 © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

5 Normy techniczne (1) Arkusze robocze i DVGW Prüfgrundlagen VP 549: Węże doprowadzające wodę stosowane w czasowym transporcie wody do spożycia; Wymogi i kontrola VP 550: Armatura do węży doprowadzających wodę stosowane w czasowym transporcie wody do spożycia W 294 części 1-3: Urządzenia odkażające promieniem ultrafioletowym w zaopatrzeniu w wodę W 229, W 295, W 296, W 623, W 624: Dezynfekcja wody do spożycia (Cl 2, ClO 2 ) W 291 Oczyszczanie i odkażanie urządzeń rozdziału wody © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

6 Normy DIN DIN 1988 i DIN EN 1717: Przepisy techniczne dotyczące instalacji wody do picia DIN 2001 – Część 2: Zaopatrzenie w wodę do picia z ruchomych instalacji DIN EN xx xxx: Substancje uzdatniające (ok. 100) DIN EN 1645-1: Mieszkalne pojazdy kampingowe DIN 27203, Części 11+12: Stan pojazdów szynowych (Instalacji zaopatrzenia w wodę i urządzeń kuchennych) DIN EN ISO 15748: Instalacje zaopatrujące w wodę na statkach i budowach wodnych Normy Techniczne (2) © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

7 Normy Techniczne (3) Szczególne przepisy Przepisy Bundeswehry Przepisy Federalnego Urzędu Kolejowego Wytyczne dotyczące kontroli statków pływających po rzece Ren (RheinSchUO) Przepisy UE w zakresie przemysłu lotniczego (JAR 25x799) Przepisy dotyczące higieny w stacjach napełniania (porty/lotniska) inne (pozostałe zalecenia dotyczące imprez i targów ulicznych) © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

8 Zakresy zastosowania instalacji ruchomych Pojazdy drogoweautokary, samochody kampingowe Pojazdy wodnestatki pasażerskie i towarowe Pojazdy powietrzne instalacje uzdatniające i napełniające – na lotniskach uzdatnianie lub produkcja wody w samolotach Pojazdy szynowenp. wagony restauracyjne lub sypilane © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

9 Zakresy zastosowania instalacji ruchomych Zaopatrzenie zastępcze Cysterna zaopatrująca w wodę należąca do przedsiębiorstwa wodociągowego lub pomocy technicznej, studnie, których woda uzdatniana jest za pomocą instalacji ruchomych Przyłącze czasowe stoiska i budki z żywnością, namioty piwne, toalety przenośne, urządzenia sanitarne w samochodach kampingowych Instalacje napełniające stałe lub ruchome instalacje napełniające pojazdy wodne, powietrzne i lądowe wodą do spożycia ze zbiorników Instalacje zaopatrujące Zaopatrzenie w wodę do spożycia stoisk spożywczych na imprezach lub targach ulicznych © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

10 DIN 2001 - 2 Zaopatrzenie w wodę do picia z małych lub ruchomych instalacji - Część 2: Instalacje ruchome - Wymogi dla wody do spożycia, planowanie, budowa, działanie i konserwacja instalacji - Normy techniczne DVGW - © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

11 Odcinki zaopatrzenia I - III © Dr. Bartel, Umweltbundesamt AB Versorgungs- leitung WVU Betreiber I Ü AV AB SL AB SL AB II zaA III SL F B B V F AV AA AB SL Versorgungsabschnitt AB Versorgungsabschnitt AB F * HD EA AF F EA *Auswahl der Sicherungseinrichtung an der Übergabestelle richtet sich nach dem maximal zu erwartenden Risiko

12 Spis treści normy DIN 2001-Teil 2 1Zakres zastosowania 2Podstawy prawne 3Pojęcia 4Struktury zaopatrzenia i zakresy odpowiedzialności 5Centralne zaopatrzenie w wodę do spożycia (odcinek zaopatrzenia I) © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

13 DIN 2001-Teil 2 6Instalacje zaopartujące i napełniające (odcinek zaopatrzenia II) 6.1Wprowadzenie 6.2Podstawowe wymagania 6.3Zakres odpowiedzialności 6.4Wymogi w zakresie projektowania i instalacji 6.5Dezynfekcja wody do spożycia 6.6Instalacje napełniające dla pojazdów szynowych i powietrznych 6.7Instalacje napełniające dla pojazdów drogowych i cystern 6.8Instalacje zaopatrujące czasowo przyłączone do wodociągów 6.9Przewody wodociągowe (pomiar i instalacja) 6.10Praca instalacji zaopatrujących i napełniających 6.11 Kontrole instalacji zaopatrujących i napełniających oraz wody do spożycia przez operatora © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

14 Zasada czasowego przyłączania do wodociągu (imprezy uliczne/targi) Hydrant SE © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

15 Schemat instalacji zaopatrującej (1) © Dr. Bartel, Umweltbundesamt VIVI V III V II

16 Schemat instalacji zaopatrującej (2) © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

17 Norma DIN 2001- Część 2 7Zaopatrzenie w wodę do spożycia (odcinek zaopatrzenia III) 7.1Wprowadzenie 7.2Podstawowe wymagania 7.3Zakres odpowiedzialności 7.4Wymogi w zakresie projektowania i instalacji 7.5 Kontrole instalacji i wody do spożycia przez operatora 8Urzędowy monitoring instalacji wody do spożycia 9Rejestr pracy instalacji wody do spożycia © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

18 4 typy instalacji ruchomych 1.Pojazdy zaopatrujące w wodę do spożycia podczas pracy –zbiorniki, wzrost ciśnienia, przewody, (uzdatnianie) 2.Pojazdy czasowo przyłączone do wodociągu –wodociągi, armatura, zabezpieczenie przed odpływem wstecznym 3.Urządzenia napełniające pojazdy wg 1.) –Przyłącza i pojazdy do transportu wody do spożycia zgodne z normami, (dezynfekcja) 4.Instalacje zaopatrujące pojazdy wg 2.) –Przyłącze do hydrantu od dostawcy wody, rozdział, przyłącza dla czasowego podłączenia pojazdów/budów © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

19 3 rodzaje odpowiedzialności w zaresie instalacji ruchomych 1.Producent wody aż do punktu dostawy 2.Operator instalacji napełniającej lub zaopatrującej 3.Operator pojazdu, względnie stoiska sprzedawcze © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

20 2 rodzaje monitoringu 1.Kontrola własna – przeprowadzana przez operatora instalacji zaopatrującej (regulacje zawarte w DIN 2001) 2.Kontrola urzędowa dokonywana przez stosowne władze (TrinkwV i wytyczne dla urzędów zdrowotnych) Jakość wody do spożycia musi zostać utrzymana i doprowadzona do kranu konsumenta, względnie miejsca użycia w zakładzie produkcji żywności!! © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

21 Dotychczasowe problemy (1) Instalacje bez uzdatniania –Materiał rur lub węży doprowadzających –Instalacja i izolacja zbiorników w pojazdach –Możliwość czyszczenia zbiorników –Środki dezynfekcji (Kontrola skuteczności?) –Konserwacja wody do spożycia w przypadku magazynowania –Konserwacja nieużywanej instalacji –Napełnianie zbiornika wodą z niepewnych źródeł podczas ruchu/podróży –Przedostawanie się brudu podczas budowy i eksploatacji instalacji © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

22 Dotychczasowe problemy (2) Instalacje z uzdatnianiem –Niedostateczne bezpieczeństwo –Nieprzestrzeganie okresów i konserwacji –Częsta zmiana jakości wody surowej –Niewystarczające płukanie i dezynfekcja instalacji –(brak) wyszkolenia operatorów/najemcy –Przedostawanie się zanieczyszczeń/brudu podczas pracy –Oraz dodatkowo probleme dotyczące instalacji bez uzdatniania © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

23 Wymogi dla instalacji przenośnych sztuczne oraz niemetalowe materiały zastosowane w urządzeniu do dystrybucji muszą odpowiadać wymogom zawartym w wytycznych UBA dotyczących materiałów organicznych, smarów i powłok oraz normom technicznym DVGW określonym w arkuszu roboczym W 270. instalacje zaopatrzenia w wodę w pojazdach lądowych, powietrzych i wodnych podczas mogą zawierać różne typy wody tym samym zastosowane w instalacji materiały powinny być odporne na korozję (np. tworzywo sztuczne, stal szlachetna). czyszczenie i dezynfekcja materiałów zastosowanych w instalacji wody do spożycia powinna przebiegać zgodnie z wytycznymi zawartymu w arkuszu roboczym DVGW W 291. przyłączenie ruchomej instalacji zaopatrzenia w wodę do publicznej sieci wodociągowej lub instalajci napełniającej powinno przebiegać tylko wg wytycznych bezpieczeństwa zawartych w DIN EN 1717 erfolgen. Pojazdy powietrzne należy napełniać tylko zdezynfekowaną wodą do spożycia. węże napełniające oraz łączące powinny być wykorzystywane tylko dla wody do spożycia. Powinny one także zostać odpowiednio oznakowane przez producenta – wg nromy DVGW VP 549. przyłącza do zaopatrzenia w wodę do spożycia i odprowadzenia ścieków w pojazdach lądowych, powietrzych i wodnych oraz instalacje czasowo przyłączone do sieci wodociągowej powinny być jednoznacznie oznakowane. © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

24 Wymogi dla pojazdów Średnica rur doprowadzających wodę do spożycia powinna mieć takie wymiary, aby w okresie stagnacji w sieci znajdowało się możliwie jak najmniej wody. Przy niewielkim zapotrzebowaniu w wodę średnica rur powina wynosić DN 20 i DN 16 względnie ¾ i ½ cala. W innym razie należy przyjąć obliczenia zgodne z najlepszymi zasadami techniki. Przewody powinny być stosowane bez łożysk powietrznych oraz być całkowicie opróżnialne. Należy chronić zbiorniki przed niepożądanym ociepleniem wody do spożycia. W tym celu można zastosować bezpośrednią izolację zbiornika,zainstalowanie zbiornika w wyizolowanej przestrzeni pojazdu lub przez inne środki techniczne, (np. aktywnego chłodzenia). Podczas napełniania i opróżniania, zbiorniki muszą być odpowiednio: możliwe do napełnienia i do opróżnienia. W zbiorniku ciśnieniowym wyposażonym w regulator ciśnienia powinien być przelew. Zgromadzona ilość wody powinna być dostępna podczas pracy urządzenia. Zbiorniki wody do spożycia powinny być rozdzielone podwójną ścianką od innych zbiorników (ścieki, substancje potrzebne do pracy urządzenia i inne media). Ponadto rury nieprzeznaczone do wody do spożycia nie powinny być przeprowadzone przez zbiornik z wodą do picia. Zbiorniki powinny być możliwe do skontrolowania oraz być wyposażone w wystarczająco duży otwór do czyszczenia. © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

25 Monitoring prowadzony przez operatorów (1) Rodzaj stosowanego urządzenia Badania obowiązkoweSzczególne badania a mikrobio- logiczne chemiczne Po dezynfekcji urządzeń Przed ponownym uruchomieniem b Samoloty ParametrBcBc Wg zarządzenia Urzędu Zdrowotnego wymagane CzęstotliwośćRaz w roku----- Pojazdy szynowe (z żywnością) ParametrBcBc Wg zarządzenia stosownych władz e Zbadać poz. stęż.wymagane Częstotliwość Raz na kwartał ---- Pojazdy szynowe (zakresy istotne higieniczne) g ParametrB c,d Wg zarządzenia stosownych władz e Zbadać poz. stęż.wymagane Częstotliwość Raz na pół roku ---- Pozostałe pojazdy szynowe ParametrBdBd Wg zarządzenia stosownych władz e Zbadać poz. stęż.wymagane CzęstotliwośćRaz w roku---- Pojazdy uliczne ParametrBcBc Wg zarządzenia Urzędu ZdrowotnegoZbadać poz. stęż.wymagane CzęstotliwośćRaz w roku---- Pojazdy wodne (odprowadzenie mniejsze niż 3 m 3 na dzień) ParametrBcBc Wg zarządzenia Urzędu ZdrowotnegoZbadać poz. stęż.wymagane CzęstotliwośćRaz w roku---- Pojazdy wodne (odprowadzenie większe niż 3 m 3 na dzień) ParametrBcBc Wg zarządzenia Urzędu Zdrowotnegowymagane Częstotliwość Raz na kwartał ---- Pojazdy wodne z własnym systemem pozyskiwania wody (odwrócona osmoza) ParametrBcBc Wg zarządzenia Urzędu Zdrowotnegowymagane Częstotliwość Raz na pół roku ---- a parametry na miejscu, środki dezynfekcji, wartość pH i U c bpo przerwie w działaniu (pobór próbki w miejscu dystrybucji wody) czakres badania: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, liczba kolonii w 22 °C, liczba kolonii w 36 °C, Pseudomonas aeruginosa dw pojazdach szynowych posiadających oddzielną instalację ciepłej wody – również badanie w kierunku Legionelli spec. estosowny urząd zdrowotny fpojazdy szynowe, gdzie ma miejsce obróbka żywności lub jej sprzedaż, np. wagony restaturacyjne, bufety gpojazdy szynowe, gdzie serwowane są napoje, np. wagony sypialne oraz woda do celów sanitarnych hpojazdy szynowe, których nie obejmują punkty f i g (np. wagon z WC) i10 % sumy pozostałych pojazdów przy reprezentatywnej dystrybucji rodzajów

26 Monitoring prowadzony przez operatorów (2) Rodzaj stosowanego urządzenia Badania obowiązkoweSzczególne badania a mikrobio-logicznechemiczne Po dezynfekcji urządzeń Przed ponownym uruchomien iem b Czasowo dopuszczone instalacje do dystrybucji wody ParametrUcUc ----- wymagane Częstotliw ość Raz w roku----- a parametry na miejscu, środki dezynfekcji, wartość pH i U c bpo przerwie w działaniu (pobór próbki w miejscu dystrybucji wody) czakres badania: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, liczba kolonii w 22 °C, liczba kolonii w 36 °C, Pseudomonas aeruginosa

27 Monitoring prowadzony przez operatorów (3) Rodzaj stosowanego urządzenia Badania obowiązkoweSzczególne badania a mikrobio-logicznechemiczne Po dezynfekcji urządzeń Przed ponownym uruchomienie m b Instalacje do napełniania dla pojazdów szynowych ParametrU 1 d Nach Anordnung der zuständigen Behörde f wymagane CzęstotliwośćRaz na pół roku Nach Anordnung der zuständigen Behörde f Instalacje do napełniania dla pozostałych pojazdów ParametrU 1 d Wg zarządzenia Urzędu Zdrowotnego wymagane Częstotliwość Raz na kwartał e Wg zarządzenia Urzędu Zdrowotnego Instalacje do dystrybucji (poniżej 3 m 3 /dzień) ParametrU 2 d ---- wymagane CzęstotliwośćRaz w roku Instalacje do dystrybucji (poniżej 3 m 3 /dzień a mniej niż 1 000 m 3 /d) ParametrU 2 d ---- wymagane Częstotliwość4 razy do roku Instalacje do dystrybucji (powyżej 1 000 m 3 /dzień) ParametrU 1 d ---- wymagane Częstotliwość Wg zarządzenia Urzędu Zdrowotnego a Instalacje do dystrybucji i napełniania nie będące w stałym użytku w okresie działania muszą być przynajmniej raz poddane badaniu. bpo przerwie w działaniu (pobór próbki w miejscu dystrybucji wody) czakres badania: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, liczba kolonii w 22 °C, liczba kolonii w 36 °C, Pseudomonas aeruginosa dZakres badania Badanie 1: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, liczba kolonii w 22 °C, liczba kolonii w 36 °C, Pseudomonas aeruginosa (jedynie gdy wykryto ich obecność w zbiorniku wody do spożycia lub w instalacji napełniającej pojezdu transportującego wodę) Badanie 2: Jak w Badaniu 1 bez Enterokoków, Pseudomonas aeruginosa (jedynie gdy wykryto ich obecność w zbiorniku wody do spożycia lub w instalacji do dystrybucji) ebadanie coroczne przy dziennym wydawaniu wody do spożycia < 3 m3 fstosowny urząd zdrowotny

28 Czy lekcje odrobione? Zdefiniowanie różnych ruchomych instalacji zaopatrzenia w wodę do spożycia Zdefiniowanie konkretnych wytycznych technicznych w zakresie prodkucji i zastosowania materiałów oraz substancji Zdefiniowanie konkretnych wymogów technicznych dla instalacji wody do spożycia od projektowania/instalcji do uruchomienia/konserwcji Opracowanie jednolitych wytycznych dotyczących zakresu monitoringu; pożądanych schemat oceny Określenie kopmetencji (często brak uregulowań dotyczących odpowiedzialności poszczególnych podmiotów) Jednolite przepisy w zakresie monitoringu: ustalić Brakujące jednolite przepisy: do opracowania © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

29 Podsumowanie Zaopatrzenie w wodę do spożycia z instalacji ruchomych wymagają wysokiego bezpieczeństwa higienicznego oraz bezpiecznego wykonania pod względem technicznym. Dlatego: normy techniczne obejmują jasne wytyczne dla operatorów, projektantów oraz urzędów zdrowotnych. Kontrola procesu przy tego typu instalacjach jest jeszcze ważniejsza niż przy stałych instalacjach. Planowanie, budowę i konserwację urządzeń należy zoastawić fachowcom! Przy instalacjach ruchomych każdy operator jest zdany na,,poprzednika. Jedynie woda do spożycia powinna być gromadzona w zbiornikach. © Dr. Bartel, Umweltbundesamt

30 WASSERWESEN KOMENTARZ __________ DIN H. Bartel, W. Krüger, R. Mahnke Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia w pojazdach, targach, imprezach ulicznych i dużych imprezach publicznych DIN 2001: Wymogi techniczne i prawne dla ruchomych instalacji zaopatrzenia w wodę do spożycia - Część 2 Wymogi dla wody do spożycia, planowanie, budowa, działanie i konserwacja instalacji BEUTH Do nabycia 6 miesięcy po ukazaniu się normy DIN 2001-2

31 Dziękuję Państwu za uwagę! © Dr. Bartel, Umweltbundesamt (... Dziękuję także za wsparcie grupie DIN 2001!)


Pobierz ppt "Wymogi techniczne i prawne dla ruchomych instalacji zaopatrzenia w wodę do spożycia - nowa norma DIN 2001- Część 2 - Dr Hartmut Bartel, UBA, Berlin -Współpraca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google