Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Zdrowotna ocena obecności w wodzie do spożycia substancji, dla których brak kryteriów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Zdrowotna ocena obecności w wodzie do spożycia substancji, dla których brak kryteriów."— Zapis prezentacji:

1

2 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Zdrowotna ocena obecności w wodzie do spożycia substancji, dla których brak kryteriów oceny Priv.Doz. Dr. rer. nat. Hermann H. Dieter, Dir. u. Prof. am

3 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Ocena obecności w wodzie do spożycia substancji, dla których brak kryteriów oceny Problemem nie jest tu analiza śladowa, tylko to, że również substancje, dla których brakuje kryteriów oceny muszą zostać ocenione. Pytanie: Czy toksykologiczna ocena każdego tak niewielkiego stężenia jakiejś substancji zgodnie z wszelkimi regułami i procedurami jest rozwiązaniem rozsądnym i wykonalnym?

4 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 NIENIE

5 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Marzec 2003 http://www.umweltdaten.de/wasser-e/empfnichtbewertbstoffe-english.pdf

6 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Do wypełnienia luk czasowych, luk w danych i luk prawnych między możliwością oceny a wystąpieniem danej substancji (głównie zanieczyszczenia środowiskowe) w wodzie do spożycia służy Zdrowotna Wartość Orientacyjna GOW = 0,10 µg/L (Zalecenie Urzędu Ochrony Środowiska, vgl. Bundesgesundheitsbl. 3/03

7 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Prawno-toksykologiczne uzasadnienie GOW Jak dotąd dla żadnych substancji skażających z progiem działania, i tylko dla bardzo niewielu (silnie genotoksycznych) bez progu działania, ocena toksykologiczna prowadziłaby do wyprowadzenia wartości LW 70 < GOW

8 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Minimalne wartości NOEL dla 95% substancji w danej klasie Minimalne wartości NOEL dla 95% substancji w danej klasie (Munro et al. 1999, Kroes et al. 2004/2005) Klasa toksyczności Minimal- ny eksper. NOEL mg/kgKM/d zień Dopuszczal na dawka µg/kgKM/ dzień Dopuszczal- ne dzienne spożycia na dzień i osobę LW TW 10% dopuszczalnego dziennego spożycia w 2 l wody do spożycia/dzień I (bezpieczne; n=137) II (wątpliwe; n=28) III (ryzykowne; n=448) 31 silnych neurotoksyn 492 niegenotoksyczne substancje rakotwórcze 3,0 0,91 0,15 0,03 -- 26 7,7 1,3 0,26 0,02 1,8 mg 0,54 mg 90 µg 18 µg 1.5 µg 90 µg/l 27 µg/l 4,5 µg/l 0,9 µg/l 0,075 µg/l Silnie genotoksyczne substancje rakotwórcze Bez nitrozaminy, azoksyzwiązków, aflatoksyny -- 0,0020,15 µg0,0075 µg/l

9 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Koncepcja wartości GOW stworzona przez UBA: formalna ocena substancji w zależności od rodzaju istniejących danych (wstęp/część 1) 1.GOW 1 = 0,1 µg/l dla substancji, dla których - albo udowodniono brak właściwości genotoksycznych - albo brakuje takich kryteriów oceny, - i dla których (również) nie istnieją żadne dalsze istotne dane eksperymentalno- toksykologiczne; 2.GOW 2 = 0,01 µg/l do 0,1 µg/l dla substancji, dla których - albo udowodniono silne lub słabe działanie genotoksyczne - albo nie jest jeszcze możliwa ich odpowiednia ocena; 3.GOW 3 = 0,3 µg/l dla substancji, którym zgodnie z GOW 1 nie udowodniono właściwości genotoksycznych, ale dla których istnieją istotne dane dotyczące doustnych właściwości neuro- i immunotoksycznych oraz potencjału powodowania uszkodzeń komórek generatywnych i których ocena nie prowadzi uzyskania niższej wartości od 0,3 µg/l; 4.GOW 4 = 1 µg/l dla substancji, którym zgodnie z GOW 3 nie udowodniono właściwości genotoksycznych, neurotoksycznych czy szkodliwych dla komórek generatywnych, ale dla których istnieją dodatkowo dane z co najmniej jednego badania na podprzewlekłą toksyczność doustną i których ocena nie prowadzi do uzyskania niższej wartości od 1 µg/l.

10 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Koncepcja wartości GOW stworzona przez UBA: formalna ocena substancji w zależności od rodzaju istniejących danych (Wstęp/Część 2) 5.GOW 5 = 3 µg/l dla substancji, dla których oprócz GOW 4 istnieją dane z jednego badania na przewlekłą toksyczność doustną, dzięki którym są dostateczne kryteria oceny dla tej substancji, a jej ocena nie prowadzi do uzyskania niższej wartości od 3 µg/l. 6.0,1 µg/l do 3 µg/l dla substancji, dla których wprawdzie w dużym stopniu brakuje danych eksperymentalno-toksykologicznych, ale w tym przedziale stężeń możliwe jest formułowanie naukowo wiarygodnych stwierdzeń nt. ich biochemiczno- toksykologicznych właściwości na podstawie wniosków z analogii i powiązań struktura/działanie; 7.wytyczna LW > 3 µg/l dla substancji, dla których oprócz GOW 5 istnieją dane z więcej niż jednych badań na przewlekłą toksyczność doustną, dzięki czemu istnieją dostateczne kryteria oceny dla tej substancji, a jej ocena nie prowadzi do uzyskania niższej wartości od 3 µg/l; 8.GOW max = 10 µg/l ze względów higieny wody do spożycia dla substancji z zadowalającymi kryteriami oceny, których wartość LW przewyższa jednak 10 µg/l.

11 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Koncepcja wartości GOW stworzona przez UBA: formalna ocena substancji w zależności od rodzaju istniejących danych Specyficzny GOW 1 = 0,1 µg/l dla substancji, dla których albo udowodniono brak właściwości genotoksycznych albo brakuje takich kryteriów oceny, i dla których (również) nie istnieją żadne dalsze istotne dane eksperymentalno-toksykologiczne;

12 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Koncepcja wartości GOW stworzona przez UBA: formalna ocena substancji w zależności od rodzaju istniejących danych Specyficzny GOW 2 = 0,01 do 0,1 µg/l dla substancji, dla których albo udowodniono silne lub słabe działanie genotoksyczne albo nie jest jeszcze możliwa ich odpowiednia ocena

13 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Koncepcja wartości GOW stworzona przez UBA: formalna ocena substancji w zależności od rodzaju istniejących danych Specyficzny GOW 3 = 0,3 µg/l: dla substancji, którym nie udowodniono właściwości genotoksycznych zgodnie z GOW 1, ale dla których istnieją istotne dane dotyczące właściwości neuro- i immunotoksycznych oraz potencjału powodowania uszkodzeń komórek generatywnych i których ocena nie prowadzi do uzyskania niższej wartości 0,3 µg/l

14 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Koncepcja wartości GOW stworzona przez UBA: formalna ocena substancji w zależności od rodzaju istniejących danych Specyficzny GOW 4 = 1 µg/l: dla substancji, którym zgodnie z GOW 3 nie udowodniono właściwości genotoksycznych, neurotoksycznych czy szkodliwych dla komórek generatywnych, ale dla których istnieją dodatkowo dane z co najmniej jednego badania na podprzewlekłą toksyczność doustną i których ocena nie prowadzi do uzyskania niższej wartości od 1 µg/l

15 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Koncepcja wartości GOW stworzona przez UBA: formalna ocena substancji w zależności od rodzaju istniejących danych Specyficzny GOW 5 = 3 µg/l dla substancji, dla których oprócz GOW 4 istnieją dane z jednego badania na przewlekłą toksyczność doustną, dzięki którym są dostateczne kryteria oceny dla tej substancji i jej ocena nie prowadzi do uzyskania niższej wartości od 3 µg/l.

16 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Koncepcja wartości GOW stworzona przez UBA: formalna ocena substancji w zależności od rodzaju istniejących danych GOW x w zakresie 0,1 do 3 µg/l dla substancji, dla których wprawdzie w dużym stopniu brakuje danych eksperymentalno- toksykologicznych, ale w tym przedziale stężeń możliwe jest formułowanie naukowo wiarygodnych stwierdzeń nt. ich biochemiczno-toksykologicznych właściwości na podstawie wniosków z analogii i powiązań struktura/działanie,

17 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Koncepcja wartości GOW stworzona przez UBA: formalna ocena substancji w zależności od rodzaju istniejących danych wytyczna > 3 µg/l dla substancji, dla których oprócz GOW 4 istnieją dane z więcej niż jednych badań na przewlekłą toksyczność doustną, dzięki czemu są dostateczne kryteria oceny dla tej substancji i jej ocena nie prowadzi do uzyskania niższej wartości od 3 µg/l.

18 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Koncepcja wartości GOW stworzona przez UBA: formalna ocena substancji w zależności od rodzaju istniejących danych GOW max = 10 µg/l ze względów higieny wody do spożycia dla substancji z zadowalającymi kryteriami oceny, których wartość LW przewyższa jednak 10 µg/l.

19 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Czasowe ograniczenie wartości GOW 1 dla silnie genotoksycznych substancji Dla niewielkiej liczby silnie genotoksycznych substancji, które mogą się dostać do wody do spożycia, Urząd Ochrony Środowiska zaleca ograniczenie wartości GOW 1 (0,10 µg/L) do czasu ekspozycji wynoszącego maksymalnie 10 lat na substancję. Potencjalne przykłady: B(a)P, 2,6-DNT, niektóre chloraniliny

20 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Ocena obecności w WDS substancji o brakujących lub niepełnych kryteriach oceny powyżej wartości Vorsorge-GOW 1 z zalecenia UBA z marca 2003 Test: Silnie geno- toksyczna? TAK! Test: Słabo lub nie genotoksyczna? TAK! Plus: Badana na immuno- i neurotoks.? NIE! Plus: Badana na podprzewl. Toks.? NIE! Plus: : Badana na przewl. Toks. ? NIE! Substytut: Informacyjny SAB? TAK! Plus: Badana na przewl. Toks. ? TAK! 3,0 do >1,0 (GOW 5 ) 1,0 do >0,30 (GOW 4 ) Toksykologiczne progi ostrzegawcze 0,30 do >0,10 (GOW 3 ) 0,10 do >0,010 (GOW 1 ) 0,01 (GOW 2 ) Obszar alarmujący Obszar ostrożności Zdrowotne wartości orientacyjne [µg/l] > 0,10 do 3,0 µg/l >3,0

21 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Prewencja – Obawa - Zagrożenie

22 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Najnowsze przykłady Substancja Minimal- na GOW µg/l Rzeczywista GOW µg/l TDI lub RU znane przy 10E-6? µg/kgKM Wytyczna zdrowotna µg/l PFOA + PFOS związki perfluorowane (PFC) 0.30.10.3 TOSU 2,4,8,10-Tetraoksaspiro[5.5]undekan 0.33,0nie?? HET- plus PET 0.10.3nie?? p-chloroanilina i o- ksylidina 0.01 nie?? 2.6-DNT 0.01tak0.05 NDMA 0.01tak0.01 czwartorzędowe związki amonowe 0.01 lub 0.1? ??nie??

23 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Ogólne wartości ostrożności, zdrowotne wartości orientacyjne i zdrowotne wytyczne dla liniowych PFC(I) Kinetyka wydzielania perfluorowanych kwasów sulfonowych rośnie w szeregu (liczba grup CF n ) PFBS(4) =< PFPS(5) << PFHxS(6) = PFHpS(7) = PFOS(8) Kinetyka wydzielania perfluorowanych kwasów węglowych rośnie w szeregu Za pomocą wytycznych 7,0 µg/l (PFBA) i 0,3 µg/l (PFOA, PFOS) UBA przeprowadziła interpolację do GOW x PFBA(3) 0< PFPA(4) =< PFHxA(5) <<PFHpA(6) = PFOA(7) PFBS(4) =< PFPS(5) << PFHxS(6) = PFHpS(7) = PFOS(8)

24 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Ogólne wartości ostrożności, zdrowotne wartości orientacyjne i zdrowotne wytyczne dla liniowych PFC (II) Związek (z liczbą perfluoorowanych atomów C) VW a GOW x LW TW PFBA Perfluorbutansäure (3) 0,1 µg/l -- LW TW = 7 µg/l PFPA Perfluorpentansäure (4) GOW 5 = 3 µg/l ?? PFHxA Perfluorhexansäure (5) GOW 4 = 1 µg/l ?? PFHpA Perfluorheptansäure (6) GOW 3 = 0,3 µg/l ?? PFOA Perfluoroktansäure (7) -- LW TW = 0,3 µg/l PFBS Perfluorbutylsulfonsäure (4) GOW 5 = 3 µg/l ?? PFPS Perfluorpentylsulfonsäure (5) GOW 4 = 1 µg/l ?? PFHxS Perfluorhexylsulfonsäure (6) GOW 3 = 0,3 µg/l ?? PFHpS Perfluorheptenylsulfon­säur (7) GOW 3 = 0,3 µg/l ?? PFOS Perfluoroktoylsulfon­säure (8) -- LW TW = 0,3 µg/l

25 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 … i aktualna ocena UBA niektórych pozostałości leków w wodzie do spożycia Substancja TDI [µg/kg] (dopuszczalne dzienne spożycie) Wytyczna zdrowotna LW [µg/L] (bezpieczna dla zdrowia podczas całego życia) zdrowotna wartość orientacyjna GOW x [µg/L] (wartość ostrożności) wskazówka orientacyjna do oceny sum substancji według TRGS 403 karbamazepina-- 0,3 (GOW 3 ) nie na podstawie GOW diklofenak0,51,75 0,3 (GOW 3 ) na podstawie LW, łącznie z Ibuprofenem Ibuprofen2,5 (krótkotrwała)8,75 1,0 (GOW 4 ) na podstawie LW, łącznie z diclofenakiem RKM-- 1,0 (GOW 4 ) nie na podstawie GOW

26 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Aktualna ocena diklofenaku (DF) Stosunkowo dokładna baza danych (Dossier European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, wydanie 2003) Toksykologicznie uzasadniona zdrowotna wytyczna wynosząca LW = 1,75 µg/l Wartość LW może być także wartością odniesienia w obliczaniu wpływu działania sum jednocześnie podobnie działających substancji. Przydział 10% TDI leku dla wody do spożycia jest nieproporcjonalnie wysoki. Dlatego UBA także dla DF preferuje zdrowotną wartość orientacyjną GOW 3 = 0,3 µg/l. Wartość docelowa z punktu widzenia higieny wody do spożycia powinna być niższa od wartości GOW x danej substancji.

27 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Aktualna ocena karbamazepiny (CP) Baza danych na temat chronicznej toksyczności tego leku przeciw epilepsji jest bardzo uboga. Nie można wykluczyć rakotwórczego wpływu na wątrobę. Z powodu swojego działania neurologicznego CP ma bez wątpienia także neurotoksyczny potencjał działania. Nie ma naukowych podstaw do określenia całożyciowej bezpiecznej dla zdrowia dopuszczalnej wartości wytycznej Zdrowotna wartość orientacyjna UBA dla CP wynosząca GOW 3 = 0,3 µg/l jest zdrowotną wartością ostrożności. GOW jako wartość ostrożności nie może być wykorzystana do obliczaniu wpływu działania sum jednocześnie podobnie działających substancji. Wartość docelowa z punktu widzenia higieny wody do spożycia powinna być niższa od wartości GOW x danej substancji..

28 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Dalsze przykłady Wartości GOW dla TOSU 2,4,8,10-tetraoksaspiro[5.5]undekan Produkt uboczny tworzenia się pentaerytrytu w rurze Metabolitów substancji aktywnych ze środków ochrony roślin i zwalczania szkodników (ŚOR)

29 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Ocena TOSU z punktu widzenia higieny wody do spożycia przeprowadzona przez UBA w marcu 2008 1.Z powodu braku eksperymentalnych danych TOSU na dzień dzisiejszy nie podlega ocenie toksykologicznej (brak LW TW ). 2.TOSU prawdopodobnie nie jest genotoksuczny ani nie może się przekształcić w substancję genotoksyczną. 3.Dopóki nie istnieje możliwa do oceny toksykologiczna baza danych, zdrowotna wartość orientacyjna GOW 3 = 0,3 µg/l obowiązuje jako wartość ostrożności. 4.Przejściowe wyższe stężenia mogą tymczasowo być oceniane na podstawie metody z naszego Zalecenia o wartościach podjęcia środków z sierpnia 2003. 5.Wartość docelowa z punktu widzenia higieny wody do spożycia powinna także być niższa od wartości GOW.

30 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01

31 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Minimalne wartości NOEL dla 95% substancji w danej klasie Minimalne wartości NOEL dla 95% substancji w danej klasie (Munro et al. 1999, Kroes et al. 2004/2005) Klasa toksyczności Minimalny eksper. NOEL mg/kgKM/Tag Dopuszczal na dawka µg/kgKM/Tag Dopuszczal- ne dzienne spożycie pro Tag und Person LW TW 10% der duldbaren Gesamtaufnahme in 2 Liter Trinkwasser/Tag I (bezpieczne; n=137) 3,0261,8 mg90 µg/l II (wątpliwe; n=28) 0,917,70,54 mg27 µg/l III (ryzykowne; n=448) 0,151,390 µg4,5 µg/l 31 silnych neurotoksyn 0,030,2618 µg0,9 µg/l 492 niegenotoksyczne substancje rakotwórcze --0,021.5 µg0,075 µg/l silnie genotoksyczne substancje rakotwórcze Bez nitrozaminy, azoksyzwiązków, aflatoksyny --0,0020,15 µg0,0075 µg/l

32 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Ocena obecności w WDS substancji o brakujących lub niepełnych kryteriach oceny powyżej wartości Vorsorge-GOW 1 z zalecenia UBA z marca 2003 Test: Silnie geno- toksyczna? TAK! Test: Słabo lub nie genotoksyczna? TAK! Plus: Badana na immuno- i neurotoks.? NIE! Plus: Badana na podprzewl. Toks.? NIE! Plus: : Badana na przewl. Toks. ? NIE! Substytut: Informacyjny SAB? TAK! Plus: Badana na przewl. Toks. ? TAK! 3,0 do >1,0 (GOW 5 ) 1,0 do >0,30 (GOW 4 ) Toksykologiczne progi ostrzegawcze 0,30 do >0,10 (GOW 3 ) 0,10 do >0,010 (GOW 1 ) 0,01 (GOW 2 ) Obszar alarmujący Obszar ostrożności Zdrowotne wartości orientacyjne [µg/l] > 0,10 do 3,0 µg/l >3,0

33 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Ocena UBA z punktu widzenia higieny wody do spożycia obowiązująca dla TOSU od czerwca 2008 1.Brak podstaw do stwierdzenia szczególnego toksycznego działania 2.Brak kumulacji 3.Dotychczasowe skażenie wody do spożycia nie prowadziło do przekroczenia progu działania 4.Nowa wartość GOW wynosząca GOW 5 = 3 µg/l z powodu braku toksykologicznych danych dot. przewlekłej ekspozycji braku szczególnego toksycznego działania Wyzwanie: Powinny istnieć kryteria oceny istotnych dla wody do spożycia substancji znajdujących się w ściekach! GOW3 wynosząca 0,3 µg/l została w marcu 2008 prawno- toksykologiczne wyjaśniona, nie uzasadniona znaczne problemy komunikacyjne!

34 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Dalsze przykłady Wartości GOW dla TOSU 2,4,8,10-tetraoksaspiro[5.5]undekan Abprodukt der Pentaerythrit-Produktion in der Ruhr Metabolitów aktywnych substancji ze środków ochrony roślin i zwalczania szkodników (ŚOR) zgodnie z zaleceniem UBA z 04.04.09

35 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Wartości podjęcia środków określone przez UBA dla substancji aktywnych i ich istotnych metabolitów ze ŚOR

36 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Zalecenie UBA z 04.04.08

37 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Ocena nieistotnych metabolitów substancji aktywnych ŚOR Do uzyskania kolejnych danych (na dzień dzisiejszy stała) z punktu widzenia higieny wody do spożycia zdrowotna wartość orientacyjna GOW Tymczasowa z punktu widzenia higieny wody do spożycia prewencyjna wartość podjęcia działań VMW 1 µg/l = GOW a 3 µg/l = GOW b 10 µg/l = VMW Wartość orientacyjna dla wszystkich nieistotnych metabolitów, dla których nie ma danych z podprzewlekłych badań na zwierzętach. Wartość orientacyjna dla wszystkich nieistotnych metabolitów, dla których nie ma danych z przewlekłych badań na zwierzętach. Najwyższa wartość na podstawie Guidance Document 6 i Zalecenia dot. wartości MW Urzędu Ochrony Środowiska obowiązuje zgodnie z § 9 (6- 8) TrinkwV 2001 tylko tymczasowo.

38 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Ocena z punktu widzenia higieny wody do spożycia nieistotnych metabolitów s-metolachloru Opis metabolitówsubstancja aktywna Zalecenie UBA (a) z 04.04.08 (b) z marca 03 Uwagi uzupełniające GOWuzasadnienie CGA 380168, CGA 368208, CGA 357704, CGA 50720, CGA 50267, CGA 37735, NOA 413173 s-metolachlor 1 µg/l (0,3?) (b) istnieją tylko badania ostrej ekspozycji niegenotoksy- czne tymczasowa ocena za pomocą SAB (brak grup toksoforycznych; pokrewieństwo struktury z substancją aktywną i CGA 351916) CGA 351916 3 µg/l (a) istnieją badania przewl. i inne

39 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Ocena z punktu widzenia higieny wody do spożycia nieistotnych metabolitów chloridazonu i chlortalonilu Opis metabolitówsubstan cja aktyw- na Zalecenie UBA (a) z 04.04.08 (b) z marca 03 Uwagi uzupełniające GOW [µg/l] Uzasadnienie Metabolit B chlori- dazon 3 (a) Istnieją badania podprzewl. brak podstaw do podejrzewania szczególnego toksycznego potencjału SAB jak substancja aktywna -- Metabolit B 1 -- M 5 (611965) M 12 (417888) chlor- talonil -- M 4, M 7, M 8, M 13 RMS: M 4, M 7, M 8 i M 13 są oceniane analogicznie do M 5 i M 12

40 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Ważne linki do oceny PSM i metabolitów zalecenie dot. nieistotnych metabolitów: http://www.umweltdaten.de/wasser/themen/trinkwasserko mmission/empfehlung_nrm.pdf http://www.umweltdaten.de/wasser/themen/trinkwasserko mmission/empfehlung_nrm.pdf GOW dla nieistotnych metabolitów: http://www.umweltdaten.de/wasser/themen/trinkwassertox ikologie/tabelle_gow_nrm.pdf http://www.umweltdaten.de/wasser/themen/trinkwassertox ikologie/tabelle_gow_nrm.pdf ocena toksykologiczna substancji aktywnych PSM i wartości podjęcia środków określone przez UBA http://www.bfr.bund.de/cm/218/pflanzenschutzmittel_wirk stoffe_adi_werte_und_gesundheitliche_trinkwasser_leitwe rte.pdf http://www.bfr.bund.de/cm/218/pflanzenschutzmittel_wirk stoffe_adi_werte_und_gesundheitliche_trinkwasser_leitwe rte.pdf

41 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 GOW to przede wszystkim wskazówka, że należy uzupełnić toksykologiczne dane dotyczące ludzi. Z naukowego punktu widzenia wartość ta może i powinna zastąpić zdrowotną wytyczną LW tylko tymczasowo.

42 Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Koniec Mam nadzieję, że wszystkie niejasności zostały wyjaśnione i dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Priv.Doz. Dr. Hermann H. Dieter Dir. u. Prof am Umweltbundesamt Leiter des Fachgebietes II 3.6 Toxikologie des Trink- und Badebeckenwassers hermann.dieter@uba.de


Pobierz ppt "Warschau, 25.-27. August 2009EU TWINNING PROJECT PL-06-IB-EN-01 Zdrowotna ocena obecności w wodzie do spożycia substancji, dla których brak kryteriów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google