Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsaw March 20091 Dr. K. Luden Cryptosporidia i Giardia Analityka i wyzwania Dr Katrin Luden.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsaw March 20091 Dr. K. Luden Cryptosporidia i Giardia Analityka i wyzwania Dr Katrin Luden."— Zapis prezentacji:

1 Warsaw March 20091 Dr. K. Luden Cryptosporidia i Giardia Analityka i wyzwania Dr Katrin Luden

2 Dr. K. Luden Cryptosporidium C. parvum pasożyty wewnątrzkomórkowe wywołujące biegunkę Zakażenie wywoływane przez oocysty (5 µm) zawierające sporozoity (dawka wywołująca zakażenie 1- 10 oocysts) Przenoszone drogą fekalną lub przez zanieczyszczoną wodę Rezerwuar: kręgowce, np. bydło, konie, kozy, owce, psy, koty, ptaki… Czas inkubacji 7-10 (1-12) dni Możliwe wydalanie z odchodami przez okres kilku tygodni Do tej pory brak specyficznej terapii Środki profilaktyczne: podgrzewanie do 60°C przez 30 min. lub gotowanie Warsaw March 20092

3 Dr. K. Luden Giardia G. lamblia pasożyt jelita cienkiego wywołujący biegunkę Zakażenie wywołują cysty (7x 12 µm) zawierające trofozoity Przenoszone drogą fekalną lub przez zanieczyszczoną wodę Rezerwuar: ludzie, kręgowce? Czas inkubacji 3 - 25 (1-14) dni Istnieje terapia lekowa Może trwać w stadium bezobjawowym przez lata Warsaw March 20093

4 Dyrektywa w sprawie wody do spożycia 98/83/EC Dr. K. Luden Załącznik I Część C: Parametry wskaźnikowe Clostridium perfringens Uwaga 2: Tego parametru nie trzeba mierzyć, chyba że woda pochodzi z wód powierzchniowych lub znajduje się pod ich wpływem. W przypadku niezgodności z wartością parametryczną, dane Państwo Członkowskie musi zbadać dostawę w celu zapewnienia, że nie ma potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności mikroorganizmów chorobotwórczych np.: cryptosporidium. Państwa Członkowskie muszą włączyć wyniki tych badań do sprawozdań, które przedkładają na mocy art. 13 ust. 2. Warsaw March 20094

5 Dr. K. Luden Załącznik I Część C: Parametry wskaźnikowe Clostridium perfringens Tego parametru nie trzeba mierzyć, chyba że woda pochodzi z wód powierzchniowych lub znajduje się pod ich wpływem. W przypadku niezgodności z wartością graniczną, dane Państwo Członkowskie musi zbadać system zaopatrzenia w celu zapewnienia, że nie ma potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności mikroorganizmów chorobotwórczych np.: cryptosporidium. Właściwe władze informują Federalne Ministerstwo Zdrowia przez najwyższe władze kraju związkowego. Niemiecka ustawa o wodzie do spożycia Warsaw March 20095

6 Dr. K. Luden Wartości graniczne i metody CryptosporidiumGiardia Ujęty w dyrektywie i ustawie Nie ujęty w dyrektywie, ani w ustawie Brak wartości parametrycznych Brak metody Ocena ryzyka??? Warsaw March 20096 Metody stosowane rutynowo w USA i ZK: US EPA 16223 oraz ZK (DWI), podobne do ISO 15553

7 Dr. K. Luden Jakość wody – wyodrębnianie z wody i identyfikacja oocyst Cryptosporidium oraz cyst Giardia Zakres: brak identyfikacji gatunku, brak oznaczania żywotności, brak oznaczania zjadliwości Zasada: Stężanie z wody przez filtrację i elucję, po której następuje powolne wirowanie Oczyszczanie metodą separacji immunomagnetycznej (immunomagnetic separation - IMS) Wykrywanie metodą epifluorescencji oraz mikroskopii w systemie kontrastu interferencyjno – różniczkowego (differential interference contrast - DIC) ISO 15553 Warsaw March 20097

8 Dr. K. Luden Próbobranie: 10 do 1.000 l wody – do pojemników transportowych lub filtrowanie na miejscu przepływ oraz ciśnienie mogą być ograniczone przez dobór filtra Około 95-100 % pasożytów zatrzymywane jest na filtrze Stopień odzysku całej metody podlega znaczącym wahaniom (10-80 %), w zależności od matrycy Mętność jest istotna (przyleganie oocyst/cyst do cząsteczek?) ISO 15553 Warsaw March 20098

9 Stężanie Dr. K. Luden Warsaw March 20099 Miejsce pobrania (woda surowa, uzdatniona, kranowa) Kapsuła filtra Envirocheck, Filta Max Przepływomierz (określenie ilości oocyst / objętość) Odpływ Pompy perystaltycznezwykłe

10 Stężanie Dr. K. Luden Kapsuła filtra jest płukana, a bufor elucyjny zbierany w probówkach do wirowania Wirowanie Zlanie supernatantu Oczyszczanie / IMS Warsaw March 200910

11 Stężanie Dr. K. Luden Kapsuła filtra jest płukana, a bufor elucyjny zbierany w probówkach do wirowania Wirowanie Zlanie supernatantu Oczyszczanie / IMS Warsaw March 200911

12 Oczyszczanie metodą IMS Dr. K. Luden Separacja immunomagnetyczna Warsaw March 200912 Y Element paramagnetyczny Przeciwciała cryptosporidium Oocysta Y Kompleks oddzielany od cząstek stałych przy pomocy magnesów i przemywania

13 IMS Dr. K. Luden Warsaw March 200913

14 Oczyszczanie metodą IMS / Wykrywanie Dr. K. Luden Separacja immunomagnetyczna Warsaw March 200914 Rozbicie kompleksu przez zastosowanie kwasu (wysokiej temperatury) Y Y Barwienie przeciwciałami połączonymi z izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC) Wykrywanie przy pomocy mikroskopu

15 Mikroskopia epifluorescencyjna i DIC (Differential interference contrast – kontrast interferencyjno - różniczkowy) Dr. K. Luden Warsaw March 200915 Cryptosporidium oocysta 4-6 µm Giardia cysta 8-12 µm x 7-10 µm Wykrywanie Zalecane jest barwienie DAPI w celu wykrycia jąder sporozoitów trofozoitów Przy pomocy DIC można wykryć wewnętrzne cechy morfologiczne

16 Dr. K. Luden Wyzwania Etap analizyWyzwanie Filtracja Retencja ~ 100 %, ale odzysk jedynie 10-80 % Elucja Strata oocyst / cyst przez niecałkowity transfer Wirowanie Strata oocyst / cyst przez naruszenie granulatu Oczyszczanie metodą IMS Straty na etapie przemywania Przeciwciała specyficzne jedynie dla niektórych gatunków Wykrywanie metodą epifluorescencji Fluorescencja tła cząstek stałych Niełatwe do identyfikacji ze względu na pospolity kształt Warsaw March 200916

17 Dr. K. Luden Charakterystyka wyników Warsaw March 200917 Odzysk, granica wykrywalności, efekt matrycy Metoda niezbyt dobrze odróżnia komórki żywe od martwych i zakaźne od niezakaźnych Zawsze konieczna analiza kilku próbek: próba porażona (kontrola pozytywna, oznaczenie odzysku) próba naturalna wiarygodna kontrola negatywna (wykluczenie zanieczyszczenia krzyżowego sprzętu, ocena fluorescencji tła…) Koszt ~ 400 (kapsuła filtra, barwienie, sprzęt, czas)

18 Dr. K. Luden Sytuacja w Niemczech Warsaw March 200918 Kontrole jakości: badanie biegłości? W Niemczech niewiele laboratoriów stosuje tę metodę (np. Federalna Agencja Środowiska) Brak badań biegłości (jak przesyłać próby wody o pojemności 10 l?) Większość wody do spożycia pochodzi ze starych wód podziemnych: źródło bardzo bezpieczne Nie ma konieczności przeprowadzania tej analizy, ale również bark możliwości szybkiego wdrożenia metody na poziomie laboratorium

19 Dr. K. Luden Kryptosporydioza w Dolnej Saksonii Warsaw March 200919 Liczba zgłoszonych przypadków

20 Dr. K. Luden Warsaw March 200920 Dolna Saksonia – 7,9 miliona mieszkańców 1 zgłoszony incydent na 50 000 mieszkańców na rok 90% wody do spożycia z chronionych wód podziemnych (stara woda podziemna) Wody powierzchniowe mają wpływ na 10% wody do spożycia Kryptosporydioza w Dolnej Saksonii

21 Dr. K. Luden Zagadnienia dla służb ochrony zdrowia Warsaw March 200921 W przypadku kryptosporydiozy ?rodzaj dostaw wody (publiczne, prywatna studnia, wody podziemne, woda uzdatniona…) ?rodzaj obszaru (wiejski, gospodarstwo rolne…) / kontakt z obornikiem... ?kontakt z osobą cierpiącą na biegunkę ?wizyta w gospodarstwie hodowlanym ?kontakt z cielętami, zwierzętami domowymi, mlekiem niepasteryzowanym ?plac zabaw ?pływalnia publiczna

22 Dr. K. Luden Potencjalne zanieczyszenie pochodzenia fekalnego Warsaw March 200922 Wystąpienie pasożytów możliwe, ale brak możliwości przeprowadzenia analizy laboratoryjnej Ważne informacje o rodzaju dostaw wody jako podstawa oceny ryzyka Technika pobierania prób / punkt pobrania System dystrybucji (rury, etc.) Typ dystrybuowanej wody / ujęcia Uzdatnianie (firma wodociągowa, poszczególne etapy) Zlewnia Plan bezpieczeństwa wodnego / system wielobarierowy

23 Dr. K. Luden Dziękuję Państwu za uwagę! Warsaw March 200923


Pobierz ppt "Warsaw March 20091 Dr. K. Luden Cryptosporidia i Giardia Analityka i wyzwania Dr Katrin Luden."

Podobne prezentacje


Reklamy Google