Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Zalesińska IV SSP, WPAiE Uniwersytet Wrocławski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Zalesińska IV SSP, WPAiE Uniwersytet Wrocławski"— Zapis prezentacji:

1 Anna Zalesińska IV SSP, WPAiE Uniwersytet Wrocławski
Quo vadis Polsko? - współczynnik skolaryzacji a poziom rozwoju GOW i społeczeństwa informacyjnego w Polsce.   Anna Zalesińska IV SSP, WPAiE Uniwersytet Wrocławski

2 Cel i zakres prezentacji:
GOW i społeczeństwo informacyjne – zarys zagadnienia. Rozwiązania legislacyjne w ustawie PrSzkWU stymulujące oraz hamujące rozwój GOW i społeczeństwa informacyjnego. Praktyczne zagadnienia związane z wdrażaniem nowych regulacji. Wnioski.

3 Gospodarka Oparta na Wiedzy i jej rozwój w Polsce.
W poszukiwaniu definicji wiedzy: a) dane ----> informacje ----> wiedza----> mądrość [1]. b) wiedza jako produkt. Prawa popytu i podaży a wiedza. heurystycznej koncepcji fal innowacji Schumpetera Cztery filary GOW (wg. Banku Światowego): - odpowiedni system bodźców ekonomicznych i otoczenie instytucjonalne, - społeczeństwo składające się z wykwalifikowanych, elastycznych i twórczych ludzi, - dynamiczna infrastruktura informacyjna, - efektywne systemy innowacyjne. [1] Krzysztof Piech

4 Czym jest społeczeństwo informacyjne?
knowledge workers Społeczeństwo informacyjne a poziom skolaryzacji. Wyznaczniki: - gospodarka oparta na wiedzy, - rozwinięty sektor usług, - decentralizacji społeczeństwa, - wysoki poziom skolaryzacji społeczeństwa, - powszechnym i nieograniczonym dostępem do informacji . „społeczeństwo, w którym towarem staje się informacją traktowaną jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych.”[1] [1] UNESCO, Nairobi 1976 r.

5

6 Rozwiązania legislacyjne w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym stymulujące rozwój GOW i społeczeństwa informacyjnego

7 Ujednolicone i porównywalne dyplomy – wdrożenie suplementu:
- uznawalność wykształcenia. Studia dwustopniowe: bachelor i master: - kształcenie interdyscyplinarne. - mobilność studentów - trzeci stopień – doktorat. Polityka wyrównywania szans. Rozwój kształcenia ustawicznego: „ Kompleks procesów oświatowych: (…), dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy.” ECTS

8 Inwestycje w B+R Poziom innowacyjności gospodarki a rozwój B+R,
Mobilność studentów i pracowników naukowych – ponadnarodowa współpraca dla dobra cywilizacji. Współpraca z otoczeniem gospodarczym - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - Centra Transferu Technologii Kooperacja Uczelni Wyższych z przedsiębiorcami w USA – wnioski zza Atlantyku.

9 E – Learning – zmierzch Akademii?
dostępność, stosunkowo niska cena, szeroki wachlarz oferowanych kursów oraz samodzielność kształtowaniu czasu poświeconego na naukę Kształcenie na odległość jest szansą na uzyskanie dyplomu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, gdyż tradycyjny model edukacji wymaga fizycznej obecności na zajęciach Nowa rola nauczyciela: - przewodnikiem po skomplikowanych strukturach informacyjnych, - konsultanta samodzielnie rozwiązywanych przez studenta problemów - inicjatorem dalszych poszukiwać.

10 Rys. 2 Opracowanie własne na podstawie Kotlarska J. , Kluza A
Rys. 2 Opracowanie własne na podstawie Kotlarska J., Kluza A., Orłowski A., Rusek M. Próba oceny e – edukacji w szkolnictwie wyższym [w:] „Rozwój e – edukacji w ekonomicznym…Op.cit.”, s.294 – 299.

11

12 Dyskusyjne rozwiązania:
Wolność badań naukowych „wolnością do izolacji”? Kształcenie interdyscyplinarne ECTS – system nierównej równości czy równej nierówności? Świadczenia pomocy materialnej. Jakość kształcenia na odległość. „kapitał ludzki - majątek ucieleśniony w ludziach oraz efekt inwestycji w oświatę” Amartya Kumar Sen

13 Od analizy do konkretnych inicjatyw:
an investment in knowledge pays the best return B. Franklina. spiritus flat ubi vult . Umasowanie edukacji – P. Drucker. Integracja trzech filarów rozwoju GOW w Polsce: społeczności biznesowej, naukowej i rządowo – samorządowej. Trzy uderzenia strategiczne: - polityka edukacyjna - polityka badań naukowych - polityka innowacyjna (przedsiębiorstwa jako „poligon doświadczalny”[1] [1] Polska 2000 Plus – Strategia Rozwoju Polski do 2020 r.

14 SKN – Blok Prawa Komputerowego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ SKN – Blok Prawa Komputerowego


Pobierz ppt "Anna Zalesińska IV SSP, WPAiE Uniwersytet Wrocławski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google