Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Quo vadis Polsko? - współczynnik skolaryzacji a poziom rozwoju GOW i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Quo vadis Polsko? - współczynnik skolaryzacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Quo vadis Polsko? - współczynnik skolaryzacji a poziom rozwoju GOW i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Quo vadis Polsko? - współczynnik skolaryzacji."— Zapis prezentacji:

1 Quo vadis Polsko? - współczynnik skolaryzacji a poziom rozwoju GOW i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Quo vadis Polsko? - współczynnik skolaryzacji a poziom rozwoju GOW i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Anna Zalesińska IV SSP, WPAiE Uniwersytet Wrocławski

2 Cel i zakres prezentacji: GOW i społeczeństwo informacyjne – zarys zagadnienia. GOW i społeczeństwo informacyjne – zarys zagadnienia. Rozwiązania legislacyjne w ustawie PrSzkWU stymulujące oraz hamujące rozwój GOW i społeczeństwa informacyjnego. Rozwiązania legislacyjne w ustawie PrSzkWU stymulujące oraz hamujące rozwój GOW i społeczeństwa informacyjnego. Praktyczne zagadnienia związane z wdrażaniem nowych regulacji. Praktyczne zagadnienia związane z wdrażaniem nowych regulacji. Wnioski. Wnioski.

3 Gospodarka Oparta na Wiedzy i jej rozwój w Polsce. W poszukiwaniu definicji wiedzy: W poszukiwaniu definicji wiedzy: a) dane ----> informacje ----> wiedza----> mądrość [1]. [1] b) wiedza jako produkt. Prawa popytu i podaży a wiedza. heurystycznej koncepcji fal innowacji Schumpetera heurystycznej koncepcji fal innowacji Schumpetera Cztery filary GOW (wg. Banku Światowego): Cztery filary GOW (wg. Banku Światowego): - odpowiedni system bodźców ekonomicznych i otoczenie instytucjonalne, - społeczeństwo składające się z wykwalifikowanych, elastycznych i twórczych ludzi, - dynamiczna infrastruktura informacyjna, - efektywne systemy innowacyjne. [1][1] Krzysztof Piech [1]http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=6&id=75

4 Czym jest społeczeństwo informacyjne? knowledge workers knowledge workers Społeczeństwo informacyjne a poziom skolaryzacji. Społeczeństwo informacyjne a poziom skolaryzacji. Wyznaczniki: Wyznaczniki: - gospodarka oparta na wiedzy, - rozwinięty sektor usług, - decentralizacji społeczeństwa, - wysoki poziom skolaryzacji społeczeństwa, - powszechnym i nieograniczonym dostępem do informacji. społeczeństwo, w którym towarem staje się informacją traktowaną jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych.[1] społeczeństwo, w którym towarem staje się informacją traktowaną jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych.[1] [1] UNESCO, Nairobi 1976 r.

5

6 Rozwiązania legislacyjne w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym stymulujące rozwój GOW i społeczeństwa informacyjnego

7 Ujednolicone i porównywalne dyplomy – wdrożenie suplementu: Ujednolicone i porównywalne dyplomy – wdrożenie suplementu: - uznawalność wykształcenia. Studia dwustopniowe: bachelor i master: Studia dwustopniowe: bachelor i master: - kształcenie interdyscyplinarne. - kształcenie interdyscyplinarne. - mobilność studentów - mobilność studentów - trzeci stopień – doktorat. - trzeci stopień – doktorat. Polityka wyrównywania szans. Polityka wyrównywania szans. Rozwój kształcenia ustawicznego: Rozwój kształcenia ustawicznego: Kompleks procesów oświatowych: (…), dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy. Kompleks procesów oświatowych: (…), dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy. ECTS ECTS

8 Inwestycje w B+R Poziom innowacyjności gospodarki a rozwój B+R, Poziom innowacyjności gospodarki a rozwój B+R, Mobilność studentów i pracowników naukowych – ponadnarodowa współpraca dla dobra cywilizacji. Mobilność studentów i pracowników naukowych – ponadnarodowa współpraca dla dobra cywilizacji. Współpraca z otoczeniem gospodarczym Współpraca z otoczeniem gospodarczym - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - Centra Transferu Technologii Kooperacja Uczelni Wyższych z przedsiębiorcami w USA – wnioski zza Atlantyku. Kooperacja Uczelni Wyższych z przedsiębiorcami w USA – wnioski zza Atlantyku.

9 E – Learning – zmierzch Akademii? dostępność, stosunkowo niska cena, szeroki wachlarz oferowanych kursów oraz samodzielność kształtowaniu czasu poświeconego na naukę dostępność, stosunkowo niska cena, szeroki wachlarz oferowanych kursów oraz samodzielność kształtowaniu czasu poświeconego na naukę Kształcenie na odległość jest szansą na uzyskanie dyplomu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, gdyż tradycyjny model edukacji wymaga fizycznej obecności na zajęciach Kształcenie na odległość jest szansą na uzyskanie dyplomu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, gdyż tradycyjny model edukacji wymaga fizycznej obecności na zajęciach Nowa rola nauczyciela: Nowa rola nauczyciela: - przewodnikiem po skomplikowanych strukturach informacyjnych, - przewodnikiem po skomplikowanych strukturach informacyjnych, - konsultanta samodzielnie rozwiązywanych przez studenta problemów - konsultanta samodzielnie rozwiązywanych przez studenta problemów - inicjatorem dalszych poszukiwać. - inicjatorem dalszych poszukiwać.

10 E – learning ( analiza SWOT) Mocne strony (strenghts) Lepsza wizualizacja prezentowanych treści Przystępny sposób zdobywania wiedzy Elastyczność kształtowania czasu nauki. Pomaga uzupełnić i usystematyzować wiedzę Słabe strony (weakness) Drogie wyposażenie techniczne Wymaga wiedzy specjalistycznej Niektóre zajęcia mogą być prowadzone tylko na uczelni Alienacja studenta Wymaga zaangażowania i samodyscypliny Szanse w otoczeniu (opportunities) Regulacje prawno- organizacyjne (np. art. 164 ust. 4PrSzkWU) Poparcie właściwego ministra ( strategie rozwoju + środki) Programy europejskie np. European Virtual Campus Zagrożenia w otoczeniu (threats) Ograniczone zasoby finansowe Prawa autorskie (dzielenie się zasobami i doświadczeniami) Infrastruktura telekomunikacyjna Wymaga zaangażowania pracowników. Motywacja studentów. Rys. 2 Opracowanie własne na podstawie Kotlarska J., Kluza A., Orłowski A., Rusek M. Próba oceny e – edukacji w szkolnictwie wyższym [w:] Rozwój e – edukacji w ekonomicznym…Op.cit., s.294 – 299.

11

12 Dyskusyjne rozwiązania: Wolność badań naukowych wolnością do izolacji? Wolność badań naukowych wolnością do izolacji? Kształcenie interdyscyplinarne Kształcenie interdyscyplinarne ECTS – system nierównej równości czy równej nierówności? ECTS – system nierównej równości czy równej nierówności? Świadczenia pomocy materialnej. Świadczenia pomocy materialnej. Jakość kształcenia na odległość. Jakość kształcenia na odległość. kapitał ludzki - majątek ucieleśniony w ludziach oraz efekt inwestycji w oświatę Amartya Kumar Sen kapitał ludzki - majątek ucieleśniony w ludziach oraz efekt inwestycji w oświatę Amartya Kumar Sen

13 Od analizy do konkretnych inicjatyw: an investment in knowledge pays the best return B. Franklina. an investment in knowledge pays the best return B. Franklina. spiritus flat ubi vult. spiritus flat ubi vult. Umasowanie edukacji – P. Drucker. Umasowanie edukacji – P. Drucker. Integracja trzech filarów rozwoju GOW w Polsce: społeczności biznesowej, naukowej i rządowo – samorządowej. Integracja trzech filarów rozwoju GOW w Polsce: społeczności biznesowej, naukowej i rządowo – samorządowej. Trzy uderzenia strategiczne: Trzy uderzenia strategiczne: - polityka edukacyjna - polityka badań naukowych - polityka innowacyjna (przedsiębiorstwa jako poligon doświadczalny [1] [1] Polska 2000 Plus – Strategia Rozwoju Polski do 2020 r. [1] Polska 2000 Plus – Strategia Rozwoju Polski do 2020 r.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ SKN – Blok Prawa Komputerowego


Pobierz ppt "Quo vadis Polsko? - współczynnik skolaryzacji a poziom rozwoju GOW i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Quo vadis Polsko? - współczynnik skolaryzacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google