Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

rz po spółgłoskach burzarzekawrzaskkrzesłoKrzyśkurz warzywarząddojrzałytalerzbrzozagorzej morzespojrzałwrzesieńrzutkrzakkorytarz trzebagrzecznywierzbarzepagrzybychrzan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "rz po spółgłoskach burzarzekawrzaskkrzesłoKrzyśkurz warzywarząddojrzałytalerzbrzozagorzej morzespojrzałwrzesieńrzutkrzakkorytarz trzebagrzecznywierzbarzepagrzybychrzan."— Zapis prezentacji:

1

2 rz po spółgłoskach

3 burzarzekawrzaskkrzesłoKrzyśkurz warzywarząddojrzałytalerzbrzozagorzej morzespojrzałwrzesieńrzutkrzakkorytarz trzebagrzecznywierzbarzepagrzybychrzan korzeńorzechurządjarzyny Doprowadź żabkę do skarbu szukając wyrazów z rz po spółgłoskach. Kliknij na wybranym wyrazie. Zły wybór możesz poprawić.

4 burzarzekawrzaskkrzesłoKrzyśkurz warzywarząddojrzałytalerzbrzozagorzej morzespojrzałwrzesieńrzutkrzakkorytarz trzebagrzecznywierzbarzepagrzybychrzan korzeńorzechurządjarzyny

5 burzarzekawrzaskkrzesłoKrzyśkurz warzywarząddojrzałytalerzbrzozagorzej morzespojrzałwrzesieńrzutkrzakkorytarz rz t rz eba rz g rz eczny wierzbarzepagrzybychrzan korzeńorzechurządjarzyny

6 burzarzekawrzaskkrzesłoKrzyśkurz warzywarząddojrzałytalerzbrzozagorzej morzespojrzałwrzesieńrzutkrzakkorytarz rz t rz eba rz g rz eczny wierzbarzepagrzybychrzan korzeńorzechurządjarzyny

7 burzarzekawrzaskkrzesłoKrzyśkurz warzywarząddojrzałytalerzbrzozagorzej morze rz spoj rz ał wrzesieńrzutkrzakkorytarz rz t rz eba rz g rz eczny wierzbarzepagrzybychrzan korzeńorzechurządjarzynyskarb

8 burzarzekawrzaskkrzesłoKrzyśkurz warzywarząddojrzałytalerzbrzozagorzej morze rz spoj rz ał rz w rz esień rzutkrzakkorytarz rz t rz eba rz g rz eczny wierzbarzepagrzybychrzan korzeńorzechurządjarzyny

9 burzarzekawrzaskkrzesłoKrzyśkurz warzywarząd rz doj rz ały talerzbrzozagorzej morze rz spoj rz ał rz w rz esień rzutkrzakkorytarz rz t rz eba rz g rz eczny wierzbarzepagrzybychrzan korzeńorzechurządjarzyny

10 burzarzeka rz w rz ask krzesłoKrzyśkurz warzywarząd rz doj rz ały talerzbrzozagorzej morze rz spoj rz ał rz w rz esień rzutkrzakkorytarz rz t rz eba rz g rz eczny wierzbarzepagrzybychrzan korzeńorzechurządjarzyny

11 burzarzeka rz w rz ask rz k rz esło Krzyśkurz warzywarząd rz doj rz ały talerzbrzozagorzej morze rz spoj rz ał rz w rz esień rzutkrzakkorytarz rz t rz eba rz g rz eczny wierzbarzepagrzybychrzan korzeńorzechurządjarzyny

12 burzarzeka rz w rz ask rz k rz esło rz K rz yś kurz warzywarząd rz doj rz ały talerzbrzozagorzej morze rz spoj rz ał rz w rz esień rzutkrzakkorytarz rz t rz eba rz g rz eczny wierzbarzepagrzybychrzan korzeńorzechurządjarzyny

13 burzarzeka rz w rz ask rz k rz esło rz K rz yś kurz warzywarząd rz doj rz ały talerz rz b rz oza gorzej morze rz spoj rz ał rz w rz esień rzutkrzakkorytarz rz t rz eba rz g rz eczny wierzbarzepagrzybychrzan korzeńorzechurządjarzyny

14 burzarzeka rz w rz ask rz k rz esło rz K rz yś kurz warzywarząd rz doj rz ały talerz rz b rz oza gorzej morze rz spoj rz ał rz w rz esień rzut rz k rz ak korytarz rz t rz eba rz g rz eczny wierzbarzepagrzybychrzan korzeńorzechurządjarzyny

15 burzarzeka rz w rz ask rz k rz esło rz K rz yś kurz warzywarząd rz doj rz ały talerz rz b rz oza gorzej morze rz spoj rz ał w rz esień rzut rz k rz ak korytarz rz t rz eba rz g rz eczny wierzbarzepa rz g rz yby chrzan korzeńorzechurządjarzyny

16 KLIKNIJ


Pobierz ppt "rz po spółgłoskach burzarzekawrzaskkrzesłoKrzyśkurz warzywarząddojrzałytalerzbrzozagorzej morzespojrzałwrzesieńrzutkrzakkorytarz trzebagrzecznywierzbarzepagrzybychrzan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google