Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stałe i zmienne 1 Definicja Literałem (literal) nazywamy wartość danej jawnie pisaną w programie Przykład Ada.Float_Text_Io.Put (3.14159); Definicja Stałą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stałe i zmienne 1 Definicja Literałem (literal) nazywamy wartość danej jawnie pisaną w programie Przykład Ada.Float_Text_Io.Put (3.14159); Definicja Stałą"— Zapis prezentacji:

1 Stałe i zmienne 1 Definicja Literałem (literal) nazywamy wartość danej jawnie pisaną w programie Przykład Ada.Float_Text_Io.Put (3.14159); Definicja Stałą (constant) nazywamy daną nie zmienianą w programie, do której odwołujemy się przez jej nazwę, czyli identyfikator. Definicja Zmienną (variable) nazywamy obszar pamięci, do którego odwołujemy się przez identyfikator. W obszarze tym przechowywana jest dana zmieniana podczas wykonywaniu programu.

2 Stałe i zmienne 2 Najczęściej deklaracja stałej (constant declaration) ma postać Nazwa_Stalej : constant Nazwa_Typu := Wyrazenie; Deklaracje stałych Zwiększają czytelność programu Zwiększają niezawodność programu Skracają tekst programu Ułatwiają wprowadzanie zmian w programie

3 Stałe i zmienne 3 Przykład Deklaracje stałych. Pi : constant Float := 3.14159_26536; Pi : constant := 3.14159_26536; W przypadku stałej liczbowej typ nie musi być podany, ale wyrażenie określające jej wartość musi być wyznaczone podczas kompilacji, a nie wykonania programu. Przykład Pulsacja : constant Float := 2.0*Pi*Czestotliwosc; W tym przypadku stała Pi i zmienna Czestotliwosc muszą być znane i mieć nadane odpowiednie wartości, aby w trakcie kompilacji programu stała mogła zostać wyznaczona poprawnie.

4 Stałe i zmienne 4 Najczęściej deklaracja zmiennej (variable declaration) ma postać Nazwa_Zmiennej : Nazwa_Typu; albo Nazwa_Zmiennej : Nazwa_Typu := Wyrazenie; Wartość wyrażenia jest wartością początkową (initial value) deklarowanej zmiennej i musi być możliwe wyznaczenie tej wartości podczas kompilacji.

5 Stałe i zmienne 5 Przykład Wielka_Litera : Character range 'A'..'Z := 'B'; albo subtype Od_A_do_Z is Character range 'A'..'Z'; Wielka_Litera : Od_A_do_Z := 'B';

6 Zadania. Literatura podstawowa Zadania Ada_Zadania_03_Stale_Zmienne.pdf Literatura podstawowa Morawski, M., Zajączkowski, A. M. (2003).Wstęp do programowania w języku Ada95. Rozdziały 3.10..3.12.


Pobierz ppt "Stałe i zmienne 1 Definicja Literałem (literal) nazywamy wartość danej jawnie pisaną w programie Przykład Ada.Float_Text_Io.Put (3.14159); Definicja Stałą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google