Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Efekty – wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Efekty – wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny."— Zapis prezentacji:

1 1 Efekty – wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny

2 2 Plan prezentacji Bezrobotni Oferty pracy Wskaźniki PMZNiD Uczący się Absolwenci Bezrobotni absolwenci Badania firm

3 3 Bezrobotni Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

4 4 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie podkarpackim na koniec roku w latach 1999-2004 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

5 5 1.Sprzedawca - 12066,0 2.Krawiec - 6670,6 3.Ślusarz - 6466,0 4.Kucharz - 5038,8 5.Murarz - 4974,8 6.Technik mechanik - 3690,2 7.Mechanik samochodów osobowych - 3415,0 8.Planista produkcyjny - 3030,2 9.Pracownik biurowy - 2752,4 10.Tokarz - 2680,8 Ranking 10 zawodów generujących bezrobocie rejestrowane na koniec okresu sprawozdawczego w latach 2000-2004 26% wszystkich bezrobotnych pierwsza 50 zawodów to aż 48% wszystkich bezrobotnych

6 6 Zawody o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w województwie podkarpackim w latach 2000-2004 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych 20002001200220032004 Sprzedawca Krawiec Ś lusarz Krawiec Ś lusarz Krawiec Ś lusarz KucharzMurarz Kucharz MurarzPlanista prod.KucharzAsystent ekonom. Planista prod.KucharzPlanista prod.Murarz Mechanik sam. os. Technik mechanik Mechanik sam. os. Pracownik biurowy Robotnik budowlany Tokarz Robotnik budowlany Tokarz

7 7 Udział wielkich grup zawodowych generowaniu bezrobocia w województwie podkarpackim w latach 2000-2004 (stan na koniec okresu - dane w %).

8 8 Napływ bezrobotnych w województwie podkarpackim w latach 2000-2004 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

9 9 Udział wielkich grup zawodowych generowaniu napływu na bezrobocie w województwie podkarpackim w latach 2000-2004 (dane w %).

10 10 Ranking 10 zawodów generujących napływ bezrobotnych w ciagu roku (lata 2000-2004) 1.Sprzedawca 2.Ślusarz 3.Technik mechanik 4.Murarz 5.Krawiec 6.Mechanik samochodów osobowych 7.Kucharz 8.Planista produkcyjny 9.Pracownik biurowy 10.Tokarz 30% wszystkich rejestrujących się bezrobotnych pierwsza 50 to aż 61,4% wszystkch rejestrujących się bezrobotnych

11 11 Oferty pracy Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

12 12 Liczba ofert pracy w województwie podkarpackim na koniec roku w latach 2000-2004 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

13 13 Liczba zgłoszonych ofert pracy w województwie podkarpackim w latach 2000-2004 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

14 14 Zawody o największej liczbie zgłoszonych ofert pracy w województwie podkarpackim w latach 2000-2004 Zawód Średnia roczna liczba ofert pracy Sprzedawca3302,4 Pracownik biurowy2268,0 Robotnik gospodarczy2177,0 Robotnik budowlany1227,4 Pracownik administracyjny1224,4 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym1024,0 Murarz620,0 Magazynier577,0 Szwaczka576,6 Kierowca samochodu ciężarowego554,4

15 15 Zawody o największej liczbie zgłoszonych ofert pracy w województwie podkarpackim w latach 2000-2004 20002001200220032004 Sprzedawca Pracownik biurowy Robotnik gospodarczy Robotnik budowlanyRobotnik gospodarczy Pracownik administracyjny Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Robotnik budowlanyPracownik biurowy Bez zawoduRobotnik budowlanyRobotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Robotnik budowlany Robotnik gospodarczyPrzedstawiciel handlowy przedstawiciel regionalny Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Szwaczka Murarz SzwaczkaKierowca samochodu ciężarowego Magazynier Przedstawiciel handlowy SzwaczkaMurarzRobotnik placowySprzątaczka KucharzKierowca samochodu ciężarowego MagazynierKierowca samochodu ciężarowego Robotnik drogowySprzątaczkaMurarz

16 16 Procent ofert pracy przypadający na wielkie grupy zawodowe w województwie podkarpackim w latach 2000-2004 (dane w %).

17 17 Zawody nadwyżkowe i deficytowe Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

18 18 Nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej

19 19 Relacje pomiędzy napływem ofert pracy a napływem bezrobotnych w latach 2000-2004 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Napływ bezrobotnychNapływ ofert pracy Różnica napływu bezrobotnych I napływu ofert pracy

20 20 Nadwyżka podaży siły roboczej w latach 2000-2004 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

21 21 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Liczba poszczególnych typów zawodów ze względu na wskaźnik N(D)SR w latach 2000-2004 Liczba zawodów z:20002001200220032004 deficytem podaży siły roboczej (więcej ofert pracy niż bezrobotnych)132128148249244 równowag (tyle samo ofert, ile bezrobotnych)3034416258 nadwyżką podaży siły roboczej (więcej bezrobotnych niż ofert pracy)11031116104510811064 bez ofert pracy i bezrobotnych (poza rynkiem)649636680522548

22 22 10 zawodów o najwyższych wartościach nadwyżki podaży siły roboczej w latach 2000-2004 Zawód Nadwyżka podaży siły roboczej Bez zawodu82971 Ślusarz23709 Technik mechanik21521 Sprzedawca20203 Murarz16203 Krawiec14948 Mechanik samochodów osobowych14439 Planista produkcyjny13669 Kucharz12333 Technik budownictwa8803 Ekonomista8471

23 23 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych 10 zawodów o najwyższych wartościach nadwyżki podaży siły roboczej w latach 2000-2004 20002001200220032004 Bez zawodu SprzedawcaŚlusarz Technik mechanik ŚlusarzPlanista prod.Technik mechanikŚlusarz Asystent ekonomiczny Planista prod.SprzedawcaPlanista prod.SprzedawcaŚlusarz KrawiecTechnik mechanikSprzedawcaMurarzSprzedawca Technik mechanikMurarz Asystent ekonomicznyMurarz Mechanik sam. os. Krawiec Mechanik sam. os.Krawiec Mechanik sam. os. Kucharz Ekonomista Tokarz Ekonomista Kucharz

24 24 10 zawodów o najwyższych wartościach deficytu podaży siły roboczej w latach 2000-2004 Zawód Deficyt siły roboczej Robotnik gospodarczy-5832 Pracownik administracyjny-4025 Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani-783 Robotnik drogowy-739 Kasjer handlowy-687 Pracownik biurowy-497 Nauczyciel języka obcego-489 Agent ubezpieczeniowy-346 Opiekun w domu pomocy społecznej-263 Operator strugarek i frezarek do drewna-206 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

25 25 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych 10 zawodów o najwyższych wartościach deficytu podaży siły roboczej w latach 2000-2004 20002001200220032004 Nauczyciel języka obcegoRobotnik gospodarczy Pracownik administracyjny Agent ubezpieczeniowy Nauczyciel języka obcego Pracownik administracyjnyRobotnik gospodarczy Ładowacz nieczystości stałych Nauczyciel języka obcegoKasjer handlowyRobotnik drogowyPracownik biurowy Wozak- zrywkarzRobotnik drogowyPracownik biurowy Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklas Opiekun w domu pomocy społecznej Monter konstrukcji budowlanych Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni Operator obrabiarek zespołowychKasjer handlowy Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzywKasjer handlowy Operator maszyn do produkcji płyt i sklejekPracownik biurowyRobotnik drogowy Robotnik na rampie Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjneMonter mebliRobotnik leśnySzwaczka Monter wyrobów z tworzyw sztucznych Operator strugarek i frezarek do drewnaPracownik administracyjny Specjalista do spraw integracji europejskiej Operator obrabiarek zespołowych Pomocniczy robotnik leśny Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów Monter konstrukcji budowlanychRobotnik placowy Przedstawiciel handlowy przedstawiciel regionalny

26 26 Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów

27 27 Suma ofert pracy - skumulow ane dane dla lat 2000-2004 Suma bezrobotn ych - skumulow ane dane dla lat 2000-2004 Wskaźnik intensywn ości nadwyżki (deficytu) zawodu Liczba bezrobot nych na jedną ofertę Bez zawodu2707856780,03231,651 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 79618030,4412,265 Specjaliści9584571500,1685,963 Technicy i inny średni personel209141323490,1586,328 Pracownicy biurowi 20516404010,5081,969 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 24244699230,3472,884 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy1565144010,1099,202 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy351252155300,1636,136 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 12723334300,3812,628 Pracownicy przy pracach prostych 35715406390,8791,138 Siły zbrojne0400,000-

28 28 Zawody deficytowe (1) Wskaźnik intensywności deficytu zawodu Telemarketer33,5 Lekarz - chirurgia ogólna22 Operator urządzeń agregatów do obróbki błon i filmów fotograficznych 20,5 Rybak stawowy17 Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjne 14,8 Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowany 14,05 Operator strugarek i frezarek do drewna10,81 Monter rurociągów górniczych10 Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych8,83 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych 8

29 29 Zawody deficytowe (2) – 15 zawodów, w których (w okresie 2000-2004) zarejestrowało się przynajmniej 100 bezrobotnych Robotnik gospodarczy2,15 Pracownik administracyjny2,92 Robotnik drogowy1,56 Nauczyciel języka obcego1,67 Sekretarka1,13 Kasjer handlowy2,15 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 1,27 Monter konstrukcji budowlanych1,23 Agent ubezpieczeniowy2,17 Palacz kotłów co wodnych rusztowych1,24 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 1,33 Opiekun w domu pomocy społecznej2,41 Operator koparek i zwałowarek1,64 Monter mebli1,54 Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury 2,49

30 30 Najliczniejsze zawody nadwyżkowe (lata 2000-2004) Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych w latach 2000- 2004 Liczba zgłoszonych ofert pracy w latach 2000- 2004 Wskaźnik intensywności (deficytu zawodu) Wskaźnik napływu bezrobotnych do napływu ofert pracy Bez zawodu 8567827070,03231,651 Sprzedawca 36715165120,4502,224 Ślusarz 2567819690,07713,041 Technik mechanik 218293080,01470,873 Murarz 1930331000,1616,227 Krawiec 1648815400,09310,706 Mechanik samochodów osobowych 153449050,05916,955 Kucharz 1454022070,1526,588 Planista produkcyjny 144958260,05717,548 Tokarz 954211150,1178,558 Technik budownictwa 91903870,04223,747

31 31 20002001200220032004 Bez zawodu Sprzedawca Ślusarz Technik mechanik Planista produkcyjny Technik mechanik Ślusarz Murarz Technik mechanik MurarzAsystent ekonomiczny KrawiecTechnik mechanik MurarzKrawiecMurarz Technik mechanik Mechanik samochodów osobowych KrawiecAsystent ekonomiczny Krawiec Mechanik samochodów osobowych KrawiecMechanik samochodów osobowych Kucharz TokarzPracownik biurowy TokarzEkonomista

32 32 Ocena zawodów w oparciu o dane nie-skumulowane

33 33 1.bardzo zły wybór – w każdym z lat okresu 2000-2006 zawód jest zawodem nadwyżkowym (w każdym z lat okresu 2000-2006 w urzędach pracy rejestruje się więcej bezrobotnych niż napływa ofert pracy), 2.raczej zły wybór – zawód przynajmniej w ciągu czterech lat w okresie 2000-2006 jest zawodem nadwyżkowym (przynajmniej w czterech latach w okresie 2000-2006 w urzędach pracy rejestruje się więcej bezrobotnych niż napływa ofert pracy), 3.prawdopodobnie zły wybór zawód przeważnie nie występujący na rynku pracy (brak bezrobotnych oraz ofert pracy), lecz jeżeli już występujący to jako nadwyżkowy (więcej bezrobotnych niż ofert pracy)[1][1] Oceny negatywne

34 34 1.zawód trudny do jednoznacznej oceny (zawód zmienny) – zawód, który wprawdzie przeważnie występuje na regionalnym rynku pracy, lecz raz jest zawodem deficytowym, raz nadwyżkowym lub równoważnym 2.zawód trudny do jednoznacznej oceny – zawód przeważnie nie występuje na regionalnym rynku pracy - (brak zarejestrowanych bezrobotnych oraz brak ofert pracy), a jednocześnie w oparciu o skumulowane dane z tego okresu nie można go zakwalifikować jako jednoznacznie deficytowego lub nadwyżkowego, 3.zawód nie występujący w statystykach urzędów pracy – w okresie 2000-2006 nie odnotowano ani jednej - zgłoszonej do urzędów pracy - oferty pracy oraz ani jednego bezrobotnego zarejestrowanego w urzędach pracy. Oceny neutralne

35 35 1.prawdopodobnie dobry wybór zawód wprawdzie przeważnie nie występuje na regionalnym rynku pracy (brak zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych oraz brak zgłoszonych do urzędów pracy ofert pracy), lecz jeżeli już występuje to raczej jako deficytowy (więcej ofert pracy niż bezrobotnych), 2.raczej dobry wybór zawód przynajmniej przez cztery lata w okresie 2000-2006 jest zawodem deficytowym (do urzędów pracy napływa więcej ofert pracy niż bezrobotnych), 3.bardzo dobry wybór – zawód w każdym z lat okresu 2000- 2006 jest zawodem deficytowym (do urzędów pracy napływa więcej ofert pracy niż bezrobotnych), Oceny pozytywne

36 36 Typologia zawodów (skrócona)Typologia zawodów (pełna) Liczba zawod ów Procent z ogólnej liczby zawodów Liczba zawodów Procent z ogólnej liczby zawodów Ocena generalnie negatywna 127666,7 Bardzo zły wybór63733,3 Raczej zły wybór48025,1 Prawdopodobnie zły wybór1598,3 Brak oceny1095,7 Zawód trudny do jednoznacznej oceny (zmienny) 844,4 Zawód trudny do jednoznacznej oceny 251,3 Ocena generalnie pozytywna 22711,9 Prawdopodobnie dobry wybór824,3 Raczej dobry wybór1326,9 Bardzo dobry wybór130,7 Zawód nie występujący 30215,8Zawód nie występujący30215,8

37 37 Zawód lub specjalność (6-cyfrowy kod PKZiS) Kasjer handlowy Robotnik drogowy Opiekun w domu pomocy społecznej Operator strugarek i frezarek do drewna Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury Glazurnik Goniec Pozostali urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków Lektor Operator myjni Operator urządzeń agregatów do obróbki błon i filmów fotogra Pośrednik pracy Doradca inwestycyjny Bardzo dobry wybór

38 38 Zawód lub specjalność (6-cyfrowy kod PKZiS) Bez zawodu Technik mechanik Ślusarz Sprzedawca Murarz Krawiec Mechanik samochodów osobowych Asystent ekonomiczny Kucharz Ekonomista Bardzo zły wybór

39 39 Analiza sytuacji osób uczących się, absolwentów oraz bezrobotnych absolwentów

40 40 Uczniowie i studenci Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

41 41 Udział uczących się w poszczególnych typach szkół Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

42 42 Uczniowie uczący się w zawodach nadwyżkowych, równoważnych i deficytowych w latach 2000-2004 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

43 43 Uczniowie uczący się w zawodach nadwyżkowych, równoważnych i deficytowych w różnych typach szkół, w latach 2000-2004 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

44 44 Liczba nauczanych zawodów oraz liczba uczniów we wszystkich szkołach i uczelniach na poziomie wielkich grup zawodowych Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Wielka grupa zawodowa Poziom kwalifikacji Liczba zawodów, w których uczyli się uczniowie w latach 2001 – 2004 Średnio-roczna liczba uczących się w latach 2001 - 2004 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy - 00 Specjaliści 4 5573710,50 Technicy i inny średni personel 3 8660591,50 Pracownicy biurowi 2 lub 3 4920,75 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 2 lub 3 136511,25 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 2 2351,00 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 2 4011480,00 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 2 10663,25 Pracownicy przy pracach prostych 1 321,75 Siły zbrojne - 00

45 45 Lista 10 zawodów najczęściej wybieranych przez uczniów i studentów Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych średnia liczba uczniów w latach 2001-2004 1Technik mechanik9115,75 2 Ekonomista8571,75 3 Specjalista administracji publicznej7811,25 4 Asystent ekonomiczny7070,75 5 Specjalista do spraw marketingu i handlu sprzedaży6840,50 6 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych hotelarskich6100,75 7 Pedagog5405,75 8 Technik elektronik4347,50 9 Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej nie sklasyfikowani4261,25 10 Technik budownictwa3778,25

46 46 Lista 10 zawodów, w których najbardziej wzrosła liczba uczących się Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Wzrost/spadek liczby uczniów w latach 2001-2004 Średnia roczna procentowa zmiana liczby uczniów w latach 2001 -2004 1Asystent ekonomiczny7690109,99% 2Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych hoteli357122,50% 3Technik żywienia i gospodarstwa domowego269632,11% 4Kucharz małej gastronomii1460brak 5Asystent prawny1365brak 6Specjalista zastosowań informatyki134384,16% 7Muzyk1198brak 8Specjalista pielęgniarstwa1083brak 9Politolog107178,39% 10Pracownik ochrony mienia i osób86138,26%

47 47 Lista 10 zawodów, w których najbardziej spadła liczba uczących się Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Wzrost/spadek liczby uczniów w latach 2001-2004 Średnia roczna procentowa zmiana liczby uczniów w latach 2001 -2004 10Technik technologii odzieży-895-19,88% 9Technik elektryk-916-13,11% 8Krawiec-963-41,25% 7Handlowiec zawód szkolny: Technik handlowiec-1011-9,38% 6Kucharz-1705-31,13% 5Pedagog-2068-13,04% 4Technik mechanik-2361-8,71% 3Specjalista do spraw marketingu i handlu sprzedaży-2489-11,61% 2Pozostali technicy technologii żywności-2775-33,47% 1Technik drogownictwa-8169-80,29%

48 48 Absolwenci Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

49 49 Procentowy udział absolwentów poszczególnych typów szkół w ogólnej liczbie uczących się Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

50 50 Absolwenci w zawodach nadwyżkowych, równoważnych i deficytowych w latach 2000-2004 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

51 51 Absolwenci w zawodach nadwyżkowych, równoważnych i deficytowych w różnych typach szkół, w latach 2000-2004 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

52 52 Liczba zawodów oraz liczba absolwentów po wszystkich szkołach i uczelniach na poziomie wielkich grup zawodowych Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Wielka grupa zawodowa Poziom kwalifikacji Liczba zawodów, w których byli absolwenci w latach 2001 – 2004 Średnio-roczna liczba absolwentów w latach 2001 - 2004 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy - 00 Specjaliści 44314593,00 Technicy i inny średni personel 37816189,50 Pracownicy biurowi 2 lub 34259,25 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 2 lub 3 132620,50 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 22223,25 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 2425664,75 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 211334,00 Pracownicy przy pracach prostych 126,25 Siły zbrojne -00

53 53 10 najczęściej uzyskiwanych przez absolwentów zawodów Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych średnia liczba absolwentów w latach 2001-2004 1Technik mechanik2592,75 2Ekonomista2350,00 3 Specjalista do spraw marketingu i handlu sprzedaży2252,00 4Specjalista administracji publicznej2150,00 5Asystent ekonomiczny1834,00 6Pedagog1326,00 7Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych1038,75 8 Handlowiec zawód szkolny: Technik handlowiec995,75 9Technik budownictwa958,50 10 Pozostali technicy technologii żywności955,75

54 54 10 zawodów, w których najbardziej wzrosła liczba absolwentów Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Wzrost/spadek liczby uczniów w latach 2001-2004 Średnia roczna procentowa zmiana liczby uczniów w latach 2001 -2004 1Asystent ekonomiczny241779,82% 2Specjalista do spraw marketingu i handlu sprzedaży105418,87% 3Technik żywienia i gospodarstwa domowego901123,23% 4Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych hotelarskich …73459,18% 5Kucharz małej gastronomii540brak 6Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania g48588,58% 7Pozostali projektanci i analitycy systemów komputerowych43547,31% 8Nauczyciel nauczania początkowego370brak 9Pedagog szkolny368brak 10Socjolog36716,93%

55 55 10 zawodów, w których najbardziej spadła liczba absolwentów Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Wzrost/spadek liczby uczniów w latach 2001-2004 Średnia roczna procentowa zmiana liczby uczniów w latach 2001 -2004 1Sprzedawca-20210,16% 2Technik rolnik-21016,06% 3Fryzjer-23229,16% 4Technik technologii odzieży-29015,87% 5Pozostali elektromonterzy-29152,47% 6Technolog robót wykończeniowych w budownictwie-292brak 7Piekarz-30651,65% 8Pozostali ustawiacze/operatorzy obrabiarek skrawających do me-31062,00% 9Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych-38251,56% 10Cukiernik-40774,33%

56 56 Bezrobotni absolwenci Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

57 57 Napływ bezrobotnych absolwentów w latach 2000-2003 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Rok 2000200120022003 Napływ bezrobotnych w ciągu roku 26246239172551128689

58 58 Lista rankingowa 10 zawodów o największej (średnio- rocznej) liczbie zarejestrowanych bezrobotnych Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych średnia liczba napływających bezrobotnych absolwentów w latach 2000-2003 1Planista produkcyjny1315,75 2 Technik mechanik1273,75 3 Ekonomista914,75 4 Sprzedawca801,5 5 Kucharz763,25 6 Mechanik samochodów osobowych578,75 7 Technik żywienia i gospodarstwa domowego572,25 8 Technik budownictwa499 9 Pracownik biurowy478,75 10 Krawiec471

59 59 Zawody o największym średnio-rocznym napływie zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Ranga Rok 2000200120022003 1 Planista produkcyjny Technik mechanik 2 Ekonomista 3 SprzedawcaEkonomista Asystent ekonomiczny - zawód szkolny: Technik ekonomista 4 Kucharz Sprzedawca Specjalista administracji publicznej 5 KrawiecSprzedawca Technik żywienia i gospodarstwa domowego Sprzedawca 6 Mechanik samochodów osobowych Kucharz 7 Ślusarz Pracownik biurowy - Zawód szkolny: Technik prac biurowych Technik żywienia i gospodarstwa domowego 8 Pracownik biurowy - Zawód szkolny: Technik prac biurowych Technik żywienia i gospodarstwa domowego Mechanik samochodów osobowychTechnik budownictwa 9 EkonomistaŚlusarz Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Mechanik samochodów osobowych 10 Technik budownictwaKrawiecTechnik budownictwa Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

60 60 Liczba osób rejestrujących się jako bezrobotni absolwenci w PUP - napływ Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Wielka grupa zawodowa Rok 2000200120022003 Bez zawodu3411296430344220 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0020 Specjaliści3179416058457869 Technicy i inny średni personel7332691975209591 Pracownicy biurowi300925252363687 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy2738208120332067 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy357229116127 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy5746463342103841 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń421345332276 Pracownicy przy pracach prostych53615611 Siły zbrojne0000

61 61 Wartości wskaźników dla wielkich grup zawodów Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Wielka grupa zawodów Procent bezrobotnych wśród absolwentów Procent absolwentów wśród bezrobotnych Odsetek odpływających z bezrobocia do napływających Brak zawodu23,64%20,93%58,07% Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy.0,18%100,00% Specjaliści43,87%52,83%63,82% Technicy i inny średni personel50,48%30,88%57,52% Pracownicy biurowi653,58%21,81%60,41% Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy73,43%15,17%49,36% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy61,06%5,52%44,28% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy60,60%9,80%50,32% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń81,80%4,83%48,37% Pracownicy przy pracach prostych 512,00%0,54%59,38% Siły zbrojne...

62 62 Ocena zawodów nauczanych na Podkarpaciu Grupa pierwsza – zawody ocenione pozytywnie – to takie, w których mniej niż 50% absolwentów rejestruje się jako bezrobotni i w których przynajmniej 375 osób w ciągu trzech lat ukończyło naukę w zawodzie. Grupa druga –zawody neutralne – zaliczono do nich zawody, w których było mniej niż 375 absolwentów w okresie 3 analizowanych lat. Trzecia grupa – zawody ocenione negatywnie – to zawody, w których jest ponad 375 absolwentów w omawianym okresie lecz ponad 50% z nich zarejestrowało się jako bezrobotni.

63 63 Udział zawodów oraz absolwentów w zawodach ocenianych pozytywnie, neutralnie oraz negatywnie wśród zawodów nauczanych na Podkarpaciu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Ocena zawodów nauczanych w powiecie pozytywnaneutralnanegatywnaOgółem Liczba zawodów5011122183 % zawodów27,3%60,7%12,0%100,0% Liczba absolwentów 118187,0011890,0033659,00163736,00 % absolwentów72,2%7,3%20,6%100,0%

64 64 Udział uczniów w zawodach nauczanych na Podkarpaciu ocenionych pozytywnie, neutralnie i negatywnie

65 65 Udział bezrobotnych absolwentów w zawodach nauczanych na Podkarpaciu ocenionych pozytywnie, neutralnie i negatywnie Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

66 66 Ocena zawodów, w których rejestrują się bezrobotni absolwenci na Podkarpaciu Zawody ocenione pozytywnie charakteryzują się tym, że ponad 25% bezrobotnych stanowią absolwenci, odpływ absolwentów z bezrobocia przekracza 60% oraz rejestrowało się w nich przynajmniej 225 osób w analizowanym okresie. Zawody ocenione negatywnie charakteryzują się mniejszym niż 25% udziałem absolwentów wśród bezrobotnych, niskim odpływem z bezrobocia (poniżej 60%), oraz tym, ze rejestrowało się w ich przynajmniej 225 osób w omawianym okresie. W pozostałych przypadkach zawody zostały ocenione neutralnie.

67 67 Udział zawodów oraz absolwentów w zawodach ocenianych pozytywnie, neutralnie oraz negatywnie wśród zawodów nauczanych na Podkarpaciu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Ocena zawodów nauczanych w powiecie pozytywnaneutralnanegatywnaOgółem Liczba zawodów21 642 19682 % zawodów3,1%94,1%2,8%100,0% Liczba bezrobotnych absolwentów 16872182222603461128 % absolwentów27,6%29,8%42,6%100,0%

68 68 Udział uczniów w zawodach ocenionych pozytywnie, neutralnie i negatywnie, spośród zawodów, w których rejestrują się bezrobotni absolwenci

69 69 Udział bezrobotnych absolwentów w zawodach nauczanych na Podkarpaciu ocenionych pozytywnie, neutralnie i negatywnie Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

70 70 Analiza wyników badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie podkarpackich przedsiębiorstw i instytucji Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

71 71 Metodologia badań Operatem doboru próby była baza REGON Próba miała charakter losowo-warstwowy. Warstwy zostały wydzielone ze względu na sekcje PKD oraz wielkość zakładu. Założono nadreprezentację zakładów średnich i dużych Wywiady realizowano w okresie od października 2005 do kwietnia 2006 Przeprowadzono 1011 udanych wywiadów kwestionariuszowych z osobami odpowiedzialnymi za politykę kadrową zakładów pracy Analizy statystyczne prowadzone były na danych ważonych wagami analitycznymi Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

72 72 Specyfika badanych firm Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

73 73 Wielkość firmy (przed ważeniem)

74 74 Wielkość firmy (po ważeniu) Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

75 75 Okres powstania firmy (po ważeniu) Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

76 76 Sektor PKD (po ważeniu) Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

77 77 Typ własności firmy (po ważeniu) Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

78 78 Deklaracje dotyczące współpracy z instytucjami edukacyjnymi Deklaracje dotyczące współpracy z instytucjami edukacyjnymi Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

79 79 Deklaracje dotyczące współpracy ze szkołami zawodowymi Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

80 80 Deklaracje dotyczące współpracy ze szkołami średnimi Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

81 81 Deklaracje dotyczące współpracy ze szkołami policealnymi Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

82 82 Deklaracje dotyczące współpracy ze szkołami wyższymi Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

83 83 Sposoby dokonywania naboru pracowników Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

84 84 Informowanie urzędu pracy o wolnych miejscach pracy Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

85 85 Wielkość zakładu a informowanie PUPu o wolnych miejscach pracy

86 86 Współpraca z urzędami pracy Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

87 87 Współpraca z urzędami pracy Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

88 88 Deklaracje dotyczące współpracy w zakresie pośrednictwa pracy Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

89 89 Deklaracje dotyczące współpracy w zakresie refundacji wynagrodzeń Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

90 90 Deklaracje dotyczące współpracy w zakresie organizacji staży Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

91 91 Deklaracje dotyczące współpracy w zakresie szkoleń Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

92 92 Ocena dotychczasowej współpracy z urzędami pracy Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

93 93 Deklaracje dotyczące współpracy w innych zakresach Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

94 94 Ogólna ocena dotychczasowej współpracy z urzędami pracy Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

95 95 Ocena dostępu do informacji na temat usług oferowanych przez urzędy pracy Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

96 96 Ocena poszczególnych działań urzędu pracy

97 97 Atrakcyjność poszczególnych wymiarów działań podejmowanych przez urzędy pracy Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

98 98 Ocena poszczególnych wymiarów działań urzędu pracy

99 99 Zmodyfikowany wskaźnik nadwyżki / deficytu zawodów w województwie podkarpackim (w oparciu o badania firm i instytucji) Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

100 100 Zwolnienia oraz przyjęcia do pracyw 2004 roku Zwolnienia oraz przyjęcia do pracy w 2004 roku Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

101 101 ` Suma zwolnionych w 2004 Suma przyjętych do pracy w 2004 Nadwyżka (deficyt) zatrudnienia w 2004 Bez zawodu000 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 739865-126 Specjaliści37374226-489 Technicy i inny średni personel55697060-1491 Pracownicy biurowi21643082-918 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy49449384-4440 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy42130-88 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy821511499-3284 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń69928390-1398 Pracownicy przy pracach prostych693659121024 Siły zbrojne550 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Nadwyżka (deficyt) zatrudnienia w 2004 roku (na podstawie badań)

102 102 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Udział zakładów różnej wielkości w generowaniu zmian zatrudnienia

103 103 Zawody o najwyższym wskaźniku liczby zwolnionych do liczby przyjętych Nazwa zawodu Liczba osób zwolnionych Liczba osób przyjętych Zmodyfikowany wskaźnik intensywności (deficytu zawodu) Wskaźnik liczby zwolnionych do liczby przyjętych Bufetowy barman13320,01566,500 Woźny2020,10010,000 Kasjer w przedsiębiorstwie2530,1208,333 Operator maszyn drogowych249320,1297,781 Kierownik działu finansowego i administracyjnego3850,1327,600 Nauczyciel nauczania początkowego535760,1427,039 Radca prawny610,1676,000 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej66120,1825,500 Kierowca samochodu osobowego508940,1855,404 Monter rurociągów przemysłowych151300,1995,033

104 104 Zawody równoważne o największej liczbie osób przyjętych do pracy Kamieniarz1,042 Zmodyfikowany wskaźnik intensywności deficytu zawodu Robotnik drogowy1,082 j.w. Asystent rachunkowości1,037 j.w. Nauczyciel języka polskiego1,028 j.w. Pracownik administracyjny1,096 j.w. Tokarz1,026 j.w. Specjalista administracji publicznej0,938 j.w. Rozlepiacz afiszy1,000 j.w. Nauczyciel języka obcego1,046 j.w. Hutnik dmuchacz szkła1,040 j.w.

105 105 Zawody o najwyższym wskaźniku liczby osób przyjętych do liczby zwolnionych, w których zwolniono ponad 100 osób Frezer7,339 Zmodyfikowany wskaźnik intensywności deficytu zawodu Sekretarka3,990 j.w. Krawiec3,818 j.w. Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych3,446 j.w. Fryzjer3,161 j.w. Mechanik samochodów osobowych2,639 j.w. Stolarz2,295 j.w. Ślusarz2,229 j.w. Układacz nawierzchni drogowych2,092 j.w. Technik mechanik2,072 j.w.

106 106 PODSUMOWANIE Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia poprawia się sytuacja absolwentów ale na każdym poziomie nauki zawody należy wybierać bardzo starannie Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia poprawia się sytuacja absolwentów ale na każdym poziomie nauki zawody należy wybierać bardzo starannie W niektórych zawodach bezrobocie jest efektem nieaktualności kwalifikacji W niektórych zawodach bezrobocie jest efektem nieaktualności kwalifikacji Istnieją problemy w porównywaniu wyników analiz prowadzonych na źródłach zastanych i źródłach pierwotnych wynikające z nieporównywalności danych oraz z braku możliwości oszacowania wielkości szarej strefy (konieczność prowadzenie badań wśród pracowników) Istnieją problemy w porównywaniu wyników analiz prowadzonych na źródłach zastanych i źródłach pierwotnych wynikające z nieporównywalności danych oraz z braku możliwości oszacowania wielkości szarej strefy (konieczność prowadzenie badań wśród pracowników) Obowiązująca metodologia monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych jest w niektórych aspektach niedopracowana co skutkuje dostarczaniem zafałszowanych danych do instytucji monitorujących rynek pracy i rynek edukacyjny Obowiązująca metodologia monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych jest w niektórych aspektach niedopracowana co skutkuje dostarczaniem zafałszowanych danych do instytucji monitorujących rynek pracy i rynek edukacyjny Sytuacja absolwentów i bezrobotnych absolwentów na rynku pracy istotnie różni się od sytuacji ogółu bezrobotnych określonej przy pomocy obowiązujących wskaźników monitoringu Sytuacja absolwentów i bezrobotnych absolwentów na rynku pracy istotnie różni się od sytuacji ogółu bezrobotnych określonej przy pomocy obowiązujących wskaźników monitoringu


Pobierz ppt "1 Efekty – wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google