Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny"— Zapis prezentacji:

1 dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny
Efekty – wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny

2 Plan prezentacji Bezrobotni Oferty pracy Wskaźniki PMZNiD Uczący się
Absolwenci Bezrobotni absolwenci Badania firm

3 Bezrobotni Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

4 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie podkarpackim na koniec roku w latach 1999-2004
Zaznacza się spadek od 2001 roku. Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

5 Ranking 10 zawodów generujących bezrobocie rejestrowane na koniec okresu sprawozdawczego w latach Sprzedawca ,0 Krawiec ,6 Ślusarz ,0 Kucharz ,8 Murarz ,8 Technik mechanik ,2 Mechanik samochodów osobowych ,0 Planista produkcyjny ,2 Pracownik biurowy ,4 Tokarz ,8 26% wszystkich bezrobotnych pierwsza 50 zawodów to aż 48% wszystkich bezrobotnych Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

6 Zawody o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w województwie podkarpackim w latach 2000 2001 2002 2003 2004 Sprzedawca Krawiec Ślusarz Kucharz Murarz Planista prod. Asystent ekonom. Mechanik sam. os. Technik mechanik Mechanik sam. os. Pracownik biurowy Robotnik budowlany Tokarz Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

7 Udział wielkich grup zawodowych generowaniu bezrobocia w województwie podkarpackim w latach (stan na koniec okresu - dane w %). Zdecydowanie największy udział w „generowaniu” liczby bezrobotnych w każdym z analizowanych lat posiada grupa: - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - koncentruje się w niej ponad 30% ogółu bezrobotnych (średnia dla okresu wyniosła 32,65%). - technicy i inny średni personel (14,61%), - osoby bez zawodu (14,3%), - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (12,51%). Jedynie w czterech wymienionych wielkich grupach zawodowych koncentruje się ponad 70% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych (średnia z lat ,07%). Z przedstawionych danych wysnuć można wniosek, iż największą skalę bezrobocia w województwie podkarpackim generują zawody wymagające niezbyt wysokich kwalifikacji.

8 Napływ bezrobotnych w województwie podkarpackim w latach 2000-2004
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

9 Udział wielkich grup zawodowych generowaniu napływu na bezrobocie w województwie podkarpackim w latach (dane w %). Zdecydowanie największy udział w „generowaniu” napływu bezrobotnych w każdym z analizowanych lat posiada grupa: - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - koncentruje się w niej około 30% ogółu bezrobotnych (średnia dla okresu wyniosła 31,18%). - technicy i inny średni personel (19,14%), - osoby pozbawione zawodu (12,38%), - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (10,12%), - specjaliści (8,27%). Z wymienionych wyżej pięciu wielkich grup zawodowych pochodzi niemal 80% całego „napływu” (średnia dla analizowanego okresu wyniosła 81,08%).

10 Ranking 10 zawodów generujących napływ bezrobotnych w ciagu roku (lata 2000-2004)
Sprzedawca Ślusarz Technik mechanik Murarz Krawiec Mechanik samochodów osobowych Kucharz Planista produkcyjny Pracownik biurowy Tokarz 30% wszystkich rejestrujących się bezrobotnych pierwsza 50 to aż 61,4% wszystkch rejestrujących się bezrobotnych

11 Oferty pracy Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

12 Liczba ofert pracy w województwie podkarpackim na koniec roku w latach 2000-2004
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

13 Liczba zgłoszonych ofert pracy w województwie podkarpackim w latach 2000-2004
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

14 Średnia roczna liczba ofert pracy
Zawody o największej liczbie zgłoszonych ofert pracy w województwie podkarpackim w latach Zawód Średnia roczna liczba ofert pracy Sprzedawca 3302,4 Pracownik biurowy 2268,0 Robotnik gospodarczy 2177,0 Robotnik budowlany 1227,4 Pracownik administracyjny 1224,4 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 1024,0 Murarz 620,0 Magazynier 577,0 Szwaczka 576,6 Kierowca samochodu ciężarowego 554,4

15 Zawody o największej liczbie zgłoszonych ofert pracy w województwie podkarpackim w latach 2000-2004
2001 2002 2003 2004 Sprzedawca Pracownik biurowy Robotnik gospodarczy Robotnik budowlany Pracownik administracyjny Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Bez zawodu Przedstawiciel handlowy przedstawiciel regionalny Szwaczka Murarz Kierowca samochodu ciężarowego Magazynier Przedstawiciel handlowy Robotnik placowy Sprzątaczka Kucharz Robotnik drogowy

16 Procent ofert pracy przypadający na wielkie grupy zawodowe w województwie podkarpackim w latach (dane w %). Zdecydowanie największą liczbę ofert pracy w każdym z analizowanych lat posiada grupa: - pracowników przy pracach prostych – koncentruje się w niej ponad 20% wszystkich zgłoszonych ofert pracy (średnia dla okresu wyniosła - 21,79%), - robotników przemysłowych i rzemieślników (21,65%). - pracowników usług osobistych i sprzedawców (15,05%), - pracowników biurowych (12,68%), - techników i innego średniego personelu (12,24%). Jedynie w czterech wymienionych grupach wielkich grupach zawodowych koncentruje się - w każdym z analizowanych lat - ponad 80% wszystkich zarejestrowanych ofert pracy (średnia z lat wyniosła 83,4%).

17 Zawody nadwyżkowe i deficytowe
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

18 Nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej

19 Relacje pomiędzy napływem ofert pracy a napływem bezrobotnych w latach 2000-2004
Mimo wzrostu napływu bezrobotnych wzrost liczby ofert pracy jest większy niż wzrost liczby rejestrujących się bezrobotnych – w efekcie zmniejsza się różnica między napływem bezrobotnych a napływem ofert pracy (co jest tendencją pozytywną). Różnica napływu bezrobotnych I napływu ofert pracy Napływ bezrobotnych Napływ ofert pracy Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

20 Nadwyżka podaży siły roboczej w latach 2000-2004
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

21 Liczba poszczególnych typów zawodów ze względu na wskaźnik N(D)SR w latach 2000-2004
Liczba zawodów z: 2000 2001 2002 2003 2004 deficytem podaży siły roboczej (więcej ofert pracy niż bezrobotnych) 132 128 148 249 244 równowag (tyle samo ofert, ile bezrobotnych) 30 34 41 62 58 nadwyżką podaży siły roboczej (więcej bezrobotnych niż ofert pracy) 1103 1116 1045 1081 1064 bez ofert pracy i bezrobotnych (poza rynkiem) 649 636 680 522 548 Wzrost liczby zawodów deficytowych Wzrost równoważnych Spadek zawodów nie występujących na ryku pracy. Brak zasadniczych zmian w liczbie zawodów nadwyżkowych (one cały czas zdecydowanie dominują). Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

22 Nadwyżka podaży siły roboczej
10 zawodów o najwyższych wartościach nadwyżki podaży siły roboczej w latach Zawód Nadwyżka podaży siły roboczej Bez zawodu 82971 Ślusarz 23709 Technik mechanik 21521 Sprzedawca 20203 Murarz 16203 Krawiec 14948 Mechanik samochodów osobowych 14439 Planista produkcyjny 13669 Kucharz 12333 Technik budownictwa 8803 Ekonomista 8471

23 10 zawodów o najwyższych wartościach nadwyżki podaży siły roboczej w latach 2000-2004
2001 2002 2003 2004 Bez zawodu Sprzedawca Ślusarz Technik mechanik Planista prod. Asystent ekonomiczny Krawiec Murarz Mechanik sam. os. Kucharz Ekonomista Tokarz Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

24 10 zawodów o najwyższych wartościach deficytu podaży siły roboczej w latach 2000-2004
Zawód Deficyt siły roboczej Robotnik gospodarczy -5832 Pracownik administracyjny -4025 Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani -783 Robotnik drogowy -739 Kasjer handlowy -687 Pracownik biurowy -497 Nauczyciel języka obcego -489 Agent ubezpieczeniowy -346 Opiekun w domu pomocy społecznej -263 Operator strugarek i frezarek do drewna -206 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

25 10 zawodów o najwyższych wartościach deficytu podaży siły roboczej w latach 2000-2004
2001 2002 2003 2004 Nauczyciel języka obcego Robotnik gospodarczy Pracownik administracyjny Agent ubezpieczeniowy Ładowacz nieczystości stałych Kasjer handlowy Robotnik drogowy Pracownik biurowy Wozak- zrywkarz Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklas Opiekun w domu pomocy społecznej Monter konstrukcji budowlanych Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni Operator obrabiarek zespołowych Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek Robotnik na rampie Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjne Monter mebli Robotnik leśny Szwaczka Monter wyrobów z tworzyw sztucznych Operator strugarek i frezarek do drewna Specjalista do spraw integracji europejskiej Pomocniczy robotnik leśny Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów Robotnik placowy Przedstawiciel handlowy przedstawiciel regionalny Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

26 Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów

27 Suma ofert pracy - skumulowane dane dla lat 2000-2004
Suma bezrobotnych - skumulowane dane dla lat Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu Liczba bezrobotnych na jedną ofertę Bez zawodu 2707 85678 0,032 31,651 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 796 1803 0,441 2,265 Specjaliści 9584 57150 0,168 5,963 Technicy i inny średni personel 20914 132349 0,158 6,328 Pracownicy biurowi 20516 40401 0,508 1,969 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 24244 69923 0,347 2,884 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 1565 14401 0,109 9,202 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 35125 215530 0,163 6,136 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 12723 33430 0,381 2,628 Pracownicy przy pracach prostych 35715 40639 0,879 1,138 Siły zbrojne 40 0,000 - Najlepiej przedstawia się sytuacja w przypadku: - Pracowników przy pracach prostych Pracowników biurowych. Relatywnie nie-najgorsza jest także sytuacja w przypadku: - Parlamentarzyści - Operatorzy maszyn i urządzeń Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Najgorsza osób „bez zawodu”.

28 Zawody deficytowe (1) Telemarketer 33,5 Lekarz - chirurgia ogólna 22
Wskaźnik intensywności deficytu zawodu Telemarketer 33,5 Lekarz - chirurgia ogólna 22 Operator urządzeń agregatów do obróbki błon i filmów fotograficznych 20,5 Rybak stawowy 17 Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjne 14,8 Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowany 14,05 Operator strugarek i frezarek do drewna 10,81 Monter rurociągów górniczych 10 Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych 8,83 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych 8

29 Zawody deficytowe (2) – 15 zawodów, w których (w okresie ) zarejestrowało się przynajmniej 100 bezrobotnych Robotnik gospodarczy 2,15 Pracownik administracyjny 2,92 Robotnik drogowy 1,56 Nauczyciel języka obcego 1,67 Sekretarka 1,13 Kasjer handlowy Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 1,27 Monter konstrukcji budowlanych 1,23 Agent ubezpieczeniowy 2,17 Palacz kotłów co wodnych rusztowych 1,24 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 1,33 Opiekun w domu pomocy społecznej 2,41 Operator koparek i zwałowarek 1,64 Monter mebli 1,54 Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury 2,49

30 Najliczniejsze zawody nadwyżkowe (lata 2000-2004)
Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych w latach Liczba zgłoszonych ofert pracy w latach Wskaźnik intensywności (deficytu zawodu) Wskaźnik napływu bezrobotnych do napływu ofert pracy Bez zawodu 85678 2707 0,032 31,651 Sprzedawca 36715 16512 0,450 2,224 Ślusarz 25678 1969 0,077 13,041 Technik mechanik 21829 308 0,014 70,873 Murarz 19303 3100 0,161 6,227 Krawiec 16488 1540 0,093 10,706 Mechanik samochodów osobowych 15344 905 0,059 16,955 Kucharz 14540 2207 0,152 6,588 Planista produkcyjny 14495 826 0,057 17,548 Tokarz 9542 1115 0,117 8,558 Technik budownictwa 9190 387 0,042 23,747

31 2000 2001 2002 2003 2004 Bez zawodu Sprzedawca Ślusarz Technik mechanik Planista produkcyjny Murarz Asystent ekonomiczny Krawiec Mechanik samochodów osobowych Kucharz Tokarz Pracownik biurowy Ekonomista

32 Ocena zawodów w oparciu o dane nie-skumulowane

33 Oceny negatywne „bardzo zły wybór” – w każdym z lat okresu zawód jest zawodem nadwyżkowym (w każdym z lat okresu w urzędach pracy rejestruje się więcej bezrobotnych niż napływa ofert pracy), „raczej zły wybór” – zawód przynajmniej w ciągu czterech lat w okresie jest zawodem nadwyżkowym (przynajmniej w czterech latach w okresie w urzędach pracy rejestruje się więcej bezrobotnych niż napływa ofert pracy), „prawdopodobnie zły wybór” zawód przeważnie nie występujący na rynku pracy (brak bezrobotnych oraz ofert pracy), lecz jeżeli już występujący to jako nadwyżkowy (więcej bezrobotnych niż ofert pracy)[1]

34 Oceny neutralne „zawód trudny do jednoznacznej oceny (zawód zmienny)” – zawód, który wprawdzie przeważnie występuje na regionalnym rynku pracy, lecz raz jest zawodem deficytowym, raz nadwyżkowym lub równoważnym „zawód trudny do jednoznacznej oceny” – zawód przeważnie nie występuje na regionalnym rynku pracy - (brak zarejestrowanych bezrobotnych oraz brak ofert pracy), a jednocześnie w oparciu o skumulowane dane z tego okresu nie można go zakwalifikować jako jednoznacznie deficytowego lub nadwyżkowego, „zawód nie występujący w statystykach urzędów pracy” – w okresie nie odnotowano ani jednej - zgłoszonej do urzędów pracy - oferty pracy oraz ani jednego bezrobotnego zarejestrowanego w urzędach pracy.

35 Oceny pozytywne „prawdopodobnie dobry wybór” zawód wprawdzie przeważnie nie występuje na regionalnym rynku pracy (brak zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych oraz brak zgłoszonych do urzędów pracy ofert pracy), lecz jeżeli już występuje to raczej jako deficytowy (więcej ofert pracy niż bezrobotnych), „raczej dobry wybór” zawód przynajmniej przez cztery lata w okresie jest zawodem deficytowym (do urzędów pracy napływa więcej ofert pracy niż bezrobotnych), „bardzo dobry wybór” – zawód w każdym z lat okresu jest zawodem deficytowym (do urzędów pracy napływa więcej ofert pracy niż bezrobotnych),

36 Typologia zawodów (skrócona)
Typologia zawodów (pełna) Liczba zawodów Procent z ogólnej liczby zawodów Ocena generalnie negatywna 1276 66,7 Bardzo zły wybór 637 33,3 Raczej zły wybór 480 25,1 Prawdopodobnie zły wybór 159 8,3 Brak oceny 109 5,7 Zawód trudny do jednoznacznej oceny (zmienny) 84 4,4 Zawód trudny do jednoznacznej oceny 25 1,3 Ocena generalnie pozytywna 227 11,9 Prawdopodobnie dobry wybór 82 4,3 Raczej dobry wybór 132 6,9 Bardzo dobry wybór 13 0,7 Zawód nie występujący 302 15,8

37 Bardzo dobry wybór Zawód lub specjalność (6-cyfrowy kod PKZiS)
Kasjer handlowy Robotnik drogowy Opiekun w domu pomocy społecznej Operator strugarek i frezarek do drewna Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury Glazurnik Goniec Pozostali urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków Lektor Operator myjni Operator urządzeń agregatów do obróbki błon i filmów fotogra Pośrednik pracy Doradca inwestycyjny

38 Bardzo zły wybór Zawód lub specjalność (6-cyfrowy kod PKZiS) Bez zawodu Technik mechanik Ślusarz Sprzedawca Murarz Krawiec Mechanik samochodów osobowych Asystent ekonomiczny Kucharz Ekonomista

39 Analiza sytuacji osób uczących się, absolwentów oraz bezrobotnych absolwentów

40 Uczniowie i studenci Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

41 Udział uczących się w poszczególnych typach szkół
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

42 Uczniowie uczący się w zawodach nadwyżkowych, równoważnych i deficytowych w latach 2000-2004
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

43 Uczniowie uczący się w zawodach nadwyżkowych, równoważnych i deficytowych w różnych typach szkół, w latach Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

44 Liczba nauczanych zawodów oraz liczba uczniów we wszystkich szkołach i uczelniach na poziomie wielkich grup zawodowych Wielka grupa zawodowa Poziom kwalifikacji Liczba zawodów, w których uczyli się uczniowie w latach 2001 – 2004 Średnio-roczna liczba uczących się w latach Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy - Specjaliści 4 55 73710,50 Technicy i inny średni personel 3 86 60591,50 Pracownicy biurowi 2 lub 3 920,75 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 13 6511,25 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 2 351,00 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 40 11480,00 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 10 663,25 Pracownicy przy pracach prostych 1 21,75 Siły zbrojne Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

45 Lista 10 zawodów najczęściej wybieranych przez uczniów i studentów
średnia liczba uczniów w latach 1 Technik mechanik 9115,75 2 Ekonomista 8571,75 3 Specjalista administracji publicznej 7811,25 4 Asystent ekonomiczny 7070,75 5 Specjalista do spraw marketingu i handlu sprzedaży 6840,50 6 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych hotelarskich 6100,75 7 Pedagog 5405,75 8 Technik elektronik 4347,50 9 Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej nie sklasyfikowani 4261,25 10 Technik budownictwa 3778,25 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

46 Lista 10 zawodów, w których najbardziej wzrosła liczba uczących się
Wzrost/spadek liczby uczniów w latach Średnia roczna procentowa zmiana liczby uczniów w latach 1 Asystent ekonomiczny 7690 109,99% 2 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych hoteli 3571 22,50% 3 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 2696 32,11% 4 Kucharz małej gastronomii 1460 brak 5 Asystent prawny 1365 6 Specjalista zastosowań informatyki 1343 84,16% 7 Muzyk 1198 8 Specjalista pielęgniarstwa 1083 9 Politolog 1071 78,39% 10 Pracownik ochrony mienia i osób 861 38,26% Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

47 Lista 10 zawodów, w których najbardziej spadła liczba uczących się
Wzrost/spadek liczby uczniów w latach Średnia roczna procentowa zmiana liczby uczniów w latach 10 Technik technologii odzieży -895 -19,88% 9 Technik elektryk -916 -13,11% 8 Krawiec -963 -41,25% 7 Handlowiec zawód szkolny: Technik handlowiec -1011 -9,38% 6 Kucharz -1705 -31,13% 5 Pedagog -2068 -13,04% 4 Technik mechanik -2361 -8,71% 3 Specjalista do spraw marketingu i handlu sprzedaży -2489 -11,61% 2 Pozostali technicy technologii żywności -2775 -33,47% 1 Technik drogownictwa -8169 -80,29% Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

48 Absolwenci Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

49 Procentowy udział absolwentów poszczególnych typów szkół w ogólnej liczbie uczących się
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

50 Absolwenci w zawodach nadwyżkowych, równoważnych i deficytowych w latach 2000-2004
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

51 Absolwenci w zawodach nadwyżkowych, równoważnych i deficytowych w różnych typach szkół, w latach Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

52 Liczba zawodów oraz liczba absolwentów po wszystkich szkołach i uczelniach na poziomie wielkich grup zawodowych Wielka grupa zawodowa Poziom kwalifikacji Liczba zawodów, w których byli absolwenci w latach 2001 – 2004 Średnio-roczna liczba absolwentów w latach Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy - Specjaliści 4 43 14593,00 Technicy i inny średni personel 3 78 16189,50 Pracownicy biurowi 2 lub 3 259,25 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 13 2620,50 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 2 223,25 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 42 5664,75 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 11 334,00 Pracownicy przy pracach prostych 1 6,25 Siły zbrojne Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

53 10 najczęściej uzyskiwanych przez absolwentów zawodów
średnia liczba absolwentów w latach 1 Technik mechanik 2592,75 2 Ekonomista 2350,00 3 Specjalista do spraw marketingu i handlu sprzedaży 2252,00 4 Specjalista administracji publicznej 2150,00 5 Asystent ekonomiczny 1834,00 6 Pedagog 1326,00 7 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 1038,75 8 Handlowiec zawód szkolny: Technik handlowiec 995,75 9 Technik budownictwa 958,50 10 Pozostali technicy technologii żywności 955,75 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

54 10 zawodów, w których najbardziej wzrosła liczba absolwentów
Wzrost/spadek liczby uczniów w latach Średnia roczna procentowa zmiana liczby uczniów w latach 1 Asystent ekonomiczny 2417 79,82% 2 Specjalista do spraw marketingu i handlu sprzedaży 1054 18,87% 3 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 901 123,23% 4 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych hotelarskich … 734 59,18% 5 Kucharz małej gastronomii 540 brak 6 Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania g 485 88,58% 7 Pozostali projektanci i analitycy systemów komputerowych 435 47,31% 8 Nauczyciel nauczania początkowego 370 9 Pedagog szkolny 368 10 Socjolog 367 16,93% Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

55 10 zawodów, w których najbardziej spadła liczba absolwentów
Wzrost/spadek liczby uczniów w latach Średnia roczna procentowa zmiana liczby uczniów w latach 1 Sprzedawca -202 10,16% 2 Technik rolnik -210 16,06% 3 Fryzjer -232 29,16% 4 Technik technologii odzieży -290 15,87% 5 Pozostali elektromonterzy -291 52,47% 6 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie -292 brak 7 Piekarz -306 51,65% 8 Pozostali ustawiacze/operatorzy obrabiarek skrawających do me -310 62,00% 9 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych -382 51,56% 10 Cukiernik -407 74,33% Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

56 Bezrobotni absolwenci
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

57 Napływ bezrobotnych absolwentów w latach 2000-2003
Rok 2000 2001 2002 2003 Napływ bezrobotnych w ciągu roku 26246 23917 25511 28689 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

58 Lista rankingowa 10 zawodów o największej (średnio-rocznej) liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
średnia liczba napływających bezrobotnych absolwentów w latach 1 Planista produkcyjny 1315,75 2 Technik mechanik 1273,75 3 Ekonomista 914,75 4 Sprzedawca 801,5 5 Kucharz 763,25 6 Mechanik samochodów osobowych 578,75 7 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 572,25 8 Technik budownictwa 499 9 Pracownik biurowy 478,75 10 Krawiec 471 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

59 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych
Zawody o największym średnio-rocznym napływie zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów Ranga Rok 2000 2001 2002 2003 1 Planista produkcyjny Technik mechanik 2 Ekonomista 3 Sprzedawca Asystent ekonomiczny - zawód szkolny: Technik ekonomista 4 Kucharz Specjalista administracji publicznej 5 Krawiec Technik żywienia i gospodarstwa domowego 6 Mechanik samochodów osobowych 7 Ślusarz Pracownik biurowy - Zawód szkolny: Technik prac biurowych 8 Technik budownictwa 9 Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 10 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

60 Liczba osób rejestrujących się jako bezrobotni absolwenci w PUP - napływ
Wielka grupa zawodowa Rok 2000 2001 2002 2003 Bez zawodu 3411 2964 3034 4220 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2 Specjaliści 3179 4160 5845 7869 Technicy i inny średni personel 7332 6919 7520 9591 Pracownicy biurowi 3009 2525 2363 687 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 2738 2081 2033 2067 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 357 229 116 127 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 5746 4633 4210 3841 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 421 345 332 276 Pracownicy przy pracach prostych 53 61 56 11 Siły zbrojne Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

61 Wartości wskaźników dla wielkich grup zawodów
Wielka grupa zawodów Procent bezrobotnych wśród absolwentów Procent absolwentów wśród bezrobotnych Odsetek odpływających z bezrobocia do napływających Brak zawodu 23,64% 20,93% 58,07% Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy . 0,18% 100,00% Specjaliści 43,87% 52,83% 63,82% Technicy i inny średni personel 50,48% 30,88% 57,52% Pracownicy biurowi 653,58% 21,81% 60,41% Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 73,43% 15,17% 49,36% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 61,06% 5,52% 44,28% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 60,60% 9,80% 50,32% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 81,80% 4,83% 48,37% Pracownicy przy pracach prostych 512,00% 0,54% 59,38% Siły zbrojne Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

62 Ocena zawodów nauczanych na Podkarpaciu
Grupa pierwsza – zawody ocenione pozytywnie – to takie, w których mniej niż 50% absolwentów rejestruje się jako bezrobotni i w których przynajmniej 375 osób w ciągu trzech lat ukończyło naukę w zawodzie. Grupa druga –zawody neutralne – zaliczono do nich zawody, w których było mniej niż 375 absolwentów w okresie 3 analizowanych lat. Trzecia grupa – zawody ocenione negatywnie – to zawody, w których jest ponad 375 absolwentów w omawianym okresie lecz ponad 50% z nich zarejestrowało się jako bezrobotni.

63 Ocena zawodów nauczanych w powiecie
Udział zawodów oraz absolwentów w zawodach ocenianych pozytywnie, neutralnie oraz negatywnie wśród zawodów nauczanych na Podkarpaciu Ocena zawodów nauczanych w powiecie pozytywna neutralna negatywna Ogółem Liczba zawodów 50 111 22 183 % zawodów 27,3% 60,7% 12,0% 100,0% Liczba absolwentów 118187,00 11890,00 33659,00 163736,00 % absolwentów 72,2% 7,3% 20,6% Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

64 Udział uczniów w zawodach nauczanych na Podkarpaciu ocenionych pozytywnie, neutralnie i negatywnie

65 Udział bezrobotnych absolwentów w zawodach nauczanych na Podkarpaciu ocenionych pozytywnie, neutralnie i negatywnie Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

66 Ocena zawodów, w których rejestrują się bezrobotni absolwenci na Podkarpaciu
Zawody ocenione pozytywnie charakteryzują się tym, że ponad 25% bezrobotnych stanowią absolwenci, odpływ absolwentów z bezrobocia przekracza 60% oraz rejestrowało się w nich przynajmniej 225 osób w analizowanym okresie. Zawody ocenione negatywnie charakteryzują się mniejszym niż 25% udziałem absolwentów wśród bezrobotnych, niskim odpływem z bezrobocia (poniżej 60%), oraz tym, ze rejestrowało się w ich przynajmniej 225 osób w omawianym okresie. W pozostałych przypadkach zawody zostały ocenione neutralnie.

67 Ocena zawodów nauczanych w powiecie
Udział zawodów oraz absolwentów w zawodach ocenianych pozytywnie, neutralnie oraz negatywnie wśród zawodów nauczanych na Podkarpaciu Ocena zawodów nauczanych w powiecie pozytywna neutralna negatywna Ogółem Liczba zawodów 21 642 19 682 % zawodów 3,1% 94,1% 2,8% 100,0% Liczba bezrobotnych absolwentów 16872 18222 26034 61128 % absolwentów 27,6% 29,8% 42,6% Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

68 Udział uczniów w zawodach ocenionych pozytywnie, neutralnie i negatywnie, spośród zawodów, w których rejestrują się bezrobotni absolwenci

69 Udział bezrobotnych absolwentów w zawodach nauczanych na Podkarpaciu ocenionych pozytywnie, neutralnie i negatywnie Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

70 Analiza wyników badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie podkarpackich przedsiębiorstw i instytucji Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

71 Metodologia badań Operatem doboru próby była baza REGON Próba miała charakter losowo-warstwowy. Warstwy zostały wydzielone ze względu na sekcje PKD oraz wielkość zakładu. Założono nadreprezentację zakładów średnich i dużych Wywiady realizowano w okresie od października 2005 do kwietnia 2006 Przeprowadzono 1011 udanych wywiadów kwestionariuszowych z osobami odpowiedzialnymi za politykę kadrową zakładów pracy Analizy statystyczne prowadzone były na danych ważonych wagami analitycznymi Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

72 Specyfika badanych firm
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

73 Wielkość firmy (przed ważeniem)

74 Wielkość firmy (po ważeniu)
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

75 Okres powstania firmy (po ważeniu)
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

76 Sektor PKD (po ważeniu)
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

77 Typ własności firmy (po ważeniu)
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

78 Deklaracje dotyczące współpracy z instytucjami edukacyjnymi
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

79 Deklaracje dotyczące współpracy ze szkołami zawodowymi
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

80 Deklaracje dotyczące współpracy ze szkołami średnimi
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

81 Deklaracje dotyczące współpracy ze szkołami policealnymi
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

82 Deklaracje dotyczące współpracy ze szkołami wyższymi
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

83 Sposoby dokonywania naboru pracowników
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

84 Informowanie urzędu pracy o wolnych miejscach pracy
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

85 Wielkość zakładu a informowanie PUPu o wolnych miejscach pracy

86 Współpraca z urzędami pracy
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

87 Współpraca z urzędami pracy
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

88 Deklaracje dotyczące współpracy w zakresie pośrednictwa pracy
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

89 Deklaracje dotyczące współpracy w zakresie refundacji wynagrodzeń
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

90 Deklaracje dotyczące współpracy w zakresie organizacji staży
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

91 Deklaracje dotyczące współpracy w zakresie szkoleń
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

92 Ocena dotychczasowej współpracy z urzędami pracy
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

93 Deklaracje dotyczące współpracy w innych zakresach
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

94 Ogólna ocena dotychczasowej współpracy z urzędami pracy
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

95 Ocena dostępu do informacji na temat usług oferowanych przez urzędy pracy
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

96 Ocena poszczególnych działań urzędu pracy

97 Atrakcyjność poszczególnych wymiarów działań podejmowanych przez urzędy pracy
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

98 Ocena poszczególnych wymiarów działań urzędu pracy

99 Zmodyfikowany wskaźnik nadwyżki / deficytu zawodów w województwie podkarpackim (w oparciu o badania firm i instytucji) Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

100 Zwolnienia oraz przyjęcia do pracy w 2004 roku
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

101 Nadwyżka (deficyt) zatrudnienia w 2004 roku (na podstawie badań)
 ` Suma zwolnionych w 2004 Suma przyjętych do pracy w 2004 Nadwyżka (deficyt) zatrudnienia w 2004 Bez zawodu Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 739 865 -126 Specjaliści 3737 4226 -489 Technicy i inny średni personel 5569 7060 -1491 Pracownicy biurowi 2164 3082 -918 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 4944 9384 -4440 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 42 130 -88 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8215 11499 -3284 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 6992 8390 -1398 Pracownicy przy pracach prostych 6936 5912 1024 Siły zbrojne 5 Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

102 Udział zakładów różnej wielkości w generowaniu zmian zatrudnienia
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

103 Zawody o najwyższym wskaźniku liczby zwolnionych do liczby przyjętych
Nazwa zawodu Liczba osób zwolnionych Liczba osób przyjętych Zmodyfikowany wskaźnik intensywności (deficytu zawodu) Wskaźnik liczby zwolnionych do liczby przyjętych Bufetowy barman 133 2 0,015 66,500 Woźny 20 0,100 10,000 Kasjer w przedsiębiorstwie 25 3 0,120 8,333 Operator maszyn drogowych 249 32 0,129 7,781 Kierownik działu finansowego i administracyjnego 38 5 0,132 7,600 Nauczyciel nauczania początkowego 535 76 0,142 7,039 Radca prawny 6 1 0,167 6,000 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej 66 12 0,182 5,500 Kierowca samochodu osobowego 508 94 0,185 5,404 Monter rurociągów przemysłowych 151 30 0,199 5,033

104 Zawody równoważne o największej liczbie osób przyjętych do pracy
Kamieniarz 1,042 Zmodyfikowany wskaźnik intensywności deficytu zawodu Robotnik drogowy 1,082 j.w. Asystent rachunkowości 1,037 Nauczyciel języka polskiego 1,028 Pracownik administracyjny 1,096 Tokarz 1,026 Specjalista administracji publicznej 0,938 Rozlepiacz afiszy 1,000 Nauczyciel języka obcego 1,046 Hutnik dmuchacz szkła 1,040

105 Zmodyfikowany wskaźnik intensywności deficytu zawodu
Zawody o najwyższym wskaźniku liczby osób przyjętych do liczby zwolnionych, w których zwolniono ponad 100 osób Frezer 7,339 Zmodyfikowany wskaźnik intensywności deficytu zawodu Sekretarka 3,990 j.w. Krawiec 3,818 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 3,446 Fryzjer 3,161 Mechanik samochodów osobowych 2,639 Stolarz 2,295 Ślusarz 2,229 Układacz nawierzchni drogowych 2,092 Technik mechanik 2,072

106 PODSUMOWANIE Obowiązująca metodologia monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych jest w niektórych aspektach niedopracowana co skutkuje dostarczaniem zafałszowanych danych do instytucji monitorujących rynek pracy i rynek edukacyjny Sytuacja absolwentów i bezrobotnych absolwentów na rynku pracy istotnie różni się od sytuacji ogółu bezrobotnych określonej przy pomocy obowiązujących wskaźników monitoringu W niektórych zawodach bezrobocie jest efektem nieaktualności kwalifikacji Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia poprawia się sytuacja absolwentów ale na każdym poziomie nauki zawody należy wybierać bardzo starannie Istnieją problemy w porównywaniu wyników analiz prowadzonych na źródłach zastanych i źródłach pierwotnych wynikające z nieporównywalności danych oraz z braku możliwości oszacowania wielkości szarej strefy (konieczność prowadzenie badań wśród pracowników) Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych


Pobierz ppt "dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google