Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

99 – 300 Kutno ul. Generała Bema 15. Mimo, że do roku 1992 ustawy nie przewidywały przyjmowania do przedszkola dzieci niepełnosprawnych, zdarzało się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "99 – 300 Kutno ul. Generała Bema 15. Mimo, że do roku 1992 ustawy nie przewidywały przyjmowania do przedszkola dzieci niepełnosprawnych, zdarzało się"— Zapis prezentacji:

1 99 – 300 Kutno ul. Generała Bema 15

2

3 Mimo, że do roku 1992 ustawy nie przewidywały przyjmowania do przedszkola dzieci niepełnosprawnych, zdarzało się już w latach osiemdziesiątych, że w naszym przedszkolu przebywało jednorazowo kilkoro takich wychowanków. Kiedy w roku 1993 przybyła do nas czteroletnia niesłysząca dziewczynka, która nie znalazła akceptacji w innym przedszkolu, nikt nie przypuszczał, że stanie się to zalążkiem integracji... Działania personelu placówki zmierzały do uświadomienia dzieciom i rodzicom, że zachowania dziewczynki (szarpnięcia, klepanie po ramieniu) wynikają jedynie z chęci porozumienia się i zwrócenia na siebie uwagi, a spowodowane są brakiem możliwości nawiązania kontaktu werbalnego. Systematyczna praca wychowawców, a szczególnie ich własna, pełna akceptacji postawa, wpłynęła na radykalną zmianę zachowań dzieci, które prędko polubiły nową koleżankę, nauczyły się ją rozumieć, włączając do wspólnych zajęć i zabaw. W roku następnym dziewczynka uczyła dzieci języka migowego, posługując się ilustrowanymi książkami. Ten przypadek i kilka kolejnych, pozwoliły nauczycielom zrozumieć, jak wiele można osiągnąć rozumnym, celowym działaniem i wytrwałością oraz jak ważne jest nauczenie dzieci akceptacji i tolerancji. Odniesione sukcesy wychowawcze dostarczyły wszystkim wielkiej satysfakcji, napełniły optymizmem i sprawiły, że postanowiliśmy poszerzyć zdobyte doświadczenia nawiązując kontakt z Ośrodkiem Rehabilitacyjno- Wychowawczym,,Niezabudka i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Kutnie.

4 W wyniku podjętych działań, do których należały spotkania ze specjalistami, udział w szkoleniach i konsultacje z rodzicami, zorganizowano w roku szkolnym1994/95 dwie grupy integracyjne, do których przyjęto dziewięcioro dzieci z różnego typu zaburzeniami. Jeszcze w tym samym roku sytuacja uległa zmianie, bo liczba dzieci wzrosła. Skłoniło to dyrekcję przedszkola i radę pedagogiczną do podjęcia działań w celu przekształcenia przedszkola masowego z grupami integracyjnymi, w przedszkole integracyjne. Zamierzenie to stało się faktem już dnia 1 września 1995 roku. Decyzja została podjęta w atmosferze zaangażowania i pełnej akceptacji, w obliczu potrzeby społecznej. Rozpoczęliśmy realizację innowacji pedagogicznej Razem. W związku z tym, zaistniała konieczność zatrudnienia nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, logopedy i rehabilitanta ruchowego. Czas pobytu dziecka w przedszkolu został dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

5 Tworzymy warunki, w których każde z dzieci ma szanse rozwoju i samorealizacji oraz możliwości odnoszenia sukcesu. Podstawową zasadę w pracy z dziećmi zaczerpnęłyśmy z pedagogiki M. Montessori: Każde dziecko ma indywidualne tempo rozwoju i chce samodzielnie, zgodnie z tym tempem poznawać świat, poszerzać wiedzę i umiejętności. Stawiamy na potrzebę rozwijania samodzielności, aktywności i inicjatywy wszystkich dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola.

6

7

8 Dla wszystkich dzieci w naszym przedszkolu są prowadzone grupowe zajęcia i zabawy ruchowe z wykorzystaniem przyborów i sprzętu gimnastycznego.

9

10

11

12 Innowacja pedagogiczna zwraca uwagę na to, że wiek przedszkolny to czas, gdy dziecko jest w trakcie intensywnego rozwoju zainteresowań i zdolności. Aby ten proces był wykorzystany powinny być spełnione pewne warunki. Mimo predyspozycji niektóre zdolności nie ujawniają się i nie rozwijają, jeśli dziecko nie ma pomocy, zachęty, okazji do ćwiczeń oraz możliwości do sprawdzenia się. Małe dzieci chętnie pokazują się przed publicznością i rzadko kiedy towarzyszy im wstyd. Dlatego też trzeba należycie ten okres w ich życiu wykorzystać do rozwijania zdolności i zainteresowań. W związku z tym w naszym przedszkolu działają koła : taneczne i wokalno-muzyczne. Dzieci często prezentują swoje talenty przed szerszą publicznością. Mają już na swym koncie wiele sukcesów.

13

14

15 Odbywały się już bale tematyczne m. in.: W kosmosie, W indiańskiej wiosce, Na wyspach Bergamutach, U Calineczki, U królewny Śnieżki, U Jaskiniowców, Na wyspach Bergamutach, U syrenki Arielki Bajkowa zima i inne

16

17

18

19 Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta Kutno i poza nim. Przedszkolaki biorą udział w zajęciach artystycznych, lekcjach muzealnych i bibliotecznych, konkursach, pokazach i zawodach sportowych. Służby ratunkowe przybliżają dzieciom tematykę związaną z bezpieczeństwem w domu i poza nim. Wśród tych organizacji i instytucji znajdują się m.in.: - przedszkola - szkoły podstawowe - Młodzieżowy Dom Kultury - Biblioteka im. S. Żeromskiego - Policja - Straż Pożarna - Muzeum Regionalne - Szkoła Muzyczna w Kutnie - przedszkola z terenu Łodzi

20

21 W przeglądach, festiwalach, na miarę swoich możliwości, biorą też udział dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od kilku już lat przedszkolaki z naszej placówki uczestniczą np.: w Integracyjnym Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci Bawmy się razem organizowanym corocznie przez jedno z łódzkich przedszkoli.

22

23


Pobierz ppt "99 – 300 Kutno ul. Generała Bema 15. Mimo, że do roku 1992 ustawy nie przewidywały przyjmowania do przedszkola dzieci niepełnosprawnych, zdarzało się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google