Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkole Miejskie Nr 163

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkole Miejskie Nr 163"— Zapis prezentacji:

1 Przedszkole Miejskie Nr 163
Łódź ul. Czernika 1/3 tel –

2 Informacje na temat Przedszkola Miejskiego Nr 163
Przedszkole mieści się w dużym, nowoczesnym budynku. Do Przedszkola uczęszcza 275 dzieci (11 grup). Rada Pedagogiczna składa się z 24 nauczycieli (1 nauczyciel języka angielskiego).

3 Wychodząc naprzeciw priorytetom Unii Europejskiej w zakresie równości szans edukacyjnych w 2002 roku Pani Brygida Woźniak, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 163, wystąpiła do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi o zgodę na zatrudnienie nauczyciela języka angielskiego. Od 2003 roku w naszym przedszkolu wszystkie dzieci uczestniczą codziennie w bezpłatnych zajęciach języka angielskiego w ramach podstawy programowej. Duże zainteresowanie dzieci i rodziców nauką języka angielskiego oraz chęć nauczycieli do poszukiwania nowych, ciekawych sposobów pracy z dziećmi zainspirowały powstanie innowacji.

4 Pracownia języka angielskiego
W naszym przedszkolu, specjalnie na potrzeby dzieci, została urządzona piękna, kolorowa pracownia, której znakiem rozpoznawczym jest międzynarodowy pociąg wiozący dzieci z całego świata. Nasza pracowania jest systematycznie doposażona w albumy, kasety video i CD, gry, maskotki, sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne kupowane przez przedszkole i rodziców naszych dzieci.

5 Pracownia języka angielskiego

6 Innowacja pedagogiczna „Zdobywanie wiedzy o krajach anglojęzycznych w toku nauczania języka angielskiego dzieci w przedszkolu”. Autorki: mgr Brygida Woźniak mgr Marta Olejniczak mgr Teresa Brejner Data rozpoczęcia: 1 września 2005 Oryginalność innowacji w stosunku do powszechnej praktyki: Korelacja treści programowych z nauką języka angielskiego i zdobywaniem wiedzy o krajach anglojęzycznych ( Wielka Brytania, Irlandia, USA, Kanada, Australia). Utrwalanie treści wprowadzonych w czasie zajęć językowych przez nauczycieli przedszkola w ciągu zajęć dydaktycznych w grupach.

7 Cele innowacji: Uwrażliwienie dzieci na język angielski, zapoznanie ich z podstawowym słownictwem i zwrotami. Kształtowanie świadomości istnienia innych języków, kultur i narodowości. Zdobywanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. Kształtowanie tolerancji kulturowej.

8 Kryteria sukcesu dziecka
Nazywa kraje anglojęzyczne Rozróżnia flagi omawianych państw Kojarzy charakterystyczne miejsca w poszczególnych krajach Dopasowuje symbole narodowe do wymienianych państw Odróżnia polskie tradycje od tradycji z zagranicy Kojarzy potrawy i napoje z odpowiednim państwem Rozróżnia tradycyjne stroje Uważnie słucha i aktywnie uczestniczy w słuchaniu baśni, bajek i legend Opisuje wygląd i zachowanie zwierząt żyjących na terenach omawianych państw Wykonuje prace plastyczne Aktywnie uczestniczy w tradycyjnych sportach i zabawach Nawiązuje kontakt z rówieśnikami z zagranicy Prezentuje wiersze i piosenki.

9

10 Przykładowe zrealizowane działania innowacyjne
Dni krajów anglojęzycznych, w trakcie których nauczyciele przygotowują i przedstawiają inscenizacje teatralne oparte na literaturze krajów anglojęzycznych. Przedszkole w tych dniach nabiera charakterystycznego wyglądu np. w Dniu Stanów Zjednoczonych dzieci były przybrane za Indian i kowbojów, w całym przedszkolu ustawione były wigwamy, rozbrzmiewała amerykańska muzyka, a na obiad podane były hamburgery przygotowane przez naszych kucharzy. Wykonanie kartek świątecznych dla dzieci z zagranicy. Zabawa badawcza „Poznajemy dynię” w ramach obchodów Halloween. Wykonanie angielskiego Big Bena z pudeł kartonowych. Turniej baseballa. Wywiad dzieci z gościem z USA.

11

12 Współpraca z rodzicami w ramach działań innowacyjnych.
Spotkania indywidualne Zajęcia otwarte Wystawka prac dzieci Gazetka przedszkolna Strona internetowa w wersji polskiej i angielskiej Spotkania o charakterze warsztatowym Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych Ankiety

13 Przedszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

14 Konkurs Kolędy Europejskiej „Kolędowanie bez granic”.

15 Osiągnięcia Udział przedszkola w IV Wojewódzkiej Konferencji Wychowania Przedszkolnego Sieradz 2005. Prezentacja osiągnięć przedszkola na konferencji informacyjno – promocyjnej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek z terenu województwa łódzkiego pod hasłem: Dzień Europejczyka – Europejski Dzień Języków (wrzesień 2008). Udział nauczycieli w kursie językowym organizowanym przez Europejski Fundusz Społeczny (luty 2007 – czerwiec 2007). Udział przedszkola w programie Comenius „Uczenie się przez całe życie” z projektem wielostronnym Healthy Lifestyles (od września 2008). Partnerzy: - Wielka Brytania - Rumunia - Turcja - Włochy

16 Nagroda Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Certyfikat „Europejski znak innowacyjności dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych” 2006 za projekt „Angielski biletem do świata”.

17 Dziękujemy!


Pobierz ppt "Przedszkole Miejskie Nr 163"

Podobne prezentacje


Reklamy Google