Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywy społeczne Rzecznika Praw Obywatelskich Anna Grzelak Zespół Społeczny Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywy społeczne Rzecznika Praw Obywatelskich Anna Grzelak Zespół Społeczny Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywy społeczne Rzecznika Praw Obywatelskich Anna Grzelak Zespół Społeczny Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

2 Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela w tym w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania.

3 Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich Każdy ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Co to oznacza??? Wniosek jest wolny od opłat, nie wymaga szczególnej formy, musi zawierać dane wnioskodawcy oraz osoby, k tórej sprawa dotyczy a także przedmiot sprawy.

4 Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik interweniuje jeśli dowie się o naruszeniu wolności i praw człowieka i obywatela. Może to zrobić: na wniosek obywateli lub ich organizacji, na wniosek organów samorządowych, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, z własnej inicjatywy.

5 Jak można złożyć wniosek do RPO: Wniosek kierowany do Rzecznika można złożyć: w formie pisemnej w formie ustnej drogą poczty elektronicznej: biurorzecznika@brpo.gov.pl faxem na numer: 22 827 64 53 telefonicznie pod numerem: 22 55 17 760, 22 55 17 811 poprzez formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl

6 Współpraca z RPO Rzecznik współpracuje ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, fundacjami na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela, także w zakresie równego traktowania.

7 Priorytetowe działania Prof. Ireny Lipowicz na pierwsze dwa lata kadencji Osoby starsze Osoby niepełnosprawne Imigranci

8 Komisje ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Zadania: wspieranie Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, szczególnie w zakresie monitoringu i ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa. przygotowują: uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych, propozycje zmian systemowych, tezy do wystąpień RPO Promocja dobrych praktyk.

9 Komisja ekspertów ds. osób starszych – zakres działania Przegląd i aktualizacja diagnozy Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Monitorowanie działań rządu na rzecz osób starszych zgodnie z zaleceniami Madryckiego Planu Działania – europejskiej strategii na rzecz starzejących się społeczeństw, podpisanej przez Polskę w 2002 roku. Monitorowanie przygotowań do Roku 2012 ogłoszonego przez Unię Europejską Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Pokoleń. Przygotowanie projektu Ambasador Praw Człowieka wśród seniorów, który został opracowany i wdrożony wśród praktykantów BRPO. Przygotowanie poradnika dla osób starszych – poradnik dotyczy praw osób starszych w zakresie ochrony zdrowia i usług opiekuńczych.

10 Kampanie i akcje społeczne Akcja Wybory dla wszystkich Cele: - dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych - Powiadomienie możliwie największej liczy osób o nowych formach głosowania jakie daje nowy Kodeks Wyborczy

11 Kampanie i akcje społeczne Akcja Wybory dla wszystkich Najważniejsze działania: - rozmowy z przedstawicielami wszystkich gmin w Polsce celem uwrażliwienia na problem - konkurs na dostosowany lokal wyborczy - przygotowanie grafik dostępnego lokalu wyborczego - przygotowanie filmów instruktażowych - opracowanie informatora - kampania promocyjna w Programie III Polskiego Radia oraz Gazecie wyborczej, Newsweeku - Dyżuru pracowników BRPO z informacjami dla słuchaczy - kontrola lokali wyborczych. - Światełko wyborcze

12 Kampanie i akcje społeczne PROJEKT BYTOM TOMPNIĘCIE na skutek szkód górniczych = zawalanie budynków = tragedia ludzka – ewakuacja, wysiedlenia, utrata dachu nad głową…

13 Kampanie i akcje społeczne PROJEKT BYTOM Bytom: kolejne rodziny do wykwaterowania Górnicy idą na zawał, a Bytom się zapada Kolejny budynek do ewakuacji. KW szykuje mieszkania zastępcze Bytom się zapada

14 PROJEKT BYTOM WSZYSCY MOŻEMY DZIAŁAĆ!!! BUDUJEMY FAMILOKI!!!

15 Kampanie i akcje społeczne PARKOWA AKADEMIA WOLONTARIATU WPKiW to największy park miejski w Polsce, utworzony dzięki pracy tysięcy mieszkańców regionu śląskiego na terenach hałd pokopalnianych.

16 Kampanie i akcje społeczne Parkowa Akademia Wolontariatu samych członków PAW Parkowa Akademia Wolontariatu ma łączyć rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo w organizowanych bezpłatnych zajęciach tematycznych, prowadzonych samych członków PAW ale także przez wykwalifikowanych instruktorów, których efekty mają być prezentowane cyklicznie, a także w działaniach specjalnych na rzecz lokalnej społeczności.

17 Kampanie i akcje społeczne Program ma na celu międzypokoleniową integrację obywateli. Aktywizacja społeczna osób w wieku 50-75 lat Wykorzystanie potencjału twórczego i zawodowego osób w wieku 50-75 lat Wymiana doświadczeń organizacji działających na rzecz seniorów z całej Polski

18 Kampanie i akcje społeczne Parkowe Koło Szachowe, Artystyczne, Dyskusyjne, Językowe, Fotograficzne oraz wiele innych projektów zadaniowych zewnętrznych, np. Projekt Budujemy plac zabaw czy Ogród Europy oraz wiele innych projektów zadaniowych zewnętrznych, np. Projekt Budujemy plac zabaw czy Ogród Europy

19 Kampanie i akcje społeczne Rzecznika Praw Obywatelskich Konferencje: Inauguracja Krajowego Partnerstwa na rzecz ochrony dzieci przed przemocą Obywatel w zagrożeniu Cykl szkoleń z zakresu wiedzy o prawach człowieka dla asystentów biur poselskich oraz organizacji pozarządowych Odwrócona hipoteka – szansa na godne życie seniora czy zagrożenie Debaty im. Jana Nowaka Jeziorańskiego O GODNOŚCI CZŁOWIEKA, O WOLNOŚCI CZŁOWIEKA Dzień Praw Człowieka

20 Dziękuję za uwagę Anna Grzelak a.grzelak@brpo.gov.pl


Pobierz ppt "Inicjatywy społeczne Rzecznika Praw Obywatelskich Anna Grzelak Zespół Społeczny Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google