Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań Koncepcja wykładu: Slajdy/Lektor/Montaż: Jerzy Nawrocki/Łukasz Olek Łukasz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań Koncepcja wykładu: Slajdy/Lektor/Montaż: Jerzy Nawrocki/Łukasz Olek Łukasz."— Zapis prezentacji:

1 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań Koncepcja wykładu: Slajdy/Lektor/Montaż: Jerzy Nawrocki/Łukasz Olek Łukasz Olek

2 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (2) Plan wykładów Standardy serii ISO 9000 Model dojrzałości CMMI Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2, cz. I Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2, cz. II Personal Software Process, cz. I Personal Software Process, cz. II Metodyki programowania: TSP i RUP Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (IEEE 830) Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 Zarządzanie ryzykiem Systemy krytyczne i HAZOP Szacowanie rozmiaru oprogramowania Szacowanie pracochłonności

3 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (3) Przypadki użycia - przypomnienie

4 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (4) Wprowadzenie Jakie pytania zadać klientowi? Komu zadawać pytania? Jak stworzyć całą specyfikację wymagań?

5 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (5) Plan wykładu Wprowadzenie IEEE 830 –Kryteria dobrej specyfikacji –Struktura dokumentu Dobre praktyki dotyczące dokumentu wymagań

6 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (6) Dobre praktyki inżynierii wymagań Yan Sommerville & Pete Sawyer 97 Zbiór dobrych praktyk

7 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (7) Kryteria dobrej specyfikacji Poprawna Jednoznaczna Kompletna Spójna Uporządkowana wg ważności/stabilności Weryfikowalna Modyfikowalna Umożliwiająca śledzenie powiązań IEEE Std 830-1998

8 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (8) Kryteria dobrej specyfikacji Poprawna Jednoznaczna Kompletna Spójna Uporządkowana wg ważności/stabilności Weryfikowalna Modyfikowalna Umożliwiająca śledzenie powiązań IEEE Std 830-1998

9 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (9) Kryteria dobrej specyfikacji Poprawna Jednoznaczna Kompletna Spójna Uporządkowana wg ważności/stabilności Weryfikowalna Modyfikowalna Umożliwiająca śledzenie powiązań IEEE Std 830-1998

10 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (10) Kryteria dobrej specyfikacji Poprawna Jednoznaczna Kompletna Spójna Uporządkowana wg ważności/stabilności Weryfikowalna Modyfikowalna Umożliwiająca śledzenie powiązań IEEE Std 830-1998

11 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (11) Kryteria dobrej specyfikacji Poprawna Jednoznaczna Kompletna Spójna Uporządkowana wg ważności/stabilności Weryfikowalna Modyfikowalna Umożliwiająca śledzenie powiązań IEEE Std 830-1998

12 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (12) Kryteria dobrej specyfikacji Poprawna Jednoznaczna Kompletna Spójna Uporządkowana wg ważności/stabilności Weryfikowalna Modyfikowalna Umożliwiająca śledzenie powiązań IEEE Std 830-1998

13 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (13) Kryteria dobrej specyfikacji Poprawna Jednoznaczna Kompletna Spójna Uporządkowana wg ważności/stabilności Weryfikowalna Modyfikowalna Umożliwiająca śledzenie powiązań IEEE Std 830-1998

14 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (14) Kryteria dobrej specyfikacji Poprawna Jednoznaczna Kompletna Spójna Uporządkowana wg ważności/stabilności Weryfikowalna Modyfikowalna Umożliwiająca śledzenie powiązań IEEE Std 830-1998

15 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (15) Plan wykładu Wprowadzenie IEEE 830 –Kryteria dobrej specyfikacji –Struktura dokumentu Dobre praktyki dotyczące dokumentu wymagań

16 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (16) Struktura SRS 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu 3. Wymagania funkcjonalne 4. Wymagania pozafunkcjonalne Dodatki Indeks IEEE Std 830-1998 Określ standardową strukturę dokumentu

17 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (17) Zdefiniuj terminy specjalistyczne Dołącz streszczenie wymagań Wyjaśnij, jak korzystać z dokumentu Struktura SRS 1. Wprowadzenie 1.1 Cel dokumentu 1.2 Zakres produktu 1.3 Definicje, akronimy i skróty 1.4 Odwołania do literatury 1.5 Omówienie dokumentu 2. Ogólny opis produktu 3. Wymagania funkcjonalne 4. Wymagania pozafunkcjonalne Dodatki Indeks IEEE Std 830-1998

18 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (18) 1.1 Cel dokumentu Niniejszy dokument prezentuje wymagania dotyczące oprogramowania, czyli opisuje funkcjonalność budowanego oprogramowania i warunki, jakie ono musi spełniać. Dokument ten został napisany z myślą o potencjalnych użytkownikach, projektantach, programistach, osobach zajmujących się testowaniem i autorach dokumentacji użytkowej. Niniejszy dokument prezentuje wymagania dotyczące oprogramowania, czyli opisuje funkcjonalność budowanego oprogramowania i warunki, jakie ono musi spełniać. Dokument ten został napisany z myślą o potencjalnych użytkownikach, projektantach, programistach, osobach zajmujących się testowaniem i autorach dokumentacji użytkowej. Rola dokumentu specyfikacji wymagań + czytelnicy

19 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (19) 1.2 Zakres produktu Wizja produktu: – Na czym polega problem? – Kogo dotyczy? – Jakie są jego implikacje? – Jaki jest pomysł na jego rozwiązanie? Identyfikacja produktu programistycznego poprzez nazwę. Co produkt będzie, a czego nie będzie robił. Zastosowanie specyfikowanego oprogramowania. Identyfikacja produktu programistycznego poprzez nazwę. Co produkt będzie, a czego nie będzie robił. Zastosowanie specyfikowanego oprogramowania.

20 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (20) 1.2 Zakres produktu Polskie Towarzystwo Literackie ma ponad 10 tys. członków. Członkowie często zmieniają swoje dane adresowe i są kłopoty z ich szybką aktualizacją. Problem dotyczy zarówno członków towarzystwa (ok. 500 osób rocznie zmienia swoje dane), jak też zarządu, który ma kłopoty z komunikacją. Konsekwencją tego stanu rzeczy są zaległości składkowe rzędu 15 tys. zł. Rozwiązaniem ma być system internetowy e-Member umożliwiający aktualizację danych adresowych poprzez Internet. Identyfikacja produktu programistyczneg o poprzez nazwę. Co produkt będzie, a czego nie będzie robił. Zastosowanie specyfikowanego oprogramowania. Identyfikacja produktu programistyczneg o poprzez nazwę. Co produkt będzie, a czego nie będzie robił. Zastosowanie specyfikowanego oprogramowania.

21 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (21) 1.3 Definicje, akronimy i skróty ASAP – Tak szybko, jak to możliwe (od ang. As Soon As Possible) Explorer – patrz MS Explorer... MS Explorer – Oprogramowanie firmy Microsoft umożliwiające czytanie stron internetowych NIP – Numer identyfikacji podatkowej PTL – Polskie Towarzystwo Literackie ASAP – Tak szybko, jak to możliwe (od ang. As Soon As Possible) Explorer – patrz MS Explorer... MS Explorer – Oprogramowanie firmy Microsoft umożliwiające czytanie stron internetowych NIP – Numer identyfikacji podatkowej PTL – Polskie Towarzystwo Literackie Uporządkuj alfabetycznie

22 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (22) 1.4 Odwołania do literatury System powinien podawać wartość średnią i odchylenie standardowe [Montgomery97]. [Montgomery97] D.Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, Boston, 1997. [Ustawa2000] Ustawa z dnia 16.11.2000 o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, Dz.U. z dnia 22 grudnia 2000. [Montgomery97] D.Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, Boston, 1997. [Ustawa2000] Ustawa z dnia 16.11.2000 o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, Dz.U. z dnia 22 grudnia 2000.

23 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (23) 1.5 Omówienie dokumentu W rozdziale 2. omówiono ogólnie produkt wraz z krótką charakterystyką użytkowników i funkcjonalności, jaką będzie im udostępniał budowany system. Rozdział 3. jest poświęcony szczegółowemu opisowi wymagań funkcjonalnych, które zostały podzielone na grupy wg klas użytkowników (ról). Wymagania te są punktem wyjścia do opisu wymagań pozafunkcjonalnych, które przedstawiono w rozdziale 4. Omówić organizację pozostałej części dokumentu

24 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (24) Struktura SRS 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu 2.1 Kontekst funkcjonowania 2.2 Charakterystyka użytkowników 2.3 Główne funkcje produktu 2.4 Ograniczenia 2.5 Założenia i zależności 3. Wymagania funkcjonalne 4. Wymagania pozafunkcjonalne Dodatki Indeks IEEE Std 830-1998

25 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (25) 2.1 Kontekst funkcjonowania Omawiany system ma współpracować z systemem PolCard w zakresie płatności elektronicznych. Diagram kontekstu przedstawiono na rys. 1. Wzbogacaj język naturalny innymi formami opisu Odpowiednio korzystaj z diagramów

26 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (26) 2.2 Charakterystyka użytkowników Można wyróżnić następujące role: Członek towarzystwa – Gros członków PTL (ponad 80%) jest w przedziale od 30 do 55 lat. Część z nich ma problemy ze wzrokiem. Z przeprowadzonej ostatnio ankiety wynika, że 80% członków ma w domu komputer i umie lub chce się nauczyć korzystać z Internetu. Zarząd – Wszyscy członkowie zarządu mają komputery i potrafią korzystać z Internetu. Można wyróżnić następujące role: Członek towarzystwa – Gros członków PTL (ponad 80%) jest w przedziale od 30 do 55 lat. Część z nich ma problemy ze wzrokiem. Z przeprowadzonej ostatnio ankiety wynika, że 80% członków ma w domu komputer i umie lub chce się nauczyć korzystać z Internetu. Zarząd – Wszyscy członkowie zarządu mają komputery i potrafią korzystać z Internetu.

27 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (27) 2.3 Główne funkcje produktu Produkt udostępnia funkcje opisane poniżej. Członek PTL może za pomocą e-Member: Czytać swoje dane przechowywane w systemie Aktualizować swoje dane Zarząd PTL może: Wysyłać do członków PTL korespondencję zbiorową Produkt udostępnia funkcje opisane poniżej. Członek PTL może za pomocą e-Member: Czytać swoje dane przechowywane w systemie Aktualizować swoje dane Zarząd PTL może: Wysyłać do członków PTL korespondencję zbiorową

28 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (28) 2.4 Ograniczenia System musi spełniać wymagania stawiane przez ustawę o ochronie danych osobowych [UstawaOsob].

29 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (29) 2.5 Założenia i zależności Prezentowane wymagania dotyczą stanu prawnego na dzień 1 września 2005 roku.

30 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (30) Struktura SRS 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu 3. Wymagania funkcjonalne 3.1 Interfejsy zewnętrzne 3.2 Funkcje 3.2.1 Członek PTL 3.2.1.1 Czytanie danych 3.2.1.2 Aktualizacja danych 3.2.2 Zarząd PTL 3.2.2.1 Wysyłanie korespondencji 4. Wymagania pozafunkcjonalne Dodatki Indeks IEEE Std 830-1998

31 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (31) Struktura SRS IEEE Std 830-1998 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu 3. Wymagania funkcjonalne 3.1 Interfejsy zewnętrzne 3.2 Funkcje 3.2.1 Członek PTL 3.2.1.1 Czytanie danych 3.2.1.2 Aktualizacja danych 3.2.2 Zarząd PTL 3.2.2.1 Wysyłanie korespondencji 4. Wymagania pozafunkcjonalne Dodatki Indeks

32 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (32) Interfejsy zewnętrzne

33 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (33) Struktura SRS 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu 3. Wymagania funkcjonalne 3.1 Opis otoczenia 3.2. Funkcje 3.2.1 Członek PTL 3.2.1.1 Czytanie danych 3.2.1.2 Aktualizacja danych 3.2.2 Zarząd PTL 3.2.2.1 Wysyłanie korespondencji 4. Wymagania pozafunkcjonalne Dodatki Indeks IEEE Std 830-1998 Przypadki użycia!

34 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (34) Struktura SRS 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis produktu 3. Wymagania funkcjonalne 4. Wymagania pozafunkcjonalne 4.1 Użyteczność 4.2 Niezawodność 4.3 Wydajność 4.4 Bezpieczeństwo Dodatki Indeks IEEE Std 830-1998

35 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (35) Klasyfikacja dobrych praktyk Obszar Podst. 36 Pośred. 21 Zaaw. 9 Dokument wymagań8-- Zbieranie wymagań661 Analiza i negocjacja wym.521 Opisywanie wymagań41- Modelowanie systemu33- Walidacja wymagań431 Zarządzanie wymaganiami432 IW dla systemów krytycznych234

36 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (36) Dokument wymagań Zdefiniuj standardową strukturę dokumentu Wyjaśnij, jak korzystać z dokumentu Dołącz streszczenie wymagań Opracuj uzasadnienie biznesowe dla systemu Zdefiniuj terminy specjalistyczne Wybierz czytelny szablon dokumentu Pomóż czytelnikom znaleźć informację Uczyń dokument łatwym do zmiany

37 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (37) Klasyfikacja dobrych praktyk Obszar Podst. 36 Pośred. 21 Zaaw. 9 Dokument wymagań8-- Zbieranie wymagań661 Analiza i negocjacja wym.521 Opisywanie wymagań41- Modelowanie systemu33- Walidacja wymagań431 Zarządzanie wymaganiami432 IW dla systemów krytycznych234

38 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (38) Opisywanie wymagań Zdefiniuj standardowe szablony dla opisu wymagań Pisz prosto i krótko Odpowiednio korzystaj z diagramów Wzbogacaj język naturalny innymi formami opisu Specyfikuj wymagania ilościowo

39 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (39) Podsumowanie Standard IEEE 830-1998 –kryteria dobrej specyfikacji wymagań –dotyczy dokumentu specyfikacji wymagań Struktura dokumentu Dobre praktyki inżynierii wymagań

40 Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (40) Literatura IEEE 830-1998 Adolph, Bramble, Cockburn, Pols: Patterns for Effective Use Cases Sommerville, Sawyer: Requirements Engineering. A Good Practice Guide.


Pobierz ppt "Zaawansowana inżynieria oprogramowania Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań Koncepcja wykładu: Slajdy/Lektor/Montaż: Jerzy Nawrocki/Łukasz Olek Łukasz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google