Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyli siła: grawitacji, sprężystości,oporu, wyporu, tarcia, parcia, i nie tylko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyli siła: grawitacji, sprężystości,oporu, wyporu, tarcia, parcia, i nie tylko."— Zapis prezentacji:

1 Czyli siła: grawitacji, sprężystości,oporu, wyporu, tarcia, parcia, i nie tylko

2

3 zależy od masy poszczególnych ciał i od odległości między nimi. F c=mgm-masa,g-siła grawitacji Odkryta przez Izaaka Niutona Skierowana pionowo w dół inaczej nazywana ciążeniem powszechnym lub siłą ciężkości, lub po prostu przyciąganiem ziemskim Najważniejszą cechą grawitacji jest jej powszechność jest jedyną siłą, zdolną utrzymać w całości Układ Słoneczny czy cały Wszechświat Działa na każdy przedmiot który posiada masę Każdy człowiek stąpający po ziemi, jabłko lub inny owoc spadający z drzewa, każdy upuszczony przedmiot spadający na ziemię Pozytywne: ludzie chodzą po ziemi a nie unoszą się w powietrzu, planety mają swoje gwiazdy negatywne: powstawanie czarnych dziur wartość tej siły jest wprost proporcjonalna do masy ciała.

4 W codziennym życiu ciążenie objawia grawitacja to odkryta przez Newtona prawidłowość, że każde dwie masy przyciągają się wzajemnie z siłą proporcjonalną do iloczynu wielkości tych mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi. We współczesnej fizyce grawitację opisuje ogólna teoria względności. Oddziaływanie grawitacyjne ciał jest wzajemne Grawitacja działa tak samo na wszystkie obiekty fizyczne niezależnie od ich natury. Nie można w żaden sposób ani odizolować żadnego obiektu od wpływu ciążenia, ani zakłócić tego wpływu Grawitacja kwantowa - grawitacja opisana z zastosowaniem formalizmu teorii kwantowej. Model oddziaływań grawitacyjnych w bardzo małych skalach przestrzennych. W chwili obecnej jest rozwijanych kilka teorii grawitacji kwantowej, m.in.: teoria strun grawitacja pętlowa

5 Legenda głosi, ze w czasie wypoczynku Izaaka Newtona pod jabłonią, spadło na jego głowę jabłko, które uświadomiło mu, że upadek ciał na Ziemię i ruch ciał niebieskich są powodowane tą samą siłą – grawitacją.

6 Według legendy Galileusz – odkrywca,iż siła grawitacji nie zależy od masy ciała przyciąganego obiektu wykonywał pokazy, zrzucając ze szczytu krzywej wieży w Pizie przedmioty. Spuszczał na dół dwa ciężarki, lekki i ciężki, i udowadniał, że spadają w tym samym czasie. To doświadczenie Galileusza było pierwszym dowodem na to, że na wszystkie ciała działa taka sama siła ciężkości, choć wtedy takie pojęcie nie było jeszcze znane. To zjawisko zostało wytłumaczył później Newton.

7 Czym jest grawitacja? Zjawisko grawitacji jest spoiwem Wszechświata - jest podstawową siłą działającą pomiędzy dużymi ciałami - w szczególności ciałami niebieskimi. Jest siłą powszechną, obecną w dowolnym zakątku kosmosu. Czym jest grawitacja? Zjawisko grawitacji jest spoiwem Wszechświata - jest podstawową siłą działającą pomiędzy dużymi ciałami - w szczególności ciałami niebieskimi. Jest siłą powszechną, obecną w dowolnym zakątku kosmosu.

8 Oddziaływanie grawitacyjne ciał jest wzajemne. O znacza to, że siła grawitacji działająca na każde ciało ma taką samą wartość, kierunek lecz inne zwroty i punkty zaczepienia. F1F1 F2F2

9 Wyrzucona w górę piłka zawsze spada na ziemię dzięki sile grawitacji(ciężkości). Każdy przedmiot w podobnym przypadku spadnie na ziemię. FcFc

10 Jabłko spadające z drzewa jest przyciągane przez siłę grawitacji do podłoża Fc

11 Na stojący na parkingu samochód działa siła grawitacji. Dlatego właśnie pojazd stoi na miejscu. Fc

12

13 Jej wartość jest proporcjonalna do wartości rzeczywistej, powierzchni styku. powodem jej powstania, jest przesunięcie względem siebie dwóch stykających się powierzchni,np.(samochód jadący po drodze) Na co działa Co jest powodem jej powstawania Przez kogo odkryta Od czego zależy Wzór na obliczanie Jak jest skierowana skutki przykłady Jaka jest jej wartość zależy od wartości siły nacisku i od chropowatości podłoża T = f.N f - współczynnik tarcia N - siła dociskająca Siła tarcia jest skierowana w przeciwną stronę do kierunku ruchu. Samochód lub inny pojazd jadący po jezdni, człowiek stąpający po podłożu, czy choćby potarcie rąk o siebie Działa na każdy przedmiot w czasie jego przesuwania np. po podłożu pozytywne :Ludzie i zwierzęta mogą chodzić a nie np. ślizgać się po podłożu negatywne części w maszynie ocierają się o siebie i to może spowodować ich uszkodzenie odkryta przez Izaaka Newton (III zasada dynamiki Newtona)

14 Tarcie może być: 1)POŚLIZGOWE ]ze względu w jaki sposób jedno ciało przemieszcza się po drugim ciele, 2)TOCZNE ]ze względu w jaki sposób jedno ciało przemieszcza się po drugim ciele, 3)kinetyczne] występuje pomiędzy ciałami które się poruszają, 4] statyczne] występuje po między względnie nieruchomymi ciałami.. F SKUTKI TARCIA Bez tarcia ani ludzie ani zwierzęta nie mogliby się poruszać po żadnym podłoży. W przypadku gdy podłoże jest np. oblodzone staramy się zwiększyć siłę tarcia przez np. włożenie butów o bardziej chropowatej powierzchni. W przypadku jednak gdy współpracujące ze sobą części maszyn trą o siebie ma to skutek negatywny i aby zmniejszyć tarcie smaruje się poszczególne części smarem czy olejem. Siła tarcia SIŁA TARCIA JEST NIEZACHOWAWCZA, co oznacza, że praca wykonana przez nią lub przeciwko niej, pomiędzy dwoma ustalonymi punktami, zależy od drogi, jaką obierzemy. TARCIE jest zjawiskiem, które występuje na powierzchniach styku ciał materialnych. Działanie siły tarcia obserwujemy wtedy, gdy próbujemy przesunąć względem siebie stykające się ciała.

15

16 Na toczącą się kulę działa tarcie kinetyczne.

17 Kiedy podnosimy rękami dowolny ciężar np. piłkę to używamy tarcia statycznego: ręce nie poruszają się względem ciężaru, który podnoszą.

18 Siła tarcia tocznego zależy od dwóch elementów: rodzaju trących powierzchni promienia toczonego koła, kuli Siła tarcia tocznego zależy od dwóch elementów: rodzaju trących powierzchni promienia toczonego koła, kuli Tarcie toczne (nazywane również oporem toczenia) - opór ruchu występujący przy toczeniu jednego ciała po drugim. Występuje np. pomiędzy elementami łożyska tocznego, między oponą a nawierzchnią drogi. Zwykle tarcie toczne jest znacznie mniejsze od tarcia ślizgowego występującego między ciałami stałymi, dlatego toczenie jest częstym rodzajem ruchu w technice.

19 SIŁA HAMUJĄCA ciało ślizgające się po podłożu o kierunku takim samym, a zwrocie przeciwnym niż prędkość ruchu ciała względem podłoża. Jej wartość nie zależy od wielkości powierzchni styku ciała z podłożem, ani od prędkości ciała (lub tylko w niewielkim stopniu). Wartość siły tarcia poślizgowego jest proporcjonalna do wartości siły nacisku ciała na podłoże: Klocek toczący się po stole: gdy wprawimy klocek w ruch będzie się toczył, jego szybkość będzie malała,a z czasem zupełnie się zatrzyma

20

21 Na co działa Co jest powodem jej powstawania Przez kogo odkryta Od czego zależy Wzór na obliczanie Jak jest skierowana skutki przykłady Jaka jest jej wartość -siła ta jest równa wartości ciężaru cieczy wypartej przez ciało zanurzone w cieczy działa na ciało zanurzone w cieczy, płynie lub gazie odkryta przez Archimedesa w III w. zależy od przyspieszenia ziemskiego, gęstości cieczy oraz objętości ciała w niej zanurzonego. F=pVg skierowana jest pionowo w górę zawsze przeciwko sile ciężkości(grawitacji) p- ciecz, V-objętość ciała zanurzonego lub jego zanurzonej części,g- siła grawitacji W cieczy :statki pływające po powierzchni – siła wyporu równoważy siłę ciężkości łodzie podwodne w gazach :balony, sterowce skutkiem jest np. to że, statki czy inne przedmioty pływają po powierzchni zamiast opadać na dno Powodem powstawania siły wyporu jest fakt, że ciśnienie w płynie zmienia się wraz z głębokością – im głębiej tym większe ciśnienie.

22

23 Balon wnosi się na pewnej wysokości dzięki sile wyporu, siła ta więc jest obecna gdy mamy do czynienia z przedmiotami zanurzonymi w gazie! FwFw

24 Statek dzięki sile wyporu nie zanurza się lecz pływa na powierzchni. FwFw Siła wyporu

25

26

27 P z – wytworzona siła nośna (kG);C z – współczynnik siły nośnej; ρ – gęstość płynu; S – powierzchnia skrzydła (m²) V – prędkość ciała względem płynu (m/s) skierowana jest do góry i równoważy się siłę ciężkości np. na skrzydła i usterzenie samolotu, łopaty śmigła na żagiel jachtu, jego ster,, na łopatki turbin i sprężarek. Działa na lecące pociski i rakiety Szkodliwe. Na przykład kominy na Wyspach Brytyjskich, gdzie częste są silne wiatry, mają specjalne spiralne kołnierze z blachy, aby uniknąć pulsującej siły mogącej rozkołysać komin. Przydatne np. lecący samolot Zależy od szybkości ciała względem powietrza lub szybkości powietrza względem ciała działa na ciało poruszające się w ośrodku ciągłym, powstaje gdy ciało poruszające się względem płynu zmienia całkowitą ilość ruchu ( pęd ) otaczającego to ciało płynu w kierunku prostopadłym do tego ruchu. Siła ta jest bezpośrednio wynikiem ciśnień, występujących na powierzchni ciał Siła nośna jest wprost proporcjonalna do prędkości samolotu, więc im szybciej lecimy tym lepiej dla nas. Przez Daniela Bernoulli w 1738 roku.

28 F

29 F

30 F

31

32 Na co działa Co jest powodem jej powstawania Przez kogo jest odkryta Od czego zależy Wzór na obliczanie Jak jest skierowana skutki przykład Jaka jest jej wartość Skierowana w górę przeciw sile ciężkości Wartość tej siły jest wprost proporcjonalna do odkształcenia. Działa na każde ciało w czasie jego odkształcania Powodem jej powstawania jest odkształcanie ciał gdyż dąży ona do przywrócenia ciału jego początkowych rozmiarów i kształtów. Jest to siła która przywraca dawny kształt ciałom Kopnięcie piłki, rozciąganie sprężyny, ściskanie gąbki, rozciąganie gumki do włosów lub innych przedmiotów zależy od ciężaru ciała na które oddziałuje i od wielkości odkształcenia. Ciała po odkształceniu wracają do swojej pierwotnej postaci F s=kx F – siła sprężystości k – stała sprężystości x – odkształcenie przez Izaaka Newtona (I zasada dynamiki Newtona)

33 F Siła sprężystości- siła pojawiająca się w ciele przy jego odkształceniu. Dąży ona do przywrócenia ciału jego początkowych rozmiarów i kształtów

34

35 Podczas kopania piłki również działa siła sprężystości, która powoduje że piłka nie traci swego kształtu F

36

37 Na co działa Co jest powodem jej powstawania Przez kogo jest odkryta Od czego zależy Wzór na obliczanie Jak jest skierowana skutki przykład Jaka jest jej wartość Przy ciśnieniu p od wielkości powierzchni S F=ps F parcia – siła parcia p – ciśnienie płynu S – pole powierzchni jest proporcjonalna zarówno do ciśnienia płynu, jak i do powierzchni. Im większa jest powierzchnia, tym większa siła parcia będzie na nią działać ze strony płynu skierowane prostopadle do powierzchni. działa na powierzchnię ciał zanurzonych w płynach (cieczach, gazach) Pascal (prawo Pascala) Pompowanie piłki, przesuwanie tłoku napełnionej strzykawce, pompowanie balonu ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

38 Im większy jest żagiel jachtu, tym silniejsze napędzające działanie wiatru, jako że parcie powietrza na żaglowanie stanowi napęd statków żaglowych.

39 F2F2 F1F1

40 Pompowanie balonu

41

42 Od szybkości ciała poruszającego się w powietrzu i jego kształtu Na wszystkie obiekty,które są w ruchu P= 0,5* C x *g*A*V 2 g – gęstość powietrza w kg/m 3 A – pole powierzchni czołowej w m V – prędkość w km/h Jadący samochód, lecący balon. Biegnący człowiek Skierowana przeciwnie do poruszającego się ciała Zmniejszenie szybkości ciała --------------------------------------------- ------------------------------------------ -

43 Na jadący samochód działa siła oporu powietrza F op

44 Na lecący balon działa siła oporu powietrza F op

45 Na biegnącego konia działa siła oporu powietrza

46 KONIEC Paulina Ż. kl. IIb


Pobierz ppt "Czyli siła: grawitacji, sprężystości,oporu, wyporu, tarcia, parcia, i nie tylko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google