Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 GRANT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 GRANT."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów

3 3 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Projekt realizowany jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjne.

4 4 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Konferencja podsumowująca projekt GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów 01.VII.2008 – 31.V.2010 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

5 5 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Wartość projektu - 5 947 890,00 zł na stypendia przeznaczono - 4 780 000,00 zł (co stanowi ponad 80% wartości projektu).

6 6 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Cel główny projektu: Wspieranie badań naukowych przy zapewnieniu transferu wiedzy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką regionu, poprzez wypłatę stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich dolnośląskich szkół wyższych, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa i zgodnych z założeniami Dolnośląskiej Strategii Innowacji.

7 7 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Cele szczegółowe: - wsparcie finansowe - wzrost świadomości potrzeb i korzyści wynikające z wdrożenia innowacji - zwiększenie jakości i poziomu badań naukowych - zwiększenie zdolności gospodarki do tworzenia i wdrażania innowacji - nasilenie procesu wymiany kadr między uczelniami, a przedsiębiorstwami - wzrost możliwości powodzenia firm w konkurencji na rynku.

8 8 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 CELEM PROJEKTU JEST :

9 9 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Projekt skierowany jest do naukowców: - którzy są uczestnikami studiów doktoranckich dolnośląskich uczelni wyższych, - którzy mają otwarty przewód doktorski, - których temat pracy badawczej zostanie uznany za szczególnie istotny z punktu widzenia rozwoju województwa i będzie zgodny z założeniami Dolnośląskiej Strategii Innowacji, - którzy nawiązali współpracę z przedsiębiorcą zainteresowanym wykorzystaniem badań w swojej firmie.

10 10 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Partnerzy: Akademia Medyczna Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Politechnika Wrocławska Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Wrocławski

11 11 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

12 12 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

13 13 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

14 14 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

15 15 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

16 16 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

17 17 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 LpRezultaty twarde Założone wskaźniki Dotychczas uzyskane wsk 1.Liczba uczestników projektu, którzy otrzymali stypendia 159 2.Liczba prowadzonych prac badawczych z zakresu DSI 159 3.Liczba przyznanych i wypłaconych stypendiów159 4.Liczba przyznanych opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych 159

18 18 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 LpRezultaty twarde Założone wskaźniki Dotychczas uzyskane wsk 6.Uczestnictwo w konferencjach naukowych (z referatem) 159183 7.Liczba przygotowanych zgłoszeń, wynalazku wzoru użytkowego lub rekomendacji odnośnie wdrożenia uzyskanych wyników prac badawczych w przedsiębiorstwie 4042 8.Liczba nawiązanych kontaktów z przedsiębiorstwami 159343

19 19 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 REZULTATY MIERZONE BYŁY NA PODSTAWIE: - zawartych umów stypendialnych; - dokumentów poświadczających współpracę doktoranta z przedsiębiorstwem; - danych przedstawionych w raportach; - list wniosków stypendialnych wybranych do objęcia wsparciem finansowym; - list wypłat stypendiów; - przygotowanych zgłoszeń wynalazku albo wzoru użytkowego lub też rekomendacji odnośnie wdrożenia uzyskanych wyników prac badawczych w przedsiębiorstwie; - przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych.

20 20 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Wpłynęło 109 Negatywne wyniki oceny formalnej 29 Wnioski które otrzymały dofinansowanie Akademia Medyczna 1 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 0 Politechnika Wrocławska 31 Uniwersytet Ekonomiczny 2 Uniwersytet Przyrodniczy 11 Uniwersytet Wrocławski 5

21 21 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Wpłynęło 117 Negatywne wyniki oceny formalnej 7 Wnioski które otrzymały dofinansowanie Akademia Medyczna 0 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 0 Politechnika Wrocławska 32 Uniwersytet Ekonomiczny 3 Uniwersytet Przyrodniczy 12 Uniwersytet Wrocławski 2 II EDYCJA

22 22 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Wpłynęło 117 Negatywne wyniki oceny formalnej 13 Wnioski które otrzymały dofinansowanie Akademia Medyczna 2 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 0 Politechnika Wrocławska 37 Uniwersytet Ekonomiczny 4 Uniwersytet Przyrodniczy 8 Uniwersytet Wrocławski 9 III EDYCJA

23 23 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Wyniki raportu ewaluacyjnego w ramach I edycji projektu GRANT.

24 24 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Celem badania ewaluacyjnego było dokonanie oceny adekwatności realizacji projektu, otrzymanego wsparcia, zdobytych umiejętności, zdolności motywacyjnych.

25 25 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

26 26 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Podział doktorantów I edycji projektu z uwzględnieniem Uczelni i wydziału. W badaniu wzięło udział 46 osób, w tym: 27 doktorantów z Politechniki Wrocławskiej, 11 doktorantów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 5 doktorantów z Uniwersytetu Wrocławskiego, 2 doktorantów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1 doktorant z Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

27 27 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Podział doktorantów I edycji projektu z uwzględnieniem uczelni.

28 28 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY I AKADEMIA MEDYCZNA im. Piastów Śląskich

29 29 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Struktura respondentów z uwzględnieniem uczelni i wydziału: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI i EKONOMICZNY

30 30 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Struktura respondentów z uwzględnieniem uczelni i wydziału: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA i AKADEMIA MEDYCZNA

31 31 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Struktura respondentów wg roku studiów

32 32 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Wszyscy doktoranci byli zadowoleni z uczestnictwa w I edycji projektu pn.,,GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów. Głównie ze względu na zakupienie niezbędnego sprzętu/materiałów potrzebnych do przeprowadzonych badań czy też pomoc przy wykonaniu prac badawczych, a tym samym zwiększyło stopień realizacji pracy doktorskiej.

33 33 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

34 34 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Większość badanych (93,5%) uznała, iż uczestnictwo w projekcie przyniosło im korzyści, nie tylko materialne, ale przede wszystkim związane z ich pracą naukową. Doktoranci wskazywali, iż udział w projekcie umożliwił im zakup aparatury i materiałów niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej. Pozwolił na nawiązanie kontaktów z przedsiębiorstwami z Dolnego Śląska oraz miał wpływ na poprawę ich warunków finansowych.

35 35 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

36 36 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza adekwatności realizacji projektu Czy projekt przyczynił się do podniesienia potencjału Dolnego Śląska w sferze innowacji? Czy projekt był adekwatny do twoich potrzeb naukowych?

37 37 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza adekwatności realizacji projektu Czy planowałeś uczestniczyć w projekcie do jego zakończenia?

38 38 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza adekwatności realizacji projektu Czy 6-miesięczny okres uczestnictwa w projekcie był wystarczający z punktu widzenia Twoich potrzeb naukowych? Czy skorzystasz z możliwości przedłużenia uczestnictwa w projekcie o kolejne 6 - miesięcy?

39 39 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza adekwatności realizacji projektu Czy zakres Twoich obowiązków w projekcie był jasno zdefiniowany? Czy zakres Twoich praw w projekcie był jasno zdefiniowany?

40 40 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza adekwatności realizacji projektu W opinii jednego z doktorantów:,,ze względu na niewielką ilość stypendiów oraz niewielką kwotę pieniędzy na badania projekt ten nie ma raczej większego wpływu na bezpośrednie zwiększenie innowacyjności Dolnego Śląska. Jest on natomiast dobrym bodźcem motywującym dla doktorantów do podjęcia/dokończenia swoich badań, którzy w większości przypadków napotykają duże problemy finansowe uniemożliwiające im pracę nad doktoratem i jednoczesne utrzymanie socjalne we Wrocławiu.

41 41 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza adekwatności realizacji projektu Zdaniem badanych zakres obowiązków i praw w projekcie był jasno zdefiniowany. Natomiast pojawiły się uwagi odnośnie czasu trwania projektu i wysokości dofinansowania. Znaczna część badanych 82,6% uznała, iż 6-cio miesięcznych okres uczestnictwa w projekcie nie był wystarczający z punktu widzenia ich potrzeb naukowych. Opinię taką potwierdza również fakt, iż 91,3% doktorantów I edycji planowało uczestniczyć w projekcie do jego zakończenia. Natomiast 95,7% zamierzało skorzystać z możliwości przedłużenia uczestnictwa w projekcie o kolejne 6 miesięcy.

42 42 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza adekwatności realizacji projektu Dla połowy doktorantów 52,2% wysokość grantu badawczego otrzymanego w ramach projektu nie była wystarczająca z punktu widzenia ich potrzeb naukowych. Natomiast co trzeci student 28,3% uznał wysokość grantu za satysfakcjonującą. Stypendium motywacyjne 9 000 znaczna część doktorantów 41,3% uznało za wystarczające do pokrycia potrzeb socjalnych.

43 43 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza adekwatności realizacji projektu Odmiennego zdania był co czwarty uczestnik projektu - 23,9% dla którego wysokość stypendium motywacyjnego była zbyt niska aby zaspokoić jego byt socjalny. Dość liczna grupa beneficjentów pomocy - 34,8% nie potrafiła ocenić wysokości stypendium motywacyjnego.

44 44 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza projektu w aspekcie korzyści doktorantów Czy jesteś zadowolony, że byłeś uczestnikiem projektu? Czy uczestnictwo w projekcie przyniosło Ci korzyści?

45 45 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza projektu w aspekcie korzyści doktorantów Czy uczestnictwo w projekcie pomogło Ci w podjęciu satysfakcjonującej Cię pracy? Czy Punkt Kontaktowy w Twojej uczelni spełnił Twoje oczekiwania?

46 46 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza projektu w aspekcie korzyści doktorantów Czy kontaktowałeś się również z Projektodawcą (UM Woj. Dolnośląskiego)? Czy strona internetowa projektu spełniła Twoje oczekiwania?

47 47 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza projektu w aspekcie korzyści doktorantów Na ile procent oceniasz stopień zaawansowania swojej pracy doktorskiej w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie? % zaawansowania pracy doktorskiej

48 48 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza projektu w aspekcie korzyści doktorantów Na ile procent oceniasz aktualny stopień zaawansowania swojej pracy doktorskiej? % zaawansowania pracy doktorskiej

49 49 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analiza projektu w aspekcie korzyści doktorantów Na ile procent oceniasz stopień zaawansowania pracy doktorskiej w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie? Na ile procent oceniasz aktualny stopień zaawansowania swojej pracy doktorskiej?

50 50 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 REZULTATY MIĘKKIE: - pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem badań naukowych z zakresu DSI; - wzrost umiejętności pracowniczych, zdolności motywacyjnych oraz osobistych predyspozycji doktoranta.

51 51 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Analizując wskazania Beneficjentów można uznać, że są dobrze przygotowani do pracy w zespole. Dla większości z nich uczestnictwo w projekcie pozwoliło na zwiększenie poczucia odpowiedzialności (82,6%) i umiejętności pracy w zespole (60,9%) czy umiejętności rozwiązywania problemów (91,3%).

52 52 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Ponad połowa badanych (63%) w wyniku uczestnictwa w projekcie zwiększyła swoje umiejętności korzystania z technologii informacyjnych. Uczestnictwo w projekcie umożliwiło doktorantom kontynuację pracy naukowej, zwiększyło ich umiejętności pracownicze oraz zdolności motywacyjne.

53 53 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Dla znacznej grupy doktorantów rezultatem uczestnictwa w projekcie było zwiększenie własnej motywacji czy zawodowych i osobistych aspiracji. Udział doktorantów w projekcie przyczynił się do wzrostu ich osobistych predyspozycji zawodowych. Dla wielu osób efektem udziału w tym przedsięwzięciu było zwiększenie koncentracji i zaangażowania.

54 54 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

55 55 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Czy w wyniku uczestnictwa w projekcie Twoje umiejętności pracy w zespole zwiększyły się? Czy w wyniku uczestnictwa w projekcie Twoje umiejętności rozwiązywania problemów zwiększyły się?

56 56 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Czy w wyniku uczestnictwa w projekcie Twoje umiejętności korzystania z technologii informacyjnych zwiększyły się? Czy w wyniku uczestnictwa w projekcie Twoje poczucie odpowiedzialności zwiększyło się?

57 57 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 Czy w wyniku uczestnictwa w projekcie zwiększyła się Twoja motywacja? Czy w wyniku uczestnictwa w projekcie Twoja koncentracja i zaangażowanie zwiększyły się?

58 58 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

59 59 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

60 60 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

61 61 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

62 62 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010

63 63


Pobierz ppt "1. 2 GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, marzec 2010 GRANT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google