Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie ID grupy: 98/83_p_g1 Opiekun: Agnieszka Skowron Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie środków masowego przekazu. Semestr/rok szkolny: semestr IV rok szkolny 2011/12

3 CELE PROJEKTU: 1. Charakterystyka środków masowego przekazu. 2. Ukazanie roli mass – mediów w naszym życiu. 3. Przedstawienie zalet i wad wybranych środków masowego przekazu. 4. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie. 5. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

4 PLAN PREZENTACJI: 1. Wyjaśnienie pojęcia mass media. 2. Funkcje mass mediów. 3. Charakterystyka mass mediów. 4. Zalety i wady środków masowego przekazu. 5. Media jako czwarta władza. 6. Etyka dziennikarska. 7. Wnioski z ankiety.

5 MASS MEDIA Mass media to inaczej środki masowego przekazu. Do mass mediów zaliczamy : prasę, telewizję, radio, internet,

6 Media uważane są za pośredników pomiędzy wydarzeniami, które mają miejsce na świecie, a społeczeństwem. Są elementem kultury masowej. Rozwój mass mediów nastąpił głównie na przełomie XIX w. i XX w. Dzisiaj są one nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Dzięki łatwemu dostępowi do mediów obywatele o wielu sprawach dowiadują się na bieżąco.

7 Funkcje Mass Mediów Kontrolna Informacyjna Socjalizacyjno- integracyjna Opiniotwórcza Edukacyjna Kulturalno - rozrywkowa Kształtowanie postawy społeczeństwa i poglądów na różne tematy. Przekazywanie i upowszechnianie wiedzy, np. poprzez nadawanie programów edukacyjnych. Zapewnianie kontaktu z dziedzictwem kulturowym. Dostarczanie rozrywki. Współorganizowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych integrujących obywateli. Przekazywanie informacji o najważniejszych i najnowszych wydarzeniach z kraju oraz ze świata. Analizowanie działań organów władzy i osób publicznych. Informowanie obywateli o odkrytych nieprawidłowościach.

8

9 DEFINICJA PRASY Rzeczownik prasa służy przede wszystkim do określania ogółu dzienników i czasopism ukazujących się periodycznie, tzn. w regularnych odstępach czasu. Pisma codzienne to inaczej gazety, natomiast do czasopism zalicza się m.in. tygodniki, miesięczniki i kwartalniki. Wyraz prasa może oznaczać również zespół ludzi piszących do gazet i czasopism. Cyklicznie publikowane teksty nazywano prasą w drugiej połowie XIX w. Określenie to pochodzi od wynalazku Jana Gutenberga- maszyny zwanej prasą drukarską.

10 REGULACJE PRAWNE Pojęcie prasy reguluje w Polsce ustawa "Prawo prasowe" z dnia 26 stycznia 1984 r. Mianem prasy określa się "publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz w roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą". Prasą w rozumienia Prawa prasowego są także zespoły osób i pojedyncze osoby zajmujące się działalnością dziennikarską.

11 HISTORIA PRASY Prasa jest jednym z najstarszych środków masowego przekazu, a jej początki sięgają XVII wieku. Pierwszym wydawcą gazety był niemiecki drukarz i księgarz Johan Carolus. Działo się to w Strasburgu w 1609r. Pomysł szybko się przyjął w całej Europie: pierwszą polską gazetę – Merkuryusz Polski Extraordynaryjny – wydawano od 1661r. W Krakowie, a później także w Warszawie. Jednak dopiero w wieku XIX prasa zaczęła być czytana powszechnie.

12 ROZWÓJ POLSKIEJ PRASY Rozkwit prasy w Polsce przypada na XVIII w. Ukazujący się od 1729 r. Kurier Polski podawał tak wiele krajowych i zagranicznych informacji, że uważany jest przez badaczy za jedną z najlepszych ówczesnych gazet świata. Po utracie niepodległości, mimo że zaborcy utrudniali powstawanie polskich periodyków, gazet wciąż przybywało. W czasie okupacji niemieckiej polska prasa zeszła do podziemia i odżyła na emigracji – ogółem w latach wojny ukazywało się blisko dwa tysiące periodyków.

13 CZASY PRL-U W czasach PRL-u prasa także nie mogła się swobodnie rozwijać. Była ściśle kontrolowana przez komunistyczne władze. Zdecydowana większość tytułów – oprócz nielicznych pism katolickich – służyła do wyrażania poglądów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po 1970r. ponownie pojawiły się konspiracyjne periodyki wydawane do 1989r.

14 CECHY PRASY: periodyczność (nie może ukazywać się rzadziej niż raz na rok) prasa nie ma zamkniętej formy (może ulegać przekształceniom/ modyfikacjom/ zmianom) możliwość dostosowania się do oczekiwań potencjalnego odbiorcy uniwersalność(wynika z powyższego argumentu) teoretyczna niezależność dostępność, szeroki zasięg

15 PRASA – GAZETY I CZASOPISMA Częstotliwośc ukazywania się : Dzienniki ( gazety codzienne) Czasopisma : tygodniki, dwutygodniki miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki, roczniki, nieregularniki Charakter: poważne lekkie prasa sensacyjna (tzw. prasa brukowa, tabloidy) Tematyka: ogólnoinformacyjne specjalistyczne, np. gospodarcze, komputerowe Skierowane do specjalnej grupy odbiorców, np. prasa kobieca, młodzieżowa gazety i czasopisma opinii Zasięg: ogólnopolskie regionalne lokalne

16 POPULARNE DZIENNIKI Fakt Rzeczpospolita Gazeta Wyborcza Gazeta Lubuska

17 WADY I ZALETY PRASY Zalety (+)Wady (-) prasa specjalistyczna dostarcza nam informacji na poszukiwany temat jest łatwo dostępna rozwija wyobraźnię wzbogaca nasze słownictwo skłania do refleksji i zwiększa zainteresowanie otaczającym światem umożliwia zamieszczanie kuponów, ulotek, folderów mało rzetelne informacje cena jeśli gazeta jest miesięcznikiem to nie dowiadujemy się wszystkiego na bieżąco może ulec zniszczeniu narusza sfery osobiste promuje pornografię utrata czytelników na rzecz telewizji i internetu mało atrakcyjna forma przekazu

18

19 POCZĄTKI RADIA Powstanie radia przypada na koniec XIXw. i pierwszą połowę XX w. Wszystko zaczęło się od prób przesłania fal radiowych na niewielkie odległości. Doświadczenia te przeprowadzał Guglielmo Marconi.

20 W latach włoski naukowiec skonstruował pierwsze urządzenie odbiorniczo-nadawcze do przekazywania sygnałów. Na początku XX w. fala radiowa przemierzyła Atlantyk. W USA zaczęły powstawać rozgłośnie radiowe, a w wielu domach pojawiały się odbiorniki. Radiosłuchacze na całym świecie odnosili się do radia z tak wielkim entuzjazmem, że zaczęto przewidywać rychły koniec gazet, teatru, koncertów,a nawet szkół.

21 POLSKIE RADIO Tu Próbna Stacja Radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie Pierwsze słowa w naszym języku wyemitowano 1 lutego 1925r. Tego dnia podano komunikat wygłoszony przez Romana Rudniewskiego: Tu Próbna Stacja Radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie Przyjmuje się, że to właśnie ten eksperyment techniczny rozpoczął historie polskiego radia.

22 MASOWA KOMUNIKACJA Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast… 1 Września 1939r. poranny program rozpoczęto od słów: Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast… Informację tę usłyszała cała Polska i wiele innych krajów. Radio okazało się najszybszym środkiem masowej komunikacji, zdolnym do przekazywania najbardziej aktualnych wiadomości.

23 CIEKAWOSTKA Na początku lat 30. XX w. w Polsce trwała dyskusja, czym zastąpić pochodzący z języka angielskiego wyraz spiker. Proponowano zamiast niego takie nazwy, jak: głosiarz, falomówca, halota ( od słowa halo), radient, ochmistrz i ochmistrzyni radia, relator, zwiastun.

24 POPULARNE STACJE RADIOWE RMF FM Radio ESKA Radio ZET Trójka Polskie Radio

25 ZALETYWADY Z wiadomości dowiadujemy się o tym, co dzieje się na świecie, wszędzie możemy słuchać audycji, można usłyszeć najnowsze hity muzyczne, dowiadujemy się o pogodzie udział w konkursach pozdrowienia na antenie, Promowanie określonych gatunków muzycznych zbyt długie reklamy wypadki samochodowe przy słuchaniu zbyt głośnej muzyki, uszkodzenia słuchu, długie słuchanie radia powoduje brak skupienia komercjalizm, Wady i zalety radia

26

27 POCZĄTKI TELEWIZJI Dzieje telewizji otwiera wynalezienie w 1911r. bezprzewodowej transmisji obrazu. Wynalazek rosyjskiego naukowca Borisa Rosinga wcielił w życie jego asystent Vladimir Zworykin. W 1923 r. skonstruował on obrazową lampę telewizyjną, którą nazwano kineskopem.

28 PIERWSZA AUDYCJA Pierwszą audycję telewizyjną wyemitowano w Londynie w 1929r. Stało się to możliwe dzięki sposobowi odtwarzania obrazu wynalezionemu przez Johna Bairda. Obraz ten był czarno-biały i bardzo niewyraźny.

29 STACJE TELEWIZYJNE W 1935r. Stacja telewizyjna w Berlinie zaczęła nadawać pierwszy regularny program telewizyjny. W Polsce prace nad utworzeniem stacji telewizyjnej rozpoczęto w tym samym roku, ale z powodu zniszczeń wojennych powiodło się to dopiero w 1956r. Już w 1961r. program telewizyjny emitowany był przez 7 dni w tygodniu.

30 TELEWIZJA W KOLORZE Od początku lat 30. XX w. trwały prace nad możliwością transmisji kolorowych obrazów. Zakończyły się one wprowadzeniem w latach 50. telewizji kolorowej w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pierwszy taki program wyemitowano w 1971r.

31 TELEWIZJA CYFROWA Prawdziwy przełom w jakości odbioru obrazu nastąpił w latach 90. XX w. Pojawiła się wówczas telewizja cyfrowa. Dzięki niej możliwy jest np. wpływ odbiorców na przekazywane treści. Telewizja stała się zatem interaktywna.

32 ZNACZENIE TELEWIZJI Bardzo często programy telewizyjne przerywane są blokami reklamowymi, zaś bloki te to kilka około trzydziestosekundowych komunikatów. Tak właśnie odbywa się na ogół przekaz informacji w telewizji. Z tego względu, aby informacje zapadły w pamięć odbiorcy na ogół odwołują się one do uczuć bądź też rzeczy ogólnie mówiąc przyjemnych, wymarzonych, czy też pożądanych. Inne mass media, którymi jest na przykład prasa, nie potrafią łączyć przekazywanych informacji z edytowanym ruchomym obrazem, dlatego odwołują się jedynie do zdjęć czy fotografii.

33 Rodzaje programów telewizyjnych Dla dzieci Sportowe Rozrywkowe Publicystyczne Informacyjne Edukacyjne

34 KANAŁY INFORMACYJNE TVN24 Polsat news TVPinfo

35 KANAŁY SPORTOWE Eurosport Polsat sport Tvp sport Canal+sport Extreme sports NSport

36 KANAŁY ROZRYWKOWE Mtv viva Polska Polsat cafe Tvn Style Polsat play HBO Tv4

37 KANAŁY EDUKACYJNE Discavery World Discavery Chanel Discavery Science Animal Planet National Geographic TVP Historia

38 KANAŁY DLA DZIECI Mini Disney Channel Disney XD Nickelodion Boomerang

39 PODZIAŁ TELEWIZJI PUBLICZNAKOMERCYJNA Nadaje programy przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców Jest własnością państwa Dostarcza rozrywki Celem jej istnienia jest zysk Prezentuje zjawiska kultury masowej Należy do prywatnego właściciela

40 UWAGA – NAŁÓG ! Wielu psychologów ostrzega przed nowym nałogiem naszych czasów – uzależnieniem od telewizji. Jest ono częste zwłaszcza w przypadku miłośników seriali. Zdarzają się osoby, u których z powodu braku możliwości obejrzenia odcinka przygód ulubionych bohaterów występują typowe objawy depresji. Problem ten dotyczy najczęściej ludzi, którym w życiu brakuje towarzystwa.

41 DNI OTWARTE TELEWIZJI Dużą popularnością wśród widzów cieszą się dni otwarte telewizji. Można wówczas porozmawiać ze znanymi osobami, zdobyć ich autograf czy zwiedzić studia, w których powstają programy telewizyjne.

42 HA HA HA… Obecnie w wielu programach telewizyjnych występuje publiczność. Z jej udziałem nagrywane są także seriale komediowe, w których w tle słychać śmiech. Reakcje widzów są jednak najczęściej starannie wyreżyserowane. Osoby siedzące na widowni uczy się właściwego zachowania, wydawania radosnych okrzyków oraz westchnień niezadowolenia. Aby wszystko przebiegało sprawnie, wyznaczona osoba w danym momencie pokazuje widzom np. tabliczkę z napisem Aplauz.

43 REKLAMA Słowo reklama z języka łacińskiego- reclamo, reclamare oznacza informację, która jest połączona z komunikatem perswazyjnym. Komunikat perswazyjny to komunikat, który wywiera wrażenie, presję, powoduje pewne przekonania u odbiorcy.

44 REKLAMA Funkcje reklamy : 1. Skłonienie odbiorcy by nabył lub skorzystał z pewnych produktów i usług, 2. Poparcie pewnych idei, mark produktów, przedsięwzięć. Formy reklamy : 1. Okienka internetowe, 2. Audycje radiowe 3. Slajdy telewizyjne

45 Reklamy nie zawsze są jawne, czasami występują w formie ukrytej. Są to przykładowo organizowane przez firmy prezentacje własnych technologii, albo też artykuły w prasie specjalistycznej pisane przez daną firmę. Jest to pogranicze reklamy i edukacji o danym przedmiocie.

46 Obecnie ludzie narzekają na nachalność reklam, które tak naprawdę są wszędzie. W telewizji, internecie, radiu, gazetach. Ludzie mają dość filmów przerywanych reklamami, połowy zawartości czasopisma w formie reklam, czy też wyskakujących co chwilę okienek z reklamami w trakcie przeglądania stron www.

47 WADY I ZALETY TELEWIZJI ZALETYWADY Dostarcza informacji Promuje akcje charytatywne Edukuje społeczeństwo Wpływa na rozwój zainteresowań Powszechna dostępność Kontrola rządzących Zabiera wolny czas. Szkodzi zdrowiu, uzależnia Manipuluje informacją Koszty (prąd, abonament, sprzęt) Nadmiar reklam Propaguje bierny tryb bycia

48

49 Internet (dosłownie "między- sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W sensie logicznym, Internet to przestrzeń adresowa zrealizowana przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego IP, działająca w oparciu o specjalistyczny sprzęt sieciowy oraz istniejącą już infrastrukturę telekomunikacyjną. INTERNET

50 Obecnie najszerszym i najszybszym rozwijającym się środkiem masowego przekazu jest Internet. Dzięki niemu rozwija się komunikacja, handel oraz usługi. Dodatkowo powstają fora, na których internauci maja szansę wymieniać swoje poglądy i informacje. W dzisiejszych czasach niemal wszystkie stacje telewizyjne, gazety i wydawnictwa posiadają swoje własne strony internetowe, a przez to w dużej mierze tworzą telewizję interaktywną w sieci.

51 Internet przeciwieństwie do gazet drukowanych, czasopism i telewizji nie mają ograniczeń miejsca, dlatego też mogą zamieścić dłuższą informacje ze zdjęciami a nawet mogą tu być umieszczone filmy z miejsc różnych wydarzeń.

52 POPULARNE PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE Mozilla Firefox Google Chrome Opera Internet Explorer

53 FAKTY INTERNETOWE Internet w Polsce dostępny jest oficjalnie od 20 grudnia 1991 roku. W sierpniu 1993 roku powstał pierwszy polski serwer WWW, pod nazwą "Polska Strona Domowa". Obecnie co trzeci Polak ma dostęp do Internetu. Najmniejszy dostęp do internetu mają mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego (64% ludności nie korzysta z tego wynalazku).

54 ZALETY I WADY KORZYSTANIA Z INTERNETU ZALETYWADY zawieranie nowych znajomości dostęp do informacji kontakt ze znajomymi i rodziną rozrywka, edukacja robienie zakupów praca możliwość komentowania wydarzeń i artykułów wykorzystanie danych osobowych (w negatywny sposób) awarie serwerów uzależnienie pedofilia, pornografia, przemoc piractwo, hackerzy oszustwa, wirusy hazard reklamy nieprawdziwe informacje

55

56 ROLA CZWARTEJ WŁADZY Informowanie co się dzieje na świecie lub w państwie Analizowanie wydarzeń, wyjaśnianie ich przyczyn i przewidywanie skutków a także próba wyjaśnienia dlaczego coś się wydarzyło Śledzenie życia polityków i ujawnianie nadużycia ich władzy Ujawnianie afer politycznych, gospodarczych itp.. Duże urzędy, partie polityczne i inne organizacje powołują swojego własnego rzecznika prasowego

57

58 PRAWA I OBOWIĄZKI DZIENNIKARZA Przekazuje tylko sprawdzone informacje Może zostać oskarżony o plagiat, złośliwe zniekształcanie faktów, przyjmowanie łapówki pod jakakolwiek postacią Ma prawo do swobodnego wykonywania swojego zawodu, zbierania informacji, rozpowszechniania wiadomości, znajdowania się w miejscu ważnych zdarzeń, odmawianie podpisania materiału, który w procesie redagowania został zmieniony

59 ETYKA Etyka to, najprościej rzecz ujmując, nauka o moralności. Pomaga nam wskazać, co jest moralne, a co nie. Zasady etyczne ciężko wyegzekwować za pomocą prawa. Są więc formułowane jako zbiory zaleceń, a ich twórcom pozostaje jedynie wiara, że będą przestrzegane.

60 W Polsce najbardziej znanym dokumentem jest Karta Etyki Mediów opracowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, a przyjęta przez prezesów większości mediów. Opiera się na 7 głównych zasadach: prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy oraz wolności i odpowiedzialności. GDZIE ZNALEŹĆ ZASADY ETYKI DZIENNIKARSKIEJ?

61 DOKUMENTY Warto także pamiętać o dwóch dokumentach europejskich. Deklaracji paryskiej pt. "Międzynarodowe Zasady Etyki Zawodowej w Dziennikarstwie" oraz o "Europejskim Kodeksie Deontologii Dziennikarskiej" wydanym przez Radę Europy. Zestawienie europejskich dokumentów dotyczących mediów znajduje się na stronach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

62 P.S. Trzeba pamiętać, że łamiąc zasady etycznie, możemy nie łamać prawa. Ale możemy złamać coś znacznie ważniejszego - swoją wiarygodność, lub zniszczyć czyjąś karierę zawodową i życie prywatne.

63 OBIEKTYWIZM W MEDIACH Powszechnie uważa się, że wszystkie media powinny w innowacyjny sposób przekazywać prawdziwe informacje i fakty zaczerpnięte z wydarzeń, jakie miały miejsce. Bardzo często informacje te są później komentowane przez specjalistów z różnorodnych branż, ale także i przez zwykłych ludzi. Kształtują poglądy, wpływają na nasze opinie.

64 OBLICZA MEDIÓW Wiele osób zadaje sobie pytanie, czym właściwie są dzisiejsze mass media, jak funkcjonują, czy opierają się na propagandzie, a przede wszystkim czy są wolne od nacisków? Wiele osób uważa także, że mają one zły wpływ na człowieka i że potrzebna jest wiedza o tym, jak z nich mądrze korzystać. Ale, czy potencjalny człowiek jest w stanie obronić się przed mediami i ich wpływem na osobowość, charakter oraz poglądy?

65 PERSWAZJA* W MEDIACH Wielu ludzi uważa, że mass media powinny bardziej zachęcać społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w wielu dyskusjach intelektualnych, jakie odbywają się chociażby na łamach Internetu. W miejscu tym wielu ludzi może wyrazić swoje opinie, własne zdanie, a także wziąć udział w popieraniu akcji, czy też negowaniu decyzji, jakie wyszły ze strony państwa. *sztuka przekonywania kogoś do własnych racji.

66 ANKIETA Wśród uczniów naszego gimnazjum przeprowadziliśmy krótką ankietę dotyczącą mass mediów. Każdy z ankietowanych otrzymał dwa pytania : Po jaki rodzaj mass mediów sięgasz najczęściej ? Do czego wykorzystujesz mass media ? Otrzymane wyniki przedstawiliśmy za pomocą diagramów.

67 PO JAKI RODZAJ MASS MEDIÓW SIĘGASZ NAJCZĘŚCIEJ ? Dziewczyny :Chłopcy :

68 PO JAKI RODZAJ MASS MEDIÓW SIĘGASZ NAJCZĘŚCIEJ ?

69 DO CZEGO WYKORZYSTUJESZ MASS MEDIA ? Dziewczyny :Chłopcy :

70 DO CZEGO WYKORZYSTUJESZ MASS MEDIA ?

71 PODSUMOWANIE Po przeprowadzonej ankiecie możemy stwierdzić, że uczniowie z naszej szkoły najczęściej sięgają do Internetu w dużej mierze po to, by odpocząć po zajęciach w szkole lub by znaleźć informacje na jakiś temat oraz móc komunikować się ze znajomymi. Na kolejnym miejscu w rankingu znalazła się telewizja, która dostarcza nam wiele rozrywki i informacji. Dwa kolejne miejsca zajmują radio i prasa, które w naszym pokoleniu zaczynają stopniowo tracić swoją popularność ustępując miejsca dwóm poprzednim środkom masowego przekazu.

72 WNIOSKI: W trakcie pracy nad projektem ustaliliśmy: - Środki masowego przekazu mają bardzo duży wpływ na życie wszystkich ludzi - Dostarczają wiedzy, ale również manipulują opinią społeczną - Największa popularnością cieszy się obecnie telewizja i internet - Należy uczyć się mądrego, krytycznego odbioru docierających do nas informacji, odróżniać fakty od opinii

73 ŹRÓDŁA Slajd Slajd 5; 39-40; 45 – Slajdy 6-11; 15-20; 22-29; Słowa na czasie. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum. Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski (slajdy o radiu i telewizji) Slajdy KOSS PODSTAWOWY Podręcznik i ćwiczenia. Część 1. Alicja Pacewicz Slajd 51 –

74 Prezentację wykonali : Lila Sandra Mateusz ZuzaZuza Ela Magda Paulina Robert Monika Emil

75 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google