Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr10 w Szczecinie grupa II :

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr10 w Szczecinie grupa II :"— Zapis prezentacji:

1

2 Gimnazjum nr10 w Szczecinie grupa II :
Nauczyciel przewodniczący : Katarzyna Misztak Uczniowie: - Anna Wojtunik - Katarzyna Grudzińska - Kamila Gerula - Konrad Kosiński - Jakub Werra - Martyna Szala - Angelika Chrzanowska - Aleksandra Borowska - Magdalena Szumińska - Oliwia Klejewska - Michał Pudło - Alicja Maciaszek - Martyna Sowa

3 Nasza grupa projektowa podczas wykładu o ruchu, z doświadczeniami na torze powietrznym.

4 BUDOWA CZĄSTECZKOWA

5 Cząsteczkowa budowa ciała:
1.Każde ciało stałe, ciekłe i gazowe składa się z drobnych zwanych cząsteczkami. 2.Cząsteczka zbudowana jest z: cząsteczki, atomu, atom dzielimy na 3 części proton, elektron ,neutron (obojętny) 3.Inaczej można powiedzieć że atom zbudowany jest z jądra i krążącemu wokół niego elektrona. Cząsteczki: tworzą stałą regularną konstrukcję. Cząsteczki są bardzo małe nie widoczne gołym okiem. 4.Rozmiary cząsteczek wyrównują jednostce dł. zwanej Nanaometrem

6 Budowa cząsteczkowa ciał stałych:
1. Budowa kryształów: kryształy tworzą bryłki, ich ścianki są gładkie, bryłki łączy się ze sobą czyli są blisko siebie, zbudowane są z cząsteczek. 2. Budowa cząsteczkowa ciał stałych: cząsteczki są bardzo blisko siebie, nie ma między nimi przerwy, cząsteczki ciał stałych drgają, trudno zmienić ich kształt i objętość.

7 Budowa cząsteczkowa ciał gazowych:
Cząsteczki w ciałach gazowych: - są oddalone od siebie - między nimi jest dużo pustego miejsca - bardzo słabo na siebie oddziałowywują - są w ciągłym chaotycznym ruchu - prędkość cząsteczek zależy od temp., im wyższa temperatura większa prędkość - łatwo zmienić ich kształt Zjawisko dyfuzji Dyfuzja-bezpomocne mieszanie się cząsteczek substancji Przykłady: - woda z atramentem, dezodorant z powietrzem.

8 Budowa cząsteczkowa ciał

9 Każde ciało stałe, ciekłe i gazowe składa się z drobin zwanych cząsteczkami.
Pod pojęciem cząsteczki rozumiemy trwały układ złożony co najmniej z dwóch atomów (tego samego pierwiastka lub różnych pierwiastków) powiązanych wiązaniem chemicznym dowolnego typu. Cząsteczka ma zdefiniowany skład i budowę. Połączenia atomów, które nie spełniają powyższych warunków nie są cząsteczkami, nawet jeśli w zapisach reakcji chemicznych zapisujemy je tak jak inne cząsteczki.

10 Cząsteczkę chemiczną charakteryzują przede wszystkim dwa czynniki - skład pierwiastkowy i struktura. Pierwszy określa ile i jakich atomów (których pierwiastków) tworzy cząsteczkę, drugi zaś - jak te atomy są połączone między sobą. Opis struktury cząsteczki, czyli określenie który atom tworzy wiązania z którym, identyfikuje konkretny związek o wiele bardziej precyzyjne, nie jest jednak opisem całkowicie wystarczającym, bowiem niekiedy właściwości chemiczne i fizyczne  związku zależą także od tego, jak  poszczególne atomy i grupy atomów (zwane grupami funkcyjnymi) są rozmieszczone względem siebie w przestrzeni (szczególnie istotne jest to w przypadku reakcji w organizmie żywym .

11 DYFUZJA

12 DYFUZJA Dyfuzja - proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka.

13 PRZYKŁADY DYFUZJI: Atrament mieszający się z wodą, Zaparzanie herbaty,
Rozprzestrzenianie się zapachów w powietrzu, Spaliny wydobywające się z samolotu, Cukier wsypany do herbaty.

14 SKALA CELSJUSZA Skala Celsjusza to jedna z jednostek pomiaru temperatury (od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742). Anders Celsius zbudował termometr rtęciowy i przyjął, że woda wrze w temperaturze 100 stopni a krzepnie w temperaturze 0 stopni.

15 SKALA KELVINA Skala Kelvina (skala bezwzględna) jest skalą termometryczną absolutną, tzn. zero w tej skali oznacza najniższą teoretycznie możliwą temperaturę, jaką może mieć ciało. Jest to temperatura, w której (wg fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej praktycznie nie da się osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych. Funkcję tę opracował William Thomson, lord Kelvin, na którego cześć nazwano skalę i jednostkę temperatury.

16 ZAMIENNIK CELSJUSZA NA KELVINA

17 Monokryształ Monokryształ-materiał będący w całości jednym kryształem(np. kryształ cukru, soli,półprzewodnika). Monokryształ może zawierać w całej swej objętości niewielką ilość defektów tejże struktury, a jego zewnętrzna forma nie musi odzwierciedlać struktury krystalicznej. Proces uzyskiwania monokryształów nazywa się monokrystalizacją.

18 Polikryształ Polikryształ- zbiór mikrokryształów lub mikrostalitów zorientowanych w różnych kierunkach.Jeśli mikrokryształy nie są zrosnięte ze sobą, to polikryształ jest proszkiem.

19 Siły między cząsteczkowe
Siły spójności Działają między cząsteczkami tego samego rodzaju Siły przylegania Działają między cząsteczkami różnych ciał

20 napięcie powierzchniowe – to wzajemne przyciąganie się cząsteczek wody tworzących jej powierzchnię, która wytwarza rodzaj cienkiej elastycznej błonki

21 Im mniejsza powierzchnia naczynia tym wyższy poziom cieczy w naczyniu i wklęsły kształt powierzchni.

22 Krople cieczy osadzają się na ściankach plastikowego naczynia.
Im większa powierzchnia naczynia tym niższy poziom cieczy i bardziej wypukła powierzchnia wody. Krople cieczy osadzają się na ściankach plastikowego naczynia.

23 W naczyniach połączonych niezależnie od kształtu poziom cieczy jest taki sam.

24 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ POZDRAWIAMY !!!


Pobierz ppt "Gimnazjum nr10 w Szczecinie grupa II :"

Podobne prezentacje


Reklamy Google