Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBORY PREZYDENCKIE 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBORY PREZYDENCKIE 2015."— Zapis prezentacji:

1 WYBORY PREZYDENCKIE 2015

2 Co to są wybory prezydenckie?
Wybory prezydenckie odbywają się w Polsce co 5 lat, chyba że z innych przyczyn (śmierci lub rezygnacji prezydenta) kadencja zakończy się szybciej. Mają one na celu wybór kolejnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta jedynie przez dwie kadencje. Bierne prawo wyborcze (możliwość kandydowania) przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) posiadają wszyscy pełnoletni obywatele Polski, również ci zamieszkali na stałe za granicą (od 2000 roku mogą głosować również w drugiej turze).

3 Art. 127. 4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. 5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. […] 6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.

4 PREZYDENT Urząd Prezydenta, sposób jego wybierania, odwołania i kompetencje opisane są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale V (art ). Prezydent jest głową państwa, i jednocześnie osobą, sprawująca najwyższą władzę wykonawczą w Polsce. Po raz pierwszy, stanowisko to wprowadzała Konstytucja marcowa z roku 1921.Istniało ono aż do wczesnych lat powojennych. Ostatecznie jednak, w roku 1952, zostało zlikwidowane, a wszystkie dotychczasowe funkcje przejęła Rada Państwa. Dopiero przemiany roku 1989, zapoczątkowane obradami Okrągłego Stołu, doprowadziły do ponownego powołania prezydenta. Został nim Wojciech Jaruzelski. Prezydent jest drugim, obok Rady Ministrów, organem władzy wykonawczej.  Prezydent nie rządzi państwem, lecz jest mediatorem w sytuacjach kryzysowych (np. w przypadku wystąpienia konfliktu między rządem a parlamentem). Wojciech Jaruzelski

5 PREZYDENT Prezydenta nazywa się także „strażnikiem Konstytucji”, ponieważ musi on czuwać nad jej przestrzeganiem. Jako pierwszy powinien kierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli podejrzewa, że jest niezgodna z Konstytucją. Obowiązki głowy państwa może tymczasowo przejąć Marszałek Sejmu. Dzieje się tak w przypadku ustąpienia, usunięcia ze stanowiska, śmierci prezydenta lub uznania go przez Zgromadzenie Narodowe za niezdolnego do sprawowania urzędu, np. ze względu na stan zdrowia.

6 KOMPETENCJE PREZYDENTA RP
Prezydent odgrywa bardzo ważną rolę w polityce wewnętrznej i zagranicznej, m.in.: gwarantuje ciągłość państwa, dba również o jego suwerenność oraz bezpieczeństwo, reprezentuje kraj i dlatego podlega specjalnej ochronie.- z tego też powodu znieważenie prezydenta jest przestępstwem, jako głowa państwa: reprezentuje kraj, mianuje ambasadorów i konsulów, zawiera układy międzynarodowe, nadaje obywatelstwo i wyraża zgodę na jego zrzeczenie się, nadaje ordery i odznaczenia, ma prawo do zarządzania referendum., zarządza wybory do sejmu i senatu, powołuje i odwołuje premiera i członków rządu, jest zwierzchnikiem nad siłami zbrojnymi.

7 PREZYDENCI POLSKI PO 1989 ROKU
Po upadku komunizmu w 1989 roku w Polsce przywrócono urząd prezydenta. Od tego czasu kolejno sprawowało go 5 osób, wypełniając bardzo ważne funkcje państwowe. Wojciech Jaruzelski Aleksander Kwaśniewski Lech Kaczyński Bronisław Komorowski Lech Wałęsa

8 Wojciech Jaruzelski (prezydent w latach ) Wybrany został na prezydenta nie w wolnych wyborach, lecz przez Zgromadzenie Narodowe. Przed objęciem najwyższego stanowiska w państwie był przewodniczącym Rady Państwa w PRL. Jest odpowiedzialny za wprowadzenie w 1981r. stanu wojennego w Polsce. Zrzekł się urzędu Prezydenta III Rzeczypospolitej Polskiej w 1990r. Lech Wałęsa (prezydent w latach ) Jest pierwszym prezydentem po 1989r. wybranym w powszechnych wyborach. W 1988 i 1980 r. stanął na czele strajków w stoczni, był też współzałożycielem związku zawodowego NSZZ „Solidarność” i jego pierwszym przewodniczącym. Brał udział w zawarciu porozumień „okrągłego stołu” kończących epokę PRL. Czas jego prezydentury to początek przemian ustrojowych w Polsce.

9 Lech Kaczyński (prezydent w latach ) Związany był z „Solidarnością” od początku jej istnienia. Uczestniczył w porozumieniach „okrągłego stołu”. W latach 90-tych pełnił funkcję ministra w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. W 2000r. Został ministrem sprawiedliwości, a 2 lata później został Prezydentem Warszawy. Zajmował je do zwycięskich wyborów w 2005r. Zginął tragicznie 10 kwietnia 2010r. Podczas katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w Rosji. Obowiązki prezydenta przejął wówczas urzędujący marszałek sejmu, Bronisław Komorowski. Aleksander Kwaśniewski (prezydent w latach , ) Po upadku PRL został współzałożycielem i liderem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej- partii skupiającej postkomunistów. W czasie obu kadencji sprawowania urzędu prezydenta współtworzył m.in. projekt Konstytucji z 1997r. oraz uczestniczył w procesie integracji Polski z NATO i Unią Europejską.

10 Bronisław Komorowski (prezydent od 2010r) Od młodości związany z ruchem harcerskim. W 1971r. został po raz pierwszy aresztowany za działalność opozycyjną wobec PRL. Działacz „Solidarności”. W latach r. był dyrektorem gabinetu w Urzędzie Rady Ministrów. Od 1991r. nieprzerwanie sprawuje mandat posła. W latach zajmował stanowisko ministra obrony narodowej. W październiku 2005r. mianowany wicemarszałkiem ,a w 2007r.- marszałkiem sejmu. Po tragedii smoleńskiej wykonywał na mocy Konstytucji RP, obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej.

11 SIEDZIBY PREZYDENCKIE
Siedzibą głowy państwa oraz jego rodziny jest Pałac Prezydencki w Warszawie. Od 1994 oficjalna siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pałac Prezydencki jest największym pałacem w Warszawie. Monumentalny gmach, znajdujący się pomiędzy  kościołem pokarmelickim a hotelem Bristol Składa się z czterokondygnacyjnego korpusu głównego oraz dwóch dwukondygnacyjnych skrzydeł bocznych Był wielokrotnie przebudowywany Swój obecny wygląd zewnętrzny uzyskał na początku XIX wieku.

12 Belweder  w Warszawie Siedziba prezydencka od początków III RP do i ponownie od Obecnie rezydencja Prezydenta RP. Używany do celów reprezentacyjnych (także jako siedziba dla zagranicznych gości Rzeczypospolitej); Jest to klasycystyczny pałac (wybudowany 1818–1822), położony w Parku Łazienkowskim; był siedzibą Naczelnika Państwa i Prezydenta II Rzeczypospolitej do 1926, później m.in. Józefa Piłsudskiego jako ministra, warszawską siedzibą generalnego gubernatora Hansa Franka oraz prezydenta Bolesława Bieruta. Z Belwederu do Pałacu Prezydenckiego siedzibę przeniósł prezydent Lech Wałęsa.

13 Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle
Zamek w Wiśle-modernistyczny, wzniesiony w latach 1929–1930 według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza dla prezydenta RP Ignacego Mościckiego; W latach 1931–1952 i od 2002 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

14 KONIEC  Prezentację przygotowały Aleksandra Serowik, Aleksandra Malkowska, Zuzanna Lamparska, Paulina Sobocińska i Kasia Depka. Bibliografia: Podręcznik Dziś i Jutro 2 Wiedza o społeczeństwie w_Wi%C5%9Ble nowelizacje-dot--reformy-nauki.html https://www.google.com/imghp?hl=pl&gws_rd=ssl


Pobierz ppt "WYBORY PREZYDENCKIE 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google