Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Dane Informacyjne MGP Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Rajsku ID grupy: 98/85_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno Fizyczna Temat projektowy: W świecie miary. Semestr drugi Rok szkolny: 2010/2011 Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lubięcinie ID grupy: 98/23_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno Fizyczna Temat projektowy: W świecie miary. Semestr drugi Rok szkolny: 2010/2011

3 Dane Informacyjne MGP Skład grupy: 98/85_MF_G1 Justyna Smolińska Paulina Dziedzic Michalina Kaźmierczak Ilona Gaczyńska Piotr Antoszczyk Artur Nowicki Grzegorz Krymarys Dawid Parużak Mariusz Perskawiec Adam Smoliński Bartosz Bogaczyński Artur Matuszak Adrian Majewski Piotr Tomiec

4 Dane Informacyjne MGP Skład grupy:98/23_MF_G1 Agnieszka Bartzel Agnieszka Kasprzyk Agnieszka Garbacz Urszula Stroczyńska Olga Kowalska Damian Kotowski Sergiusz Molek Nicolaus Reisch Oliwer Jasiński Rafał Szmigielski Albert Owczarz

5 W świecie miary.

6 Pola Figur Płaskich

7 Pole Prostokąta Wzór na pole prostokąta: długość szerokość P = a b a b

8 Pole Kwadratu Pole kwadratu: długość szerokość P = a a lub ½ I przekątna II przekątna ½ c c c c

9 Pole Równoległoboku Pole równoległoboku: bok wysokość do niego poprowadzona P = a h a h.

10 Pole Rombu Pole rombu: bok wysokość do niego poprowadzona P = a h lub ½ I przekątna II przekątna P = b c. a h b c

11 Pole Trójkąta Pole trójkąta: ½ bok wysokość do niego poprowadzona P = ½ a h h a

12 Pole Trapezu Pole trapezu: ½ suma długości podstaw wysokość P = ½ (a + b) h a b. h

13 Pole Koła Pole koła: P = πr*r

14 Pole Dowolnej Figury Pole innych wielokątów: P = PI + PII PII PI

15 Graniastosłupy

16 Krawędź boczna Ściana boczna Wierzchołek Podstawa Krawędź podstawy Podstawy to dwa dowolne, równoległe wielokąty Graniastosłupy

17 PROSTEPOCHYŁE Ściany boczne są prostokątami Ściany boczne są równoległobokami Wysokość Graniastosłupy

18 Trójkątne Czworokątne Pięciokątne Ośmiokątne Graniastosłupy Proste

19 Sześcian Wszystkie jego ściany są prostokątami Wszystkie jego ściany są kwadratami Prostopadłościan wysokość długość szerokość Graniastosłupy Proste – szczególne przypadki wysokość szerokość długość

20 Graniastosłupy Jeżeli podstawą graniastosłupa jest figura foremna, to jest on graniastosłupem foremnym !

21 Przekątna graniastosłupa Przekątna ściany bocznej Przekątna podstawy Odcinki w Graniastosłupie Przekątna ściany bocznej Przekątna podstawy Przekątna graniastosłupa

22 Kąt między przekątną a płaszczyzną ściany bocznej Kąt między przekątną a płaszczyzną podstawy Kąt między przekątnymi ścian bocznych Kąt między przekątną a krawędzią boczną Kąty w Graniastosłupach

23 Oznaczenia: P c –pole powierzchni całkowitej P b –pole powierzchni bocznej P p –pole podstawy V –objętość H –wysokość graniastosłupa P c = 2P p + P b V = P p ·H Wzory Graniastosłupów

24 Sześcian Prostopadłościan P c = 2 a·b+ 2 a·c+ 2 b·c V = a·b·c b a c a a a P p = a·b P p = a 2 P p = 6a 2 V = a 3 Wzory Graniastosłupów Oznaczenia: P c – pole powierzchni całkowitej r – promień podstawy P b – pole powierzchni bocznej P p – pole podstawy V – objętość H – wysokość

25 Stożek Wzory bryły obrotowe. Kula Walec Oznaczenia: P c – pole powierzchni całkowitej r – promień podstawy P b – pole powierzchni bocznej P p – pole podstawy V – objętość H – wysokość

26 Jednostki czasu attosekunda = 0, sekundy femtosekunda = 0, sekundy pikosekunda = 0, sekundy nanosekunda = 0, sekundy mikrosekunda = 0, sekundy milisekunda = sekundy sekunda (jednostka podstawowa w SI i CGS) minuta = 60 sekund kwadrans = 15 minut = 900 sekund godzina = 60 minut = 3600 sekund doba (dzień) = 24 godziny = sekund tydzień = 7 dni = sekund miesiąc = 28,29, 30 lub 31 dni = / / / sekund kwartał = 3 miesiące = (dla 28 dni)/ (dla 29 dni)/ (dla 30 dni)/ (dla 31 dni) sekund rok = 12 miesięcy = 365 lub 366 dni = (dla 365 dni)/ (dla 366 dni) sekund dekada = ~10 dni w odniesieniu do miesiąca albo 10 lat w odniesieniu do wieku wiek = 100 lat tysiąclecie (milenium) = 1000 lat era – długi okres zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem dla ludzkości (np.narodziny Chrystusa)

27 Jednostki długości Kilometr 1m = 0.001km 1dm = km 1cm = km 1mm = km Metr 1km = 1000m 1dm = 0.1m 1cm = 0.01m 1mm = 0.001m 1μm = m Decymetr 1km = 10000dm 1m = 10dm 1cm = 0.1dm 1mm = 0.01dm 1μm = dm Centymetr 1km = cm 1m = 100cm 1dm = 10cm 1mm = 0.1cm 1μm = cm Milimetr 1km = mm 1m = 1000mm 1dm = 100mm 1cm = 10mm 1μm = 0.001mm

28 Jednostki objętości NazwaSymbolPrzelicznik kilometr sześciennykm 3 1 km 3 = = m 3 metr sześciennym3m3 1 m 3 = l = 0,001 dm 3 decymetr sześciennydm 3 1 dm 3 = 0,001 m 3 = 1 l litrl1 l = 0,001 m 3 = cm 3 centymetr sześciennycm 3 1 cm 3 = 0, m 3 = 1 ml mililitrml1 ml = 0,001 l =0, m 3 hektolitrhl1hl = 100 = dm 3 Jednostki powierzchni NazwaSymbolPrzelicznik Milimetr kwadratowymm 2 1 mm 2 = 0, m 2 Centymetr kwadratowycm 2 1 cm 2 = 0,000 1 m 2 Decymetr kwadratowydm 2 1 dm 2 = 0,01 m 2 Metr kwadratowym2m2 1 m 2 = cm 2 = 0,01 a Ara1 a = 100 m 2 Dekametr kwadratowydam 2 1 dam 2 = 100 m 2 = 1 a Hektarha1 ha = 100 a = m 2 Hektometr kwadratowyhm 2 1 ha = 100 a = m 2 Kilometr kwadratowykm 2 1 km 2 = m 2

29 Jednostki temperatury Celciusz Kalwin Fahrenheit Rankine Réaumur Rømer Delisle Newton

30 Jednostki temperatury Kelwin 1 kelwin = celciusza 1 kelwin = fahrenheit 1 kelwin = rankine 1 kelwin = réaumur 1 kelwin = rømer 1 kelwin = delisle 1 kelwin = newton Celcjusz 1 celciusz = kelwin 1 celciusz = fahrenheit 1 celciusz = rankine 1 celciusz = réaumur 1 celciusz = rømer 1 celciusz = delisle 1 celciusz = newton Fahrenheit 1 fahrenheit = kelwina 1 fahrenheit = celciusza 1 fahrenheit = rankine 1 fahrenheit = réaumur 1 fahrenheit = rømer 1 fahrenheit = delisle 1 fahrenheit = newton Rankine 1 rankine = celsiusza 1 rankine = fahrenheita 1 rankine = kelwin 1 rankine = réaumur 1 rankine = rømer 1 rankine = delisle 1 rankine = newton Réaumur 1 réaumur = celsjusza 1 réaumur = fahrenheita 1 réaumur = kelvina 1 réaumur = rankine 1 réaumur = rømer 1 réaumur = delisle 1 réaumur = newton Rømer 1 rømer = celciusza 1 rømer = fahrenheita 1 rømer = kelvina 1 rømer = rankine 1 rømer = réaumur 1 rømer = delisle 1 rømer = newton Delise 1 delisle = celsjusza 1 delisle = fahrenheita 1 delisle = kelvina 1 delisle = rankine 1 delisle = réaumur 1 delisle = rømer 1 delisle = newton Newton 1 newton = 3.03 celsjusza 1 newton = fahrenheita 1 newton = kelvina 1 newton = rankine 1 newton = réaumur 1 newton = rømer 1 newton = delisle

31 Pomiar objętości szklanki Pomiar objętości wody zajmującej 1/2 szklanki, 1 szklanke szklanka I Cała szklanka mlcm 3 dm 3 l 230 0,2300,23 Pół szklanki mlcm 3 dm 3 l 115 0,115 szklanka II Cała szklanka mlcm 3 dm 3 l 260 0,2600,26 Pół szklanki mlcm 3 dm 3 l 130 0,130

32 Pomiar objętości szklanki

33 Pomiar objętości łyżki Pomiar objętości płynu nalanego do łyżeczek Mała łyżeczka I sposób mlcm 3 dm 3 l 3,5 0,0035 II sposób mlcm 3 dm 3 l 330,003 Duża łyżka I sposób mlcm 3 dm 3 l 10 0,01 II sposób mlcm 3 dm 3 l 10 0,01

34 Jak sprawdzić deklarowany rozmiar monitora LCD

35 Pomiar objętości łyżki

36 Jak sprawdzić deklarowany rozmiar monitora LCD

37 Pomiar masy wybranych artykułów spożywczych i porównanie jej z deklarowaną masą podaną na opakowaniu

38 Wniosek: Na większości opakowań podawana jest waga netto zakupionego towaru!!! Pomiar masy wybranych artykułów spożywczych i porównanie jej z deklarowaną masą podaną na opakowaniu

39 Pomiar pomieszczeń

40

41 Staropolskie jednostki długości 1 staja = 3 sznury 1 sznur = 5 lasek 1 laska = 2 pręty Łokieć 1 łokieć = 0, km 1 łokieć = 0,576 m 1 łokieć = 57.6cm 1 łokieć = 576 mm Pręt 1 pręt = km 1 pręt = m 1 pręt = cm 1 pręt = mm Laska 1 laska = 0, km 1 laska = 7,315 m 1 laska = 731,5 cm 1 laska = 7315 mm Sznur 1 sznur = 0, km 1 sznur = 36,58 m 1 sznur = 3658 cm 1 sznur = mm Staja 1 staja = 0, km 1 staja = 109,728 m 1 staja = 10972,8 cm 1 staja = mm

42 Staropolskie jednostki objętości 1 kwarta = 0,9422 l 1 garniec (miara podstawowa) = 4 kwarty = 3,7689 l 1 miarka (faska) = 4 garnce = 15,0756 l 1 ćwiertnia = 2 miarki = 30,15 l 1 półkorzec (korczyk) = 2 ćwiertnie = 60,30 l 1 korzec = 2 półkorce = 120,6 l 1 łaszt = 30 korcy = 3618 l Kwarta 1 kwarta = l 1 kwarta = ml Garniec 1 garniec = 4 l 1 garniec = 4000 ml Miarka 1 miarka = 16 l 1 miarka = ml Ćwiertnia 1 ćwiertnia = 32 l 1 ćwiertnia = ml Półkorzec 1 półkorzec = 64 l 1 półkorzec = ml Korzec 1 korzec = 128 l 1 korzec = ml Łaszt 1 łaszt = 3840 l 1 łaszt = ml

43 Staropolskie jednostki masy 1 łut = 0,0127 kg 1 grzywna (marka) = 16 łutów = 0,2026 kg 1 funt (miara podstawowa) = 2 grzywny = 0,4052 kg 1 kamień = 32 funty =12,976 kg 1 cetnar = 5 kamieni = 64,80kg Łut 1 łut = 0, kg

44 Zasoby Internetowe %C5%9B%C4%87_drzewa katomierza mikrofalowce praktypedia.pl/Jak_zmierzyd_puls t3617.html cspuchatek.pl/.../42332-jak-zmierzyc-barometrem-wysokosc- budynku-nietypowa-odpowiedz.html (jak zmierzyd odległośd w terenie)

45 Bibliografia G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny- Różańska Spotkania z Fizyką A. Cewe, H, Nahorska, I. Pancer Tablice Matematyczne

46 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google