Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Dane Informacyjne MGP Nazwa szkoły: Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Rajsku ID grupy: 98/85_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno Fizyczna Temat projektowy: W świecie miary. Semestr drugi Rok szkolny: 2010/2011 Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lubięcinie ID grupy: 98/23_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno Fizyczna Temat projektowy: W świecie miary. Semestr drugi Rok szkolny: 2010/2011

3 Dane Informacyjne MGP Skład grupy:98/85_MF_G1 Justyna Smolińska
Paulina Dziedzic Michalina Kaźmierczak Ilona Gaczyńska Piotr Antoszczyk Artur Nowicki Grzegorz Krymarys Dawid Parużak Mariusz Perskawiec Adam Smoliński Bartosz Bogaczyński Artur Matuszak Adrian Majewski Piotr Tomiec

4 Dane Informacyjne MGP Skład grupy:98/23_MF_G1 Agnieszka Bartzel
Agnieszka Kasprzyk Agnieszka Garbacz Urszula Stroczyńska Olga Kowalska Damian Kotowski Sergiusz Molek Nicolaus Reisch Oliwer Jasiński Rafał Szmigielski Albert Owczarz

5 W świecie miary.

6 Pola Figur Płaskich

7 Pole Prostokąta b a Wzór na pole prostokąta: P = a ∙ b
długość ∙ szerokość P = a ∙ b a b

8 Pole Kwadratu c c Pole kwadratu: P = a ∙ a lub ½ ∙ c ∙ c
długość ∙ szerokość P = a ∙ a lub ½ ∙ I przekątna ∙ II przekątna ½ ∙ c ∙ c c c

9 Pole Równoległoboku h . a Pole równoległoboku: P = a ∙ h
bok ∙ wysokość do niego poprowadzona P = a ∙ h h . a

10 Pole Rombu . c b h a Pole rombu: P = a ∙ h lub P = b ∙ c
bok ∙ wysokość do niego poprowadzona P = a ∙ h lub ½ ∙ I przekątna ∙ II przekątna P = b ∙ c b h c . a

11 Pole Trójkąta ∙ h a Pole trójkąta: P = ½ ∙ a ∙ h
½ ∙ bok ∙ wysokość do niego poprowadzona P = ½ ∙ a ∙ h h a

12 Pole Trapezu . b h a Pole trapezu: P = ½ ∙ (a + b) ∙ h
½ ∙ suma długości podstaw ∙ wysokość P = ½ ∙ (a + b) ∙ h b h . a

13 Pole Koła Pole koła: P = πr*r

14 Pole Dowolnej Figury Pole innych wielokątów: P = PI + PII PII PI

15 Graniastosłupy

16 Podstawy to dwa dowolne, równoległe wielokąty
Graniastosłupy Podstawy to dwa dowolne, równoległe wielokąty Krawędź podstawy Krawędź boczna Ściana boczna Wierzchołek Podstawa

17 Graniastosłupy PROSTE POCHYŁE Ściany boczne są prostokątami
Wysokość Wysokość Ściany boczne są prostokątami Ściany boczne są równoległobokami

18 Graniastosłupy Proste
Trójkątne Czworokątne Ośmiokątne Pięciokątne

19 Graniastosłupy Proste – szczególne przypadki
wysokość wysokość szerokość szerokość długość długość Prostopadłościan Sześcian Wszystkie jego ściany są prostokątami Wszystkie jego ściany są kwadratami

20 Graniastosłupy Jeżeli podstawą graniastosłupa jest figura foremna,
to jest on graniastosłupem foremnym !

21 Odcinki w Graniastosłupie
Przekątna graniastosłupa Przekątna ściany bocznej Przekątna ściany bocznej Przekątna podstawy Przekątna graniastosłupa Przekątna podstawy

22 Kąty w Graniastosłupach
Kąt między przekątną a płaszczyzną ściany bocznej Kąt między przekątną a krawędzią boczną Kąt między przekątnymi ścian bocznych Kąt między przekątną a płaszczyzną podstawy

23 Wzory Graniastosłupów
Oznaczenia: Pc –pole powierzchni całkowitej Pb –pole powierzchni bocznej Pp –pole podstawy V –objętość H –wysokość graniastosłupa Pc = 2Pp+ Pb V = Pp·H

24 Wzory Graniastosłupów
Prostopadłościan Pp = a·b Oznaczenia: Pc – pole powierzchni całkowitej r – promień podstawy Pb – pole powierzchni bocznej Pp – pole podstawy V – objętość H – wysokość c Pc = 2 a·b+ 2 a·c+ 2 b·c b V = a·b·c a Sześcian a Pp = a2 Pp = 6a2 a a V = a3

25 Wzory bryły obrotowe. Stożek Kula Walec Oznaczenia:
Pc – pole powierzchni całkowitej r – promień podstawy Pb – pole powierzchni bocznej Pp – pole podstawy V – objętość H – wysokość Walec

26 Jednostki czasu attosekunda = 0,000000000000000001 sekundy
femtosekunda = 0, sekundy pikosekunda = 0, sekundy nanosekunda = 0, sekundy mikrosekunda = 0, sekundy milisekunda = sekundy sekunda (jednostka podstawowa w SI i CGS) minuta = 60 sekund kwadrans = 15 minut = 900 sekund godzina = 60 minut = 3600 sekund doba (dzień) = 24 godziny = sekund tydzień = 7 dni = sekund miesiąc = 28,29, 30 lub 31 dni = / / / sekund kwartał = 3 miesiące = (dla 28 dni)/ (dla 29 dni)/ (dla 30 dni)/ (dla 31 dni) sekund rok = 12 miesięcy = 365 lub 366 dni = (dla 365 dni)/ (dla 366 dni) sekund dekada = ~10 dni w odniesieniu do miesiąca albo 10 lat w odniesieniu do wieku wiek = 100 lat tysiąclecie (milenium) = 1000 lat era – długi okres zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem dla ludzkości (np.narodziny Chrystusa)

27 Jednostki długości Kilometr Centymetr Metr Milimetr Decymetr
1m = 0.001km 1dm = km 1cm = km 1mm = km Metr 1km = 1000m 1dm = 0.1m 1cm = 0.01m 1mm = 0.001m 1μm = m Decymetr 1km = 10000dm 1m = 10dm 1cm = 0.1dm 1mm = 0.01dm 1μm = dm Centymetr 1km = cm 1m = 100cm 1dm = 10cm 1mm = 0.1cm 1μm = cm Milimetr 1km = mm 1m = 1000mm 1dm = 100mm 1cm = 10mm 1μm = 0.001mm

28 Jednostki powierzchni
Jednostki objętości Nazwa Symbol Przelicznik kilometr sześcienny km3 1 km3 = = 1 000 000 000 m3 metr sześcienny m3 1 m3 = 1 000 l = 0,001 dm3 decymetr sześcienny dm3 1 dm3 = 0,001 m3 = 1 l litr l 1 l = 0,001 m3 = 1 000 cm3 centymetr sześcienny cm3 1 cm3 = 0,000 001 m3 = 1 ml mililitr ml 1 ml = 0,001 l =0,000 001 m3 hektolitr hl 1hl = 100 = dm3 Jednostki powierzchni Nazwa Symbol Przelicznik Milimetr kwadratowy mm2 1 mm2 = 0,000 001 m2 Centymetr kwadratowy cm2 1 cm2 = 0,000 1 m2 Decymetr kwadratowy dm2 1 dm2 = 0,01 m2 Metr kwadratowy m2 1 m2 = 10000 cm2 = 0,01 a Ar a 1 a = 100 m2 Dekametr kwadratowy dam2 1 dam2 = 100 m2 = 1 a Hektar ha 1 ha = 100 a = 10 000 m2 Hektometr kwadratowy hm2 Kilometr kwadratowy km2 1 km2 = 1 000 000 m2

29 Jednostki temperatury
Celciusz Kalwin Fahrenheit Rankine Réaumur Rømer Delisle Newton

30 Jednostki temperatury
Kelwin 1 kelwin = celciusza 1 kelwin = fahrenheit 1 kelwin = rankine 1 kelwin = réaumur 1 kelwin = rømer 1 kelwin = delisle 1 kelwin = newton Celcjusz 1 celciusz = kelwin 1 celciusz = fahrenheit 1 celciusz = rankine 1 celciusz = réaumur 1 celciusz = rømer 1 celciusz = delisle 1 celciusz = newton Fahrenheit 1 fahrenheit = kelwina 1 fahrenheit = celciusza 1 fahrenheit = rankine 1 fahrenheit = réaumur 1 fahrenheit = rømer 1 fahrenheit = delisle 1 fahrenheit = newton Réaumur 1 réaumur = celsjusza 1 réaumur = fahrenheita 1 réaumur = kelvina 1 réaumur = rankine 1 réaumur = rømer 1 réaumur = delisle 1 réaumur = newton Rømer 1 rømer = celciusza 1 rømer = fahrenheita 1 rømer = kelvina 1 rømer = rankine 1 rømer = réaumur 1 rømer = delisle 1 rømer = newton Rankine 1 rankine = celsiusza 1 rankine = fahrenheita 1 rankine = kelwin 1 rankine = réaumur 1 rankine = rømer 1 rankine = delisle 1 rankine = newton Delise 1 delisle = celsjusza 1 delisle = fahrenheita 1 delisle = kelvina 1 delisle = rankine 1 delisle = réaumur 1 delisle = rømer 1 delisle = newton Newton 1 newton = 3.03 celsjusza 1 newton = fahrenheita 1 newton = kelvina 1 newton = rankine 1 newton = réaumur 1 newton = rømer 1 newton = delisle

31 Pomiar objętości szklanki
Pomiar objętości wody zajmującej 1/2 szklanki, 1 szklanke szklanka I Cała szklanka ml cm3 dm3 l 230 0,230 0,23 Pół szklanki 115 0,115 szklanka II Cała szklanka ml cm3 dm3 l 260 0,260 0,26 Pół szklanki 130 0,130

32 Pomiar objętości szklanki

33 Pomiar objętości łyżki
Pomiar objętości płynu nalanego do łyżeczek Mała łyżeczka I sposób ml cm3 dm3 l 3,5 0,0035 II sposób 3 0,003 Duża łyżka I sposób ml cm3 dm3 l 10 0,01 II sposób

34 Jak sprawdzić deklarowany rozmiar monitora LCD

35 Pomiar objętości łyżki

36 Jak sprawdzić deklarowany rozmiar monitora LCD

37 Pomiar masy wybranych artykułów spożywczych i porównanie jej z deklarowaną masą podaną na opakowaniu

38 Pomiar masy wybranych artykułów spożywczych i porównanie jej z deklarowaną masą podaną na opakowaniu
Wniosek: Na większości opakowań podawana jest waga netto zakupionego towaru!!!

39 Pomiar pomieszczeń

40 Pomiar pomieszczeń

41 Staropolskie jednostki długości
1 staja = 3 sznury 1 sznur = 5 lasek 1 laska = 2 pręty Staja 1 staja = 0, km 1 staja = 109,728 m 1 staja = 10972,8 cm 1 staja = mm Sznur 1 sznur = 0, km 1 sznur = 36,58 m 1 sznur = 3658 cm 1 sznur = mm Laska 1 laska = 0, km 1 laska = 7,315 m 1 laska = 731,5 cm 1 laska = 7315 mm Pręt 1 pręt = km 1 pręt = m 1 pręt = cm 1 pręt = mm Łokieć 1 łokieć = 0, km 1 łokieć = 0,576 m 1 łokieć = 57.6cm 1 łokieć = 576 mm

42 Staropolskie jednostki objętości
1 kwarta = 0,9422 l 1 garniec (miara podstawowa) = 4 kwarty = 3,7689 l 1 miarka (faska) = 4 garnce = 15,0756 l 1 ćwiertnia = 2 miarki = 30,15 l 1 półkorzec (korczyk) = 2 ćwiertnie = 60,30 l 1 korzec = 2 półkorce = 120,6 l 1 łaszt = 30 korcy = 3618 l Łaszt 1 łaszt = 3840 l 1 łaszt = ml Korzec 1 korzec = 128 l 1 korzec = ml Półkorzec 1 półkorzec = 64 l 1 półkorzec = ml Ćwiertnia 1 ćwiertnia = 32 l 1 ćwiertnia = ml Miarka 1 miarka = 16 l 1 miarka = ml Garniec 1 garniec = 4 l 1 garniec = 4000 ml Kwarta 1 kwarta = l 1 kwarta = ml

43 Staropolskie jednostki masy
1 łut = 0,0127 kg 1 grzywna (marka) = 16 łutów = 0,2026 kg 1 funt (miara podstawowa) = 2 grzywny = 0,4052 kg 1 kamień = 32 funty =12,976 kg 1 cetnar = 5 kamieni = 64,80kg Łut 1 łut = 0, kg

44 Zasoby Internetowe http://gps.put.mielec.pl/o_miarach.htm
praktypedia.pl/Jak_zmierzyd_puls cspuchatek.pl/.../42332-jak-zmierzyc-barometrem-wysokosc-budynku-nietypowa-odpowiedz.html (jak zmierzyd odległośd w terenie)

45 Bibliografia G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska „Spotkania z Fizyką” A. Cewe, H, Nahorska, I. Pancer „Tablice Matematyczne”

46 46


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google