Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Dane Informacyjne MGP Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Rajsku ID grupy: 98/85_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno Fizyczna Temat projektowy: W świecie miary. Semestr drugi Rok szkolny: 2010/2011 Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lubięcinie ID grupy: 98/23_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno Fizyczna Temat projektowy: W świecie miary. Semestr drugi Rok szkolny: 2010/2011

3 Dane Informacyjne MGP Skład grupy: 98/85_MF_G1 Justyna Smolińska Paulina Dziedzic Michalina Kaźmierczak Ilona Gaczyńska Piotr Antoszczyk Artur Nowicki Grzegorz Krymarys Dawid Parużak Mariusz Perskawiec Adam Smoliński Bartosz Bogaczyński Artur Matuszak Adrian Majewski Piotr Tomiec

4 Dane Informacyjne MGP Skład grupy:98/23_MF_G1 Agnieszka Bartzel Agnieszka Kasprzyk Agnieszka Garbacz Urszula Stroczyńska Olga Kowalska Damian Kotowski Sergiusz Molek Nicolaus Reisch Oliwer Jasiński Rafał Szmigielski Albert Owczarz

5 W świecie miary.

6 Pola Figur Płaskich

7 Pole Prostokąta Wzór na pole prostokąta: długość szerokość P = a b a b

8 Pole Kwadratu Pole kwadratu: długość szerokość P = a a lub ½ I przekątna II przekątna ½ c c c c

9 Pole Równoległoboku Pole równoległoboku: bok wysokość do niego poprowadzona P = a h a h.

10 Pole Rombu Pole rombu: bok wysokość do niego poprowadzona P = a h lub ½ I przekątna II przekątna P = b c. a h b c

11 Pole Trójkąta Pole trójkąta: ½ bok wysokość do niego poprowadzona P = ½ a h h a

12 Pole Trapezu Pole trapezu: ½ suma długości podstaw wysokość P = ½ (a + b) h a b. h

13 Pole Koła Pole koła: P = πr*r

14 Pole Dowolnej Figury Pole innych wielokątów: P = PI + PII PII PI

15 Graniastosłupy

16 Krawędź boczna Ściana boczna Wierzchołek Podstawa Krawędź podstawy Podstawy to dwa dowolne, równoległe wielokąty Graniastosłupy

17 PROSTEPOCHYŁE Ściany boczne są prostokątami Ściany boczne są równoległobokami Wysokość Graniastosłupy

18 Trójkątne Czworokątne Pięciokątne Ośmiokątne Graniastosłupy Proste

19 Sześcian Wszystkie jego ściany są prostokątami Wszystkie jego ściany są kwadratami Prostopadłościan wysokość długość szerokość Graniastosłupy Proste – szczególne przypadki wysokość szerokość długość

20 Graniastosłupy Jeżeli podstawą graniastosłupa jest figura foremna, to jest on graniastosłupem foremnym !

21 Przekątna graniastosłupa Przekątna ściany bocznej Przekątna podstawy Odcinki w Graniastosłupie Przekątna ściany bocznej Przekątna podstawy Przekątna graniastosłupa

22 Kąt między przekątną a płaszczyzną ściany bocznej Kąt między przekątną a płaszczyzną podstawy Kąt między przekątnymi ścian bocznych Kąt między przekątną a krawędzią boczną Kąty w Graniastosłupach

23 Oznaczenia: P c –pole powierzchni całkowitej P b –pole powierzchni bocznej P p –pole podstawy V –objętość H –wysokość graniastosłupa P c = 2P p + P b V = P p ·H Wzory Graniastosłupów

24 Sześcian Prostopadłościan P c = 2 a·b+ 2 a·c+ 2 b·c V = a·b·c b a c a a a P p = a·b P p = a 2 P p = 6a 2 V = a 3 Wzory Graniastosłupów Oznaczenia: P c – pole powierzchni całkowitej r – promień podstawy P b – pole powierzchni bocznej P p – pole podstawy V – objętość H – wysokość

25 Stożek Wzory bryły obrotowe. Kula Walec Oznaczenia: P c – pole powierzchni całkowitej r – promień podstawy P b – pole powierzchni bocznej P p – pole podstawy V – objętość H – wysokość

26 Jednostki czasu attosekunda = 0,000000000000000001 sekundy femtosekunda = 0,000000000000001 sekundy pikosekunda = 0,000000000001 sekundy nanosekunda = 0,000000001 sekundy mikrosekunda = 0,000001 sekundy milisekunda = 0.001 sekundy sekunda (jednostka podstawowa w SI i CGS) minuta = 60 sekund kwadrans = 15 minut = 900 sekund godzina = 60 minut = 3600 sekund doba (dzień) = 24 godziny = 86400 sekund tydzień = 7 dni = 604800 sekund miesiąc = 28,29, 30 lub 31 dni = 2419200/2505600/2592000/2678400 sekund kwartał = 3 miesiące = 7257600(dla 28 dni)/7516800(dla 29 dni)/ 7776000(dla 30 dni)/8303040(dla 31 dni) sekund rok = 12 miesięcy = 365 lub 366 dni = 31536000(dla 365 dni)/31622400(dla 366 dni) sekund dekada = ~10 dni w odniesieniu do miesiąca albo 10 lat w odniesieniu do wieku wiek = 100 lat tysiąclecie (milenium) = 1000 lat era – długi okres zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem dla ludzkości (np.narodziny Chrystusa)

27 Jednostki długości Kilometr 1m = 0.001km 1dm = 0.0001km 1cm = 0.00001km 1mm = 0.000001km Metr 1km = 1000m 1dm = 0.1m 1cm = 0.01m 1mm = 0.001m 1μm = 0.000001m Decymetr 1km = 10000dm 1m = 10dm 1cm = 0.1dm 1mm = 0.01dm 1μm = 0.00001dm Centymetr 1km = 100000cm 1m = 100cm 1dm = 10cm 1mm = 0.1cm 1μm = 0.0001cm Milimetr 1km = 1000000mm 1m = 1000mm 1dm = 100mm 1cm = 10mm 1μm = 0.001mm

28 Jednostki objętości NazwaSymbolPrzelicznik kilometr sześciennykm 3 1 km 3 = = 1 000 000 000 m 3 metr sześciennym3m3 1 m 3 = 1 000 l = 0,001 dm 3 decymetr sześciennydm 3 1 dm 3 = 0,001 m 3 = 1 l litrl1 l = 0,001 m 3 = 1 000 cm 3 centymetr sześciennycm 3 1 cm 3 = 0,000 001 m 3 = 1 ml mililitrml1 ml = 0,001 l =0,000 001 m 3 hektolitrhl1hl = 100 = dm 3 Jednostki powierzchni NazwaSymbolPrzelicznik Milimetr kwadratowymm 2 1 mm 2 = 0,000 001 m 2 Centymetr kwadratowycm 2 1 cm 2 = 0,000 1 m 2 Decymetr kwadratowydm 2 1 dm 2 = 0,01 m 2 Metr kwadratowym2m2 1 m 2 = 10000 cm 2 = 0,01 a Ara1 a = 100 m 2 Dekametr kwadratowydam 2 1 dam 2 = 100 m 2 = 1 a Hektarha1 ha = 100 a = 10 000 m 2 Hektometr kwadratowyhm 2 1 ha = 100 a = 10 000 m 2 Kilometr kwadratowykm 2 1 km 2 = 1 000 000 m 2

29 Jednostki temperatury Celciusz Kalwin Fahrenheit Rankine Réaumur Rømer Delisle Newton

30 Jednostki temperatury Kelwin 1 kelwin = -272.150 celciusza 1 kelwin = -457.870 fahrenheit 1 kelwin = 1.800 rankine 1 kelwin = 340.190 réaumur 1 kelwin = 135.380 rømer 1 kelwin = 558.230 delisle 1 kelwin = 824.700 newton Celcjusz 1 celciusz = 274.150 kelwin 1 celciusz = 33.800 fahrenheit 1 celciusz = 493.470 rankine 1 celciusz = 0.800 réaumur 1 celciusz = 8.030 rømer 1 celciusz = 148.500 delisle 1 celciusz = 0.330 newton Fahrenheit 1 fahrenheit = 255.93 kelwina 1 fahrenheit = -17.22 celciusza 1 fahrenheit = 460.670 rankine 1 fahrenheit = -21.530 réaumur 1 fahrenheit = -1.540 rømer 1 fahrenheit = 175. 830 delisle 1 fahrenheit = -52.190 newton Rankine 1 rankine = -272.594 celsiusza 1 rankine = - 458.669 fahrenheita 1 rankine = 0.556 kelwin 1 rankine = -340.743 réaumur 1 rankine = -135.612 rømer 1 rankine = 558.892 delisle 1 rankine = -826.044 newton Réaumur 1 réaumur = 1.250 celsjusza 1 réaumur = 33.440 fahrenheita 1 réaumur = 273.950 kelvina 1 réaumur = 493.110 rankine 1 réaumur = 7.920 rømer 1 réaumur = 148.8 delisle 1 réaumur = 0.413 newton Rømer 1 rømer = -12.381 celciusza 1 rømer = 9.714 fahrenheita 1 rømer = 260.769 kelvina 1 rømer = 469.384 rankine 1 rømer = -15.476 réaumur 1 rømer = 168.671 delisle 1 rømer = -37.518 newton Delise 1 delisle = 99.333 celsjusza 1 delisle = 210.8 fahrenheita 1 delisle = 372.483 kelvina 1 delisle = 670.47 rankine 1 delisle = 124.167 réaumur 1 delisle = 59.65 rømer 1 delisle = 301.01 newton Newton 1 newton = 3.03 celsjusza 1 newton = 32.594 fahrenheita 1 newton = 273.48 kelvina 1 newton = 492.264 rankine 1 newton = 2.424 réaumur 1 newton = 7.673 rømer 1 newton = 149.505 delisle

31 Pomiar objętości szklanki Pomiar objętości wody zajmującej 1/2 szklanki, 1 szklanke szklanka I Cała szklanka mlcm 3 dm 3 l 230 0,2300,23 Pół szklanki mlcm 3 dm 3 l 115 0,115 szklanka II Cała szklanka mlcm 3 dm 3 l 260 0,2600,26 Pół szklanki mlcm 3 dm 3 l 130 0,130

32 Pomiar objętości szklanki

33 Pomiar objętości łyżki Pomiar objętości płynu nalanego do łyżeczek Mała łyżeczka I sposób mlcm 3 dm 3 l 3,5 0,0035 II sposób mlcm 3 dm 3 l 330,003 Duża łyżka I sposób mlcm 3 dm 3 l 10 0,01 II sposób mlcm 3 dm 3 l 10 0,01

34 Jak sprawdzić deklarowany rozmiar monitora LCD

35 Pomiar objętości łyżki

36 Jak sprawdzić deklarowany rozmiar monitora LCD

37 Pomiar masy wybranych artykułów spożywczych i porównanie jej z deklarowaną masą podaną na opakowaniu

38 Wniosek: Na większości opakowań podawana jest waga netto zakupionego towaru!!! Pomiar masy wybranych artykułów spożywczych i porównanie jej z deklarowaną masą podaną na opakowaniu

39 Pomiar pomieszczeń

40

41 Staropolskie jednostki długości 1 staja = 3 sznury 1 sznur = 5 lasek 1 laska = 2 pręty Łokieć 1 łokieć = 0,000576 km 1 łokieć = 0,576 m 1 łokieć = 57.6cm 1 łokieć = 576 mm Pręt 1 pręt = 0.0036576 km 1 pręt = 3.6576 m 1 pręt = 365.76 cm 1 pręt = 3657.6 mm Laska 1 laska = 0,0073152 km 1 laska = 7,315 m 1 laska = 731,5 cm 1 laska = 7315 mm Sznur 1 sznur = 0,036576 km 1 sznur = 36,58 m 1 sznur = 3658 cm 1 sznur = 36580 mm Staja 1 staja = 0,109728 km 1 staja = 109,728 m 1 staja = 10972,8 cm 1 staja = 109728 mm

42 Staropolskie jednostki objętości 1 kwarta = 0,9422 l 1 garniec (miara podstawowa) = 4 kwarty = 3,7689 l 1 miarka (faska) = 4 garnce = 15,0756 l 1 ćwiertnia = 2 miarki = 30,15 l 1 półkorzec (korczyk) = 2 ćwiertnie = 60,30 l 1 korzec = 2 półkorce = 120,6 l 1 łaszt = 30 korcy = 3618 l Kwarta 1 kwarta = 0.946352946 l 1 kwarta = 946.352946 ml Garniec 1 garniec = 4 l 1 garniec = 4000 ml Miarka 1 miarka = 16 l 1 miarka = 16000 ml Ćwiertnia 1 ćwiertnia = 32 l 1 ćwiertnia = 32000 ml Półkorzec 1 półkorzec = 64 l 1 półkorzec = 64000 ml Korzec 1 korzec = 128 l 1 korzec = 128000 ml Łaszt 1 łaszt = 3840 l 1 łaszt = 3840000 ml

43 Staropolskie jednostki masy 1 łut = 0,0127 kg 1 grzywna (marka) = 16 łutów = 0,2026 kg 1 funt (miara podstawowa) = 2 grzywny = 0,4052 kg 1 kamień = 32 funty =12,976 kg 1 cetnar = 5 kamieni = 64,80kg Łut 1 łut = 0,01417476156 kg

44 Zasoby Internetowe http://gps.put.mielec.pl/o_miarach.htm http://skauting.pl/index.php?title=Jak_zmierzy%C4%87_wysoko %C5%9B%C4%87_drzewa http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zmierzyc-kat-bez-pomocy- katomierza http://tvpw.pl/videos/175/Jak_zmierzyc_predkosc_swiatla_w_ mikrofalowce praktypedia.pl/Jak_zmierzyd_puls http://forum.budujemydom.pl/Jak-zmierzyc-mieszkanie- t3617.html cspuchatek.pl/.../42332-jak-zmierzyc-barometrem-wysokosc- budynku-nietypowa-odpowiedz.html http://www.sukurs.edu.pl/wds/archiwum/2005/06/jak.php (jak zmierzyd odległośd w terenie)

45 Bibliografia G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny- Różańska Spotkania z Fizyką A. Cewe, H, Nahorska, I. Pancer Tablice Matematyczne

46 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google