Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Gimnazjum w Otorowie ID grupy: 98/28 mf_g1 Opiekun: Lidia Piotrowska Kompetencja: Fizyczno-matematyczna Temat projektowy: „Opis statystyczny naszej klasy” Semestr/rok szkolny: Semestr 3 / rok szkolny 2010/ 2011

3 "Statystyka to matematyczny
kamuflaż błędu." Georges Elgozy

4 Liczby, liczby, liczby. Coraz więcej liczb
Liczby, liczby, liczby. Coraz więcej liczb. Chcielibyśmy w gąszczu liczb dostrzec jakieś regularności, zobaczyć coś istotnego. Pozyskujemy w tym celu informacje, wypracowujemy narzędzia i metody.

5 Spis prezentacji Teoria Zadania Rozwiązywanie zadań Film Analiza zadań
Prezentacja na zebraniu z rodzicami Bibliografia Załącznik

6 I TEORIA Termin statystyka pochodzi od łacińskiego słowa status - państwo i użyty został przez G. Achenwalla dla oznaczenia nauki o "osobliwościach państwowych", zwanej państwoznawstwem.

7 Źródła danych statystycznych
Źródłami danych statystycznych mogą być: sondaże, wywiady, ankiety, sprawozdawczość, spisy, monitoring, obserwacja naukowa, eksperyment, bazy danych, sieci komputerowe, itp. Szczególne znaczenie ma sprawozdawczość (ewidencja, rachunkowość) statystyczna.

8 Badanie statystyczne Badanie statystyczne jest planowane i realizowane w populacji generalnej stanowiącej zbiór jednostek (przedmiotów, faktów, zdarzeń, indywiduów) objętych obserwacją (rejestracją, monitoringiem), jednorodnych w myśl określonego kryterium merytorycznego (np. badana jest grupa przedsiębiorstw o liczbie zatrudnionych od 20 do 50 pracowników).

9 Badanie statystyczne przebiega z następujących etapów:
Postawienie problemu Zbieranie danych Porządkowanie danych Opracowanie danych Wnioski

10 Uzupełnienie wiedzy …

11 czytaliŚmy …

12

13

14 Ćwiczenia: Rzuty kostką

15 Wyniki: Wykonuje w każdej próbie po 5 rzutów. Dominanta – liczba 2
Z wszystkich wyrzuconych liczb: Dominanta – liczba 2 Mediana – 3 dolny kwartyl - 2 górny kwartyl - 4

16 Zakładamy, że każda kostka przedstawia cyfrę: jedności, dziesiątek…
Doświadczenia losowe Zakładamy, że każda kostka przedstawia cyfrę: jedności, dziesiątek… Najmniejszą możliwą do uzyskania liczbą jest 11111, a największą 66666 Jesteśmy pewni, że otrzymamy liczby naturalne większe od i mniejsze od 66667 Szansa wyrzucenia liczb mniejszych od jest MNIEJSZA niż liczb większych od 20000 Uzyskamy w tym doświadczeniu 5556 liczb pięciocyfrowych

17 Wyszukaliśmy…

18 Średnia arytmetyczna Średnia arytmetyczna np. dwóch liczb jest to połowa sumy dwóch liczb. Dla większej ilości liczb:

19 procent Aby zamienić liczbę na procent należy pomnożyć tą liczbę przez 100 i dopisać znak %. Aby zamienić procent na liczbę należy podzielić liczbę wyrażającą procent przez 100. Aby obliczyć procent z danej liczby należy pomnożyć liczbę przez ten procent. Aby obliczyć liczbę z danego jej procentu należy podzielić liczbę przez dany procent. Aby obliczyć jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba należy drugą liczbę podzielić przez pierwszą i otrzymany wynik przedstawić w procentach.

20 Mediana (wartość środkowa)
Aby obliczyć medianę ze zbioru n obserwacji, sortujemy je w kolejności od najmniejszej do największej i numerujemy od 1 do n. Następnie, jeśli n jest nieparzyste, medianą jest wartość obserwacji w środku. Jeśli natomiast n jest parzyste, wynikiem jest średnia arytmetyczna między dwiema środkowymi obserwacjami, czyli obserwacją numer i obserwacją numer . Czyli: Mediana danych, oznaczana Med, to jest liczba, od której przynajmniej połowa wyników jest mniejsza lub równa i przynajmniej połowa wyników jest większa lub równa.

21 Dominanta (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza)
Dominanta, to wartość najczęstsza występująca w próbie. Dominanta (muzyka) – piąty stopień skali lub gamy. Dominanta (architektura) – główny, wysuwający się na pierwszy plan, element architektoniczny, stanowiący najważniejszy akcent architektonicznej budowli.

22 CECHY LICZBOWE minimum-to najmniejsza wartość wśród danych dolny kwartyl- to liczba od której jedna czwarta danych jest mniejsza lub równa tej liczbie a trzy czwarte większa lub równa tej liczbie górny kwartyl- to liczba od której trzy czwarte danych jest mniejsza lub równa tej liczbie a jedna czwarta jest większa lub równa tej liczbie

23 ciekawostka Urzędy Statystyczne Zajmują się trzema zasadniczymi problemami: zbieraniem danych, analizą danych oraz interpretacją danych.

24 Ii ZADANIA Ankieta o nas Ankieta o sporcie Testy IQ
Testy psychologiczne Badanie szybkości czytania Badanie szybkości liczenia Wyniki za I semestr Czytanie ze zrozumieniem na wesoło Nasz spryt

25 Iii ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ

26

27

28

29

30

31

32 Iv oglądnięcie filmu /dodatkowo poza zajęciami/ o człowieku,
Iv oglądnięcie filmu /dodatkowo poza zajęciami/ o człowieku, który widział wokół siebie liczby

33 Piękny umysł (ang. A Beautiful Mind)
Amerykański film biograficzny wyprodukowany w 2001 roku. Powstał na podstawie książki Sylvii Nasar pod tym samym tytułem z Oparty częściowo na biografii profesora Johna Nasha Jr. - amerykańskiego matematyka i noblisty. Pomimo jego problemów zdrowotnych powstaje praca na temat teorii gier. Po jego nominacji do nagrody podczas kurtuazyjnego picia herbaty na profesorskiej stołówce, do stolika bohatera filmu po kolei podchodzą wszyscy obecni wykładowcy kładąc przed nim swoje pióra. Jest to niezwykle ważny i wzruszający dla Nasha moment, ponieważ takie zachowanie jest oznaką oddania najwyższego szacunku i uznania dokonań, o czym marzył od pierwszych chwil pojawienia się w Princeton (scena nawiązuje do jednej ze scen początkowych w filmie, kiedy mentor tłumaczył mu ten rytuał).

34 V analiza zadań

35 Wykonanie obliczeń – żmudna praca
Migawki

36 Nasza klasa 2a jest 1 z trzech klas drugich gimnazjalnych co stanowi 1/3 czyli 33,3%. Nasza grupa liczy 10 osób co stanowi 10/19 czyli jest to 52,6% klasy 2a. Nasza klasa jest 1 z 9 klas gimnazjalnych co stanowi 1/9 czyli 11,1%. Nasza klasa jest 1 z 19 w Zespole Szkół co stanowi 1/19 czyli 5,3 %, naszej szkolnej społeczności. np. % 1 - x 9x=1∙100 x = 100/9 % x= 11,1%

37 1. Ankieta o nas Przygotowanie ankiety i wykonanie wykresów:

38 Podsumowanie ogólne ankiety
chłopcy 6 dziewczęta 9 razem 15

39 Jakie masz zainteresowania? Jaki masz styl?

40 Jaki gatunek muzyczny cię najbardziej interesuje
Jaki gatunek muzyczny cię najbardziej interesuje? Jaki jest twój ulubiony gatunek filmu?

41 Jaką potrawę najbardziej lubisz
Jaką potrawę najbardziej lubisz? W naszej klasie każdy lubi co innego, np. troje spaghetti, dwoje schabowego i lasagne, frytki i kebab oraz nic, pozostali: wieprzowinę, ryż, paprykę, pizza. Jakie sporty uprawiasz?

42 Jaki jest Twój ulubiony autor książek?
Okazało się że 46,7%, tj. 3 chłopców i 4 dziewcząt nie ma ulubionego autora, a tylko dwoje: Sienkiewicza i Rowlinga, pozostali czytają: Rosiek, Słowackiego, Follet, Roberts. Jaki kolor najbardziej lubisz? Jakie są twoje ulubione piosenki?

43 Jakie zespoły muzyczne ci się podobają?
Jakie są twoje ulubione rośliny? Każdy uczeń ma ulubione inne roślinki, tylko 5 (1+4dz.) czyli 33,3%nie ma żadnej.

44 Jakie najbardziej lubisz zwierzę
Jakie najbardziej lubisz zwierzę? Jaki przedmiot szkolny najbardziej lubisz? .

45 WZROST: Chłopcy: cm Dziewczęta cm WAGA: Chłopcy: kg Dziewczęta kg Z kim chętniej przebywasz?

46 Okazało się: W badaniu wzięło udział 79% uczniów naszej klasy. Interesujemy się sportem, gramy w siatkówkę i piłkę nożną. Nie promujemy żadnego stylu. Lubimy i słuchamy hip-hop, oglądamy komedie, lubimy różne kolory zwłaszcza niebieski i zielony. Nie mamy generalnie żadnego ulubionego tego samego autora książek. Każdy ma inną ulubioną potrawę, roślinkę, ale większość lubi psy. W szkole lubimy informatykę.

47 2. Ankieta o sporcie Udział w badaniu wzięło: chłopcy 7 dziewczęta 9
razem 16

48 Który ze sportów uprawiasz najchętniej?
Czy uprawianie sportu sprawia Ci przyjemność? ~ T A K -100% BADANYCH ~ N I E Który ze sportów uprawiasz najchętniej? ~ Piłka nożna ~ Siatkówka ~ Koszykówka ~ Piłka ręczna ~ Pływanie ~ Jeżdżenie na rowerze ~ Bieganie ~ Tenis stołowy ~ Inny

49 Uprawianie którego ze sportów sprawia Ci najmniej przyjemności
Uprawianie którego ze sportów sprawia Ci najmniej przyjemności? ~ Piłka nożna ~ Siatkówka ~ Koszykówka ~ Piłka ręczna ~ Pływanie ~ Jeżdżenie na rowerze ~ Bieganie ~ Tenis stołowy ~ Inny

50 Czy brałeś udział w DRUŻYNOWYCH zawodach sportowych
Czy brałeś udział w DRUŻYNOWYCH zawodach sportowych? ~ T A K 7 chłopców i 4 dziewczęta ~ N I E 5 dziewcząt Na jakim szczeblu się one odbywały? ~ Szkolnym -8 ~ Miejskim/wiejskim 4 ~ Gminnym 4 ~ Powiatowym 6 ~ Wojewódzkim 1 ~ Ogólnopolskim 0 ~ Międzynarodowym 0

51 Czy odnieśliście jakieś sukcesy
Czy odnieśliście jakieś sukcesy? ~ Tak, zdobyliśmy pierwsze miejsce na szczeblu 4 ~ Tak, zdobyliśmy drugie miejsce na szczeblu 2 ~ Tak, zdobyliśmy trzecie miejsce na szczeblu 3 ~ Tak, znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce na szczeblu 2 ~ Nie, nie odnieśliśmy żadnych sukcesów.

52 Czy brałeś udział w INDYWIDUALNYCH zawodach sportowych
Czy brałeś udział w INDYWIDUALNYCH zawodach sportowych? ~ T A K 3 chłopców i 4 dziewczęta ~ N I E 4 chłopców i 5 dziewcząt

53 Na jakim szczeblu się one odbywały
Na jakim szczeblu się one odbywały? ~ Szkolnym 4 ~ Miejskim/wiejskim 3 ~ Gminnym 3 Czy odniosłeś jakieś sukcesy? ~ Tak, zdobyłem pierwsze miejsce na szczeblu 2 ~ Tak, zdobyłem drugie miejsce na szczeblu 2 ~ Tak, zdobyłem trzecie miejsce na szczeblu 0 ~ Tak, znalazłem się w pierwszej dziesiątce na szczeblu 1 ~ Nie, nie odniosłem żadnych sukcesów. 2

54 Czy uprawiasz regularnie sport
Czy uprawiasz regularnie sport? ~ T A K ~ N I E Czy zajęcia są w grupie zorganizowanej?

55 Ile dni w tygodniu poświęcasz na uprawianie sportu poza szkołą
Ile dni w tygodniu poświęcasz na uprawianie sportu poza szkołą? Ile godzin trenujesz podczas jednego w/w dnia?

56 wnioski 84,2% uczniów brało udział w badaniach. Wszyscy uprawiają sport, ale chłopcy regularnie, a dziewczęta ~50%; w grupie zorganizowanej trenuje~50%, indywidualnie chłopcy trenują rzadziej niż dziewczęta, ale dłużej. Chłopcy uznają gry zespołowe: piłka nożna, a dziewczęta siatkówkę i bieganie. Uczniowie naszej klasy brali udział w zawodach zespołowych i często wygrywali; w indywidualnych rzadziej, ale sukcesy też odnotowaliśmy.

57 3. Testy IQ ILORAZ INTELIGENCJI (IQ - od intelligence quotient) - wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest absolutną miarą inteligencji, lecz ma jak każda jednostka miary używana do pomiaru charakter relatywny.

58 Podsumowanie ogólne ankiety

59 Ilość udzielonych przez uczniów odpowiedzi

60 Podczas główkowania

61 4. Testy psychologiczne Na podstawie testów chcieliśmy ocenić, które półkule wykorzystujemy w czasie nauki oraz jaki styl w nauce preferujemy. Każdy uczeń z naszej klasy otrzymał 2 testy do wypełnienia w domu. Niestety tylko część klasy je oddała.

62 Test 1 OBLICZANIE WYNIKÓW
Policz 1 punkt za każdą odpowiedź „a" i „b" i zapisz sumę. • Jeśli uzyskałeś najwięcej punktów w kategorii „a", wykazujesz tendencję do posługiwania się głównie lewą półkulą mózgową. • Jeśli uzyskałeś najwięcej punktów w kategorii „b", wykazujesz tendencję do posługiwania się głównie prawą półkulą mózgową. • Jeśli uzyskałeś najwięcej punktów a i b, wykazujesz tendencję do posługiwania się obiema półkulami mózgowymi. Jeśi różnica między kategoriami a oraz b wynosi I lub 2. wówczas masz tendencję do posługiwania się raz jedną, raz drugą półkulą mózgową przy czym jedną z nich faworyzujesz. Czyli do wyboru masz: - dominująca lewa, - dominującą prawa, - zintegrowane posługiwanie się obiema, - dominacja zmienna, - dominacja zmienna z faworyzowaniem prawej, - dominacja zmienna z faworyzowaniem lewej

63 Z 36 pytań obliczyliśmy wybór odpowiedzi a i b.

64 Wniosek: Nasi uczniowie odczuwają dominację półkuli lewej (7); 2
Wniosek: Nasi uczniowie odczuwają dominację półkuli lewej (7); 2. półkuli prawej i 1. półkule pracują zmiennie.

65 Test 2 OBLICZANIE WYNIKÓW Podsumuj i zapisz wszystkie odpowiedzi a: , b: , c: i d: • Jeśli udzieliłeś najwięcej odpowiedzi a, jesteś wzrokowcem. • Jeśli udzieliłeś najwięcej odpowiedzi b. jesteś słuchowcem. • Jeśli udzieliłeś najwięcej odpowiedzi c, jesteś dotykowcem. • Jeśli udzieliłeś najwięcej odpowiedzi d, jesteś kinestetykiem. Uwaga: Niektórzy ludzie wykształcili u siebie kilka lub nawet wszystkie cztery style uczenia się, bywa też, iż dwa, trzy lub cztery style uczenia się są ze sobą wzajemnie powiązane).

66

67 Wniosek: W naszej klasie, wśród badanych jest tyle samo uczniów, którzy podczas nauki posługują się wzrokiem i słuchem (po 3).

68 Dlatego: MOJE SUPERZŁĄCZE 1
Dlatego: MOJE SUPERZŁĄCZE 1. Wzrokowcy z dominującą lewą półkulą mózgową Tacy ludzie przyswajają informacje wizualnie, a następnie zamieniają je na symbole lub elementy języka, takie jak litery, cyfry, słowa czy idee. Szczególnie zwracają uwagę na materiały drukowane, doskonale radzą więc sobie z lekturą książek, magazynów, czasopism, gazet, podręczników, instrukcji, itp. Chętnie korzystają z tablic, grafików, wykresów i plakatów. Niekiedy wydają się chodzącymi encyklopediami. Informacjom sensorycznym przyporządkowują nazwy i słowa. Myślą w sposób linearny, krok po kroku i skupiają uwagę kolejno na każdym szczególe Gromadzą dane w sposób systematyczny, porządkują je alfabetycznie, numerycznie lub chronologicznie. Starają się zapisywać nowo informacje, segregują je, planują, ustalają harmonogramy, sporządzają zestawienia, z wprawą prowadzą korespondencję i programują komputery. Dobrze radzą sobie w administracji, zarządzaniu, pracy biurowej i pracy badawczej w każdej dziedzinie.

69 Szybkie uczenie się Uczą się szybko, czytają i odbierając informacje wzrokowe w formie języka liter, słów i liczb. Potrzebują także kontaktu wzrokowego z mówcą Nowe informacje powinny być uporządkowane linearnie i przedstawione jasno i systematycznie. Podczas nauki języka obcego muszą wiedzieć dane słowo, jego definicje oraz otrzymać wizualne wskazówki dotyczące jego wymowy. Mogą się uczyć zarówno przy muzyce, jak i bez niej. Reguły, przepisy, formuły i regulaminy zapamiętują najlepiej, jeśli materiał prezentuje im się w określonym porządku. Muszą nie tylko widzieć (przyglądać się, ale i czytać By dotrzeć do rozwiązania problemu . Powinni sporządzić listę kolejnych kroków do zrobienia, tak aby mogli widzieć swój plan na papierze i upewnić się, że mają wszystko, czego, potrzeba do wykonania każdej części zadania. Szczególnie przydatny jest dla nich organizer, kalendarz lub plan dnia. Proces uczenia się będzie spowolniony, jeśli muszą dokonać kondensacji lub podsumowania tego, co czytają.

70 2. Słuchowcy z dominującą lewą półkulą mózgową
Najlepiej uczą się słuchają nowego materiału prezentowanego w formie języka albo za pomocą słów lub liczb, w sposób szczegółowy, krok po kroku. Myślą wypowiadając na głos swoje myśli i rozmawiając z innymi. Radzą sobie dobrze ze ścisłymi danymi. Są wrażliwi na sposób mówienia innych ludzi, na ogół sami są bardzo dobrymi mówcami. Potrzebują nieustannych bodźców słuchowych. Nie znoszą zupełnej ciszy. Jeśli jest za cicho, wytwarzają sami niezbędne bodźce nucąc, śpiewając, gwiżdżąc, mówiąc na głos, itp. Ciszy potrzebują tylko w trakcie nauki, gdyż hałas, muzyka, rozmowa rozprasza ich uwagę, nie mogą wtedy „słuchać" własnych myśli. Pracują w sposób sekwencyjny, uporządkowany. Słowa i liczby są tym medium, poprzez które komunikują się ze światem

71 Szybkie uczenie się Przyspieszają proces uczenia się słuchając i mówiąc w jego trakcie. Uczą się szybko w czasie wykładów, ustnych prezentacji i dyskusji. Szczegóły zapamiętują wtedy, jeśli przedstawia się je systematycznie i krok po kroku. Nowy materiał powinni słyszeć, rozmawiać o nim, odczytywać go na głos. Szybko chwytają sens werbalnych komunikatów nie muszą zamieniać ich na obrazy. Pomocne są więc takie materiały jak płyty i kasety, filmy, taśmy wideo, a także radio i telewizja. Czytając słyszą wszystkie słowa w swojej głowie. W czasie czytania powinni robić częste przerwy i zadawać sobie pytania na temat tego, co czytają.

72 5. Badanie szybkości czytania
Interpretacja wyniku: Wynik Opis Poniżej 200 słów/minutę 3,3 słów / s litery / s poniżej przeciętnej Od 200 do 250 słów/minutę Do 4,2 słów / s do 42 liter / s przeciętna prędkość słów/minutę Do 6,7 słów / s do 67 liter/s powyżej przeciętnej Powyżej 400 słów/minutę 6,7 słów / s liter / s szybkie czytanie W badaniu brało udział:

73 Uczeń miał do przeczytania 1800 liter
Uczeń miał do przeczytania 1800 liter. Przyjmując że 1 wyraz ma 10 liter więc 180 słów. Mierzyliśmy czas przeczytanego tekstu i przeliczaliśmy. dziewczęta chłopcy klasa Najkrótszy czas czytania 75s 80,4s Najdłuższy czas czytania 144,6s 138s Średni czas czytania 89,4s 97,8s 93s Ilość liter na sekundę - najszybciej 24 22,4 Ilość liter na sekundę - najwolniej 12,4 13,04 Ilość liter na sekundę średnio 20,1 18,4 19,4 Wniosek: Nie czytamy za szybko, a więc powinniśmy czytać więcej i to na głos!

74 6. Badanie szybkości liczenia
Ciekawostka: Możemy być dumni z naszego rodaka Sławomira Wrońskiego, który w ostatni weekend sierpnia 2010 roku wygrał światowe zawody w liczeniu na czas, które odbyły się w Belfaście. Aktualnie 38 letni Wroński ćwiczy szybkie liczenie bawiąc się z własnymi dziećmi. Rekord ustanowiony przez naszego rodaka w liczeniu od to... 2,37 sek.

75 W ostatnich latach bardzo zyskały na popularności rozmaite metody szybkiego czytania. Tylko dlaczego poprzestawać na czytaniu? CIEKAWOSTKA: Matematyka wedyjska to system szybkiego liczenia w pamięci, stworzony przez Hindusów i opisany w Wedach. Został ponownie odkryty w XX wieku przez historyka i badacza sanskrytu, Bharatiego Krisznę. CIEKAWOSTKA: Od lat wiadomo, że Japończycy są bardzo sprawni we wszelkiego rodzaju arytmetyce. Wyniki różnych badań przypisują ten sukces metodyce nauczania matematyki stosowanej w japońskich szkołach. Czy wiecie że, że dzieci w japońskich podstawówkach uczą się tabliczki mnożenia do dwudziestu (20×20), a nie tak jak my – do dziesięciu (10×10)?

76 Podsumowanie ogólne ankiety
W badaniu wzięło udział: Należało rozwiązać 50 przykładów matematycznych w tym samym czasie.

77 Wyniki indywidualne

78 Średnia odpowiedzi

79 Inaczej: poprawność rozwiązań

80 7. Wyniki za I semestr Podsumowanie ogólne ankiety

81 Ilość wystawionych ocen

82 Wniosek: Najwyższa średnia ocen z wych
Wniosek: Najwyższa średnia ocen z wych. fizycznego, ale najniższa z fizyki i matematyki

83 Wniosek: W naszej klasie jest 6 uczniów ze średnią od 4; a najniższa średnia 2,5; średnia klasy 3,43.

84 Wniosek: 2 uczniów ma najniższą ocenę z zachowania - naganną, ale 5 najwyższą - wzorową; średnia klasy powyżej oceny dobrej

85 frekwencja Opuściliśmy 10,5% wszystkich godzin lekcyjnych; czyli każdy z nas opuścił 58,3 godzin w semestrze. Czyli przez miesiąc opuściliśmy 221,4 godzin, czyli nie było każdego z nas na ~12 godzinach.

86 8. Czytanie ze zrozumieniem na wesoło
udzielone odpowiedzi przez uczniów Udział uczniów

87 ilość poprawnych odpowiedzi udzielonych na poszczególne pytania
1. Idziesz spać o ósmej, wstajesz o dziewiątej rano. Ile godzin spałeś? 2. Który z królów Polski stał do dołu nogami? 3. Rybak złowił leszcza o dł. 50 cm, głowa jego była dł. 10 cm, ogon 112 grzbietu. Ile ważył kilogramowy leszcz? 4. W jaki sposób witają się papieże? 5. Jesteś pilotem samolotu, w którym leci 75 osób. W Łodzi wysiadło 10 osób, a w Poznaniu 17. Ile pilot miał lat? 6. Przy dwóch rękach masz 10 palców. Ile palców jest u 10-ciu rąk? 7. Czy stróż nocny dostanie rentę, gdy umrze w dzień? 8. Ile zwierząt Abel zabrał na Arkę? 9. Czym się mówi: rękami czy rękoma? 10. Kto zabił Kaina? 11. Jak się mówi; 3x3 jest czy są sześć? 12. Który miesiąc ma 28 dni? 13. Kiedy jesteś w domu bez głowy? 14. Polski baran stoi na granicy polsko-czeskiej. Czyje będzie mleko? 15. Ile tuzin ma złotówek, a ile 50-cio złotówek? 16. W pokoju stoi lampa naftowa i świeca. Co najpierw zapalisz? ilość poprawnych odpowiedzi udzielonych na poszczególne pytania

88 ilość poprawnych odpowiedzi udzielonych na poszczególne pytania
17. Z samolotu wyskoczyło 3 skoczków: I ważył 80kg, II - 100kg, III - 60kg. Kto był pierwszy na Ziemi? Ile buraków wejdzie do litrowego słoika? Na jakiej trąbie nie można zagrać? Co zrobił Sobieski po wstąpieniu na tron? Ile kroków stawia wróbel na min.? Pod jakim drzewem siedzi zając gdy pada deszcz? Jakich kamieni jest w morzu najwięcej? Gdzie są rzeki suche? W którym miesiącu rodzi się najwięcej dzieci? Dlaczego Napoleon nosił zielone szelki? Jak można nazwać faceta, który zjadł mamę i tatę? Co to jest: w dzień narzeka, w nocy pływa? Jakie zęby pojawiają się u ludzi najpóźniej? Na płocie siedzi 10 wron. Myśliwi zastrzelili 7 reszta uciekła, ile zostało? W autobusie jechało 70 osób, na pierwszym przystanku wysiadły 4. Na drugim wysiadło 20 i wsiadło 15. Na kolejnym przystanku wsiadło 7 osób. Na kolejnym przystanku wysiadło 12 a wsiadły 3, na następnym wsiadło 15 a wysiadły 4 osoby. Ile było przystanków? ilość poprawnych odpowiedzi udzielonych na poszczególne pytania

89 Wniosek : Pytanie 2, 4 i 20 było dla nas proste
Wniosek : Pytanie 2, 4 i 20 było dla nas proste. Na pytania 10, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24 i 28 nie znaleźliśmy odpowiedzi. Wniosek: Z wyników odpowiedzi poszczególnych uczniów odczytujemy, że słyszymy i rozumiemy co chcemy, a nie potrafimy interpretować słów wg ich znaczenia.

90 9. Nasz spryt

91

92 W badaniu wzięło udział 83% chłopców i 33% dziewcząt czyli 53% uczniów naszej klasy. Czyli 47% nie bawiło się z nami. Poprawność trafień: Chłopcy – 27,8% Dziewczęta-11,1% Średnia celność – 17,8% chłopcy dziewczęta 0 trafień 1 6 1 trafienie 5 2 trafienia 3 trafienia

93 Vi Prezentacja projektu podczas zebrania z rodzicami i dyrekcji szkoły

94 Z przyczyn od nas niezależnych zebranie rodziców odbędzie się 16 czerwca, ale jest to czas wymiany między szkołą czeską a naszą i tak się składa, że członkowie naszej grupy wyjeżdżają. Aby umożliwić obecność wszystkim uczniom za zgodą pani dyrektor prezentacja odbędzie się na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym.

95 Vii Bibliografia: http://portalwiedzy.onet.pl/testyonline.html
Testy od pani pedagog Matematyka do gimnazjum – podręczniki i płyty Internet Pomysły własne i cudze i inne

96 Viii ZaŁĄcznik Test IQ

97 WYBIERZ PASUJĄCY ELEMENT
1 B A C

98 nie da się stwierdzić, czy posiada kota czy nie
Każdy uczestnik spotkania posiada kota w paski. Aleksander był na spotkaniu, zatem Aleksander: 2 A nie posiada kota B posiada kota w paski C nie da się stwierdzić, czy posiada kota czy nie

99 3 JAKA FIGURA NIE POWSTANIE Z POŁĄCZENIA DWÓCH PONIŻSZYCH? A B C

100 A kala B szpeci C opuszcza 4
Dokończ przysłowie: „Zły to ptak, co własne gniazdo...” A kala B szpeci C opuszcza

101 WYBIERZ PASUJĄCY ELEMENT
5 B A C

102 Genealogia to nauka o: 6 C nauka o drzewach A nauka o genach B nauka o pochodzeniu

103 Która liczba uzupełni ciąg cyfr 1-1-2-3-5-8-13?
7 A B C 21 31 23

104 WYBIERZ PASUJĄCY ELEMENT
8 B A C

105 9 Słowo ukryte w kombinacji liter YERNSKU to: A sknery B krosno C rysunek

106 Każda ryba ma skrzela. Niektóre zwierzęta żyjące w wodzie nie mają skrzeli. Zatem niektóre zwierzęta żyjące w wodzie: 10 A C są rybami i nie mają skrzeli nie są rybami i mają skrzela B nie są rybami

107 11 WYBIERZ PASUJĄCY ELEMENT B A C

108 12 Człowiek "w gorącej wodzie kąpany” jest: A C B gwałtowny porządny czysty

109 Która liczba uzupełni ciąg liczbowy: 21-7-15-5-27-?
13 A C 5 B 3 9

110 14 WYBIERZ PASUJĄCY ELEMENT B A C

111 Synonim (inaczej słowo o podobnym znaczeniu) słowa abstrahować to:
15 A B C nie rozumieć zastosować nie uwzględniać

112 Który wyraz pasuje logicznie do wyrazów: kobieta, kawa, kredens, kartka?
16 B herbata C kredka A długopis

113 ILE WIDZISZ KWADRATÓW NA OBRAZKU?
17 A B C

114 18 Cyfry czytane od tyłu: A B C

115 Dokończ przysłowie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość
19 A smakuje B trąci C pachnie

116 WYBIERZ PASUJĄCY ELEMENT
20 B A C

117 Liczba 4376 czytana od tyłu to:
21 A sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery B sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery C sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem

118 Antonimem (inaczej wyrazem o przeciwnym znaczeniu) słowa WERTYKALNY jest:
22 A pionowy B poziomy C żaluzje

119 WYBIERZ PASUJĄCY ELEMENT
23 B A C

120 24 Uzupełnij logicznie ciąg literowy: A-C-F-J-O-? B A C Z O W

121 WYBIERZ PASUJĄCY ELEMENT
25 B A C

122 Ile liter ma to pytanie? 26 A B C 21 19 23

123 27 Celowe wprowadzanie w błąd, udawanie kogoś innego, tworzenie pozorów to inaczej: A modyfikacja B mistyfikacja C mobilizacja

124 ILE WIDZISZ TRÓJKĄTÓW NA OBRAZKU?
28 B A C

125 Jeśli się odejmie 5 liter w wyrazie KOMUNIKACJA, powstanie słowo:
29 kino unikam akacja B A C

126 wniosek dedukcja koalicja 30 Synonimem słowa KONKLUZJA jest słowo: B A

127 Dziękujemy za uwagę

128


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google