Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane informacyjne Znaczenie środków masowego przekazu Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane informacyjne Znaczenie środków masowego przekazu Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane informacyjne Znaczenie środków masowego przekazu Nazwa szkoły:
Gimnazjum Im. Powstańców Wlkp. w Mieścisku ID grupy: 98/31_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie środków masowego przekazu Semestr III/ rok szkolny: 2010/2011

3 Tematyka projektu Wybraliśmy ten temat, gdyż codziennie stykamy się z różnymi informacjami przekazywanymi przez media. Wiemy, że środki masowego przekazu to: prasa, radio, telewizja, Internet. Przestawiliśmy definicje i funkcje mediów, historię ich powstawania oraz ich zalety i wady. Interesowało nas jaki jest wpływ poszczególnych środków masowego przekazu na społeczeństwo. Przeprowadziliśmy ankietę wśród młodzieży gimnazjalnej i opracowaliśmy wyniki.

4 Cele projektu: Charakterystyka środków masowego przekazu
Rola mediów w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym Przedstawienie zalet i wad mass mediów Rozwijanie umiejętności pracy w grupie Rozwijanie umiejętności analizy wnioskowania w zakresie wpływu środków masowego przekazu Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych środków masowego przekazu

5 Plan prezentacji: Definicja środków masowego przekazu
Rodzaje środków masowego przekazu Funkcje mediów Prezentacja historii poszczególnych mediów Zalety środków masowego przekazu Wady środków masowego przekazu Zestawienia i statystyki Nasze działania Ankieta wśród młodzieży gimnazjum Wyniki ankiety Podsumowanie Źródła informacji

6 Definicja środków masowego przekazu
To środki komunikowania masowego, mas media, środki masowej informacji i propagandy, za pomocą, których przekazuje się treści informacyjne bardzo licznym i zróżnicowanym odbiorcom. Do środków masowego przekazu zalicza się: prasę, radio, telewizję, Internet fonografię, filmy oraz wydawane w dużych nakładach publikacje książkowe, plakaty oraz kino.

7 Rodzaje mediów Prasa Radio Telewizja
Media elektroniczne (internetowe portale branżowe lub lokalne)

8 Środki masowego przekazu pełnią następujące funkcje:
Informacyjną Kontrolną Opiniotwórczą Rekreacyjną Edukacyjną Kulturową Integracyjną Ekonomiczną

9 Przepisy prawne dotyczące mediów
Ustawa "Prawo prasowe" z dnia 26 stycznia 1984 r. Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku w rozdziale II: art. 54. zapewnia każdemu wolność słowa, a także zdobywania i rozpowszechniania informacji, art. 58. Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela,

10 Prasa Środki masowego przekazu zaczęły się rozwijać w XIX wieku. Kiedy to wynalezienie doskonalszych technik rozpowszechniania druku umożliwiły szybki rozwój prasy codziennej. Wysoko nakładowe gazety codzienne i czasopisma stały się pierwszym ze znanych do dzisiaj środków masowego przekazu. W końcu XIV wieku dzienny nakład największych gazet na świecie przekraczał 500 tys. egzemplarzy.”

11 Wolność prasy Prasa korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do rzetelnego ich informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej ( art.1 ustawy z dn r). Zasada ta wyrażona jest też w Konstytucji RP( art. 14): Z wolności prasy wynika: Zasada niezależności Zasada rzetelności, z której wyprowadzić można wymóg oddzielenia materiału redakcyjnego od reklam lub ogłoszeń i wymóg oddzielenia informacji ( faktów) od komentarza.

12 Czasopismo Periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem. Posiada numerację ciągłą, zawiera ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość. Zawiera materiały od wielu autorów i określoną tematykę, chociaż może się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.

13 Gazeta Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.

14 Historia gazety Gazety we właściwym rozumieniu tego słowa zaczęły się ukazywać w Do pierwszych gazet należy zaliczyć Relation – gazeta drukowana w Strasburgu i Aviso – drukowana w Wolfenbüttel. Pierwsza gazeta codzienna pojawiła się w Lipsku w Pierwszą periodyczną gazetą wydawaną w języku polskim ukazującą się w Polsce był "Merkuriusz Polski Ordynaryjny" (pełna nazwa "Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej"). Wydano ją po raz pierwszy w Krakowie 3 stycznia 1661 r. Blisko 300 lat później ten sam tytuł wznowił w Warszawie redaktor Władysław Zambrzycki.

15 Rodzaje czasopism w Polsce
Ze względu na częstotliwość wydań wyróżniamy następujące rodzaje czasopism: Dziennik - Głos Wielkopolski Dwudnik (gazeta dwudniowa) - Polska Tygodnik - TINA Dwutygodnik - BRAVO Miesięcznik - ZDROWIE Dwumiesięcznik - RYNEK MODY Kwartalnik - ALERGIA

16 Rodzaje czasopism Ze względu na zakres tematyczny wyróżnia się prasę:
Społeczno- polityczna – WPROST, POLITYKA Codzienna – RZECZPOSPOLITA, SUPER EXPRES Kobieca – URODA, TINA Astrologiczną – WRÓŻKA, MÓWIĄ GWIAZDY Biznesowa – FORBES, BIZNES TRENDY Dla dzieci – MIŚ, PŁOMYCZEK Dla graczy – CLICK, CYBER MUCHA Dla mężczyzn – LOGO, CKM Dla młodzieży – COGITO, BRAVO Hobbistyczna – FILATELISTA, OKRĘTY WOJENNE Komputerowa – ENTER, CHIP Medyczna – ZDROWIE, VIVA Motoryzacyjna – AUTO ŚWIAT, MOTOCYKL

17 Rodzaje czasopism c.d. Prasa muzyczna – TWOJA MUZA, MUZYKA 21
Nieruchomości prasa – Miesięcznik Rynku Nieruchomości Prasa o modzie – ELLE, AVANTI Prasa ogłoszeniowa – TYGODNIK KOMPUTEROWY Prasa polonijna – OD A DO Z, BIZNESS PLUS Prasa prawnicza – GAZETA PRAWNA, EDUKACJA PRAWNICZA Religijna katolicka – DROGA, CEL Prasa sportowa – EXPRES SPORT, PIŁKA NOŻNA Prasa telewizyjna – KURIER TVP, TELEMAGAZYN Prasa turystyczna – POZNAJ ŚWIAT, PODRÓŻE Prasa wędkarska – TYGODNIK WĘDKARSKI, WĘDKARSTWO Architektura budowlana – ARCHITEKTURA- MURATOR, ARKADA Wnętrza i ogrody – DOM I WNĘTRZE, WERANDA

18 Wybrana prasa regionalna
Dolnośląska – PANORAMA ZDROJOWA Kujawsko-pomorska – GAZETA POMORSKA Łódzka – DZIENNIK ŁÓDZKI Lubelska – DZIENNIK WSCHODNI Lubuska – GAZETA LUBUSKA Małopolska – GAZETA KRAKOWSKA Mazowiecka – LOKALNA Opolska – PANORAMA OPOLSKA Podkarpacka – NOWINY Podlaska – GAZETA WSPÓŁCZESNA Pomorska –DZIENNIK BAŁTYCKI Śląska – 7 DNI Świętokrzyska – WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE Warmińsko-mazurska – GAZETA OLSZTYŃSKA Wielkopolska – GŁOS WIELKOPOLSKI Zachodniopomorska – GŁOS POMORZA

19 Nakład wybranych gazet

20 Najczęściej czytane dzienniki

21 Zalety i wady prasy Wady: Zalety: gazety kosztują i to dużo
mają wpływ na rozwój zainteresowań są artykuły o różnej tematyce każdy znajdzie dla siebie ciekawe czasopismo można czytać wielokrotnie te same artykuły Można zbierać ciekawe wycinki lub całe czasopisma Wady: gazety kosztują i to dużo czasem trudno zdobyć potrzebne czasopismo trudno dostępne dla ludzi mieszkających w małych wsiach do ich produkcji zużywa się dużo papieru gromadzone zajmują dużo miejsca

22 Radio Dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji i dźwięków na odległość za pomocą  fal elektromagnetycznych. Instytucja zajmująca się opracowaniem i przekazywaniem radiosłuchaczom programu emitowanego przez stacje nadawcze.

23 Wynalazca radia Za wynalazcę radia uważa się Guglielmo Marconiego. Pracując w amatorskich warunkach uzyskał we wrześniu 1895 roku łączność radiową na odległość jednego kilometra. Nie widząc zainteresowania swoim wynalazkiem we Włoszech, wyjechał w 1896 roku do Anglii. 27 lipca 1896 roku zainstalowano sprzęt nadawczy na dachu Poczty Głównej w Londynie.

24 Historia radiofonii w Polsce
Zanim 18 kwietnia 1926 pojawiła się pierwsza oficjalna stacja radiowa w Polsce Warszawa, w Europie radiofonię wprowadziło już 17 krajów, między innymi Niemcy, gdzie w 1924, we Wrocławiu zaczęła nadawać pierwsza stacja na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Schlesische Funkstunde. Lata dwudzieste XX w. okres powstawania radiofonii w Europie, był dla Polski czasem odbudowy struktur państwowych i gospodarki po ponad stuletniej niewoli i czasach I wojny światowej. Swoje radiofonie później od Polski uruchomiły m.in. Rumunia, Portugalia, Bułgaria, Luksemburg, Grecja.

25 Pierwsze radio w Polsce
Pierwszy program radiowy został wyemitowany 1 lutego 1925 ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, na fali 385 metrów  Warszawie. Halo, halo Polskie Radio Warszawa, fale 480 – takimi słowami "Polskie Radio" rozpoczęło regularną emisję  18 kwietnia 1926. W 1927 roku Polskie Radio pierwsze w świecie zainaugurowało międzynarodową wymianę programów.

26 Francja dla Polski na falach eteru
17 grudnia 1981 roku w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce Radio France International nadało z Paryża pierwszą audycję przeznaczoną dla Polaków w Polsce. Historia polskich programów radiowych nadawanych z Francji zaczęła się jednak o wiele wcześniej.

27 Zasady funkcjonowania radiofonii i telewizji w Polsce
System radiofonii i telewizji służy realizacji wolności słowa prawa do informacji i prawa dostępu do dóbr kultury. W Polsce system ten realizują: Nadawcy publiczni ( TVP SA, Polskie Radio SA) Spółki publicznej radiofonii regionalnej Nadawcy niepubliczni ( prywatni) Rozprowadzanie programów wymaga rejestracji. Operator sieci powinien uzyskać koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Rozpowszechnianie programów bez koncesji jest karalne.

28 Najczęściej słuchane stacje radiowe

29 Słuchanie radia przez Internet

30 Radio Zalety: - muzyka non stop - rozwija wyobraźnię
- zawsze można je mieć ze sobą  - profesjonalny serwis informacyjny - w trakcie słuchania można wykonywać inne czynności Wady: - brak wizji - zbyt częste reklamy - mało informacji edukacyjnych i społecznych - nie dla osób głuchych - czasem trudno uchwycić zasięg nadawania, potrzebna jest antena

31 Telewizja Telewizja - dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji. 31 31

32 Historia telewizji Pierwsza transmisja telewizyjna z Londynu  do  Nowego Jorku odbyła się 27 stycznia 1928 roku. W dniu 3 lipca 1928r. w Londynie  odbyła się transmisja telewizyjna w kolorze. W Polsce początki telewizji zainicjowano już w dwudziestoleciu międzywojennym. Pierwszą transmisję sygnału telewizyjnego przeprowadziła w 1931 roku rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach. W 1936 roku zbudowano nadajnik na warszawskim wieżowcu  Prudential. Już w 1937 roku na szesnastym piętrze rozpoczęła działalność eksperymentalna stacja telewizyjna, nadająca z anteny zainstalowanej na dachu gmachu.

33 Loga stacji telewizyjnych

34 Niektóre telewizje publiczne
BBC - Wielka Brytania TVE - Hiszpania ARD/ZDF - Niemcy TVP - Polska RTR - Rosja LRT, (LTV) - Litwa ČT - Czechy STV - Słowacja SVT - Szwecja RTP - Portugalia ORF - Austria TVR - Rumunia RTVSlo - Słowenia France Télévisions - Francja RAI - Włochy Magyar Televízió - Węgry Danmarks Radio - Dania 34

35 Przykłady niepublicznych stacji telewizyjnych w Polsce

36 Rodzaje programów telewizyjnych
magazyn ekonomiczny magazyn motoryzacyjny magazyn poranny magazyn reporterów magazyn sportowy program kulinarny prognoza pogody program dla dzieci program informacyjny (serwis) program muzyczny program popularnonaukowy program przyrodniczy program publicystyczny program religijny program rozrywkowy teleturniej program sportowy reportaż telewizyjny serial telewizyjny serial animowany mini serial telenowela telenowela dokumentalna talk-show teatr telewizji telesklep (programy z ofertami) Reality show

37 Programy gospodarcze w telewizji
Agrobiznes w TVP 1 Forum gospodarcze Program pod redakcją Piotra Świąca, poświęcony polskiej i regionalnej ekonomii. Emisja: w co drugą środę, g.17.30 Biznes Wydarzenia") Firma", "Fakty, Ludzie, Pieniądze„ Plus Minus 37

38 Telewizja Zalety: relacje na żywo, bez przerw z ważnych wydarzeń sportowych, kulturalnych słyszymy i widzimy duża oferta programów, gdy mamy wykupiony pakiet rozwija zainteresowania relaks dla całej rodziny Wady: mało programów młodzieżowych  dużo publicystyki  zbyt dużo reklam można się uzależnić "złodziej czasu” trzeba płacić za dostęp do stacji telewizyjnych Należy zainstalować antenę

39 Internet Internet (skrót od ang. Internetwork) co oznacza inter - między, network - sieć; dosłownie międzysieć). To ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu, które oparte są na funkcjonowaniu telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze.

40 Historia Internetu Historia Internetu zaczyna się 29 września roku, kiedy to w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, a wkrótce potem w trzech następnych uniwersytetach w Santa Barbara, na Uniwersytecie Stanowym w Utah i w Instytucie Stanforda zainstalowano sieć ARPANET w ramach eksperymentu finansowanego przez Advanced Research Project Agency, zajmującą się koordynowaniem badań naukowych na potrzeby wojska. Eksperyment miał zbadać możliwość zbudowania sieci komputerowej bez wyróżnionego punktu centralnego, która mogłaby funkcjonować nawet pomimo uszkodzenia pewnej jej części.

41 Kto stworzył Internet? Jednym z twórców Internetu jest Vinton Cerf Podczas studiów na uniwersytecie UCLA w Los Angeles włączył się w prace nad ARPANET- em, siecią komputerową, która miała działać nawet wówczas, gdyby zniszczono część jej elementów. To był pomysł amerykańskiego rządu, który zabezpieczał się przed ewentualnym atakiem ze strony ZSSR. W 1974 r. Cerf - już jako profesor uniwersytetu Stanford - razem naukowcem Bobem Kahnem opublikował dokument, w którym przedstawił wizję języka, która pozwoliłaby sieci ARPANET na komunikację z innymi sieciami komputerowymi.

42 Internet w Polsce Internet w Polsce dostępny jest od 20 grudnia 1991 roku. 30 kwietnia 1991 roku szef Ośrodka Komputerowego Uniwersytetu w Kopenhadze, Jan Sorensen, zarejestrował polską domenę .pl. 17 sierpnia 1991 z baraku przed Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego do Centrum Komputerowego Uniwersytetu w Kopenhadze dotarł pierwszy wysłany z Polski . 20 grudnia 1991 placówki naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Fizyki Jądrowej i Obserwatorium Astronomiczne oraz pojedyncze komputery w Krakowie, Toruniu i Katowicach zostały podłączone do Internetu. Tego dnia Stany Zjednoczone zniosły ograniczenia w łączności z Polską.

43 Komunikatory internetowe
To programy internetowe umożliwiające przesyłanie w ekspresowym czasie komunikatów pomiędzy dwoma lub więcej komputerami, poprzez sieć komputerową. Komunikatory te bardzo często łączą użytkowników przez serwery, do których przyłączają się i od której działania są uzależnione.

44 Częstotliwość korzystania z Internetu

45 Cele korzystania z Internetu

46 Internet wady: zalety: łatwa i szybka komunikacja z ludźmi
dostęp do wielu informacji nieograniczony dostęp do zasobów sieci zakupy przez Internet można się uczyć, robić kursy, szkolenia wady: możesz stać się ofiarą pedofilów można zostać okradzionym można wpaść w uzależnienie od komputera lub Internetu

47 Rodzaje reklam Ze względu na media: Ze względu na treść:
reklama internetowa reklama telewizyjna reklama prasowa reklama radiowa billboard (reklama) reklama tranzytowa reklama mobilna spam Ze względu na treść: reklama podprogowa reklama społeczna reklama informacyjna reklama przypominająca reklama wspierająca reklama ukierunkowana reklama profesjonalna reklama porównawcza reklama konkurencyjna reklama firmy reklama agresywna reklama prestiżowa reklama defensywna

48 Wpływ reklamy na zachowania odbiorcy
Reklama jest jednym z kilku instrumentów marketingu, jakie wykorzystują producenci do wypromowania swoich marek, produktów i usług. Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu i wiemy, że to prawda. Z reklamą stykamy się wszędzie: w mediach, na ulicy, w autobusach, sklepach. Często nie zdajemy sobie sprawy, z tego, że mimowolnie reagujemy na reklamy, kupując niektóre produkty.

49 Media jako „czwarta władza”
Czwarta władza - w państwach demokratycznych to określenie wolnej prasy, radia i telewizji (mediów masowych, środków przekazu społecznego). Ustawiana jest w szeregu obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, gdyż siła prasy jest tak wielka, że może kształtować społeczeństwa i politykę. Poza tym spełnia funkcję kontrolną poprzednich trzech władz, aby nie dochodziło do nadużyć i korupcji. Media wpływają na myślenie i zachowanie się ludzi.

50 Rola środków masowego przekazu w życiu gospodarczym
Środki masowego przekazu: Informują o cenach towarów i usług, notowaniach giełdowych Przekazują bieżące informacje na temat działań sytuacji gospodarczej Polski i innych krajów Pokazują porównania gospodarki polskiej i innych państw Przedstawiają przykłady pozytywnych i negatywnych działań gospodarczych Pokazują rankingi najbogatszych biznesmenów, firm Mówią o upadłości zakładów pracy i banków, ale też o tworzeniu nowych firm

51 Media a polityka Istnieją media kapitałowo lub organizacyjnie powiązane z partiami politycznymi lub środowiskami politycznymi (np. Trybuna i SLD) Mimo braku formalnych powiązań linia redakcyjna mediów jest silnie zbieżna z polityką określonej formacji politycznej, dzięki czemu redakcja wzmacnia przekaz ideowy danej partii np. Radio Maryja i PiS Następuje wymiana usług – media w zamian za wsparcie oczekują określonych zachowań od swoich politycznych kontrahentów

52 Rola środków masowego przekazu w polityce
Władza mediów najściślej wiąże się z procesem politycznym. Najwyraźniej to widać podczas wyborów. Dla większości z nas kampania wyborcza sprowadza się do kampanii w mediach, niewiele osób ma okazję kontaktować się z politykami osobiście. W praktyce więc media w sposób zasadniczy wpływają na decyzje wyborców. Prasa wywiera duży wpływ na kształtowanie decyzji państwowych. Media mogą wypromować polityków lub ich zniszczyć

53 Opinia publiczna To występujący w społeczeństwie ogół poglądów na sprawy polityczne, gospodarcze, społeczne i międzynarodowe. Odgrywa ważną rolę, gdyż jest narzędziem wywierania wpływu przez społeczeństwo na rządzących. Opinia publiczna jest prezentowana w mediach w postaci wyników sondaży na określony temat, na przykład aktualnej sytuacji politycznej w kraju, decyzji podejmowanych przez rząd. Sondaże przeprowadzają instytuty badania opinii publicznej

54 Znaczenie opinii publicznej we współczesnym świecie
Wymiana poglądów Wykazuje rzeczywisty rozkład opinii wszystkim zainteresowanym podmiotem życia politycznego. Opinia publiczna jest w stanie w dużej mierze zmuszać władzę do działań w oparciu o określone normy. Wykazuje znaczny stopień autentyczności i nawet tak powszechna opinia o możliwościach manipulowania poglądami napotyka opór.

55 Nieetyczne wykorzystanie środków masowego przekazu
Czasem media mogą zostać wykorzystane do manipulowania społeczeństwem przez władzę. Do prowadzenia niezgodnych z prawem interesów Manipulowanie informacjami, niszczenie opinii ludzi poprzez błędne lub złe informacje Kradzież danych osobowych Oszustwa przez Internet Agresywna reklama lub antyreklama w mediach Przekazywanie treści pedofilskich i pornograficznych

56 Korzystanie z mediów według www.statickwirtualne media.pl

57 Zalety i wady środków masowego przekazu
Możliwość śledzenia na bieżąco wszystkich ważnych informacji i wiadomości Poszerzenie swoich zainteresowań dzięki programom edukacyjnym Odprężenie i zredukowanie napięć poprzez rozrywkę płynącą z mass mediów Wady: Możliwość uzależnienia się od telewizji, Internetu Przekształcanie faktów, rozbieżność informacji Pokazywanie w mediach przemocy

58 Nasze działania Na początek podzieliliśmy się na grupy według rodzaju środków przekazu: Radio - Jakub, Jurek, Natalia Telewizja - Patrycja, Julia, Alicja Prasa - Kasia, Kamila, Ilona Internet _ Sylwia, Magda, Monika Szukaliśmy informacji o historii środków masowego przekazu w podręczniku z wiedzy, encyklopedii i oczywiście w Internecie

59 Nasze działania Tworzyliśmy slajdy do prezentacji
Pracowaliśmy w grupach dwu i trzyosobowych. Pani podzieliła nas na grupy zadaniowe: Jurek i Jakub – Zalety i wady mediów Patrycja i Julia – Rola środków masowego przekazu w życiu gospodarczym Alicja, Ilona i Kasia – Rola środków masowego przekazu w życiu społecznym Monika, Magda, Kamila – Rola mediów w polityce Natalia , Sylwia – nieetyczne wykorzystanie mediów Przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów gimnazjum

60 Praca przy komputerach

61 Nasze badania Przeprowadziliśmy ankietę pt. „Środki masowego przekazu” wśród uczniów Gimnazjum w Mieścisku. Chcieliśmy sprawdzić, z których środków masowego przekazu młodzież korzysta najczęściej i z jakimi zagrożeniami zetknęli się w Internecie. Wcześniej ustaliliśmy pytania, przeprowadziliśmy ankietę w ciągu godziny lekcyjnej w sześciu wybranych losowo klasach, były to kl. I b, II c, II d, III b, III c, III d. Badaniem zostało objętych 100 uczniów. Ankieta zawierała cztery pytania zamknięte i jedno pytanie otwarte.

62 Z jakiego środka masowego przekazu korzystasz najczęściej?

63 Czy wiesz jakie niebezpieczeństwa czyhają na Ciebie w Internecie?

64 Oto kilka przykładów, niebezpieczeństw jakie czyhają na młodzież według ankietowanych:
Przemoc oszustwa, złodzieje Wirusy Pornografia pedofilia

65 Czy zostałeś kiedyś dotknięty przemocą w Internecie?

66 Do czego służy Internet?

67 Czy uważasz, że Internet ułatwia życie człowieka?

68 Wnioski z przeprowadzonych badań
Młodzież najczęściej korzysta z Internetu, 55% Wie jakie niebezpieczeństwa istnieją w Internecie. Wymienia następujące niebezpieczeństwa: przemoc, oszustwa, wirusy, pedofilia, pornografia, kradzież 58% ankietowanych zetknęło się z przemocą internetową Internet służy do komunikacji i do nauki Młodzież uważa, że Internet jest przydatny w życiu

69 Podsumowanie tematu Środki masowego przekazu mają ogromny wpływ na życie społeczne, gospodarcze i polityczne społeczeństw. Poprzez swoje oddziaływanie manipulują opinią społeczną, decydują o myśleniu i postępowaniu ludzi. Ludzie powszechnie korzystają ze środków masowego przekazu, jednak najwięcej ludzi korzysta z telewizji. Coraz większy wpływ na społeczeństwo ma Internet. Najczęściej z Internetu korzystają młodzi ludzie. Komputer i Internet ważny jest obecnie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Stacje radiowe i telewizyjne wchodzą na rynek kapitałowy i walczą o klientów.

70 Źródła informacji www.wikipedia.pl www.ściąga.pl
Literatura: E. Dobrzycka: Wiedza o społeczeństwie podręcznik 1 T.Drozdowska: Reklama bez ryzyka

71 Prezentacje wykonali:
Ilona Alicja Kasia Jurek Patrycja Jakub Julia Sylwia Kamila Magda Monika Natalia

72


Pobierz ppt "Dane informacyjne Znaczenie środków masowego przekazu Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google