Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w świecie współczesnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w świecie współczesnym"— Zapis prezentacji:

1 w świecie współczesnym
Napięcia i konflikty w świecie współczesnym

2 W różnych regionach świata toczą się wojny lub też mają miejsce zamachy terrorystyczne. Ich ofiarami bezpośrednio lub pośrednio były i są miliony ludzi, zamieszkujących wszystkie kontynenty, głównie Azję i Afrykę. Najbardziej cierpi ludność cywilna dotknięta głodem, chorobami, kalectwem, zmuszona do opuszczenia miejsc zamieszkania włącznie z emigracją. Trzeba pamiętać, że wiele konfliktów ma bardzo głębokie korzenie historyczne, narodowościowe, etniczne, religijne, językowe, ideologiczne i ekonomiczne . Konflikty mające miejsce w Afryce mają złożone podłoże, takie jak; bieda, niski poziom rozwoju gospodarczego, waśnie etniczne, źle wyznaczone granice i korupcja władzy. Często bywa tak, że obie strony konfliktu odmiennie przedstawiają i interpretują jego przyczyny. Przykładowo, Czeczeni twierdzą, że walczą o należną im niezawisłość. Rosjanie, że zwalczają terroryzm czeczeński. Trzeba pamiętać, że akcje zbrojne i taki terroru rodzą odwet, który wywołuje kolejne zamachy, czego najlepszym przykładem jest Palestyna. Po pewnym czasie obu stronom konfliktu i społeczności międzynarodowej trudno jest przerwać tę szaloną spiralę przemocy.

3 Przykłady konfliktów Europa Azja Afryka

4 Przykłady konfliktów w Europie
Irlandia Północna słoweńsko - serbski baskijsko –hiszpański muzułmańsko - serbski Korsyka Chorwacko - serbski albańsko - serbski

5 Półwysep Bałkański Mapa
Półwysep Bałkański od dawna jest rejonem niestabilnym politycznie, wielokrotnie wybuchały tam wojny i konflikt, czego przyczyną jest duże zróżnicowanie narodowościowe i religijne w warunkach braku demokracji oraz ducha tolerancji. Konflikt muzułmańsko-serbski, na obszarze Bośni i Hercegowiny, którego celem było oderwanie od Bośni terenów zamieszkałych przez Serbów. Działaniom tym towarzyszyły krwawe czystki etniczne. Konflikt słoweńsko-serbski, wywołał krótkotrwałe walki w 1991 roku Konflikt chorwacko-serbski, wybuchł w 1991 roku po ogłoszeniu przez Chorwację niepodległości. Walki zostały wywołane przez Serbów zamieszkujących w Krainie i Sławonii i wspomagane były przez wojska Jugosławii, ustały w 1992 roku Konflikt albańsko-serbski ma miejsce w rejonie Kosowa, gdzie panuje najbardziej napięta sytuacja. Region ten leży w granicach Serbii, ale zamieszkuje go 82% Albańczyków i 10% Serbów. Albańczycy walczyli o autonomię. Pod koniec lat 90. doszło do wypędzenia i masowych egzekucji ludności cywilnej, co doprowadziło do wojny domowej. Władze serbskie uznały autonomię Kosowa.

6 Irlandia Północna Mapa Konflikt etniczno – religijny miał miejsce również w Irlandii Północnej. W roku 1801 Anglia zlikwidowała Parlament i autonomie Irlandii. Irlandczycy stale próbowali odzyskać niepodległość i w 1921 roku podpisano układ powołujący niepodległą Irlandię i Irlandię północną stanowiącą część Królestwa Wielkiej Brytanii. Konflikt jednak nie wygasł, ale przybrał na sile. Powody konfliktu to dążenie do połączenia Irlandii Północnej z niepodległą Irlandią oraz dyskryminacja mniejszości katolickiej przez protestancką większość. W 1998 roku podpisano tak zwane Porozumienie Wielkiego Piątku, które zażegnało konflikt.

7 Konflikt baskijsko - hiszpański
Konflikt przybrał na sile w 1958 roku, kiedy swoją działalność rozpoczęła organizacja terrorystyczna w Hiszpanii ETA – Baskijski Lud i Wolność, walcząca o niepodległość Kraju Basków. Baskowie zamieszkujący kraj Basków, Nawarrę oraz przygraniczne tereny Francji cieszyli się autonomii, aż do przybycia Hiszpanów w XIX wieku i do momentu wprowadzenia antybaskijskiej polityki rządu hiszpańskiego. Rząd hiszpański dyskryminował kulturę baskijką i kontynuował zasiedlanie tych terenów przez Hiszpanów. Mapa

8 Korsyka Mapa Korsyka utraciła swą niepodległość w roku i od tego momentu jest częścią terytorium Francji. Uważają, że Francja prowadzi politykę kolonialną. Sytuacja polityczna na wyspie jest dość skomplikowana, a ludność podzielona jest w swoim stosunku do Francji. Na wyspie działa kilka ruchów separatystycznych, walczących o niepodległość Korsyki. Jednocześnie ruchy niepodległościowe nie zdobyły nigdy większości w czasie wyborów na wyspie, co wskazuje na brak odpowiedniego poparcia wśród mieszkańców.

9 Konflikty w Azji Kurdowie Afganistan Tybet Kaszmir Zatoka Perska Nepal
Izraelsko - arabski Czeczenia - Rosja Kurdowie Afganistan Tybet Kaszmir Zatoka Perska Nepal Tamilsko - syngaleski

10 Czeczenia - Rosja Mapa Początki współczesnego konfliktu sięgają 1815 oku, kiedy Rosja przystąpiła do podboju północnego i wschodniego Kaukazu, co udało się w 1859 roku. Władze carskie prowadziły politykę osadnictwa, zmieniając stopniowo strukturę narodowościową Czeczenii. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku Czeczenia ogłosiła niepodległość, której Rosja nie uznała. W 1994 roku armia rosyjska wkroczyła na teren byłej republiki, co zapoczątkowało do dziś trwający konflikt. Przyczyną konfliktu nie jest tylko etniczna i religijna odmienność ale przede wszystkim interesy ekonomiczne. Na terenie Czeczenia znajdują się złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Jeszcze ważniejsze jest ej tranzytowe położenie, umożliwiające rurociągowy transport ropy i gazu z rejonu Morza Kaspijskiego do portów Morza Czarnego ***Warto wiedzieć

11 Na początku lat 90-tych XX wieku z wyjątkiem Czeczenii miały miejsce konflikty w byłych republikach radzieckich: W Gruzji z Południową Osetią i Abchazją W Armenii z Azerbejdżanem o Górny Karabach Wojna domowa w Tadżykistanie z islamistami opieranymi przez afgańskich talibów Konflikt Mołdawii z Gaganzami oraz ludnością nieakceptującą planów zjednoczenia z Rumunią.

12 Kaszmir Mapa Kraina leżąca między Indiami i Pakistanem, której teren zajmują głównie Himalaje, Karakorum i Dolina Kaszmirska. Pakistan uważa ten rejon za integralną część swojego terytorium, ponieważ 2/3 mieszkańców wyznaje islam. W 1949 roku przeprowadzono linię demokracyjno – graniczną, w wyniku czego większa część Kaszmiru leży w Indiach. Pozostała część należy do Pakistanu, a najmniejsza do Chin. W 1952 roku indyjska część uzyskała pewną autonomię. Wszystkim zależy na przyłączeniu do swojego terytorium żyznych terenów Kaszmiru. Konflikt jest niebezpieczny, ponieważ oba państwa posiadają broń atomową.

13 Tybet Mapa Niepodległość Tybetu została ogłoszona w 1913 roku i trwała do roku wtedy to nastąpiła inwazja wojsk chińskich, które swymi historycznymi wpływami oraz brakiem suwerenności politycznej Tybetu uzasadniły agresję. Prawdziwym jednak powodem była ekspansja komunizmu i słabość Tybetu. XIV Dalajlama schronił się w Indiach w których przebywa do dziś. W 1989 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Rząd chiński masowo przesiedla na te tereny ludność chińska, prowadząc politykę wynaradawiania i traktując religie buddyjską jako wrogą.

14 Nepal Mapa Pod koniec lat 80. XX wieku nasiliły się demonstracje i strajki, które doprowadziły do upadku autorytarnego systemu rządzenia opartego głównie na tradycji. Na mocy przyjętej konstytucji – Nepal stał się monarchia konstytucyjną z legalnie działającymi partami politycznymi w tym partia komunistyczną. System parlamentarny okazał się nieskuteczny i doprowadził do nieustannych walk o władzę między partiami, do przewrotów pałacowych i niestabilności. W 205 roku król Gyanendra uznał, że przywódcy partii nie poradzą sobie z buntem i zawłaszczył sobie całą władzę w kraju. Polityczne partie wystąpiły przeciw monarsze i zawarły sojusz z maoistami. W kwietniu 206 roku w wyniku ulicznej rewolucji w Katmandu król został zmuszony do oddania władzy partiom. Premier z rządem uwolnił setki rebeliantów z więzień i podzielił się z nimi władzą.

15 Kurdowie Mapa Kurdowie to 23 – milionowy naród, zamieszkujący ogranicza Turcji, Syrii, Iraku i Iranu. Małe grupki, także w Armenii i Afganistanie, a liczna emigracja w Niemczech. Od wielu lat naród ten walczy o własne państwo, a poza Irakiem nie udało im się zdobyć nawet autonomii.

16 Zatoka Perska Mapa W 1990 roku armia iracka dokonała aneksji Kuwejtu, irak miał kłopoty gospodarcze, na potrzeby armii zaciągnął duże kredyty w sąsiednich, „naftowych” krajach arabskich, między innymi w Kuwejcie. Opanowanie Kuwejtu dysponującego dużymi zasobami ropy było bardzo korzystne. Roszczenie to uzasadniono względami historycznymi. W czasach tureckiego panowania, terytorium Kuwejtu wchodziło w skład prowincji obejmującej obecny Irak. Rada Bezpieczeństwa ONZ zażądała wycofana się Iraku. Niespełnienie rezolucji spowodowało rozpoczęcie operacji wojskowej zwanej „Pustynna Burza”. Działania zbrojne doprowadziły do wyzwolenia Kuwejtu i częściowego zniszczenia potencjału wojskowego Iraku.

17 Konflikt izraelsko - arabski
Mapa Konflikt związany jest z okresem po I wojnie światowej, kiedy Palestynę oddano pod zarząd Wielkiej Brytanii, czego efektem był napływ ludności żydowskiej z całego świata. Po II wojnie światowej proces bardziej się nasilał i w 1947 roku ONZ zdecydowało o podziale Palestyny na dwa państwa: arabską Palestynę i żydowski Izrael. Na przełomie dziesięcioleci państwa te toczyły z sobą nieustające wojny. W 1993 roku utworzono Autonomię Palestyńską, w skład której wchodzi Zachodni brzeg jordanu i Strefa Gazy. Z większości terenów Autonomii wycofały się wojska izraelskie , a Izrael zaprzestał budowy osiedli żydowskich na tych obszarach. Izrael w rokowaniach stosował zasadę „ziemia za pokój”, uzależniając dalsze wycofanie się z obszarów Autonomii od powstrzymania Palestyńczyków od akcji terrorystycznych. Niestety konflikt ten trwa do dziś.

18 Konflikt tamilsko – syngaleski na Sri Lance
Jego źródłem było wprowadzenie języka syngaleskiego jako oficjalnego na terenie Sri Lanki, podczas gd ludność tamilska zachowała odrębność zarówno religijna, jak i językową. Pierwsze zamieszki miały miejsce w 1958 roku. Od 1983 do 1989 roku toczyła się tam wojna domowa. W 1988 roku język tamilski oficjalnie uznany został drugim językiem urzędowym. Niestety, akcje terrorystyczne nie ustały. Mapa

19 Afganistan Mapa W latach 70-tych i 80-tych XX wieku był on obszarem działań wojennych. Długotrwała okupacja radziecka od 1979 do 1989 roku doprowadziła kraj do upadku. Po wycofaniu wojsk radzieckich rozpoczęła się wojna domowa, u podłoża której były waśnie plemienne. Władze zdobyli Talikowie, którzy narzucili społeczeństwu zasady fundamentalizmu islamskiego. Prawo i konstytucja państwowa podporządkowane zostały prawom kanonicznym, czyli prawom szariatu. Okrutne rządy o raz współpraca rządu z terrorystami Al – Kaidy doprowadziły do kolejnej wojny. Po atakach Al – Kaidy w 201 roku a USA, wojska NATO zaatakowały zbrojnie Afganistan i doprowadziły do wyzwolenia Afganistanu spod rządu Talików. Ze względu na konflikty między grupami narodowościowymi rywalizującymi o władze sytuacja dalej nie jest stabilna.

20 Przykłady konfliktów w Afryce
Algieria Afryka jest areną licznych waśni i konfliktów. Są one wynikiem dużego zróżncowania etniczno – językowego, np. w Nigerii używa się 400 języków, a w całej Afryce jest ich około 2000, ora niewłaściwym wyznaczeniem granic państw. Państwa kolonialne, dzieląc między siebie Afrykę, wytoczyły granice niepokrywające się z granicami etnicznymi. Nigeria Somalia Ruanda

21 Konflikt w Ruandzie Mapa Konflikt miał miejsce między plemionami Hutu i Tutsi. Do XV wieku tereny te zamieszkiwało plemię rolników i zbieraczy Hutu, należące do ludu Bantu. Z północy przybyło plemię Tutsi, bardziej przedsiębiorcze i mobilne, zajmujące się pasterstwem, które podporządkowało sobie Hutu. Spór toczył się o ziemię. Do nasilenia konfliktu doszło w 1994 roku, kiedy na terenie Ruandy i sąsiadującej Burgundii zginęło około miliona osób. Ci, którzy przeżyli w większości uciekli za granicę. Wojnę zakończyła interwencja wojskowych sił pokojowych Francji, Belgii i Zairu. Sytuacja jednak dalej jest niestabilna i ciągle dochodzi tam do krwawych incydentów

22 Somalia Mapa Somalia to kraj jednorodny narodowościowo i religijnie. Ponad 95% ludzi wyznaje islam. Walki, jakie tam wystąpiły, wynikały z konfliktów pomiędzy klanami i odami. Na początku lat 90-tych XX wieku sytuacje skomplikowała susza i ożyły zadawnione spory klanowe, które doprowadziły do zupełnej anarchii. Interwencja sił zbrojnych ONZ i jej wsparcie materialne pozwoliły powstrzymać walki na niektórych terenach i pomóc głodującej ludności. Obecnie władza w Somalii jest niestabilna, co powoduje masową ucieczkę Somalijczyków

23 Nigeria Mapa Konflikty na terenie Nigerii wynikają z ogromnego zróżnicowana etnicznego i religijnego. Rywalizują między sobą plemiona Hausa, Fulani, Joruba i Ibo. Na północy mieszkają wyznawcy islamu, na południu chrześcijanie. Od momentu uzyskania niepodległości, dokonano 6 wojskowych zamachów stanu i wybuchły 2 wojny. Od 1967 do 1970 roku trwała krwawa wojna domowa, w trakcie której zginęło około miliona ludzi. Konflikty te mają często podłoże ekonomiczne i związane są z podziałem zysków ze sprzedaży ropy naftowej.

24 Algieria Mapa W 1992 roku miał miejsce konflikt w Algierii. Związany był on z zamachem stanu, anulowaniem wyborów i wprowadzeniem stanu wyjątkowego oraz zdelegalizowaniem Muzułmańskiego Frontu Ocalenia, co doprowadziło do szeregu zamachów terrorystycznych przeprowadzonych przez islamistów


Pobierz ppt "w świecie współczesnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google