Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożympolu Wielkim ID grupy: 96/10_MP_G1 Kompetencja: Matematyka i Przyroda Temat projektowy: Debata na temat: Za i przeciw energii jądrowej w Polsce Semestr/rok szkolny: IV 2011/2012

3

4 Elektrownia szczytowo-pompowa - zakład przemysłowy, którego zadaniem jest przemiana energii elektrycznej w energię grawitacyjną wody pompowanej do górnego zbiornika oraz proces odwrotny.

5

6

7

8 W warsztacie u naszego kolegi wykonałyśmy model budynku z drewna, który będzie grał rolę elektrowni szczytowo-pompowej. Z tektury jedna z nas wykonała rury łączące dolny i górny zbiornik.

9 Końcowy efekt naszej trudnej pracy.

10

11 PALIWA NATURALNE W Ę GIEL Ogólne informacje Nazwa, symbol, l.a. węgiel, C, 6 (łac. carboneum) Grupa, okres, blok 14 (IVA), 2, p Stopień utlenienia 4, 2 Właściwości metaliczne niemetal Właściwości tlenków lekko kwaśne Masa atomowa 12,0107 u Stan skupienia stały Gęstość 2090 do 2230 kg/m³ (grafit) Temperatura topnienia 3820 K Temperatura wrzenia 5100 K

12 ROPA NAFTOWA Ropa naftowa – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych, z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.

13 GAZ ZIEMNY Gaz ziemny– rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego. Zbiornik na gaz ziemny

14 ENERGIA ODNAWIALNA WIATR Wiatr – poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi. Wiatr wywołany jest przez różnicę ciśnień oraz różnice w ukształtowaniu powierzchni.

15 WODA Woda – Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną. Można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn – istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne.

16 SŁOŃCE Słońce – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu oraz mniejsze ciała niebieskie. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.

17 ENERGIA NIEODNAWIALNA ZŁOŻA URANU Wodór – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku s układu okresowego. Jest to najprostszy możliwy pierwiastek o liczbie atomowej 1, składający się z jednego protonu i jednego elektronu. wodór świecący w lampie wyładowczej

18 GEJZERY Gejzer – rodzaj gorącego źródła, które gwałtownie wyrzuca słup wody i pary wodnej o temperaturze wrzenia. Wybuchy gejzerów są dość regularne, ale dla każdego źródła odstępy pomiędzy kolejnymi wybuchami są inne. Woda może być wyrzucana na wysokość nawet 30-70 m.

19 OGNIWA PALIWOWE Ogniwo paliwowe to ogniwo generujące energię elektryczną z reakcji utleniania stale dostarczanego do niego z zewnątrz paliwa. W odróżnieniu od ogniw galwanicznych (akumulatory, baterie), w których energia wytwarzanego prądu musi zostać wcześniej zgromadzona wewnątrz tych urządzeń (co znacznie ogranicza czas ich pracy), ogniwa paliwowe nie muszą być wcześniej ładowane. Bezpośrednie ogniwo metanolowe ustawione w przezroczystym opakowaniu

20 ZALETY I WADY ENERGETYKI JĄDROWEJ WadyZalety Kłopotliwy problem składowania i zagospodarowywania radioaktywnych odpadów, powstających z reaktora jądrowego. W porównaniu do innych nienaturalnych sposobów wytwarzania energii powoduje stosunkowo niewielkie szkody w środowisku naturalnym; Możliwość skażenia wód, powietrza i gleb znajdujących się w rejonie składowania odpadów. Tańszy niż inne sposób wytwarzania energii; W przypadku awarii reaktora zagrożenie skażenia radioaktywnego. wysokie bezpieczeństwo i brak emisji szkodliwych dla środowiska gazów oraz pyłów.

21 KOSZTY WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

22 CO W FIZYCE NAZYWAMY PRAC Ą ? W naszym codziennym życiu pracą określamy wykonywanie czynności, które nas męczą.

23 W=F*s

24 W=F*s=F*0=0 Jeżeli działaniu siły nie towarzyszy przesunięcie to praca jest równa zero Jeśli wektor siły jest prostopadły do przesunięcia, to praca tej siły jest równa zero

25 MOC Moc określa pracę wykonaną w jakimś czasie przez układ fizyczny P=W/t

26 Energia - to skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego jako jego zdolność do wykonania pracy Każde poruszające sie ciało ma energię kinetyczną Ep=W=Fh=mgh Energię potencjalną posiada każde ciało w spoczynku ENERGIA MECHANICZNA ENERGIA KINETYCZNA ENERGIA POTENCJALNA Ep=mv 2 /2

27 KIEDY UKŁAD CIAŁ JEST ZDOLNY DO WKONANIA PRACY? Nasz bohater przekazał siłę swoich mięśni kuli do kręgli w skutek czego przesunęła się, czyli wykonała pracę. W chwili przesuwania się kula posiada energię mechaniczną. Młotek przekazał swoją siłę gwoździu, który przesunął się więc wykonał pracę. Dzięki tym przykładom możemy sformułować wniosek, że układ ciał jest zdolny do wykonania pracy gdy posiada energię mechaniczną.

28 Przeprowadzimy teraz doświadczenie na moc i pracę.

29 Mas a (kg) Cięża r (N) Wysokość schodów (m) Czas 1 (s) Czas 2 (s) Daria50500 1,8 7,22,2 Agata555507,22,8 Przeprowadzimy teraz doświadczenie na moc i pracę. Sprawdźmy, ile waży Daria. Teraz obliczymy jej ciężar czyli masę 50 kg *10m/s2(przyciąganie ziemskie) = 500N OBLICZANIE PRACY W=500N*1,8m=900J OBLICZANIE MOCY P=W/t OBLICZANIE PRACY W=550N*1,8m=990J OBLICZANIE MOCY Czas 1 P=900J/7,2s=125W Czas 2 P=900J/2,2s=409W W=F*s Czas 1 P=990J/7,2s=137,5W Czas 2 P=990J/2,8s=353,6W DO Ś WIADCZENIE

30

31 Energia termiczna (zwana też potocznie energią cieplną) – część energii wewnętrznej układu, która jest związana z chaotycznym ruchem cząsteczek układu. Miarą energii termicznej jest temperatura. Każda postać energii może się przemienić w energię termiczną

32 Energia wiązania chemicznego - najmniejsza energia potrzebna do rozerwania wiązania chemicznego. Energię wiązań wyraża się najczęściej w jednostkach kJ/mol. Przemiana chemiczna (reakcja chemiczna) - przemiana, w której wyniku powstaje nowa substancja o innych właściwościach chemicznych.

33 Energia mechaniczna suma energii kinetycznej i potencjalnej. Jest postacią energii związaną z ruchem i położeniem obiektu fizycznego (układ punktów materialnych, ośrodka ciągłego itp.) względem pewnego układu odniesienia. Energia kinetyczna ciała w ruchu zależy od jego masy oraz od kwadratu prędkości ciała. Każde ciało wyniesione na pewną wysokość od poziomu 0 posiada energię potencjalną grawitacji. Poziomem 0 energii potencjalnej grawitacji jest umownie poziom morza. Energia potencjalna sprężystości jest energią określaną dla ciała odkształcanego sprężyście. Energia ta jest proporcjonalna do kwadratu odkształcenia od położenia równowagi

34 Energia elektryczna prądu elektrycznego to energia, jaką prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę lub zmieniającemu ją na inną formę energii. Energię elektryczną przepływającą lub pobieraną przez urządzenie określa iloczyn natężenia prądu płynącego przez odbiornik, napięcia na odbiorniku i czasu przepływu prądu przez odbiornik

35 Energia jądrowa to energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Uwalnianie się energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych.

36 Energia cieplna Energia wewnętrzna - suma energii potencjalnych i kinetycznych wszystkich cząsteczek substancji, z której zbudowane jest ciało temperatura - jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek I zasada termodynamiki - zmiana energii wewnętrznej ciała jest równa sumie pracy wykonanej nad ciałem i ciepła wymienionego z otoczeniem.

37 Energia wodna – wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka, często oparta na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym). Można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn – istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne.

38 Energia wiatru jest jednym z odnawialnych źródeł energii. Współcześnie stosowane turbiny wiatrowe przekształcają ją na energię mechaniczną, która dalej zamieniana jest na elektryczną.

39 Promieniowanie słoneczne – strumień fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych (promieniowanie korpuskularne) docierający ze Słońca do Ziemi.

40 Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie w postaci pola elektromagnetycznego.

41

42 Wzór na pracę Wzór na moc Wzór na energię kinetyczną Wzór na energię potencjalną Wzór na energię potencjalną sprężystości Wzór na sprawność, energie w tym wzorze możemy zastąpić także pracą lub mocą W = FS

43 Moc Stosując prawo Ohma można wyznaczyć wzory na na moc 1. Przykładowe zadanie z wykorzystaniem wzoru na pracę Jaką pracę wykona uczeń przesuwając po ławce swoje książki używając siły równej 25N na odległość 30cm? Dane:Szukane:Wzory: F = 25N W r = 30cm = 0,3m Rozwiązanie: Odpowiedź:Uczeń wykona pracę równą 7,5J.

44 Dane:Szukane:Wzory: U = 230V P I = 5A W t = 5min = 300s Rozwiązanie: Odpowiedź: Silniczek ma moc 1150W, w czasie 5min wykona pracę równą 345000J. 2. Przykładowe zadanie z wykorzystaniem wzoru na moc prądu Jaką moc ma silnik zasilany napięciem 230V przez który płynie prąd o natężeniu 5A? Jaką pracę wykona przez 5min? 3. Przykładowe zadanie z wykorzystaniem wzoru na moc Jaką moc posiada sportowiec, który w czasie 10s podniesie ciężar o masie 120kg na wysokość 2,5m? Dane:Szukane:Wzory: t = 10s P m = 120kg W h = 2,5m F

45 Odpowiedź:Sportowiec ma moc 300W. Dane:Szukane:Wzory: m = 250g = 0,25kg Ek v = 72km/h = 20m/s Rozwiązanie: 4. Przykładowe zadanie z wykorzystaniem wzoru na energię kinetyczną Jaką energię kinetyczną posiada krążek hokejowy o masie 250g sunący po lodzie z prędkością 72km/h? Odpowiedź:Krążek hokejowy posiada energię równą 50J.

46 Odp. Należy wykonać pracę o wartości 1181J. 3.Cytat: Jaką pracę należy wykonać, aby ciało o masie m=10kg podnieść z przyśpieszeniem a=2m/s 2 na wysokość wysokość=10m? "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.

47 DEBATA!!!

48 Po wielu godzinach dyskusji, przygotowań i wyszukiwania argumentów nadszedł czas, aby spróbować swoich sił w prawdziwej debacie z udziałem publiczności. Grupa za EJ w Polsce w składzie: Agelika, Agata i Sandra, oraz grupa przeciw (Daria, Iza, Ola i Weronika) zasiadły naprzeciw siebie, aby rozpocząć bój na siłę argumentów.

49 Jako pierwsze wystąpiły przewodniczące obu zespołów. Agata mówiła o zaletach EJ: niskim koszcie wytworzenia, dostępności w dużych ilościach, czystości i odporności na różne warunki atmosferyczne. Iza zaprezentowała możliwe zagrożenia związane z energetyką jądrową. Zaproponowała również kilka innych możliwych rozwiązań problemu niedoborów energii.

50 W następnej kolejności Sandra opowiedziała szerzej na temat ewentualnych zagrożeń awarią elektrowni jądrowej i sposobach zapobiegania im. Wystąpienie Oli i Darii zdominowały relacje z rzeczywistych wydarzeń. Członkinie grupy przeciw wspomniały o awarii w Czernobylu, Three Mile Island, Fukushimie oraz o usterkach wykrytych w budowanej elektrowni w Olkiluoto.

51 Nadszedł wreszcie czas na rundę pytań. Atmosfera była coraz gorętsza… O pytania poproszona została również publiczność.

52 Po rundzie pytań krótkie podsumowanie wygłosiły przedstawicielki obu grup: Angelika i Weronika.

53 Na zakończenie debaty poprosiliśmy publiczność o zajęcie miejsc zgodnie ze swoimi poglądami na omawiany temat. Po policzeniu osób po obu stronach okazało się, że… MAMY REMIS!

54 Dzięki debacie mieliśmy okazję poznać różne zagadnienia na temat energetyki jądrowej. Przekonaliśmy się również, że wybór sposobu pozyskiwania energii przez nasz kraj nie jest wcale taką oczywistą sprawą, jak mogłoby się początkowo wydawać. Różne są racje i argumenty po obu stronach. Poznaliśmy też nowy sposób wymiany poglądów – debatę. Mieliśmy okazję sprawdzić się w wypowiedziach publicznych. Uczyliśmy się bronić swoich poglądów za pomocą trafnych argumentów. Taka lekcja na pewno zaprocentuje w przyszłości.


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google