Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum im. AK w Dąbrowie Białostockiej ID grupy: 96/92_MP_G2 Opiekun: Marzena Gregorczuk Bagieńska Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Cukier cukrowi nierówny Semestr/rok szkolny: V/2011/2012

3 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe składniki żywności. 2. Wykrywanie węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki w produktach żywnościowych. 3. Pojęcie węglowodanów. 4. Podział cukrów. 5. Glukoza, fruktoza – budowa, występowanie, właściwości, zastosowanie Sacharoza, laktoza, maltoza - budowa, występowanie, właściwości, zastosowanie. 7. Skrobia, celuloza - budowa, występowanie, właściwości, zastosowanie. 8. Glikogen – budowa, zastosowanie. 9. Negatywny i pozytywny wpływ cukrów na organizm ludzki. 10. Zawartość cukru w produktach żywnościowych. 11. Rozwiązywanie zadań. 12. Czy wiesz, że … 13. Wzrost kompetencji. 14. Źródła.

4 PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA

5 PODSTAWOWE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI - białka, - tłuszcze, - cukry, - sole, - witaminy.

6 WYKRYWANIE WĘGLA W PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH Doświadczenie: Białka jaja kurzego ogrzewamy w probówce. Obserwacje: Pod wpływem temperatury ścina się, na dnie powstaje czarna substancja. Wniosek: Białko jaja kurzego zawiera węgiel.

7 WYKRYWANIE WODORU I TLENU W CUKRZE Doświadczenie: Do probówki wsypujemy cukier i ogrzewamy. Obserwacje: Cukier topi się pod, na ściankach probówki powstają kropelki wody. Wniosek: Cukier zawiera wodór i tlen.

8 WYKRYWANIE AZOTU W PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH Doświadczenie : W probówce umieszczamy niewielką ilość sera, dodajemy ok. 1 cm 3 roztworu NaOH i ogrzewamy jej zawartość. Do wylotu probówki zbliżamy zwilżony w wodzie papierek uniwersalny. Obserwacje: Pod wpływem wydobywających się gazów z probówki zwilżony papierek uniwersalny zmienił barwę z żółtej na niebieską. Wniosek : W skład wydobywających się gazów wchodził zasadowy związek azotu (amoniak).

9 WYKRYWANIE AZOTU - CD

10 WYKRYWANIE SIARKI W PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH Doświadczenie : Do probówki z białkiem jaja kurzego dodajemy 1 cm 3 roztworu NaOH i ogrzewamy. Po chwili dodajemy kilka kropli Pb(NO 3 ) 2. Obserwacje: Wytrąca się czarny osad. Wniosek : Wytrącenie się czarnego osadu (PbS) świadczy o obecności siarki.

11 WYKRYWANIE SIARKI - CD

12 WĘGLOWODANY Wzór ogólny cukrów C n (H 2 O) m Stosunek liczby atomów wodoru do liczby atomów tlenu w cząsteczce cukru jest taki sam jak w wodzie, stąd nazwa węglowodany. cukry = węglowodany

13 PODZIAŁ CUKRÓW Cukry (węglowodany) cukry proste glukoza fruktoza cukry złożone dwucukry sacharoza laktoza wielocukry skrobia celuloza maltoza glikogen

14 GLUKOZA Wzór pierścieniowy Cząsteczka glukozy

15 WYSTĘPOWANIE GLUKOZY W PRZYRODZIE - soki roślin np. winogron (stąd zwana cukrem gronowym), - miód pszczeli, - krew (podstawowy jej węglowodan)

16 BADANIE SKŁADU PIERWIASTKOWEGO GLUKOZY Doświadczenie: Do probówki wsypujemy niewielką ilość glukozy i ogrzewamy. Obserwacje : Glukoza topi się, zmienia barwę na żółtą, a potem czarną. Na ściankach probówki widać skraplającą się parę wodną oraz czarną substancje. Wniosek : Glukoza zawiera wodór, tlen,węgiel. C 6 H 12 O 6 +6O 2 6CO 2 + 6H 2 O + energia

17 BADANIE SKŁADU PIERWIASTKOWEGO GLUKOZY - CD

18 WŁAŚCIWOŚCI GLUKOZY - biała substancja o budowie krystalicznej, - ma słodki smak, - odczyn obojętny, - nietoksyczna.

19 WŁAŚCIWOŚCI GLUKOZY - CD dobrze rozpuszcza się w wodzie nie rozpuszcza się w alkoholu

20 PRÓBA TROMMERA – REAKCJA CHARAKTERYSTYCZNA Doświadczenie: Do probówki zawierającej roztwór wodorotlenku sodu dodajemy siarczan(VI) miedzi(II) (powstanie wodorotlenek miedzi (II)) dodajemy roztwór glukozy. Probówkę ogrzewamy. Obserwacje: Po chwili niebieski osad Cu(OH) 2 zmienia barwę na ceglasto czerwoną. Wniosek: Ceglastoczerwona substancja to tlenek miedzi (I). Glukoza ma właściwości redukujące. Jest to reakcja charakterystyczna pozwalająca wykryć glukozę. Cu(OH) 2 CuO + H 2 O 2CuO + C 6 H 12 O 6 Cu 2 O + C 6 H 12 O 7

21 PRÓBA TROMMERA – REAKCJA CHARAKTERYSTYCZNA - CD

22 PRÓBA TOLLENSA – PRÓBA LUSTRA SREBRNEGO Doświadczenie: Probówkę napełniamy roztworem azotanu (V) srebra (I), dodajemy kilka kropel stężonego roztworu wodorotlenku sodu oraz kilka kropel amoniaku (do momentu rozpuszczenia się osadu). Do tak powstałego roztworu wlewamy roztwór glukozy i ogrzewamy probówkę w łaźni wodnej. Obserwacje: Podczas ogrzewania na ściankach probówki pojawia się tzw. lustro srebrne. Wniosek: Glukoza ma właściwości redukujące. Ag 2 O + C 6 H 12 O 6 2Ag + C 6 H 12 O 7

23 PRÓBA TOLLENSA – PRÓBA LUSTRA SREBRNEGO - CD

24 GLUKOZA - FERMENTACJA ALKOHOLOWA Pod wpływem enzymów wytwarzanych między innymi przez drożdże, glukoza ulega rozkładowi, tworząc alkohol i tlenek węgla (IV). C 6 H 12 O 6 enzym 2C 2 H 5 OH + 2CO 2

25 GLUKOZA - FERMENTACJA ALKOHOLOWA - CD winnica

26 ROLA GLUKOZY W ODŻYWIANIU SIĘ I W PROCESIE ODDYCHANIA Glukoza jest podstawowym źródłem energii organizmów zwierzęcych. Wprowadzona do organizmu przez układ pokarmowy jest transportowana przez krew do wszystkich komórek. Tam ulega przemianie, w której powstaje dwutlenek węgla, woda oraz ważna dla życia energia. Ten proces nosi nazwę oddychania. Jest on odwrotny do procesu fotosyntezy, która zachodzi w organizmach roślinnych.

27 GLUKOZA – PROCES FOTOSYNTEZY

28 GLUKOZA – UTLENIANIE BIOLOGICZNE

29 PRODUKTY, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE GLUKOZA - rzepa - ziarna kukurydzy - zielony groszek z puszki - rodzynki - buraki - ryż biały gotowany

30 ZASTOSOWANIE GLUKOZY - lekarstwa (np. do produkcji witaminy C), - sztuczny miód, - glukoza spożywcza, - bombki choinkowe, - lustra, - tkaniny.

31 ZASTOSOWANIE GLUKOZY - CD do nadawania połysku tkaninom w kroplówkach

32 FRUKTOZA – CUKIER OWOCOWY C 6 H 12 O 6 Występuje w soku wielu owoców oraz w miodzie pszczelim. Właściwości: - najsłodszy spośród cukrów, - substancja krystaliczna, - ma słodki smak, - dobrze rozpuszcza się w wodzie.

33 FRUKTOZA - ZASTOSOWANIE - przemysł spożywczy, - przemysł farmaceutyczny (leczenie mięśnia sercowego), - w gospodarstwie domowym.

34 BUDOWA SACHAROZY C 12 H 22 O 11 Budowa cząsteczki

35 WŁAŚCIWOŚCI SACHAROZY - biała substancja stała o budowie krystalicznej, - nietoksyczna, - ma słodki smak, - odczyn obojętny.

36 ROZPUSZCZALNOŚĆ SACHAROZY Sacharoza rozpuszcza się w wodzie. Sacharoza nie rozpuszcza się w alkoholu.

37 BADANIE SKŁADU PIERWIASTKOWEGO SACHAROZY Doświadczenie: Do probówki wsypujemy niewielką ilość sacharozy i ogrzewamy. Obserwacje: Sacharoza topi się, zmienia barwę na żółto, potem na czarną. Na ściankach probówki widać skraplającą się parę wodną oraz czarną substancję. Wniosek: Sacharoza zawiera wodór, tlen, węgiel. C 12 H 22 O 11 +6O 2 6CO 2 +6H 2 O+energia

38 BADANIE SKŁADU PIERWIASTKOWEGO SACHAROZY - CD

39 OGRZEWANIE SACHAROZY Sacharoza pod wpływem ogrzewania topnieje i na skutek częściowego rozkładu przybiera brunatną barwę. Tak powstaje karmel. karmel

40 PRÓBA TROMMERA- REAKCJA CHARAKTERYSTYCZNA Doświadczenie: Do probówki zawierającej roztwór wodorotlenku sodu dodajemy siarczan (VI) miedzi (II) (powstanie wodorotlenek miedzi) dodajemy roztwór sacharozy. Probówkę ogrzewamy. Obserwacje: Po chwili ogrzewania niebieski osad Cu(OH) 2 nie zmienia barwy. Wniosek: Sacharoza nie ma właściwości redukujących.

41 PRÓBA TROMMERA- REAKCJA CHARAKTERYSTYCZNA - CD

42 Jeśli do roztworu sacharozy doda się rozcieńczonego roztworu kwasu solnego, ogrzeje się i zobojętni środowisko reakcji, próba Trommera zachodzi. Sacharoza w środowisku kwaśnym ulega reakcji hydrozlizy, tj. rozkładowi pod wpływem wody. C 12 H 22 O 11 + H 2 O HCl C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6

43 HYDROLIZA SACHAROZY W PRZEWODZIE POKARMOWYM

44 WYSTĘPOWANIE SACHAROZY - w burakach cukrowych, - w trzcinie cukrowej, - w klonie cukrowym (drzewo rosnące w Ameryce Północnej) trzcina cukrowa burak cukrowy

45 HISTORIA SACHAROZY Przez setki lat cukier otrzymywano z trzciny cukrowej. Obecność cukru w burakach cukrowych wykrył uczony niemiecki A. Marggraf w 1747 roku. Odkrycie to zapoczątkowało rozwój przemysłu cukierniczego. Na polskie stoły cukier trafił dopiero w XIX wieku. Pierwszą cukrownię w Polsce zbudowano w 1802roku.

46 PRODUKCJA CUKRU

47 ZASTOSOWANIE SACHAROZY - lekarstwa, - soki, syropy, - ciastka, - cukierki, - kompoty.

48 LAKTOZA – DWUCUKIER C 12 H 22 O 11 - składnik mleka ssaków, - substancja biała, krystaliczna o słabo słodkim smaku, - dobrze rozpuszczalna w wodzie, - ulega hydrolizie na cukry proste

49 MALTOZA - DWUCUKIER C 12 H 22 O 11 - substancja stała, - mniej słodka od sacharozy, - rozpuszczalna w wodzie, - hydrolizuje na dwie cząsteczki glukozy Tworzy się w kiełkujących nasionach zbóż.

50 BUDOWA SKROBI (C 6 H 10 O 5 ) n, n>300

51 WYSTĘPOWANIE SKROBI - OBRAZ MIKROSKOPOWY Ziarenka skrobi ziemniaczanej Ziarenka skrobi pszennej Ziarenka skrobi ryżowej Ziarenka skrobi kukurydzianej

52 WYSTĘPOWANIE SKROBI - CD - w ziemniakach, - w ziarnach zbóż: pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, ryż, - w roślinach strączkowych: groch, fasola, bób.

53 WŁAŚCIWOŚCI SKROBI - biała substancja stała, - bez zapachu, - bez smaku, - śliska w dotyku.

54 ROZPUSZCZALNOŚĆ SKROBI W ZIMNEJ WODZIE Doświadczenie: Do probówki wsypujemy niewielką ilość skrobi i wlewamy wodę. Obserwacje: Skrobia w zimnej wodzie tworzy zawiesinę. Wniosek: Skrobia jest nie rozpuszczalna w wodzie.

55 KLEIK SKROBIOWY - DOŚWIADCZENIE Doświadczenie: Do probówki z wrzącą wodą wlewamy zawiesinę skrobi. Całość mieszamy. Obserwacje: Roztwór pęcznieje. Wniosek: Skrobia tworzy kleik skrobiowy.

56 WYKRYWANIE OBECNOŚCI SKROBI Doświadczenie: Na szkiełku zegarowym umieszczamy ziemniak, kawałek chleba. Wprowadzamy kilka kropel jodyny. Obserwacje: Na substancjach pojawia się niebieskie zabarwienie. Wniosek: Skrobia z jodem tworzy produkt o niebieskim zabarwieniu. Jest to reakcja charakterystyczna pozwalająca wykryć skrobię w produktach.

57 WYKRYWANIE OBECNOŚCI SKROBI ziemniakchleb

58 HYDROLIZA SKROBI W wyniku hydrolizy skrobia rozpada się na dekstryny, następnie maltozę, a ta z kolei na glukozę.

59 ZASTOSOWANIE SKROBI - mąka ziemniaczana, - klej, - kisiel, budyń, - miód sztuczny, - cukierki, - krochmal

60 CELULOZA (C 6 H 10 O 5 ) m, m – od 2000 do najważniejszy składnik roślin (zapewnia roślinie trwałość, elastyczność, chroni przed utratą wody), - duże ilości występują w bawełnie, lnie, konopiach, jucie, drewnie. Włókna celulozy

61 WYSTĘPOWANIE CELULOZY w bawełniew drewnie

62 WŁAŚCIWOŚCI CELULOZY - biała, włóknista, masa, - bez smaku i zapachu, - jej włókienka nie rozpuszczają się w wodzie, ani w większości rozpuszczalników organicznych, - ulega hydrolizie pod wpływem enzymów tylko w organizmach zwierząt przeżuwających i w glebie. palna

63 HYDROLIZA CELULOZY Doświadczenie: W probówce umieszczamy watę, dodajemy kwas siarkowy (VI), ogrzewamy. Następnie dodajemy wodorotlenek miedzi (II). Obserwacje: Pojawia się ceglastoczerwone zabarwienie. Wniosek: Celuloza uległa hydrolizie. Ceglastoczerwone zabarwienie świadczy o obecności glukozy.

64 ZASTOSOWANIE CELULOZY - papier, - jedwab sztuczny, - tkaniny bawełniane, - proch bezdymny, - lakiery, - tkaniny lniane.

65 GLIKOGEN Cząsteczki glikogenu są mocno rozgałęzione i łatwiej rozpuszczalne w wodzie niż skrobia. Jest materiałem zapasowym, odżywczym i energetycznym.

66 GLIOKOGEN - CD Hydroliza: (C 6 H 10 O 5 )n + nH 2 O glukagon nC 6 H 12 O 6 glikogen glukoza Glikogen jest wielocukrem zbudowanym z reszt glukozy, magazynowy głównie w wątrobie i mięśniach. Spełnia bardzo ważną rolę szczególnie u osób trenujących. Podczas wysiłku organizm przede wszystkim czerpie energię właśnie z glikogenu.

67 GLIOKOGEN - CD Po treningu poziom glikogenu jest bardzo niski. Należy dążyć do tego, aby po treningu szybko uzupełnić zapasy glikogenu. Do tego idealnie nadaje się: - odżywka węglowodanowa (carbo) - glukoza spożywcza - miód rozcieńczony wodą

68 NEGATYWNY WPŁYW CUKRÓW NA ORGANIZM LUDZKI Są przyczyną chorób: - nadciśnienie tętnicze, - nowotwory, - nadwaga i otyłość.

69 POZYTYWNY WPŁYW CUKRÓW NA ORGANIZM LUDZKI - są niezbędne w procesie przemiany kwasów tłuszczowych i aminokwasów, - wspomagają regulacje metabolizmu, - biorą udział w procesach regulacji poziomu głodu w organizmie, - korzystnie wpływają na florę bakteryjną przewodu pokarmowego oraz funkcjonowanie jelit.

70 ZAWARTOŚĆ CUKRU W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH Produkty spożywczeZawartość cukru cukier buraczany100 % cukierki96 % miód81 % makaron72-76 % mąka72 % czekolada50-60 % chleb45-50 % groch, fasola40-50 % ziemniaki20 % owoce5 -15 %

71 ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ O CUKRACH Zadanie 1 W soku winogron znajduje się 15% masowych glukozy. Oblicz, Ile glukozy znajduje się w 0,5kg winogron.

72 ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ O CUKRACH - CD Zadanie 2 W krwi ludzkiej glukoza stanowi normalnie 0,1- 0,11% masy. W 0,5 g badanej krwi wykryto 0,7mg glukozy. Czy zawartość glukozy mieści się w granicach normy? Odchylenie od niej wskazuje na stan chorobowy.

73 CZY WIESZ, ŻE... Owoce mają słodki smak dzięki cukrom, które zawierają - glukozie i fruktozie.

74 CZY WIESZ, ŻE... Ciężko chorym pacjentom podaje się glukozę w postaci zastrzyków dożylnych, ponieważ ich wątroba nie jest w stanie przekształcić wystarczającej ilości glikogenu na glukozę, która jest niezbędna do życia komórek.

75 CZY WIESZ, ŻE... Długo przeżuwana skórka od chleba robi się słodka, ponieważ w ślinie człowieka znajduje się enzym (ptialina), który powoduje hydrolizę skrobi zawartej w chlebie. Dzięki temu w jamie ustnej pojawia się słodka glukoza.

76 CZY WIESZ, ŻE... W wyniku procesów fotosyntezy co roku rośliny przyswajają tak duże ilości dwutlenku węgla, że wagę zawartego w nim pierwiastkowego węgla szacuje się na około 175 mld ton.

77 CZY WIESZ, ŻE... Aby wytworzyć 1 kg miodu, pszczoły muszą zebrać nektar z około 4 milionów kwiatów.

78 CZY WIESZ, ŻE... Miód produkowany przez trzmiele bywa przyczyną zatruć, gdyż owady te często zbierają nektar z roślin trujących dla człowieka.

79 CZY WIESZ, ŻE... Pierwszy papier wyprodukowano w Chinach w 105 r. n.e., wykorzystując do tego celu odpowiednio przetworzone drewno morwowe. Przypuszcza się, że wynalazek ten został zainspirowany obserwacją os i szerszeni, które budowały swoje gniazda z materiału, otrzymywanego po przeżuciu drewna.

80 CZY WIESZ, ŻE... Do wyprodukowania 1 t papieru potrzeba ściąć 17 drzew, zużyć 7600 kW energii, a w procesie produkcyjnym ulegnie zanieczyszczeniu około 440 tysięcy litrów wody.

81 CUKIER CUKROWI NIERÓWNY Mamy wiele cukrów, ale cukier cukrowi nierówny, gdyż: - mają różny smak, - odmienne właściwości, - różne zastosowanie, - różne występowanie.

82 WZROST KOMPETENCJI - wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, - doskonalenie umiejętności tworzenia wykresów, tabel, - wyrabianie odpowiedzialności za własną pracę, - doskonalenie umiejętności pracy w grupie, - doskonalenie umiejętności prawidłowego wnioskowania, - doskonalenie komponowania poprawnej prezentacji.

83 ŹRÓDŁA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) choinkowe.na-pulpit.com choinkowe.na-pulpit.com 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36).

84 ŹRÓDŁA - CD 37). 38). 39). 40). 41). 42). 43). 44). 45). 46). 47). 48). Podręcznik Chemia Nowej Ery – J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin wraz z płytą; Wyd. Nowa Era 49). Podręcznik Chemia – B. Kupczyk, W. Nowak, M. B. Szczepaniak ; Wyd. Operon 50). Podręcznik Chemia w gimnazjum – Z. kluz, K. Łopata, E. Odrowąż, M. M. Poźniaczek; Wyd. WSiP. 51). 52). 53). 54). 55). 56). 57). 56). 57). 58). DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

85 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google