Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Publiczne Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie ID grupy: 96/99_MP_G2 Opiekun: mgr Wioletta Petrykowska Kompetencja: Matematyczno- przyrodnicza Temat projektowy: Nie z orbisem, ale… Semestr/rok szkolny: 3/2010/2011

3 ZAPRASZAMY NA ZAPOZNANIE SIĘ Z PREZENTACJĄ, W KTÓREJ PRZEDSTAWIMY KOLEJNE KROKI ORGANIZOWANIA WYCIECZKI

4 Cel projektu: Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących
planowania czasu i powierzonych środków finansowych.

5 Przygotowanie wycieczki:
Zapoznanie ze szkolnym regulaminem wycieczek, Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów gimnazjum dotyczącej wycieczek szkolnych, Wybór kierownika oraz opiekunów wycieczki, Ustalenie: celu, miejsca, daty oraz trasy wycieczki, Opracowanie harmonogramu wycieczki, Opracowanie kosztorysu wycieczki, Uzyskanie wstępnej zgody na wyjazd od dyrektora szkoły, Zamówienie autokaru, Przygotowanie pełnej dokumentacji wycieczki (karta wycieczki, harmonogram, lista uczestników, zgody rodziców/opiekunów prawnych) i uzyskanie aprobaty dyrektora szkoły na wyjazd, Omówienie zasad zachowania i bezpieczeństwa na wycieczce.

6 Przed przystąpieniem do organizowania wycieczki przeprowadziliśmy ankietę w klasach pierwszych. Chcieliśmy uzyskać opinię uczniów na temat wycieczek szkolnych.

7 WYNIKI ANKIET 1. Płeć 3. Czy uczestniczyłeś już w szkolnej wycieczce?
2. Czy lubisz szkolne wycieczki ? 3. Czy uczestniczyłeś już w szkolnej wycieczce?

8 4. Jak często jeździsz na wycieczki szkolne?
Wyniki ankiety 4. Jak często jeździsz na wycieczki szkolne? 5. Jakie miejscowości chciałbyś zwiedzić? 6. Na ilu dniową wycieczkę chciałbyś pojechać ?

9 7. Gdzie chciałbyś nocować?
Wyniki ankiety 7. Gdzie chciałbyś nocować? 8. Ilu osobowe pokoje były by dla ciebie najwygodniejsze? 9. Jakie klasy zabrałbyś ze sobą na wycieczkę?

10 10. Czy na wycieczce ma być zapewniony posiłek ?
Wyniki ankiety 10. Czy na wycieczce ma być zapewniony posiłek ? 11. Czy w wycieczce mają brać udział uczniowie z naszej szkoły? 12. Czy chciałbyś, aby na wycieczkę szkolną pojechali rodzice uczniów?

11 Wyniki ankiety 13. Czym chciałbyś jechać na tą wycieczkę?

12 Dokładnie zapoznaliśmy się ze szkolnym regulaminem wycieczek szkolnych obowiązującym w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie

13 Postanowiliśmy zorganizować wycieczkę do Torunia
Postanowiliśmy zorganizować wycieczkę do Torunia. Wzięliśmy pod uwagę: -piękno zabytków, -historię miasta, -odległość od naszej miejscowości, -środki finansowe.

14 OPRACOWALIŚMY cele, Harmonogram i kartę wycieczki
Karta wycieczki ……………………………… Pieczęć szkoły Cele i założenia programowe wycieczki: poznawanie zabytków kultury, historii Torunia, rozwijanie u uczniów umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania czasu, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie patologii społecznej, poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

15 Opiekunowie wycieczki Kierownik
 Trasa wycieczki: Radomin -Toruń- Radomin Termin: Ilość dni: 1 Klasa/grupa: Uczestnicy projektu ,,Rozwój przez kompetencje” Liczba: 20 uczestników Kierownik: Emilia Dylewska Liczba opiekunów: 2 Środek lokomocji : autokar Oświadczenie Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. Opiekunowie wycieczki Kierownik …………………… podpis

16 Przygotowaliśmy listę uczestników oraz przydzieliliśmy opiekunów
Lista uczestników wycieczki organizowanej w ramach projektu ,,ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” w dniu do Torunia ID grupy: 96/99_MP_G1 Michalina Iwan Marta Wiśniewska Kamila Chmielewska Paulina Stępnik Karina Oganesian Krystian Michlewicz Karol Laskowski Robert Górzyński Adrian Makowski Opiekun grupy mgr Elżbieta Wolniak Lista uczestników wycieczki organizowanej w ramach projektu ,,ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” w dniu do Torunia ID grupy: 96/99_MP_G2 Mateusz Witkowski Aleksandra Boniecka Magdalena Gardecka Monika Iwan Natalia Kazaniecka Damian Kulaszewski Barbara Poniatowska Marcin Romanowski Anna Smolińska Łukasz Hys Izabela Stefańska Opiekun grupy mgr Wioletta Petrykowska

17 ZGODA RODZICA /OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE
Organizowanej w ramach projektu ,,ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”   imię i nazwisko rodzica/opiekuna   adres telefon  OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na udział syna/córki w wycieczce do Torunia, która odbędzie się r. oraz akceptuję harmonogram wycieczki. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki podpis rodzica/opiekuna

18 Kosztorys wycieczki do Torunia

19 TORUŃ – MIASTO GOTYCKIE
Miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim. Prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu, lewobrzeżna część położona jest na Kujawach. Miasto leży nad Wisłą i Drwęcą. Duży ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy. Początek miastu dali Krzyżacy w 1230, dla których był on punktem wyjścia do podboju plemion pruskich i tworzenia państwa krzyżackiego.

20 TEATR IM. WILAMA HORZYCY
Budynek teatru (ówcześnie Teatru Miejskiego) oddano uroczyście do użytku 30 września 1904 r. Zastąpił on gmach teatralny stojący niegdyś przy Rynku Staromiejskim. Początkowo widownia mogła pomieścić ok. 900 osób, na przestrzeni stu lat poddano ją jednak wielu korektom.

21 PLANETARIUM Planetarium w Toruniu działające od Prezentuje seanse astronomiczne z zakresu wiedzy astronomicznej. Od 26 czerwca 2005 w planetarium działa również wystawa interaktywna – Orbitarium.

22 ARESZT ŚLEDCZY Areszt Śledczy tzw. "Okrąglak". W czasie II wojny światowej znajdowała się tu siedziba Gestapo. Torturowano i przesłuchiwano tutaj schwytanych agentów aliantów jak i ludność cywilną oraz członków ruchu oporu. Przetrzymywano tutaj grupę przymusowych robotników, którzy uciekli z Poznańskiej cytadeli.

23 KRZYWA WIEŻA KRZYWA WIEŻA jest najcenniejszą i najbardziej znaną basztą. Jest odchylona z powodu miękkiego podłoża, od pionu około 146cm. Początkowo pełniła funkcje obronne a później przeznaczono ją na karcer dla kobiet. Następnie przeznaczono ją na obiekty mieszkalne. Obecnie znajduje się w niej siedziba Miejskiej Instytucji Kultury Toruń 2016.

24 Brama Mostowa Przed zbudowaniem mostu zwana Promową lub Przewoźną - jedna z 3 zachowanych bram miejskich Torunia od strony Wisły, znajdująca się na zamknięciu ulicy Mostowej. Jej nazwa wiąże się z tym, że prowadziła do drewnianego mostu przez Wisłę, zbudowanego w końcu XV w. i istniejącego do XIX w.

25 KOŚCIÓŁ MARIACKI Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu – pierwotnie franciszkański. Jedna z trzech zachowanych gotyckich świątyń w zespole staromiejskim Torunia. Wznosi się na Starym Mieście, w zachodniej części północnego bloku przyrynkowego ograniczonego ulicami Panny Marii, Piekary i Franciszkańską.

26 RATUSZ STAROMIEJSKI Główna budowla świecka toruńskiego Starego Miasta, gotycki budynek powstały etapami w ciągu XIII i XIV w., przebudowany w XVII w. i odbudowany po zniszczeniach w XVIII w., jeden z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury mieszczańskiej w środkowej Europie.

27 POMNIK FLISAKA Znajduje się na toruńskim rynku Starego Miasta. Jest to fontanna zwieńczona statuetką. Pomnik przedstawia flisaka grającego na skrzypcach otoczonego przez żaby. Pomnik został ufundowany przez mieszczan i oficjalnie odsłonięty 18 czerwca 1914 roku na dziedzińcu ratusza.

28 DOM KOPERNIKA Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu mieści się pod adresem Kopernika 15/17. Prawdopodobne miejsce narodzin astronoma Mikołaja Kopernika. Jest to zespół dwóch późnogotyckich kamienic z końca XV w., przebudowanych w XIX w. i rekonstruowanych w latach

29 POMNIK KOPERNIKA Stoi na Rynku Staromiejskim w Toruniu został odsłonięty 25 października Pomnik został wykonany z brązu przez berlińskiego rzeźbiarza Fryderyka Abrahama Tiecka. Ma on 2,6 m wysokości. Monument przedstawia Mikołaja Kopernika ubranego w togę profesorską, który w swojej lewej ręce trzyma astrolabium, a palcem prawej ręki wskazuje niebo, co ma wskazywać na powiązania Kopernika z astronomią i badaniami nieba.

30 Ruiny Zamku Krzyżackiego
Najwcześniejszy zamek krzyżacki na ziemi chełmińskiej, zbudowany na planie podkowy, prezentuje wcześniejszą formę rozwoju zamków krzyżackich, jeszcze przed ustaleniem się typowego zamku konwentualnego, w postaci regularnego czworoboku.

31 BULWAR Bulwar Filadelfijski - ulica w Toruniu położona pomiędzy Starówką (wzdłuż murów miejskich) a Wisłą. Nazwa filadelfijski powstała ze względu na współpracę Torunia z Filadelfią. Bulwar swoją nazwę otrzymał w 1977roku. Bulwar jest częścią Starówki.

32 Miasteczko Uniwersyteckie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach).

33 Nasza wycieczka do Torunia odbyła się 7 maja 2011roku
Wrażenia: Piękne miasto, Interesująca historia Torunia, Ciekawe legendy miasta, Wspaniała atmosfera, To prawda, że podróże kształcą!

34 Zdjęcia z naszej wycieczki

35 Organizacja wycieczki do Berlina
Berlin – stolica i największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego. Zajmuje powierzchnię 890 km². Zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób.

36 Harmonogram wycieczki do berlina
Data i godz. wyjazdu Przybliżona ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego Dzień 1 7.00 Radomin Wyjazd z Radomina 130km Gniezno Zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej, spacer po starówce 14.00 50km Poznań Postój 18.00 180km Słubice Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja Hotel Sportowy w Słubicach 19.00 Frankfurt/Odrą Przejście mostem do Frankfurtu. Spacer uliczkami Frankfurtu

37 HARMONOGRAM WYCIECZKI DO BERLINA (2)
Dzień 2 7.00 Słubice Śniadanie, przygotowanie do wyjazdu 8.30 Wyjazd do Berlina 10.30 100km Berlin Przejazd ulicami Berlina do Placu Aleksandra (wjazd od strony Warschauer Strasse wzdłuż Muru Berlińskiego) 11.00 Zwiedzanie i wjazd na Wieżę Telewizyjną Przejście do Fontanny Neptuna i Czerwonego Ratusza Zwiedzanie Kościoła Mariackiego 14.00 – 15.30 Przerwa obiadowa Spacer do Lustgarten i wyspy muzeów. Zwiedzanie Katedry Berlińskiej oraz Muzeum Pergamońskiego Przejazd wzdłuż ulicy Unter den Linden obok Uniwersytetu Humboldta, Niemieckiej Opery Państwowej, Starej Biblioteki i Pałacu do Bramy Brandenburskiej 18.30 Zwiedzanie Reichstagu – wejście na szklaną kopułę i oglądanie panoramy Berlina 20.00 Przejazd do hotelu na kolację i nocleg Pensjonat

38 HARMONOGRAM WYCIECZKI DO BERLINA (3)
Dzień 3 7.30 Śniadanie 9.00 60km Krausnick Przejazd do Krausnick. Pobyt na Tropikalnej Wyspie Przerwa obiadowa ok Wyjazd w kierunku Polski 15.30 100 Świecko Przekroczenie granicy 19.00 200km Poznań Postój 21.00 100km Inowrocław 23.00 70km Radomin Przyjazd do Radomina

39 Kosztorys wycieczki

40 Gniezno- Zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej, spacer po starówce
Gniezno– miasto w województwie wielkopolskim, siedziba władz powiatu gnieźnieńskiego. Pierwsza stolica Polski, siedziba arcybiskupów gnieźnieńskich, siedziba pierwszej metropolii kościelnej, ośrodek akademicki. Obecnie jest siedzibą władz wiejskiej gminy Gniezno i powiatu gnieźnieńskiego.

41 Słubice– miasto w zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie słubickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Słubice.

42 Frankfurt/Odrą- Przejście pod mostem do Frankfurtu
Frankfurt/Odrą- Przejście pod mostem do Frankfurtu. Spacer uliczkami Frankfurtu Frankfurt nad Odrą– miasto na prawach powiatu, leżące na zachodnim brzegu Odry, we wschodniej części Niemiec w kraju związkowym Brandenburgia. Leży na wysokości od 19 do 135 m n.p.m.

43 Berlin-Przejazd ulicami Berlina i Plac Aleksandra
Plac Aleksandra – centralny węzeł komunikacyjny i plac we wschodniej części Berlina. Plac został nazwany na cześć imperatora Rosji Aleksandra I, przez berlińczyków nazywany jest w skrócie Alex. Leży w dzielnicy Mitte i codziennie odwiedzany jest przez ponad 300 000 osób.

44 Zwiedzanie i wjazd na Wieżę Telewizyjną, Przejście do Fontanny Neptuna i Czerwonego Ratusza, Zwiedzanie Kościoła Mariackiego.

45 Spacer do Lustgarten i wyspy muzeów (zwiedzanie Katedry Berlińskiej oraz Muzeum Pergamońskiego).
Katedra w Berlinie - ewangelicka katedra, znajdująca się w Berlinie. To właśnie tutaj odbywają się najczęściej ekumeniczne nabożeństwa z okazji świąt państwowych lub w ważnych dla narodu momentach.

46 Przejazd wzdłuż ulicy Unter den Linden obok Uniwersytetu Humboldta, Niemieckiej Opery Państwowej, Starej Biblioteki i Pałacu do Bramy Brandenburskiej

47 Zwiedzanie Reichstagu – siedziby niemieckiego parlamentu od 1999 roku

48 Krausnick – przejazd do Krausnick. Pobyt na Tropikalnej Wyspie.
Tropical Islands – największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie, największa na świecie hala samonośna. Kompleks zlokalizowany jest w Niemczech, w miejscowości Krausnick.

49 Świecko– wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Słubice.

50 Inowrocław – miasto i gmina miejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim na Równinie Inowrocławskiej, położone na Pojezierzu Kujawskim nad rzeką Noteć. Stolica Kujaw Zachodnich. Miejscowość uzdrowiskowa.

51 Bibliografia Chcąc uzyskać potrzebne informacje do utworzenia prezentacji korzystaliśmy ze stron internetowych: Wikipedia, serwisy informacyjne, strony internetowe typu : Informacje do tworzenia tej prezentacji czerpaliśmy również z informatorów i przewodników po Toruniu oraz Niemczech.

52


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google