Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Publiczne gimnazjum im. Jana Pawła II w Filipowie ID grupy: 96_33_MP_G2 Kompetencja: Matematyczno - Przyrodnicza Temat projektowy: Woda cud natury Semestr: pierwszy rok szkolny: 2010/2011

3 WODA cud natury

4 Temat projektu wydał nam się bardzo ciekawy, mogliśmy uświadomić sobie jak ważna jest woda dla wszystkich organizmów żywych, jak należy ją szanować, a także jak dużo wody marnujemy. Nauczyliśmy się jak można to zmienić.

5 Historia wody 335 r. p.n.e. – w starożytnej Grecji, najsłynniejszy naukowiec Arystoteles opisał swe przeświadczenie, że woda jest jednym z czterech „elementów” z których składa się każda substancja. Jego punkt widzenia przetrwał przez około 2000 lat. 1724 r. – Gabriel Farenheit opisał jak woda może być „przechłodzona” lub ochłodzona poniżej punktu zamarzania na krótki czas bez zmiany stanu skupienia w stały 335 r. p.n.e. – w starożytnej Grecji, najsłynniejszy naukowiec Arystoteles opisał swe przeświadczenie, że woda jest jednym z czterech „elementów” z których składa się każda substancja. Jego punkt widzenia przetrwał przez około 2000 lat r. – Gabriel Farenheit opisał jak woda może być „przechłodzona” lub ochłodzona poniżej punktu zamarzania na krótki czas bez zmiany stanu skupienia w stały

6 Historia wody c.d. 1742 r. – Anders Celsjusz wynalazł temperaturową skalę, gdzie zamarzanie wody równe jest 100 stopniom, a wrzenie 0. Parę lat później skalę odwrócono do 0 i 100 i z takiej skali korzystamy do dziś r. – Gaspard Monge, który był matematykiem, uzyskał wodę przez połączenie gazów – tlenu i wodoru. Później pracował z Lavoisierem nad „tworzeniem i rozbijaniem” wody r. – Henry Cavendish pokazał wzajemne powiązania w mieszaninie gazowego wodoru i powietrza i uzyskał substancję, która wydawała się być „czystą wodą”. Otrzymywanie wody tą drogą budziło jednak wątpliwości.

7 Historia wody CZ.III. 1785 r. – Lavoisier pokazał, że woda jest mieszaniną wodoru i tlenu r. – Anthony Carlisle i William Nicholson poprzez elektrolizę dokonali rozkładu wody na wodór i tlen r. – Joseph Gay-Lussac udowodnił, że woda składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Wzór wody to H2O r. – Gilbert Lewis stworzył „ciężką wodę”, gdzie wodór zastąpił chemicznym deuterem, wzór D2O. Taka „woda” wykorzystywana jest min. w elektrowniach jądrowych.

8 Historia wody jeszcze trochę
1996 r. – Naukowcy z NASA zapowiedzieli, że woda istnieje na Marsie, zamrożona w skałach r. – Program naukowy Mars Exploration Rover umieścił dwie sondy kosmiczne na powierzchni Marsa, aby znaleźć dowody na obecność wody w stanie ciekłym. Zamrożona woda została znaleziona na biegunach Marsa.

9 Woda – jaka jest… Charakteryzuje się brakiem zapachu i smaku oraz bez barwnością. Woda jest świetnym rozpuszczalnikiem. Gorąca woda w około 100oC zaczyna parować, ciepła lub chłodna jest płynna, czyli ta którą używamy, a zimna poniżej 0oC zamarza. Jest dobrym przewodnikiem ciepła co jest wykorzystywane np. w ogrzewaniu domów. Potrafi zmieniać stan skupienia i czarować swoim pięknem

10 Tematycznie…

11 HYDROSFERA Hydrosfera to wodna powłoka ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to ok mln km3.Największe ilości występują w: - wody wszechoceanu - 94 % - wody podziemne - 4,1 % - lodowce i lądolody - 1,65 % - wody w jeziorach - 0,02 % - wilgoć glebowa - 0,006 % - woda w atmosferze - 0,001 % - woda w rzekach - 0,0001 %

12 Cechy szczególne zasobów wód powierzchniowych to :
-ciągłe przemieszczanie się -okresowa odnawialność -podatność na zanieczyszczenia -w okresowych warunkach zdolność do samooczyszczenia

13 Obieg wody w przyrodzie

14 Wykorzystanie wody Wszyscy wiemy że zapotrzebowanie naszej populacji na wodę jest ogromne. Wykorzystujemy ją w domach, przemyśle i rolnictwie. Nie zadajemy sobie sprawy ile potrzebujemy jej na co dzień, aby normalnie funkcjonować. Biorąc kąpiel, myjąc naczynia gotując obiady rocznie zużywamy całe hektolitry wody. Latem działkowicze codziennie podlewają warzywa, owoce, kwiaty aby nie uschły, podobnie jak rolnicy, którzy, mają duże uprawy muszą nawadniać swoje pola aby plony były urodzajne. Ogromne ilości tej ważnej cieczy pochłania również przemysł, w szczególności fabryki.

15 Elektrownie wodne Elektrownie wodne produkują energię odnawialną nieszkodliwą dla środowiska. Największa ilość hydroelektrowni występuje w Norwegii (99,5% wszystkich zbudowanych w tym miejscu elektrowni)

16 Wykłady w naszej szkole
Pewnego dnia do naszej szkoły przyjechał pan magister, Adam Cudowski, który jest pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku. Rozmawialiśmy o budowie cząsteczek wody, o wodorotlenkach oraz obiegu wody w przyrodzie. Samodzielnie wykonywaliśmy doświadczenia i wspólnie omawialiśmy ich wyniki. Badaliśmy wodę z naszych rzek, jezior, bagien a także wodę z kranu w naszej pracowni chemicznej. Oznaczaliśmy zawartość różnych jonów w wodzie aby ocenić jej jakość. Wszystkie wnioski zapisaliśmy i omówiliśmy.

17 Wykłady w naszej szkole cz. II.
Kilka fotek Badaliśmy również rozpuszczalność wody wykonując doświadczenia z wykorzystaniem cukru, soli oraz cukru pudru. Wyniki z wszystkich doświadczeń omówiliśmy i zapisaliśmy. Oglądaliśmy filmy o zagrożeniach jakie powoduje woda.

18 Zajecia praktyczne Zapisane wyniki

19 Zajecia praktyczne … Robert i miareczkowanie
Nie tylko Robert miareczkuje … Badamy nasze wody „terytorialne”

20 Badamy rozpuszczalność
Monika i Krzysztof rozpuszczają cukier A tak kolorowe są nasze wody „terytorialne”

21 Jakość wody Substancje, które zanieczyszczają wody powierzchniowe mogą powodować zmętnienie, zmianę barwy oraz smaku. Jakość wody ulega zmianie na gorsze. Obecne w wodzie organizmy chorobotwórcze powodują zatrucia pokarmowe. Zanieczyszczenia wód wytwarzane przez człowieka to substancje toksyczne dla organizmów wodnych. Wraz ze wzrostem stężenia substancji toksycznych, które zanieczyszczają wodę, zmniejszeniu ulega ilość ryb.

22 Oczyszczalnia scieków
Zespół urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych lub komunalnych przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora itp. Oczyszczanie mechaniczne odbywa się za pomocą sit, osadników, tłuszczowników. Chemiczne- przez koagulację, strącanie, neutralizację. Biologiczne- przez aktywizację procesów biologicznych prowadzących do utleniania lub mineralizacji substancji organicznych zawartych w ściekach.

23 Schemat działania oczyszczalni

24 Oczyszczalnia w Suwałkach - schemat

25 Byliśmy tam… Tę część zapamiętamy… Zbiornik gazu

26 Tu też byliśmy… Osadniki wtórne Komory nitryfikacji

27 „Dzien wody” w naszej szkole
Całą grupą przygotowywaliśmy się do prezentacji którą przedstawiliśmy klasom VI. Przygotowania były zaplanowane i zwarte co pozwoliło w krótkim czasie przygotować całe przedsięwzięcie.

28 O czym mówilismy … Prezentacja dotyczyła naszego tematu projektowego Woda cud natury. W trakcie przygotowań powtórzyliśmy wszystko co wiemy o wodzie, opracowaliśmy różnego rodzaju doświadczenia dotyczące wody. Prezentację podzieliliśmy na dwie części: informacyjną i doświadczalną. W części seminaryjnej przygotowaliśmy krótkie wystąpienia, prezentacje multimedialne, i różnorodne plakaty. W części doświadczalnej (praktycznej) nasi młodsi koledzy mogli przy naszej pomocy przeprowadzić opracowane przez nas doświadczenia.

29 Część seminaryjna Nasza ulotka
Podsumowaniem był quiz z nagrodami. Każdy szóstoklasista otrzymał nagrodę i ulotkę, którą opracowaliśmy na Dzień Wody. Dzień Wody był podsumowaniem projektu, a dla nas sprawdzianem umiejętności radzenia sobie ze stresem.

30 Część seminaryjna Nasi widzowie odpowiadają na pytania
Magda opowiada o zanieczyszczeniach wody Pracujemy nad ulotkami

31 Trąba powietrzna w słoiku - początek
Część doświadczalna Trąba powietrzna w słoiku - początek Zwierzaki – dziwaki, czyli napięcie powierzchniowe wody Traba powietrzna w słoiku – ku końcowi

32 Filtrowanie brudnej wody
Jeszcze kilka zdjęć… Filtrowanie brudnej wody Siła spójności w wodzie – kolorowy bukiet Uffff, po wszystkim – omawiamy podsumowując…

33 I jeszcze… Ulotki z opisem doświadczeń
Monika przygotowuje ulotki i nagrody Ulotki z opisem doświadczeń

34 Zużycie wody Wciągu ostatnich 30 lat zużycie wody niepomiernie wzrosło. Przyczyn tego wzrostu jest wiele, wśród nich na przykład wzrastająca liczba pralek i zmywarek, myjnie samochodowe, popularyzacja urządzeń nawadniających przydomowe ogródki i upowszechnienie spłukiwanych wodą toalet. Jedna trzecia wody wykorzystywanej w przeciętnym gospodarstwie domowym w krajach zachodnich spływa właśnie przez muszlę klozetową. Całkowite zużycie wody w ostatnich latach wzrosło od 1900 roku o 1000%.

35 Marnotrawstwo wody Zapotrzebowanie na wodę można też zmniejszyć poprzez zmniejszenie ilości wody marnowanej w gospodarstwach domowych. Wielu ludzi wciąż jest przekonanych, że zasoby wody są niewyczerpywalne i w związku z tym zużywa tej wody więcej niż potrzeba. Jednym ze sposobów jest zamontowanie wodomierzy. W początkach lat dziewięćdziesiątych w większości gospodarstw domowych na wyspie Wright w Wielkiej Brytanii zostały zainstalowane wodomierze. Po roku okazało się, że zużycie wody na wyspie spadło o 22 procenty w porównaniu z rokiem 1988.

36 Nasze plakaty tematyczne

37 Oszczędne gospodarowanie wodą
Wobec wzrastającego zapotrzebowania na wodę opracowano sposoby ochrony jej zasobów. Jednym z nich jest modyfikacja naturalnego obiegu wody. Naturalna cyrkulacja przebiega od oceanu do atmosfery, z atmosfery do rzek i z rzek z powrotem do morza. Hydrolodzy doszli do wniosku, że można ten obieg spowolnić, budując sztuczne zapory wodne, tworząc tym samym ogromne rezerwuary wody w powstałych powyżej nich zbiornikach. Największy sztuczny zbiornik wodny na świecie to zbiornik Bracki na Angarze.

38 Bibliografia i netografia
Steve Parker „ Młody naukowiec – woda”, wyd. PW-H „ARTI” Vic Cox i inni, ABC Przyrody, wyd. Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o. Podręczniki szkolne, notatki własne Strony internetowe: , , Zdjęcia własne

39


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google