Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA"— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk

2 Zarządzanie Realizacja działań poprzez funkcje planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Proces rozwiązywania problemów decyzyjnych w ramach realizacji zdefiniowanych zadań. Proces analizowania, diagnozowania i doskonalenia ludzkich działań o wielorakim charakterze. Proces definiowania strategii, projektowania i wdrażania modelu biznesowego, realizacji działań operacyjnych i ich oceny. Implementacja metod i technik zarządzania (w tym narzędzi IT).

3 Zintegrowane Zarządzanie
Zintegrowany proces zarządzania (ZPZ) traktuje przedsiębiorstwo jako CAŁOŚĆ, a nie jako zbiór różnych funkcji (wydziałów, działów) ZPZ stanowi nowy sposób „organizowania” jego przyszłości przy użyciu pojęcia systemu oraz społecznych właściwości i relacji.

4 Zintegrowane Zarządzanie
Transformacja wiązki celów w transparentną i zgodną z celami przedsiębiorstwa strukturę organizacyjną Ustalenie jednoznacznych procedur podejmowania decyzji Określenie skutecznych systemów motywowania Opracowanie przejrzystych zintegrowanych systemów informacyjnych staje się dla przedsiębiorców IDEĄ NADRZĘDNĄ

5 Modele organizacji Organizacja funkcjonalna a organizacja procesowa
Kierownicy funkcjonalni Kierownicy funkcjonalni

6 Podążanie w kierunku integracji, organizacji procesowej
Modele organizacji Podążanie w kierunku integracji, organizacji procesowej Organizacja procesowa Orientacja na procesy Organizacja procesowa z utrzymanym podziałem funkcjonalnym Organizacja funkcjonalna z zidentyfikowanymi procesami Uporządkuj cele i zasoby Znormalizuj procesy (ISO/ARIS) Zainstaluj zintegrowany system IT Zarządzaj procesowo (BPM/ERP/SOA) Organizacja funkcjonalna Orientacja na funkcje Kierownicy funkcjonalni Właściciele procesów

7 zarządzania zintegrowanego
Jakość zarządzania w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa (np. zarządzanie marketingowe, finansami, produkcją, zasobami ludzkimi itd.) jest ostatecznie zdeterminowana przez jakość wzajemnej integracji – zarządzania zintegrowanego

8 INTEGRACJA Integrowanie polega na łączeniu w całość i utworzenie nowej jakościowo całości, której elementy będą połączone określonymi relacjami i powiązane odpowiednim stopniem zależności od całości

9 Cel integracji skoordynowanie elementów SIZ (Systemy Informatyczne Zarządzania) dla zracjonalizowania jego funkcjonowania, determinowany jest przez dwie grupy relacji: strukturalne i funkcjonalne. Przedmiotem integracji w SIZ są jego elementy składowe, czyli funkcje użytkowe, dane, środki techniczne.

10 Typy integracji projektowa - oznaczająca przyjęcie ujednoliconych np. kodów, haseł, klasyfikacji, nazw dokumentów w celu pełnej unifikacji założeń analitycznych i projektowych SIZ, organizacyjna - sprowadzająca się w swojej istocie do restrukturyzacji przedsiębiorstwa pod kątem optymalizacji przetwarzania danych wewnętrznych i ze wnętrznych, co oznacza koordynację funkcji i celów poszczególnych poziomów systemu, kanałów przesyłania oraz identyfikację źródeł informacji; tego typu integracja może być wynikiem lub przyczyną procesu informatyzacji obiektu, techniczna - polegającą na stosowaniu dla potrzeb systemu komputerowego współpracujących ze sobą elementów sprzętu i oprogramowania.

11 (CHO) Chaos organizacyjny
Podsumowanie AO + NSIT = CHO (AO) Archaiczna organizacja + (NS) Nowoczesny system IT = (CHO) Chaos organizacyjny

12 Podsumowanie systemy zintegrowane
Pełnej integracji można dokonać dopiero na gruncie najbardziej zaawansowanej klasy SIZ, jakim są systemy zintegrowane


Pobierz ppt "ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google