Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Bożympolu Wielkim ID grupy: 96/10_P_G1 Opiekun: Krzysztof Treder Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Kulturowe różnicy między Europejczykami Semestr/rok szkolny: semestr drugi 2010/2011

3 Europa ??? Zdefiniowanie Europy stanowi swoistą kwestię problematyczną, szczególnie jeśli chodzi o jej kulturowe korzenie oraz zróżnicowanie etnograficzne jej mieszkańców.

4 Żadna kultura nie może przeżyć Jeśli stara się być jedyną i wykluczającą INNE

5

6 Wspomniane kwestie wynikają głównie z fizycznego zamazania granic kontynentu oraz bogatej przeszłości historycznej. Z nimi bowiem wiąże się ściśle bogactwo, kulturalne, etniczne oraz religijne dzisiejszej Europy

7 Za pomocą czytelnego uproszczenia, można zdeterminować dotychczasową historię Europy w trzech przełomowych, następujących po sobie fazach jedności i konfliktu:

8 * Pierwszą, obejmującą okres od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego po ostateczny rozłam Kościoła grekokatolickiego ( ) Charakteryzującą się ekspansją chrześcijaństwa w obu obrządkach i podziałem Europy na obszar kultury łacińskiej oraz kultury greckiej

9

10 * Drugą, przypadającą na czas unifikacji kulturowej o chrześcijańsko-łacińskim charakterze, do początku nasilenia się ruchu reformacyjnego ( )

11 * Trzeci, wielowiekowy okres konfliktów religijnych, narodowych, ekonomicznych, do momentu podpisania traktatów rzymskich oraz upadku muru berlińskiego, dzielącego w nienaturalny sposób Europę na zachodnio- kapitalistyczną i wschodnio-komunistyczną ( )

12

13 W ten sposób powstały fundament, wytworzony na skutek bogatej i skomplikowanej przeszłości historycznej, w połączeniu z procesami globalizacyjnymi spełnił funkcję środowiska inkubacyjnego dla dzisiejszej barwnej kulturowo- etnicznej MOZAIKI EUROPEJSKIEJ

14 Niemal całkowite zniesienie granic, swobodny przepływ kapitału, handlu, usług oraz przede wszystkim ludności, wpłynął korzystnie na tolerancję etniczno-kulturową, pomógł wyzbyć się ksenofobii i co najistotniejsze zmienił diametralnie mentalność społeczeństwa europejskiego, nadając mu charakter HISZPAŃSKIEJ OBERŻY

15 Flaga Hiszpanii Herb Hiszpanii

16 Konstytucja Konstytucja Hiszpanii Język urzędowy hiszpański Stolica Madryt Ustrój polityczny monarchia parlamentarna

17

18

19 Herb Francji Flaga Francji

20

21 W której wspólnie konsumuje się wniesione dobra
W której wspólnie konsumuje się wniesione dobra. Powstałe w ten sposób „menu” tworzy kompletny, niezwykle bogaty, synkretyczny uzupełniający się zestaw, którego beneficjentem staję się ogół „biesiadników” tworzący paradoksalnie różnorodną wspólnotę

22

23

24

25

26

27

28 Flaga Holandii Herb Holandii

29 Język urzędowy niderlandzki, fryzyjski (jako drugi język we Fryzji) Stolica Amsterdam (stolica konstytucyjna) Haga (stolica administracyjna)

30

31

32

33

34 Flaga Włoch Herb Włoch

35 Konstytucja Konstytucja Włoch Język urzędowy włoski Język używany włoski, sardyński, friulski Stolica Rzym

36

37 Flaga Wielkiej Brytanii
Herb Wielkiej Brytanii

38 Język urzędowy angielski Język używany angielski, kornijski, walijski, irlandzki, gaelicki szkocki i scots Stolica Londyn

39

40

41

42 Wielokulturowość i Różnorodność Europy postrzegane są jako polityczno-społeczne koncepcje określające sposób wzajemnej koegzystencji odmiennych kultur

43

44

45

46

47 Ciągła ewolucja praw obywatelskich oraz kanonów społecznych zwyciężyła z narodowym partykularyzmem, czyniąc społeczeństwo europejskie, liberalnym i kosmopolitycznym

48

49 Globalizacja i powstanie oraz rozwój UE przyczyniły się do zminimalizowania różnic występujących wzdłuż linii demarakacyjnych, wyznaczających limes państw narodowych.

50

51 Zjawisko to nie degraduje jednak lokalnej kultury
Zjawisko to nie degraduje jednak lokalnej kultury. Tworzy, bowiem pewną, nową, synkretyczną, kulturową całość, konglomerat, z dorobku którego, możemy korzystać wszyscy

52 Bibliografia: Współczesana Europa w procesie zmian, Warszawa, 2006 Unia Europejska-informator o polityce kulturalnej, Łódź, 1999 Unia Europejska-podręcznik akademicki, Warszawa 1998


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google