Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 DANE INFORMACYJNE Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie ID grupy: 96/84_MP_G1 Kompetencja: matematyczno – przyrodnicza Temat projektowy: Nie z Orbisem, ale… Semestr/rok szkolny I semestr 2010/2011

4 NIE Z ORBISEM, ALE…

5 …Z GRUP Ą MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZ Ą, PROJEKTU ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE

6 ANKIETA Dnia 27. 09. 2010r. przeprowadziliśmy ankietę, która pozwoliła nam poznać możliwości i potrzeby uczniów naszej szkoły.

7 ANKIETA - WYNIKI Ankietą objęto 45 uczniów Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie. Większość uczniów chciałaby pojechać na wycieczkę wypoczynkową (23 osoby) i turystyczną (17 osób). 25 osób odpowiedziało, że wycieczka miałaby trwać 1 dzień, według 15 ankietowanych- 3 dni.

8 ANKIETA -WYNIKI Koszt wycieczki dla większości nie mógłby przekraczać 100 zł (16 osób) lub 200 zł (19 osób).

9 ANKIETA - WYNIKI Na pytanie Gdzie chciałbyś/chciałabyś pojechać na wycieczkę? uczniowie udzielali różnych odpowiedzi. Oto niektóre z propozycji: - kino, - basen, - Warszawa, - Toruń, - Poznań, - Trójmiasto, - Kambodża, - Zakopane, - Kraków, - Słowacja, - Berlin.

10 WIZYTA W BIURZE PODRÓ Ż Y TRAMP W NOWYM MIE Ś CIE LUBAWSKIM Dnia 07.10.2010r. odwiedziliśmy biuro podróży Tramp. Właściciel biura Pan Kazimierz Milewski wytłumaczył nam na czym polega prowadzenie biura podróży.

11 MICROSOFT OFFICE EXCEL Z pomocą naszego kolegi Michała Firańskiego poznaliśmy zasady działania programu Microsoft Office Excel.

12 NIE Z ORBISEM, ALE… - POCZ Ą TEK PRACY Po przeanalizowaniu ankiet, wizycie w biurze turystycznym i krótkiej lekcji Michała przystąpiliśmy do pracy.

13 NIE Z ORBISEM, ALE… - FIRMY WYNAJMUJ Ą CE AUTOKARY

14 Porównaliśmy ceny wynajęcia autokarów trzech przewoźników z którymi udało nam się skontaktować telefonicznie.

15 NIE Z ORBISEM, ALE… Na dobry początek sporządziliśmy budżet naszego wyjazdu do biura Tramp, który był sponsorowany przez Urząd Gminy w Grodzicznie. BUDŻET JEDNIODNIOWEJ WYCIECZKI DO BIURA TURYSTYCZNEGO "TRAMP" W NML L.P KOSZTLICZBA UCZESTNIKÓW SUMA TRANSPORT(SPONSOROWANY PRZEZ UG W GRODZICZNIE) - zł10 - zł

16 NIE Z ORBISEM, ALE… Nawiązując do najczęściej pojawiających się odpowiedzi w ankiecie sporządziliśmy harmonogram i budżet wycieczek: 1-dniowej do Szymbarka i Gdańska(którą planowaliśmy zrealizować), 1-dniowej do rezerwatu przyrody Piekiełko (którą zrealizowaliśmy), 1-dniowej do Torunia, 3-dniowej do Szymbarka, Jastrzębiej Góry, Łeby i Helu.

17 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 1-DNIOWEJ DO SZYMBARKA I GDA Ń SKA Harmonogram wycieczki 1- dniowej do Szymbarka i Gdańska 1. Przejazd Nowe Grodziczno – Szymbark (191 km). 2. Pobyt w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku (bilet wstępu – 9zl/os): a) Dom do góry nogami. Domek na głowie. Jest to symbol naszych czasów – świata pełnego sprzeczności i zagrożeń (komunizm, terroryzm). Krótki pobyt w domu do góry nogami powoduje zaburzenie zmysłu równowagi. b) Najdłuższa deska świata. Długość deski – 36,83 m. Została ona wpisana do księgi Rekordów Guinnesa 12 czerwca 2002r. c) Bunkier Gryfa Pomorskiego. Rekonstrukcja bunkra tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski. Odbywa się w tym pomieszczeniu dwuminutowy seans. d) Dom Sybiraka. Ma około 240 lat. Przywieziono go z miejscowości Zapleskino. Syberia była krainą zsyłek i katorgi Polaków. e) Pociąg Donikąd. Pociąg, jakim transportowano polskich zesłańców na Syberię. Podróż trwała od 1 do 3 miesięcy. W jednym wagonie znajdowało się minimum 50 osób. W każdym wagonie było miejsce na piec i otwór w podłodze na załatwianie swoich potrzeb. 3. Przejazd Szymbark – kino Helios Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C (46km): a) Seans w kinie Helios. b) Bilet grupowy szkolny ( powyżej 15 osób) – 16 zł/os. 4. Przejazd Kino Helios Gdańsk – Sopot Molo (7km): a) Spacer po molo. b) Bilet wstępu na molo – 1.50zł/os. 5. Przejazd Sopot – Nowe Grodziczno (177km).

18 NIE Z ORBISEM, ALE… - BUD Ż ET WYCIECZKI 1-DNIOWEJ DO SZYMBARKA I GDA Ń SKA

19 NIE Z ORBISEM, ALE… - WYCIECZKA 1-DNIOWA DO SZYMBARKA I GDA Ń SKA Planowaliśmy zorganizować wycieczkę do Szymbarka i Gdańska, napisaliśmy ogłoszenie, wykonaliśmy plakat zachęcający do udziału w wyjeździe. Niestety z powodu małej ilości osób chętnych nie udało nam się zrealizować planów.

20 NIE Z ORBISEM, ALE… - WYCIECZKA EDUKACYJNA DO PIEKIE Ł KA Mimo niepowodzenia w realizacji wycieczki nie poddaliśmy się! Na pocieszenie wyjechaliśmy do rezerwatu przyrody Piekiełko. Wyjazd był sponsorowany przez Urząd Gminy w Grodzicznie. BUDŻET JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI DO PIEKIEŁKA L.PKOSZTL. UCZESTNIKÓW SUMA TRANSPORT(SPONSOROWANY PRZEZ URZĄD GMINY W GRODZICZNIE) - zł10 - zł BILET WSTĘPU DO REZERWATU PIEKIEŁKO - zł10 - zł

21 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DO PIEKIE Ł KA 1.Przejazd Nowe Grodziczno (szkoła) -Trzcin (11,3 km) 2.Trzcin – rezerwat przyrody,,Piekiełko na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego

22 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DO PIEKIE Ł KA a) orientowanie mapy topograficznej w terenie za pomocą kompasu b) wyznaczenie kierunków geograficznych świata

23 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DO PIEKIE Ł KA c) mierzenie prędkości rzeki Wel d) mierzenie głębokości rzeki Wel e) mierzenie szerokości rzeki Wel

24 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DO PIEKIE Ł KA f) określanie barwy rzeki g) określenie brzegu rzeki h) wyznaczenie elementów środowiska w pobliżu rzeki i) badanie dna rzeki. 3. Powrót do szkoły w Nowym Grodzicznie (11,3 km).

25 NIE Z ORBISEM, ALE… - KARTA PRACY Z WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DO PIEKIE Ł KA 1. Data przeprowadzenia badania: 04.11.2010r. 2. Nazwa rzeki: Wel. 3. Miejscowość: Trzcin. 4. Rozpoznanie i lokalizacja terenu do badań i obserwacji: a) miejscowości, przez które rzeka płynie: m.in. Dąbrówno, Rumian, Tuczki, Tarczyny, Chełsty, Trzcin, Lorki, Kuligi, Jakubkowo, Bratian oraz 10 jezior! b) ujście rzeki Wel: rzeka Drwęca w Bratianie. 5. Określenie kierunku biegu rzeki Wel w miejscu prowadzonych badań: a) według kompasu: N-W b) według mapy: N-W 6. Określenie brzegu rzeki: zróżnicowany. 7. Elementy środowiska w pobliżu rzeki: łąki, las, pola uprawne, most, kapliczka.

26 NIE Z ORBISEM, ALE… - KARTA PRACY Z WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DO PIEKIE Ł KA 8. Pomiar szerokości rzeki Wel: a) ok. 12 m (mierzone miarą, na moście). 9. Pomiar głębokości rzeki Wel: a) ok. 40 – 70 – 100 cm (mierzone kijem, na moście). 10. Badanie dna rzeki Wel: kamieniste, porośnięte roślinnością. 11. Barwa wody: a) miejsce pomiaru nr 1: Mostek Piekiełko- bezbarwna, b) miejsce pomiaru nr 2: Piekiełko- bezbarwna, c) miejsce pomiaru nr 3: wieś Trzcin- bezbarwna.

27 NIE Z ORBISEM, ALE… - KARTA PRACY Z WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DO PIEKIE Ł KA 12. Pomiar szybkości przepływu.

28 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 1-DNIOWEJ DO TORUNIA 1. Przejazd Nowe Grodziczno – Piwnice koło Torunia (102km). Obserwatorium astronomiczne w Piwnicach koło Torunia, stanowiące część Centrum Astronomii UMK, jest jednym z najlepszych tego typu obiektów w Polsce. Jego chlubą jest największy w kraju i jeden z największych w Europie radioteleskop o średnicy 32m. Obserwatorium posiada także największy w Polsce teleskop optyczny TCS. Całe obserwatorium tworzy piękny, cichy park, w którym wśród zieleni można spacerować od jednego teleskopu do drugiego. Cena wstępu do obserwatorium wynosi 250zł od grupy

29 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 1-DNIOWEJ DO TORUNIA 2. Przejazd Piwnice – Muzeum Piernika w Toruniu (ul. Rabiańska 9) (13km). Jest to muzeum interaktywne: w odtworzonej XVI-wiecznej piernikarni odbywa się produkcja pierników według starych receptur, w tradycyjny sposób oraz posługując się narzędziami, jakich używano 500 lat temu. Zwiedzający biorą aktywny udział w pokazie pomagając wyrobić ciasto piernikowe. W muzeum znajduje się kawiarnia oraz sklep z dużym wyborem pierników i pamiątek. Cena wstępu do muzeum wynosi 7,50zł od osoby.

30 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 1-DNIOWEJ DO TORUNIA 3. Przejazd Toruń (ul. Rabiańska) – Toruń Planetarium im. Władysława Dziewulskiego (ul. Franciszkańska 16) (1,4km). Sercem planetarium jest projektor RFP niemieckiej firmy ZEISS, który służył do odtwarzania wyglądu nieba z dowolnego miejsca na Ziemi. Na sztucznym niebie jest kopuła o średnicy 15m, która przedstawia wszystkie 6000 gwiazd widocznych gołym okiem. Projektor znajduje centralne miejsce na sali, a wokół niego jest ustawionych 196 foteli. Podczas seansu ludzie czują się jakby znajdowali się wewnątrz mgławic.

31 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 1-DNIOWEJ DO TORUNIA Cena biletu grupowego szkolnego od osoby 8 zł. Cena biletu łączonego dla grupy szkolnej – cena od osoby 13zł (seans w Planetarium + wizyta w sali orbitarium).

32 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 1-DNIOWEJ DO TORUNIA 4. Przejazd Toruń (ul. Franciszkańska) – Toruń (ul. Pod Krzywą Wieżą) (0,43km). Wieżę wybudowano w 2.poł. XIII wieku jako 15- metrową basztę obronną. Była wówczas prosta. Zbudowano ją na piaszczysto-glinianym podłożu i w związku z tym już w średniowieczu zaczęła się pochylać. Odchylenie zmierzone na przełomie 2006 i 2007 roku wynosiło ponad 5°. 5. Powrót do Nowego Grodziczna (101km)

33 NIE Z ORBISEM, ALE… - BUD Ż ET WYCIECZKI 1-DNIOWEJ DO TORUNIA

34 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HELU DZIEŃ I- SZYMBARK 1. Przejazd z Nowego Grodziczna do Będomina (179km). 2. Będomin: a) Muzeum Hymnu Polskiego: - bilet grupowy (min.15 osób) 3zł./ osoba - piątek- wstęp bezpłatny - opłata za przewodnika 50zł.

35 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HEL U 3. Przejazd do Szymbarka (25km) a) Wizyta w Centrum Edukacji i Promocji Regionu: (69zł./osoba): - wypiek chleba, - zwiedzanie obiektów (Dom do góry nogami, najdłuższa deska świata, Dom Sybiraka, replika Bunkra Gryfa Pomorskiego) z przewodnikiem, - przejazd wozem drabiniastym do Wieżycy (329m n.p.m.), - powrót do CEPR Szymbark (poczęstunek- placki ziemniaczane Bulewny plińce, chleb ze smalcem, kaszubska drożdżówka, herbata, pieczenie kiełbasek przy ognisku), - nauka gry na burczybasie i diabelskich skrzypcach.

36 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HELU Nocleg w Centrum Wypoczynkowym Wieżyca: - nocleg w pokoju 4-osobowym 20zł./osoba - całodzienne wyżywienie 53zł./osoba (śniadanie- 22zł., obiad- 22zł., kolacja- 17zł.) UWAGA! W przypadku tej wersji wycieczki- kolacja i śniadanie następnego dnia.

37 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HELU DZIEŃ II- ŁEBA, CZOŁPINO, KLUKI. 1. Przejazd z Szymbarka do Łeby (88 km). a) zakwaterowanie w Domu Wczasowym Markus, ul. Teligi 18-20, (nocleg z wyżywieniem- 75zł/ osoba).

38 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HELU 2. Zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego: a) dojazd autokarem do Rąbki (ok.2 km) - opłata za parking: w Rąbce: 8zł./ godz./autokar, - wypożyczenie rowerów: 40zł./osoba/ dzień, - bilet wstępu do SPN: ulgowy 2,30zł./osoba,

39 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HELU b) Rowerem po wydmach: - po ok. 2km od Muzeum SPN: Wystawa Militarna Wyrzutni Rakiet: bilet grupowy 7zł./osoba, - po ok. 3,5km od Wystawy Militarnej Wyrzutni Rakiet: zostawienie rowerów na parkingu i wejście na wydmy- Góra Łącka (ok. 40m n.p.m.),

40 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HELU - powrót z wydm i przeprowadzenie rowerów dołem, wzdłuż podnóża Góry Łąckiej na plażę (ok.0,5km), - kąpiel morska i plażowanie, - powrót plażą do Rąbki (ok.10km).

41 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HELU 3. Powrót z Rąbki do Łeby (ok. 2km) - obiad w Domu Wczasowym Markus. 4. Przejazd autokarem do Latarni Morskiej w Czołpinie (57km) a) bilet ulgowy 3zł./osoba b) bilet parkingowy 15zł./autokar/dzień

42 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HELU 5.Przejazd autokarem z Czołpina do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach (9km). a) bilet grupowy (min.20 osób) 6zł./osoba 6.Powrót do Łeby (60km). a) nocleg w Domu Wczasowym Markus

43 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HELU III Dzień Łeba – Jastrzębia Góra – Hel – Nowe Grodziczno 1. Przejazd Łeba-Jastrzębia Góra-Hel (112km). 2. Pobyt w Jastrzębiej Górze: a) Gwiazda Północy- najbardziej wysunięty na północ punkt Polski b) Wybrzeże Klifowe

44 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HELU 3. Hel: a) Fokarium 2zł./osoba

45 NIE Z ORBISEM, ALE… - HARMONOGRAM WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HELU b) Latarnia Morska *Bilet ulgowy 3 zł./osoba c) Muzeum Obrony Wybrzeża: -Stanowisko Artyleryjskie B2 * Bilet ulgowy 5 zł./osoba - Wieża kierowania ogniem *Bilet ulgowy 2 zł./osoba - Stanowisko baterii Laskowskiego: *Cegiełka na odbudowę - bilet ulgowy 2zł./osoba 4. Powrót Łeba-Nowe Grodziczno (257km). UWAGA! Łączna długość trasy wynosi 791km. W budżecie należy dodać około 20 km (jest to dojazd do poszczególnych miejsc- np. Hel- między fokarium, latarnią i muzeum obrony wybrzeża).

46 NIE Z ORBISEM, ALE… - BUD Ż ET WYCIECZKI 3-DNIOWEJ DO SZYMBARKA, Ł EBY I HELU

47 NIE Z ORBISEM, ALE… - WYZNACZANIE TRAS WYCIECZEK Umiemy już wyznaczyć trasę przejazdu, obliczyć ilość przejechanych kilometrów. Łeba Hel Gdańsk Szymbark Nowe Grodziczno

48 NIE Z ORBISEM, ALE… - WYZNACZANIE TRAS WYCIECZEK Nowe Grodziczno Toruń Trzcin – Piekiełko

49 NIE Z ORBISEM, ALE… - PODSUMOWANIE PRACY Zwieńczeniem naszych działań było wykonanie dyplomu oraz odznaki Młody organizator turystyki.

50 NIE Z ORBISEM, ALE… - ZAKO Ń CZENIE PRAC NAD PROJEKTEM Hu r a! DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę !

51 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google