Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum BLOK ID grupy: 96/4 Opiekun: Małgorzata Wierzbowska Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Z ołówkiem w ręku Semestr/rok szkolny: III/ 2010/2011

3 BUDŻET DOMOWY To zbilansowanie planowanych dochodów z naszymi wydatkami. Budżet pełniący rolę prognozy może wykazywać nadwyżkę przychodów nad wydatkami, może być zrównoważony (bilansować się) albo wykazywać deficyt.

4 PRZYKŁADOWY BUDŻET, KTÓRY WIELE OSÓB UWAŻA ZA POPRAWNY: 55% całego zarobku musi wystarczyć na potrzeby życiowe (mieszkanie, transport, konieczne ubrania, jedzenie itd.) 10% - edukacja - rozwój (nauka, szkolenia, treningi itd.) 10% - oszczędności financial freedom account czyli pieniądze których nigdy nie wydajesz tylko odkładasz do momentu jak widzisz ze możesz je zainwestować w coś co może przynieść Ci pasywny przychód. Kupno mieszkania, które wynajmiesz, inwestycja w business, który będzie na Ciebie pracował 10% - long term inwestment - odkładanie na inwestycje we własny dom czy mieszkanie 10% - zabawa. Imprezy, nowe ciuchy itd. czyli wiesz, że masz w portfelu 100zł, które możesz przepuścić w barze i nigdy nie będziesz się martwił ale dużo wydałem. Wiesz, że tą kasę możesz po prostu roztrwonić dla własnej przyjemności 5% to pieniądze "do rozdania" i pomocy dla innych (ofiara w kościele, pomoc biedniejszej rodzinie czy kumplowi. Kupienie prezentu dla znajomego, którego nie stać na wymarzoną książkę itd.

5 PROCENTOWY UDZIAŁ W WYDATKACH

6 WPŁYWY I WYDATKI W BUDŻECIE DOMOWYM wynagrodzenie za wkład pracy, zysk z prowadzonego biznesu. rekompensata i odszkodowanie, ekwiwalent pieniężny świadczeń i praw (np. urlopu wypoczynkowego), stypendium, alimenty, emerytura, renta i świadczenie zdrowotne. dochody z wynajmu, odsetki i dywidendy, tantiemy z praw autorskich, darowizna, spadek. czynsz, rachunki domowe (prąd, gaz, ogrzewanie, wywóz śmieci, telefon), raty kredytów, składki ubezpieczeniowe, opłaty związane ze szkołą i nauką, koszty przejazdu (bilety na środki transportu, paliwo). naprawy i remonty, zakupy wyposażenia (meble, urządzenia domowe, samochód), zakupy odzieży, wydatki związane z uroczystościami i świętami, wakacje i ferie, koszty choroby i dochodzenia do zdrowia.

7 PROPOZYCJE UCZNIÓW DO NOTOWANIA DOCHODÓW RODZINY pensja zysk z działalności gospodarczej renty, emeryturysocjalnealimenty umowy- zlecenia razem000000 0

8 PROPOZYCJE UCZNIÓW DO NOTOWANIA WYDATKÓW RODZINY spożywczechemicznetransportrachunkiedukacjazdrowieokazjonalne RAZEM0000000 Razem0

9 DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY to dochód, którym gospodarstwo domowe może dysponować, przeznaczając go na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności.

10 Dochody mogą regularne i nieregularne (okazjonalne) Wydatki domowe mogą być stałe, tj. powtarzalne co pewien okres czasu, najczęściej co miesiąc. Są też w każdej rodzinie wydatki okazjonalne. Najczęstszymi jednak wydatkami są codzienne zakupy.

11 KONSUMPCJA to zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb, które wpływa na poziom odnoszonej przez konsumenta użyteczności. Dobra konsumpcyjne - dobra wytworzone w celu niezwłocznego ich wykorzystania (zużycia) przez konsumenta. Dobra konsumpcyjne to np. ubrania, jedzenie.

12 INWESTYCJA to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Do grupy inwestycji długoterminowych należą: nieruchomości wartości niematerialne i prawne długoterminowe aktywa finansowe

13 LUKSUS (łac. luxus – zbytek, przepych. Ogólna definicja obejmująca obiekty materialne, usługi, artykuły spożywcze itp. dostępne dla wąskich grup społecznych, o przychodzie wyższym niż ogół społeczeństwa. Mianem luksusu można określić na przykład wystawną kolację w drogiej restauracji ze znakomitym widokiem i dobrym winem, będącą niekoniecznie niezbędną do przeżycia, lecz wprowadzającą do egzystencji ogólne zadowolenie z możliwości podniesienia jej jakości przez wprowadzenie doń przepychu elegancji.

14 DEFICYT BUDŻETOWY występuje, gdy wydatki w budżecie są wyższe niż jej dochody. Przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa. Deficyt budżetowy może wynikać z: nadmiernych wydatków zbyt niskich dochodów

15 W sytuacji deficytu w budżecie domowym trzeba OSZCZĘDZAĆ

16 WAŻNE Zaplanuj swój budżet dla wersji minimalnych dochodów, a dopiero nadwyżki będą służyły Ci do pokrycia dodatkowych potrzeb i to dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście znajdą się w Twojej kieszeni. Spisuj co miesiąc swoje wydatki stałe. Trzeba wiedzieć, czy są one rzeczywiście stałe, czy mają tendencję do zmiany w dłuższym okresie czasu np. w cyklach pór roku. Zastanów się, od czego zależą zmiany tak, by można przewidywać wysokość tych wydatków w przyszłości.

17 Naucz się rozsądnie gospodarować pieniędzmi. Jeśli masz wrażenie, że w Twojej rodzinie nie na wszystko starcza zastanów się, w którym konkretnie obszarze: potrzeb podstawowych czy tych wyższych. Nie wydawaj pieniędzy na kosztowne zabawki dla dziecka, jeśli pod koniec miesiąca brakuje na pieluchy. Zachowaj rozsądek i nie staraj się jednak za wszelką cenę wyeliminować korzystania z usług zewnętrznych bo zrobisz to prawdopodobnie kosztem np. czasu na wypoczynek.

18 GMINA

19 GMINA MIASTA TORUŃ rodzaj gminy:gmina miejska na prawach powiatu podstawa działania gminy: przepisy prawa oraz Statutu Gminy Miasta Toruń liczba ludności: 192.157 (zameldowani na stałe, 1.01.2011 r.) + 8.673 (zameldowani czasowo, 1.01.2011 r.) liczba radnych25 powierzchnia:115,75 km kw. wydatki budżetu miasta na 1 mieszkańca (ogółem) 5 733,64 zł (wg. planu na rok 2011)

20 URZĄD MIASTA TORUNIA Urząd Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń Prezydent Miasta – Michał Zaleski

21 WYBRANE URZĘDY : Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Biuro Obsługi Inwestora (ul. Grudziądzka 126 b) Biuro Rady Miasta Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Kancelaria Prezydenta Miasta Miejski Rzecznik Konsumentów (ul. Wały gen. Sikorskiego 12) Urząd Stanu Cywilnego Wydział Architektury i Budownictwa

22 Wydział Budżetu i Planowania Finansowego (ul. Grudziądzka 126 b) – Referaty Budżetu i Księgowości Budżetu Miasta Wydział Edukacji Wydział Ewidencji i Rejestracji Wydział Geodezji i Kartografii Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Inwestycji i Remontów Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

23 Wydział Kultury Wydział Podatków i Windykacji Wydział Promocji Wydział Sportu i Turystyki Wydział Spraw Administracyjnych Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wydział Środowiska i Zieleni

24 NAJWIĘKSZE INWESTYCJE NA TERENIE MIASTA - przeprawa mostowa przy ul. Wschodniej - budowa dachu na Motoarenie - budowa centrów handlowych (np. Castoramy) - podziemny garaż na Pl. Św. Katarzyny - kujawsko-pomorski odcinek autostrady A1 z Nowych Marzów do Torunia - hala widowiskowo-sportową przy ul. Bema - modernizacja budynków placówek oświatowych

25 BUDŻET TORUNIA Samorząd Torunia prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Projekt budżetu przygotowuje prezydent. Bez zgody prezydenta rada miasta nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

26 Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami prezydent przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Do czasu uchwalenia budżetu przez radę, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie gminy.

27 DOCHODY GMINY podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy, dochody z majątku gminy, subwencja ogólna z budżetu państwa. dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, wpływy z samoopodatkowania mieszkańców, spadki, zapisy i darowizny, inne dochody.

28 W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. Za prawidłową gospodarkę finansową toruńskiej gminy odpowiada prezydent. Prezydentowi przysługuje wyłączne prawo: zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy, emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy, dokonywania wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy, dysponowania rezerwami budżetu gminy, blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

29 BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2011 Plan budżetu Dochody926 459 875 zł Wydatki1 101 759 875 zł Deficyt175 300 000 zł Inwestycje469 611 500 zł

30 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google