Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Pinczynie ID grupy: ID grupy:96/65_P_G1 Kompetencja: Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Publiczne Gimnazjum Temat projektowy: Temat projektowy: Przedsiębiorczość – moda,konieczność, czy wyzwanie? Semestr/rok szkolny: Semestr/rok szkolny:2010/2011

4 Przypomnienie celu projektu za pomocą prezentacji

5 Przypomnienie narzędzi – Piotrek Doliński prezentuje jak obsługiwać stronę portalu

6 Wybranie tematu projektowego – Przedsiębiorczość- moda, konieczność, wyzwanie? uczniowie bardzo chętnie opowiadali o pracy swoich rodziców oraz znajomych

7 Człowiek przedsiębiorczy: * jego cechy - samodzielny, otwarty, dynamiczny, aktywny, wytrwały, odpowiedzialny, niezależny, tolerancyjny, twórczy, świadomy swoich mocnych i słabych stron; * umiejętności - twórczo myśli, rozwiązuje problemy, podejmuje decyzje, współpracuje w zespole, kieruje zespołem, motywuje do działania, planuje, skutecznie komunikuje się i negocjuje; * sposób działania - wyznacza sobie cele, wykazuje inicjatywę, elastycznie reaguje na zmiany, pracuje w warunkach niepewności, podejmuje się działań nie rutynowych, wykorzystuje pojawiające się możliwości, dba o własny rozwój

8 Rola przedsiębiorczości w życiu każdego człowieka – praca w grupach polegała na omówieniu przez uczniów zawodów swoich znajomych i wskazaniu w nich przedsiębiorczości

9 Planowanie kariery zawodowej Kariera to droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu. Rozumienie tego pojęcia jest zawsze bardzo subiektywne, co oczywiście nie jest błędem, gdyż każdy ma prawo do innego spojrzenia na karierę, ponieważ każdy chciałby co innego w swym życiu zawodowym osiągnąć.

10 Korzystanie ze środków unijnych Orlik 2012 z boiskiem wielofunkcyjnym, boiskiem piłkarskim jako przedsiębiorczość jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatnio w ramach środków unijnych i kreatywności wójta- urzędu gminy byliśmy świadkami otwarcia placu zabaw. Dokonaliśmy analizy jak pozyskiwać środki unijne oraz jak zorganizować otwarcie takich obiektów. Marlena, Maciej oraz Radek – w roli obserwatorów

11 Jakie zawody są przedsiębiorcze – relacje pracownik – pracodawca Zawód, który opisywała Weronika Szyc to Ślusarz. Jej tata jest ślusarzem. Jego praca polega na składaniu różnych elementów, docinaniu blach, i układaniu kątowników. Robi wszystkie rzeczy związane ze ślusarstwem, robi różne maszyny,wywierca otwory. Aby praca była przyjemna, muszą zaistnieć dobre relacje z pracodawcą

12 Literatura, filmy, zawody – za pomocą internetu mogliśmy poznać najstarsze zawody świata jak: - kowal, - drwal, - szkutnik. Bardzo zaciekawiło uczniów kowalstwo artystyczne, i w najbliższym czasie bardzo zapragnęli zobaczyć na własne oczy jak to wygląda – wybierzemy się do Zblewa

13 wypełnianie ankiety Przedsiębiorczość moda – czy wyzwanie?

14 Działanie węzła informacyjnego – jako źródło informacji o sobie kablowka - elektromonter 20 i 21 pa ź dziernika bawili ś my sie z opiekunem panem Zbyszk iem w elektromonter ó w i sprawdzali ś my swoje umiej ę tnosci, czy nadajemy si ę do tej pracy - w szkole jest stary radiow ę z eł i postanowili ś my go naprawi ć, trwa ł o to kilka godzin, w ś rod ę sprawdzali ś my jak dzia ł a, a w czwartek, gdy uda ł o nam sie uruchomi ć - przesy ł ali ś my informacje do ka ż dej klasy za pomoc ą radiow ę z ł a, fajna to zabawa szczeg ó lnie dla Radka Ossowsiego i Adama Rzeczkowskiego - kt ó rzy twierdz ą, ż e chcieliby by ć w przysz ł o ś ci elektromonterami - ciekawostka by ł o jak w pi ą tek za zgod ą Pani Dyrektor uczniowie usłyszeli muzykę.

15 Obsługa kasy fiskalnej 25 i 28 października nasza grupa uczyła sie obsługi kasy fiskalnej. Każdy przedsiębiorca musi umieć obsługiwać kasę, dzięki uprzejmości pani Burczyk udało nam sie stworzyć warunki do praktycznej nauki obsługi kasy fiskalnej, 25 października grupa chłopców przez kilka godzin na przemian obsługiwała kasę, a w czwartek robiły to samo nasze dziewczyny. Ważne jest aby do każdej pracy podchodzić bardzo poważnie - był to sklep wielobranżowy - więc oprócz znajomości i fachowości ważna była kultura osobista Uczniowie oprócz nauki świetnie się bawili - najważniejsze, aby nauczyć się obsługi kasy fiskalnej. Wartość towaru oraz kod produktu jest do niego przypisany.

16 Uczniowie podczas nauki obsługi kasy fiskalnej Pani Zosia i Ewa tłumaczą jak obsługiwać kasę i do czego ona służy, Maciej Kuchta świetnie poradził sobie w obsłudze kasy oraz profesjonalnie obsłużył klientkę, pozostali to Marcin Wojtaś oraz Kamil Prokopowicz Maciej Kuchta Marcin Wojtaś Kamil Prokopowicz

17 Wykład – ABC Przedsiębiorczość 17 listopada w naszej szkole odbyły się zajęcia pt.,,ABC Przedsiębiorczość. Dowiedzieliśmy się na czym polega: - ekonomia, - co oznacza,,ceteris Paribas - w Polsce jest 4000000 zarejestrowanych przedsiębiorstw, - na czym polega popyt krajowy, -czynniki produkcji: kapitał, maszyny, praca, - cecha przedsiębiorcy to kreaktywna destrukcja, - co to jest koszt ekonomiczny – który powstaje poza przedsiębiorstwem, - skrzynka narzędziowa przedsiębiorcy składa się z : a) wartość produktu, b)popyt, c)podaż, d)rynek, e)koszty, f)cena, g) zysk - co to są koszty alternatywne, Czynniki wpływające na popyt: - moda, -klimat, -formy płatności, -wiek, Płeć, - dochód konsumenta, - pozycja społeczna.

18 Badanie rynku pracy w naszym środowisku Wiktoria Burczyk Ciocia – Nauczycie z powołania –babcia – Sprzedawca z powołania, - tata – Kierowca Prywatny - Biznes/kasa Piotr Doliński tata – Rzeźnik, Murarz, przymus, bratPiekarz z powołania szwagier – Mechanik z Powołania Patrycja Gancarczyk tata – Tokarz Powołanie – siostra – Fryzjerka Powołanie szwagier – Mechanik powołanie Paulina Kozłowska tata – Hydraulik Budowlaniec,Kasa – mama – Kolejarz przymus kuzyn Strażak Powołanie Radosław Ossowski Tata -Stolarz/biznes Powołanie/spełnione marzenia mama – Laborantka Powołanie Wujek –Sprzedawca powołanie Patrycja Wiśniewska –mama Urzędniczka Powołanie Tata – Elektryk Powołanie Wujek Lakiernik,Palacz, Powołanie/kasa,

19 Cd badania rynku parcy Marcin Wojtaś Rolnik Powołanie wujek Kamieniarz Biznesmen Powołanie mama Bez zawodu Rolnik Powołanie Weronika Klein wujek – Ksiądz Powolanietata, Rolnik Powołanie ciocia – Sprzedawca –Powołanie Maciej Kuchta tata – Kierowca Powołanie mama – Obuwnik Ogrodniczka Powołanie kolega Rolnik Dekarz Kasa Weronika Szyc tata Ślusarz Powołanie ciocia Kucharka Powołanie ciocia Sekretarka Powolanie Wykształcenie wyższe 3, Wykształcenie średnie -3, Wykształcenie zawodowe – 23, powołanie do zawodu – 26,kasa – 4 przymus - 2 Wnioski: - większość ludzi pracuje z powołania - niepokojący jest fakt, że aż 23 osoby mają wykształcenie zawodowe, - 4 osoby nastawione są na kasę, - 16 uczniów tej klasy chciałoby mieć wykształcenie wyższe - 4 osoby najchętniej poszłyby do pracy

20 Nauka wykonywania wykresów na podstawie danych Powołanie do zawodu – 28 Życie2

21 Wykonywanie wykresów na podstawie danych o wykształceniu znajomych Wykształcenie wyższe – 3, Średnie – 3, Zawodowe – 23, Brak -1,

22 Marzenia o zawodzie uczniów Fryzjer – rzemieślnik zajmujący się zgodnie z życzeniami klientów strzyżeniem włosów, ich pielęgnacją, układaniem, farbowaniem, myciem – Weronika Klein rzemieślnikwłosów

23 Marcin Wojtaś marzy, aby być hodowcą koni – jak tata, czy dziadek

24 Piotrek Doliński marzy o pracy jako kierowca

25 Nowoczesna organizacja pracy uczniowie na zajęciach dowiedzieli się na czym polega nowoczesna organizacja pracy,korzystając ze źródeł informacji multimedialnej opracowaliśmy zasady organizacji pracy. Zasada ekonomicznego działania (racjonalnego gospodarowania) polega na dążeniu do: Osiągnięcia najbardziej korzystnego efektu pracy przy danym nakładzie sił i środków (zasada efektywności)- Radek Ossowski opowiadał o firmie taty że nie można tak oszczędzać by by otrzymywane wyroby nie traciły swojej wartości Osiągnięcia założonego efektu pracy najmniejszym nakładem sił i środków (zasada oszczędności) b) Zasada optymalnego wyniku działania – oznacza, że przy zwiększeniu środków bądź nakładów pracy nie dopuszcza się do przekroczenia momentu, w którym zaczyna maleć wynik działania lub jego użyteczność mimo zwiększenia nakładów; c) Zasada podziału pracy – oznacza rozłożenie pracy na elementy proste i powierzenie ich wykonania specjalistom, co zwiększa wynik działania; d) Zasada koncentracji pracy – oznacza powierzenie jednorodnych funkcji tym samym, dobrze przygotowanym wykonawcom, co przynosi oszczędność energii i środków- Maciej Kuchta opowiadał jak można pogodzić prace ślusarza, spawacza, konserwatora przy produkcji artystycznych młotów e) Zasada harmonii – polega na odpowiednim doborze materiałow, maszyn i narzędzi w zakresie ilości i jakości oraz skoordynowaniu działań w czasie tak, aby uzyskać najlepsze wyniki- Wiktoria opowiadała nam o pracy swojej babci która prowadzi sklep wielobranżowy i nie dopuszca do tego aby klienci wychodzili ze sklepu że czegoś nie kupili co jest im bardzo potrzebne f) Zasada ciągłości pracy – polega na utrzymaniu równomiernego tempa pracy, co daje wysoką wydajność; g) Zasada identyfikacji pracy – zmierza do uzyskania lepszych wyników ilościowych i jakościowych poprzez usprawnienie organizacyjne i techniczne; h) Zasada kompleksowego działania – oznacza, że każdy fragment pracy musi być rozpatrywany w powiązaniu z całością; i) Zasada indywidualizacji – polega na przydzieleniu pracy według indywidualnych sprawności i zainteresowań

26 Planowanie kariery zawodowej Dowiedzieliśmy się na czym polega: - ekonomia, - co oznacza,,ceteris Paribas - w Polsce jest 4000000 zarejestrowanych przedsiębiorstw, - na czym polega popyt krajowy, -czynniki produkcji: kapitał, maszyny, praca, - cecha przedsiębiorcy to kreaktywna destrukcja, - co to jest koszt ekonomiczny – który powstaje poza przedsiębiorstwem, - skrzynka narzędziowa przedsiębiorcy składa się z : a) wartość produktu, b)popyt, c)podaż, d)rynek, e)koszty, f)cena, g) zysk - co to są koszty alternatywne, Czynniki wpływające na popyt: - moda, -klimat, -formy płatności, -wiek, Płeć, - dochód konsumenta, Wykładowca – Krzysztof Sarnowski

27 Impreza dochodowa - Andrzeki imprezę andrzejkowej udało nam sie zorganizować 25 listopada, nasza grupa była współorganizatorem, chłopcy zajęli sie 'przygotowaniem dobrej muzyki, a dziewczęta obsługą kawiarenki, sprzedażą rogalików i to co najważniejsze - to wróżby, sprawdzaliśmy na co jest największy popyt w kawiarence - okazało się, że wszyscy uczniowie lubią tak samo lody, czy napoje, ciasteczka, rogaliki, a wszystko to zostało połączone z dobrą zabawą na sali gimnastycznej, zarobiliśmy 620 złotych i na najbliższych zajęciach zajmowaliśmy się analizą dochodu, przedstawialiśmy to na wykresach.

28 Impreza dochodowa Andrzejki Dochód z napojów

29 Dochód z kawiarenki

30 Bez dobrej muzyki nie ma zabawy

31 Patrycja świetne robiła zapiekanki

32 Uśmiech Weroniki i Moniki przygarniał klientów do kupna rogalików

33 Zysk ze sprzedaży rogalików

34 Taką analizę wykonał Dawid Gerigk, Kamil Prokopowicz pod okiem szefa Radka Ossowskiego

35 Tak sytuacja wyglądała w kawiarence

36 Chcesz znać przyszłość - płać

37 Tak wyglądała zabawa

38 Doświadczenie grupy 96/65 dnia 6.12.2010 odbył się kiermasz świąteczny gdzie grupa zajmowała się badaniem na co był najwiekszy popyt, nasze informacje wyglądają następujaco; kl 1 psp-125 zl kl 2 psp- 80 zl kl 3 psp- 156zl kl 4 psp- 250 zl kl 5 psp- 98 zl kl 6 psp- 18zl kl 1 gim -54zl kl 2 gim- 170zl kl 3 gim -90 zl wniosek; -Najwiekszy popyt był na : -ozdoby swiąteczne -kl 4 psp zapiekanki,lody, gofry- 2 gim - ozdoby z artystycznego makaronu -3 kl psp

39 Wykresy – to zabawa dla grupy 96/65

40 Tak wyglądał handel świąteczny Julia –ozdoby świąteczneDominika - ciasto

41 Maluchy od najmłodszych lat uczą się handlu – ile radości

42 Pierwsza pomoc - strażacy

43 Wykłady-woda

44 Nauczyciele jak Mikołaje Czy nasi nauczyciele wyglądają pięknie?

45 Nie możemy doczekać się wykładów dotyczących oszczędności

46 Czas na III semestr czym się zajmiemy?,,Bądź mądry – oszczędzaj

47 Prezentację wykonali RADEK OSSOWSKI - LIDER MACIEJ KUCHTA PATRYCJA WIŚNIEWSKA OPIEKUN – ZBYSZEK BAHR


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google