Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tak wygl ą da ł a ulica Mostowa gdzie s ą widoczne zabudowania: spichrze, a w oddali wida ć dwie wie ż e ko ś cio ł a którego zburzyli Niemcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tak wygl ą da ł a ulica Mostowa gdzie s ą widoczne zabudowania: spichrze, a w oddali wida ć dwie wie ż e ko ś cio ł a którego zburzyli Niemcy."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Tak wygl ą da ł a ulica Mostowa gdzie s ą widoczne zabudowania: spichrze, a w oddali wida ć dwie wie ż e ko ś cio ł a którego zburzyli Niemcy.

5 Ko ś ció ł zosta ł zburzony przez nazistów. Na tym miejscu zosta ł postawiony pomnik walki i M ę cze ń stwa. W tym miejscu zamordowali nazi ś ci ksi ę dza który opar ł si ę r ę k ą o ś cian ę któr ą mia ł ubrudzon ą od krwi zostawi ł ś lad na ś cianie.

6

7 Ten teatr by ł ozdob ą Bydgoszczy zosta ł wyburzony w 1946r.

8 Dworzec pkp dawniej

9

10  Chocia ż Bydgoszcz nie jest miastem bardzo znanym, istnieje wiele legend i poda ń z ni ą zwi ą zanych. Najbardziej znan ą jest legenda o za ł o ż eniu Bydgoszczy. G ł osi ona, ż e miasto za ł o ż yli dwaj bracia, Byd i Gost, którzy przyw ę drowali na te tereny z po ł udniowej Polski w poszukiwaniu miejsca na za ł o ż enie osady. W ko ń cu znale ź li idealne warunki do wybudowania grodu – rzek ę z brodem, ł agodne pagórki i drogi biegn ą ce w cztery strony ś wiata.

11

12

13


Pobierz ppt "Tak wygl ą da ł a ulica Mostowa gdzie s ą widoczne zabudowania: spichrze, a w oddali wida ć dwie wie ż e ko ś cio ł a którego zburzyli Niemcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google