Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja Wykład 2. Protokoły warstwowe (1) Warstwy, interfejs i protokoły w modelu OSI. 2-1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja Wykład 2. Protokoły warstwowe (1) Warstwy, interfejs i protokoły w modelu OSI. 2-1."— Zapis prezentacji:

1 Komunikacja Wykład 2

2 Protokoły warstwowe (1) Warstwy, interfejs i protokoły w modelu OSI. 2-1

3 Protokoły warstwowe (2) Typowy komunikat od strony sieci. 2-2

4 Warstwa łącza danych Rozmowa między nadawcą i odbiorcą w warstwie łącza danych. 2-3

5 TCP w modelu klient-server a)normalnie działanie protokołu TCP. b)TCP transakcyjne. 2-4

6 Protokoły oprogramowania warstwy pośredniej Zmodyfikowany model wzorcowy komunikacji sieciowej. 2-5

7 Lokalne wywoływanie procedur Przekazywanie parametrów w lokalnym wywoływaniu procedur: a)stos przed wywołaniem funkcji read b)stos w czasie wykonywania procedury c = read(fd,buf,bytes);

8 Namiastka klienta i serwera Principle of RPC between a client and server program.

9 Kolejne kroki w RPC 1.Procedura klienta (PK) wywołuje namiastkę klienta (NK) 2.NK buduje komunikat i przesyła go do zdalnego SO (ZSO), blokuje się 3.ZSO przekazuje komunikat namiastce serwera (NS) 4.NS wywołuje procedure serwera (PS) 5.PS wykonuje zadanie i zwraca wynik NS 6.NS używa SO do wysłania komunikatu do NK 7.SO klienta przekazuje komunikat do NK 8.NK rozpakowuje komunikat i zwraca go do PK

10 Przekazywanie parametrów Etapy wykonywanie zdalnych obliczeń za pomocą RPC 2-8

11 Specyfikowanie parameterów i generowanie namiastki a)procedura b)odpowiadający jej komunikat.

12 Drzwi Zasada używania drzwi w RPC.

13 Asynchroniczne RPC (1) a)Interakcja w synchronicznym RPC b)Interakcja w asynchronicznym RPC 2-12

14 Asynchroniczne RPC (2) Interakcja klienta i serwera za pośrednictwem 2 asynchronicznych RPC 2-13

15 Tworzenie kodu klienta i serwera 2-14

16 Wiązanie klienta z serwerem Wiązanie klienta do serwera w DCE. 2-15

17 Obiekty rozproszone Ogólna organizacja obiektu zdalnego z pośrednikiem (proxy) po stronie klienta. 2-16

18 Wiązanie klienta z obiektem a)(a) Wiązanie niejawne przy użyciu referencji globalnej b)(b) Wiązanie jawne przy użyciu referencji globalnej i lokalnej Distr_object* obj_ref;// Deklaracja ogólnosystemowej referencji obj_ref = …;// Inicjalizacja referencji do obiektu rozproszonego obj_ref-> do_something();// Niejawne wiązanie i wywołanie metody (a) Distr_object objPref;// Deklaracja ogólnosystemowej referencji Local_object* obj_ptr;// Deklaracja wskaźnika do obiektu lokalnego obj_ref = …;// Inicjalizacja referencji do obiektu rozproszonego obj_ptr = bind(obj_ref);// Jawne wiązanie i otrzymanie wskaźnika do proxy obj_ptr -> do_something();// Wywołanie metody przy użyciu lokalnego pośrednika (b)

19 Przekazywanie parametrów Przekazywanie parametrów przez wartość lub referencję. 2-18

20 Model obiektu rozproszonego w DCE a)Dynamiczny obiekt rozproszony w DCE b)Nazwane obiekty rozproszone 2-19

21 Trwałość i synchroniczność w komunikacji (1) Organizacja systemu komunikacji, w którym komputery są połączone za pośrednictwem sieci. 2-20

22 Trwałość i synchroniczność w komunikacji (3) Komunikacja trwała w czasach poczty konnej.

23 Trwałość i synchroniczność w komunikacji (3) a)Trwała komunikacja asynchroniczna b)Trwała komunikacja synchroniczna 2-22.1

24 Trwałość i synchroniczność w komunikacji (4) c)Przejściowa komunikacja asynchroniczna d)Przejściowa komunikacja synchroniczna z pokwitowaniem 2-22.2

25 Trwałość i synchroniczność w komunikacji (5) e)Przejściowa komunikacja synchroniczna oparta na dostarczeniu f)Przejściowa komunikacja synchroniczna oparta na odpowiedzi

26 Sockety Berkeley (1) Operacje elementarne na gniazdach w TCP/IP. Operacja elementarna Znaczenie SocketTworzy nowy punkt końcowy BindPrzypisuje gniazdu adres lokalny ListenOgłasza gotowość akceptowania połączeń Accept Blokuje wywołującego do czasu rozpoczęcia połączenia ConnectPróbuje aktywnie nawiązać połączenie SendWysyła dane ReceiveOdbiera dane CloseZamyka połączenie

27 Sockety Berkeley (2) Wzorzec komunikacji połączeniowej z użyciem socketów.

28 Interfejs przekazywania komunikatów (MPI) Niektóre z najbardziej intuicyjnych operacji przekazywania komunikatów w MPI Operacja elementarna Znaczenie MPI_bsendDołącz komunikat wychodzący do lokalnego bufora nadawczego (c) MPI_send Wyślij komunikat i zaczekaj aż zostanie skopowiany do lokalnego lub zdalnego bufora (d), (e) MPI_ssendWyślij komunikat i zaczekaj do rozpoczęcia pokwitowania (e) MPI_sendrecvWyślij komunikat i zaczekaj do otrzymania odpowiedzi (f) MPI_isendPrzekaż referencję do komunikatu wychodzącego i kontynuuj działanie MPI_issend Przekaż referencję do komunikatu wychodzącego i zaczekaj do rozpoczęcia pokwitowania MPI_recvOdbierz komunikat / Zablokuj dopóki bufor jest pusty MPI_irecvSprawdź czy nadszedł komunikat, nie blokuj

29 Model kolejkowania komunikatów (1) 4 kombinacje komunikacji luźno powiązanej przy użyciu kolejek 2-26

30 Model kolejkowania komunikatów (2) Podstawowy interfejs kolejki w systemie kolejkowania komunikatów. Operacja elementarna Znaczenie PutDołącz komunikat do kolejki GetBlokuj tak długo jak kolejka jest pusta, zwróć pierwszą wiadomość Poll Sprawdź czy w kolejce są komunikaty i pobierz pierwszy (bez blokowania) Notify Zainstaluj procedurę obsługi (callback), która będzie wywołana, gdy w kolejce pojawi się komunikat

31 Ogólna architektura systemu kolejkowania komunikatów (1) Związek między adresowaniem na poziomie kolejki a adresowaniem na poziomie sieci

32 Ogólna architektura systemu kolejkowania komunikatów (2) Ogólna organizacja systemu kolejkowania komunikatów za pomocą routerów. 2-29

33 Brokerzy komunikatów Ogólna organizacja brokera komunikatów. 2-30

34 Example: IBM MQSeries General organization of IBM's MQSeries message-queuing system. 2-31

35 Channels Some attributes associated with message channel agents. AttributeDescription Transport typeDetermines the transport protocol to be used FIFO deliveryIndicates that messages are to be delivered in the order they are sent Message lengthMaximum length of a single message Setup retry count Specifies maximum number of retries to start up the remote MCA Delivery retriesMaximum times MCA will try to put received message into queue

36 Message Transfer (1) The general organization of an MQSeries queuing network using routing tables and aliases.

37 Message Transfer (2) Primitives available in an IBM MQSeries MQI PrimitiveDescription MQopenOpen a (possibly remote) queue MQcloseClose a queue MQputPut a message into an opened queue MQgetGet a message from a (local) queue

38 Data Stream (1) Setting up a stream between two processes across a network.

39 Data Stream (2) Setting up a stream directly between two devices. 2-35.2

40 Data Stream (3) An example of multicasting a stream to several receivers.

41 Specifying QoS (1) A flow specification. Characteristics of the InputService Required maximum data unit size (bytes) Token bucket rate (bytes/sec) Toke bucket size (bytes) Maximum transmission rate (bytes/sec) Loss sensitivity (bytes) Loss interval ( sec) Burst loss sensitivity (data units) Minimum delay noticed ( sec) Maximum delay variation ( sec) Quality of guarantee

42 Specifying QoS (2) The principle of a token bucket algorithm.

43 Setting Up a Stream The basic organization of RSVP for resource reservation in a distributed system.

44 Synchronization Mechanisms (1) The principle of explicit synchronization on the level data units.

45 Synchronization Mechanisms (2) The principle of synchronization as supported by high-level interfaces. 2-41


Pobierz ppt "Komunikacja Wykład 2. Protokoły warstwowe (1) Warstwy, interfejs i protokoły w modelu OSI. 2-1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google