Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie budowy sieci szerokopasmowych Roman Pawlina Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Prezes Zarządu TP Teltech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie budowy sieci szerokopasmowych Roman Pawlina Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Prezes Zarządu TP Teltech."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie budowy sieci szerokopasmowych Roman Pawlina Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Prezes Zarządu TP Teltech

2 2 Potencjalne możliwości wspierania działań rozwojowych przez GTP – okres programowania 2007 - 2013 Grupa TP beneficjent bezpośredni beneficjent ostateczny dostawca usług dla innych podmiotów Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent centralny) Działanie 2.1.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent regionalny) Działanie 8.1.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Działanie 7.1 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Partner Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4- 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

3 3 PO Innowacyjna Gospodarka ……………….. Regionalne Sieci Szerokopasmowe................... ……............ ……............ …………….. Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Kluczowe obszary działania Programu Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej działanie 8.4. ostatnia mila Model dzierżawy (IRU i inne) Partnerstwo Publiczno- Prywatne działanie 8.3. wykluczenie cyfrowe Porozumienie z UKE …………………....................... Realizacja obowiązków informacyjnych Strumienie Programu Lider CoLider* Planowanie sieci i TOK Inwestycje Obszary wsparcia Controlling/ finanse Regulacje i prawo TP Teltech Fundusze UE Lider: z poziomu Centraliz poziomu Regionów GTP Komunikacja ……………………..…………………………….................................…………………………….. ……………………..…………………………..… …………………… …………………..…...............................………………………

4 4 Komitet Sterujący – ZARZĄD TP Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Struktura i zarządzanie Programem Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Roman Pawlina Poziom centralny Poziom regionalny Regionalne Biuro Programu Kierownik Projekt wojewódzkiego Struktura analogiczna dla każdego Regionu Rada Dyrektorów i Ekspertów Programu: Tomasz Kowal Rafał Taszycki PiotrJaworski Tomasz Białobłocki Jacek Kosuniak Agnieszka Obrok Maciej Rogalski Krzysztof Kaczmarczyk Jarosław Paszkiewicz Dyrektor Regionu Wschodniego GTP Sławomir Wilk Regionalny Komitet Sterujący Kierownik Projekt wojewódzkiego X n Dyrektor Regionu Północnego GTP Krzysztof Czopek Regionalny Komitet Sterujący Dyrektor Regionu Południowego GTP Beata Głowacka Regionalny Komitet Sterujący Dyrektor Regionu Centralnego GTP Piotr Szarzyński Regionalny Komitet Sterujący Dyrektor Regionu Zachodniego GTP Mirosław Trajman Regionalny Komitet Sterujący Zadania w każdym z Regionów realizowane są w pełnym zakresie działalności Programu Koordynacja i Biuro (PMO) Programu Piotr Cebula

5 5 Podejście GTP do etapów realizacji projektu sieci szerokopasmowych studium wykonalności scenariusze współpracy GTP-UM role i obowiązki stron zdefiniowanie niezbędnych zasobów określenie ryzyk i korzyści wybór docelowego scenariusza określenie struktury projektu i WBS rezerwacja środków formułowanie wdrożenie zaplanowanej konstrukcji prawno- finansowej (m.in. stworzenie spółki PPP) przekazanie środków do realizacji zadań właściwemu podmiotowi realizacja kolejnych etapów prac bieżący monitoring postępów weryfikacja wykonania poszczególnych etapów weryfikacja powdrożeniowa pod kątem zgodności rezultatów z oczekiwaniami poziomu osiągnięcia celów finansowanie ocena wdrożenie PPP - realizacja celów społecznych i założeń projektów wojewódzkich przy wymaganej przez partnera prywatnego opłacalności projektu i prawnie możliwym lecz jednocześnie kompromisowym modelu biznesowym Model finansowy i operacyjny są kluczowymi kwestiami do opracowania Modele inne np. IRU

6 6 Przesłanki / uwarunkowania PPP UM ma określone środki do wykorzystania na rozbudowę infrastruktury i ustalone wskaźniki dostępności do osiągnięcia Opłacalność dla partnera prywatnego, poziom nakładów, ryzyk, dopłaty partnera publicznego, podział dochodów – konieczność budowy właściwego modelu biznesowego Czas realizacji inwestycji i postępowanie zgodnie z ustawą o koncesjach PPP – potencjalna poprawa jakości wdrażania i zarządzania projektami UM może potrzebować partnera z: –Kapitałem, know-how technicznym, know-how prawno-finansowym Wkład ze strony partnera prywatnego może obejmować: –Projekt, wykonawstwo, gotową infrastrukturę, wkład finansowy –inne Możliwa spójność celów partnerów publicznych i prywatnych –nie powielanie istniejącej infrastruktury, dostępność sieci szerokopasmowej, efektywność inwestycji

7 7 Plany inwestycyjne Dane przygotowywane indywidualnie na wniosek marszałka w zakresie wniosku i planów TP w wojewód. Dane o infrastrukturze Dane konsolidowane w Biurach Dyrektorów Regionów GTP Plany inwestycyjne Współpraca i przepływ informacji miedzy TP a JST - stan proponowany Dyrektor Regionu GTP Strumień Inwestycyjny Porozumienia Program RSS Dyrektor Regionu GTP Pion Technicznej Obsługi Klientów Dane o infrastrukturze UKE, Urząd Marszałkowski i Urzędy Gmin Urząd Marszałkowski Współpraca z samorządami w ramach Programu Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Zapytania samorządów z Porozumienia z UKE Przygotowanie danych do przekazanie Pion Sieci i Platform Usługowych Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Analiza i weryfikacja potrzeb samorządu pod kątem możliwości wspólnych inwestycji (sieci regionalne itd.) Projekt Porozumienie Raport z realizacji zapisów Porozumienia Dane o infrastrukturze Plany inwestycyjne UKE, Urząd Marszałkowski i Urzędy Gmin Urząd Marszałkowski Odpowiedzi do samorządów Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Analiza i weryfikacja potrzeb samorządu pod kątem możliwości wspólnych inwestycji (sieci regionalne, 8.3, 8.4 itd

8 dziękuję


Pobierz ppt "Wsparcie budowy sieci szerokopasmowych Roman Pawlina Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Prezes Zarządu TP Teltech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google