Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKRES MATERIAŁU: Edukacja polonistyczna, historyczna, muzyczno-ruchowa, plastyczna. PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Projekt jest przeznaczony dla klasy III (9-10 lat),

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKRES MATERIAŁU: Edukacja polonistyczna, historyczna, muzyczno-ruchowa, plastyczna. PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Projekt jest przeznaczony dla klasy III (9-10 lat),"— Zapis prezentacji:

1 ZAKRES MATERIAŁU: Edukacja polonistyczna, historyczna, muzyczno-ruchowa, plastyczna. PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Projekt jest przeznaczony dla klasy III (9-10 lat), ale również może być użyty jako materiał utrwalający na lekcjach historii w klasie IV. Treści nauczania oraz cele kształcenia realizowane poprzez projekt wynikają z zapisów zawartych w podstawie programowej. CZAS: Projekt przeznaczony jest jako cały blok tematyczny trwający dwa dni. Lekcja jest prowadzona przy współpracy nauczyciela historyka. Oczywiście może wszystkie zajęcia poprowadzić jeden nauczyciel. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Albumy, zdjęcia, widokówki, herby miast, mapa Polski, karta pracy z matematyki, krzyżówka, rozsypanka zdaniowa, puzzle, kaseta z podkładem muzycznym Jedzie pociąg z daleka, prezentacja PowerPoint – Podróż po stolicach, odznaka Znawca stolic, OPROGRAMOWANIE: Edytor graficzny Point, edytor tekstowy Word, PowerPoint, Internet TEMAT: Stolice Polski

2 O SZKOLE: Autorzy projektu pracują w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 Chrzanowie. Jest to duża szkoła. Kształci i wychowuje prawie 700 uczniów. Szkoła posiada dwie nowe pracownie informatyczne, projektor, który wykorzystujemy do wyświetlania różnego rodzaju prezentacji, pokazów. Są to zarówno prezentacje przygotowywane na duże akademie szkolne (Konstytucja 3 Maja, Dzień Niepodległości), które odbywają się w Domu Kultury i na które jest zapraszana lokalna władza, ale są to także prezentacje przygotowywane na rady pedagogiczne, szkolenia i oczywiście na lekcje z uczniami. PLANOWANIE I GENEZA PROJEKTU: Pomysł projektu pojawił się z potrzeby uatrakcyjnienia zajęć oraz ukazania jak w sposób praktyczny możemy wykorzystać komputer do nauki. Na realizację projektu niewątpliwie również duży wpływ miało to, że autorzy są małżeństwem, pracują w jednej szkole i wielokrotnie dzielą się doświadczeniem i wiedzą. Zważywszy na to, że w klasie III w programie jest bardzo dużo zagadnień historycznych na lekcje zapraszany był już kilkakrotnie historyk. Uczniowie klasy biorącej udział w projekcie od dwóch lat uczęszczają na kółko informatyczne, a od bieżącego roku szkolnego mają dodatkową godzinę zajęć informatycznych. AUTORZY: Autorami projektu są: Iwona Drabiec nauczycielka kształcenia zintegrowanego oraz Andrzej Drabiec – nauczyciel historii i języka polskiego.

3 CELE PROJEKTU: - rozbudzanie postawy patriotycznej, - przypomnienie i utrwalenie treści legend poznanych w klasach I-III, - zaznajomienie uczniów z historią polskich stolic, - uwrażliwienie na piękno polskich zabytków, - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, - ćwiczenia w zakresie płynnego czytania, - utrwalenie pisowni nazw wielką literą - ukazanie możliwości wykorzystania komputera w celu wyszukiwania informacji, - rozwijanie umiejętności pracy z komputerem, - doskonalenie pracy w edytorze graficznym Paint i edytorze tekstowym Word, - utrwalenie piosenki Krakowiaczek, Warszawski wróbel - wyrabianie postawy twórczej, - wzbudzanie aktywności ucznia, - kształtowanie umiejętności pracy w grupach, CO UCZEŃ UMIE PO LEKCJI: - zna i opowiada legendy związane ze stolicami Polski - zna krótką historię powstania stolic - potrafi wymienić najważniejsze zabytki stolic Polski - wie co oznacza słowo patriotyzm, legenda, herb - wie z jakiej litery piszemy nazwy miast i zabytków - potrafi narysować obrazek w edytorze graficznym Paint - umie uzupełnić krzyżówkę w edytorze tekstowym Word - wie w jaki sposób można wyszukiwać za pomocą Internetu zdjęcia zabytków - śpiewa piosenki Krakowiaczek, Warszawski wróbel

4 KLASA III D – uczniowie biorący udział w projekcie.

5 SCENARIUSZ LEKCJI Przygotowanie do zajęć: uczniowie mają przynieść widokówki, zdjęcia, albumy o Warszawie, Gnieźnie, Krakowie 1. POWITANIE 2. Każdy uczeń otrzymuje w kopercie rozciętą widokówkę (w formie puzzli) przedstawiającą jedno z miast (Warszawa, Gniezno, Kraków). Uczniowie układają puzzle i wklejają do zeszytów. - Jakie miasta są przedstawione na widokówkach? - Z czym się wam te trzy miasta kojarzą? Zapisanie na tablicy tematu: Stolice Polski 3. Przypomnienie legend :- O Lechu, Czechu i Rusie,- Legenda o Kraku,- Wars i Sawa. a) przypomnienie pojęcia – legenda, b) wyświetlenie za pomocą projektora I części prezentacji (PowerPoint) pt. Stolice Polski - wyświetlane są trzy zdjęcia – orzeł na drzewie, smok i łódka na rzece. Dzieci odgadują jaka to może być legenda c) nauczyciel opowiada krótko treść legend – wyświetlana jest kolejna część prezentacji d) nauczyciel pokazuje dzieciom herby poszczególnych miast, pyta co to jest herb? e) uczniowie przyporządkowują poszczególne herby do miast, uzasadniając swój wybór. f) wskazanie miast – stolic na mapie, przypięcie herbów. 4. Uczniowie malują herb w edytorze graficznym Paint.

6 5. Klasa podzielona jest na trzy grypy. Każda grupa ma za zadanie przygotować z przyniesionych przez siebie i nauczyciela materiałów stację - stacja Gniezno, Kraków, Warszawa. Na każdej stacji jest nazwa miasta, herb miasta, ilustracje, zdjęcia, albumy, widokówki o danym mieście. a) Zabawa ruchowa Jedzie pociąg z daleka (nagranie instrumentalne) Jedzie pociąg z daleka na nikogo nie czeka Czy ten pociąg do Gniezna. Bo nikt drogi z nas nie zna Pierwsza stacja – Gniezno b) Krótka historia miasta – prezentacja Stolice Polski cd. i opowiadanie przez historyka Pokaz wystawy i jej omówienie. c) Zabawa Jedzie pociąg. Jedzie pociąg z daleka na nikogo nie czeka jedziemy do Krakowa czeka na nas przygoda Druga Stacja – Kraków. d) Krótka historia miasta – prezentacja Stolice Polski cd. i opowiadanie przez historyka Pokaz wystawy i jej omówienie. Śpiewanie piosenki Krakowiaczek e) Zabawa Jedzie pociąg. Jedzie pociąg z daleka na nikogo nie czeka konduktorze łaskawy zawieź nas do Warszawy

7 Trzecia Stacja – Warszawa. f) Krótka historia miasta – prezentacja Stolice Polski cd. i opowiadanie przez historyka Pokaz wystawy i jej omówienie. Śpiewanie piosenki Warszawski wróbel 6. Przypomnienie pisowni wielką literą – nazwy miast, zabytków, postaci, tytułów. Każda grupa otrzymuje tabelkę, w której ma wpisać wyrazy pisane z wielkiej litery, które występują na ich stacji MiastoLegendaPostacieZabytki 7. Wyszukiwanie obrazków z zabytkami stolic na Internecie – praca parami. Każda para ma wyszukać po jednym zabytku z danego miasta. 8. Malowanie na ekranie – każda para wybiera sobie zabytek, który znajduje się w jednej ze stolic i wykonuje widokówkę w edytorze graficznym Paint

8 PRACE UCZNIÓW Ola i Ela III d

9 Paulina i Sebastian kl. IIId

10 Natalia i Ola kl. III d

11 Mariusz i Ela kl. III d

12 Damian i Paulina Ch. kl. III d

13 Amadeusz i Brajan kl. III d

14 UCZNIOWIE PRZY PRACY

15

16

17

18 9. Podsumowanie zajęć. a) Każdy uczeń otwiera edytor tekstowy Word i rozwiązuje krzyżówkę podsumowującą blok tematyczny. krzyżówka 10. Refleksje nauczyciela Zajęcia przez nas przygotowane spełniły nasze oczekiwania. Po podsumowaniu zajęć okazało się, że uczniowie nabyli nowe wiadomości, umiejętności i potrafią je wykorzystywać w praktyce. Dzieci były bardzo zaangażowane w zajęcia. Duże ich zainteresowanie wzbudziła prezentacja w PowerPoint pt. Stolice Polski. Jest nam przykro, że nie możemy jej przesłać jako załącznik do projektu, ale przekracza ona dopuszczalną wielkość (18MB). Z ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczniów pod koniec zajęć wynika, że bardzo ciekawym doświadczeniem było dla nich wyszukiwanie informacji o zabytkach za pomocą Internetu. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że prowadzone przez nas wspólnie zajęcia cieszą się wśród uczniów dużym uznaniem. Dlatego też współpraca, która rozwinęła się w trakcie niniejszego projektu z pewnością będzie w dalszym ciągu kontynuowana. Mamy nadzieję, że z naszego projektu skorzystają innowacyjni nauczyciele.


Pobierz ppt "ZAKRES MATERIAŁU: Edukacja polonistyczna, historyczna, muzyczno-ruchowa, plastyczna. PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Projekt jest przeznaczony dla klasy III (9-10 lat),"

Podobne prezentacje


Reklamy Google