Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs,,Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego Sprawozdanie z realizowanych działań POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs,,Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego Sprawozdanie z realizowanych działań POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs,,Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego Sprawozdanie z realizowanych działań POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

2 O CZYM POWIEMY ? Rozpowszechnianie Informacji o Programach NFZ. Co zrobiliśmy? Wspieranie innych inicjatyw.

3 Rozpowszechnianie informacji o Programach NFZ 1. Informacja gminy + prośba o pomoc w dalszym rozpowszechnieniu w każdej możliwej dla danej gminie formie. STAROSTWO POWIATOWE W BEŁCHATOWIE Gmina Miasto Bełchatów Gmina Bełchatów Gmina Kleszczów Gmina Kluki Gmina Szczerców Gmina Rusiec Gmina Drużbice Gmina Zelów

4 2. Dystrybucje do Gmin materiałów promujących.

5 3. List intencyjny z dnia 27 stycznia 2010 r. przekazany do gmin.

6 4. Edukacja + informacja + BIP Zaproszenia dla Mieszkańców Powiatu. Profilaktyka Raka PiersiProfilaktyka Raka Szyjki Macicy Profilaktyka chorób układu krążenia Lakowanie zębów u dzieci (8-latki) Badanie laryngologiczne Badanie glukozy Badanie piersi kobiet (25-44 lata) Badanie urologiczne

7 5. ZADANIE PUBLICZNE Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA WSPARTE PRZEZ STAROSTĘ. Stowarzyszenie,, MÓJ DOM – MOJA WIEŚ '' w Kaszewicach na festynie majówkowym w ramach zadania publicznego promuje:,, Program profilaktyki chorób układu krążenia''.

8 6. Ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Animacje interaktywne na internetowej stronie głównej Starostwa Powiatowego.

9 Plac + prąd za 15 zł = mammografia dla 80 osób. Bezpłatne badanie laryngologiczne - Zgierz.

10 Co zrobiliśmy ? 1. Programy profilaktyczne organizowane i finansowane przez Powiat Bełchatowski. Szczepienia przeciwko wirusowi HPV (dziewczynki rocznik 1993), łącznie zaaplikowano szczepionkę około 620 osobom(3 dawki).

11 Ogłoszono konkurs dla dziewczynek rocznika 1994 ( dla 657 osób). Środki na ten program zabezpieczono w kwocie 250.000,00 zł na rok 2010, 220.000,00 zł planuje się zabezpieczyć w roku 2011 na dokończenie tego programu.

12 2. Konkursy. Przeprowadzono konkurs ofert i wsparto realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Do konkursu przystąpiło 6 organizacji pozarządowych, które przedstawiły 8 ofert. Środki na zadania z tego zakresu przyznano 7 ofertom w następujących dziedzinach: Rehabilitacja psycho - fizyczna kobiet po leczeniu raka piersi. ABC pierwszej pomocy. Zmiana świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy Kluki. ''WEEK-endy'' z cukrzycą. Cykl Maratonów dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). XIV Forum Abstynenckie. Badanie przesiewowe dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi kl. VI szkół podstawowych.

13 3. Edukacja zdrowotna. Działania informacyjno-edukacyjne kierowane do pacjentów w ramach szczepień profilaktyki HPV (spotkania w szkołach z rodzicami po wywiadówkach, ok. 500 osób, grupa docelowa – dziewczęta rocznik 1993. Zaplanowano w ramach działań profilaktycznych spotkanie edukacyjne z udziałem lekarzy nt.,, Choroby pneumokokowej ''.

14 4. Kampania informacyjno - edukacyjna. Wydrukowano ulotki dot. zaproszenia mieszkańców do zapoznania się z ofertą bezpłatnych programów zdrowotnych (3000szt.). Ulotki są umieszczane w kilku miejscach w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Rozpowszechniono do aptek i przychodni plakaty dot. zaproszenia na szczepienia przeciwko HPV rocznik 1993.

15 Sukcesywne umieszczanie zaproszeń na bezpłatne badania dla mieszkańców powiatu w miesięczniku Powiatu Bełchatowskiego:,,ECHO''. Zaproszenia obejmowały następujące kategorie: wyjazd na bezpłatne badanie laryngologiczne, lakowanie ząbków 8-latków, badanie glukozy, badanie piersi kobiet (25-44 lata), badanie urologiczne, profilaktyka Raka Piersi, profilaktyka Raka Szyjki Macicy, profilaktyka chorób układu krążenia.

16 Umieszczenie ogólnego zaproszenia na bezpłatne badania dla mieszkańców powiatu w katalogach lokalnych Supermarketu E'leclerc. Publikacja badań w:,,Dzienniku Łódzkim, tygodniku lokalnym,,FAKTY, telewizja,,DOLSAT.

17 5. Pozostałe działania. Przeznaczono dotację celową na pomoc finansową dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie im. Jana Pawła II (300tys. zł). b) Wsparto finansowo organizacje obchodów jubileuszu XXXV-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK im. CZMP przy PGE KWB Bełchatów S. A. w Rogowcu. c) Zaplanowano dofinansowanie,,III Ogólnopolskiej konferencji Naukowej pt. Nowoczesne metody leczenia i diagnostyk chorób psychicznych.

18 d) Starostwo Powiatowe przyznaje pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski, a także dla emerytowanych nauczycieli w formie środków finansowych przeznaczonych na leczenie, rehabilitację, leki itd. e) PCPR jako jednostka Powiatu Bełchatowskiego realizuje zadania rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych w zakresie: - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, - zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, - w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, - bezpłatny dostęp do korzystania z krytego basenu, - działania na rzecz poprawy dostępu do usług medycznych, w szczególności stomatologicznych.

19 Wspieranie innych inicjatyw. 1. Pośrednictwo w rozpowszechnianiu ulotek i plakatów pt.,,Grypa jak ją rozpoznać i pokonać? w ramach kampanii społecznej Wspólne osiedla. 2. Pomoc w akcji społecznej zainicjowanej przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą poprzez udostępnienie ulotek i ekspozycję w ogólnodostępnych miejscach. 3. Przekazano do gmin egzemplarz książkowego wydania dot. monitorowania działań w ramach,,Narodowego Programu Zdrowia w 2009 roku.

20 4. Wspólne upowszechnianie honorowego krwiodawstwa wraz z Honorowymi Dawcami Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Łódzkim Zarządzie Okręgowym PCK. 5. Pośrednictwo w przekazaniu informacji od Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej dot. wsparcia psychologicznego osób poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. 6. Przekazano do publicznych i niepublicznych ZOZ-ów stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie listy pacjentów oczekujących na konsultacje medyczne. Pismo wysłano do 19 jednostek Opieki Zdrowotnej.


Pobierz ppt "Konkurs,,Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego Sprawozdanie z realizowanych działań POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google