Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybitni fizycy. ARCHIMEDES (ok. 287 - 212 p.n.e.) ARCHIMEDES (ok. 287 - 212 p.n.e.) Najwybitniejszy fizyk i matematyk starożytnej Grecji, jeden z największych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybitni fizycy. ARCHIMEDES (ok. 287 - 212 p.n.e.) ARCHIMEDES (ok. 287 - 212 p.n.e.) Najwybitniejszy fizyk i matematyk starożytnej Grecji, jeden z największych."— Zapis prezentacji:

1 Wybitni fizycy

2 ARCHIMEDES (ok. 287 - 212 p.n.e.) ARCHIMEDES (ok. 287 - 212 p.n.e.) Najwybitniejszy fizyk i matematyk starożytnej Grecji, jeden z największych uczonych starożytności, pochodzący z Syrakuz na Sycylii. Opracował wzory na pole powierzchni i objętość walca, kuli i czaszy kulistej oraz rozważał objętości paraboloidy, hiperboloidy i elipsoidy obrotowej. Poprawnie oszacował wartość liczby pi, którą oznaczył pierwszą literą greckiego wyrazu " perímetros " - obwód koła. Sformułował prawo Archimedesa. Wprowadził pojęcie siły, podał zasadę dźwigni. Wynalazł udoskonalony wielokrążek i tzw. śrubę Archimedesa. Był również konstruktorem machin wojennych, wykorzystanych do obrony Syrakuz przed Rzymianami w latach 214 - 212 p. n. e., podczas II wojny punickiej. Zginął po zdobyciu miasta, zabity przez rzymskiego żołnierza.

3 WATT JAMES (1736-1819) Brytyjski inżynier i wynalazca; 1769 ulepszył atmosf. silnik parowy Th. Newcomena, 1782 zbud. silnik parowy dwustronnego działania, 1788 odśrodk. regulator prędkości obrotowej ( regulator Watta); 1755 razem z M. Boultonem zał. w Soho pod Birmingham pierwszą na świecie wytwórnię maszyn parowych, do 1800 wytwórnia ta wyprodukowała 250 maszyn.

4 EDISON THOMAS (1847-1931) Wynalazca amerykański ; samouk, twórca wynalazków z wielu dziedzin (ponad 1000 patentów); od 1927 czł. Nar. Akad. Nauk w Waszyngtonie; udoskonalił telefon Bella, stosując cewkę indukcyjną i mikrofon węglowy; 1877 wynalazł fonograf, 1879 żarówkę elektr.; 1881 82 zbudował w Nowym Jorku pierwszą w świecie elektrownię do publ. użytku, 1883 odkrył emisję termoelektronową; 1891 1900 pracował nad udoskonaleniem magnet. metody wzbogacania rud żelaza; 1904 zbudował akumulator zasadowy niklowo-żelazowy; zorganizował pierwszy w świecie inst. badań nauk.-techn. (w Menlo Park); był właścicielem wielu przedsiębiorstw w Ameryce Pn. i Europie.

5 EDISON THOMAS

6 BOLTZMANN LUDWIG (1844- 1906) BOLTZMANN LUDWIG (1844- 1906) Fizyk austrustriacki ; prof. wielu uniwer., m.in. w Grazu, Wiedniu, Monachium; prace o doniosłym znaczeniu dla współcz. teorii promieniowania, termodynamiki oraz kinet. teorii gazów ( Boltzmanna prawo rozkładu ) ; 1884 wyprowadził teoretycznie tzw. prawo Stefana Boltzmanna oraz podał statystyczne objaśnienie II zasady termodynamiki. Bardzo krytyczny stosunek badaczy do jego teorii był przyczyną jego załamania psychicznego, które doprowadziło do samobójstwa.

7 NEWTON ISAAC (1643-1727) Angielski fizyk, astronom i matematyk; 1669 1701 prof. uniw. w Cambridge; od 1672 czł. Tow. Król. w Londynie, od 1703 jego prezes, od 1699 czł. franc. Akad. Nauk; od 1699 dyr. mennicy król.; 1705 otrzymał szlachectwo. Prace Newtona dotyczyły prawie wszystkich działów fizyki. W najważniejszym dziele, Philosophiae naturalis principia mathematica (1687), rozwinął naukę o przestrzeni, czasie, masach i siłach, podając ogólny schemat rozwiązywania konkretnych problemów mechaniki, fizyki i astronomii; sformułował 3 prawa dynamiki ( Newtona zasady dynamiki) oraz prawo powszechnego ciążenia ( Newtona prawo powszechnego ciążenia); na ich podstawie oprac. m.in. teorię ruchu planet, uzasadnił 3 prawa Keplera, wyjaśnił zjawisko precesji oraz zjawisko przypływu i odpływu. Prace Newtona w zakresie optyki (Optics 1704) dotyczyły m.in. zasad optyki geom., dyspersji światła, jego interferencji ( Newtona pierścienie); 1672 wysunął koncepcję korpuskularnej budowy światła. Opublikowaną 1701 pracę Newtona o skali stopni ciepła i zimna często uważa się za początek nauki o cieple. W dziedzinie matematyki Newton, wraz z G.W. Leibnizem, jest współodkrywcą rachunku różniczkowego i całkowego; 1669 przedstawił metodę numerycznego rozwiązywania równań, podał klasyfikację krzywych 3 stopnia na 72 rodzaje. Poglądy filozoficzne Newtona stały się podstawą mechanicyzmu.

8 NEWTON ISAAC

9 AMPERE ANDRE-MARIE (1775- 1836) Wybitny fizyk francuski pierwszej połowy XIX w., badacz zjawisk elektromagnetycznych, matematyk. 1809 - 1824 profesor École Polytechnique w Paryżu, od 1824 - École Normale tamże. Odkrył ( 1820 ) wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które przepływa prąd elektryczny. Opisał prawo rządzące tym oddziaływaniem ( Ampere'a prawo ). Do jego największych osiągnięć koncepcyjnych należy zaliczyć hipotezę, według której źródłem pola magnetycznego magnesów trwałych (i indukowanych ) są pierścieniowe prądy elektryczne krążące wokół molekuł substancji. Hipoteza ta zrywała z pojęciami " cieczy magnetycznej" lub "substancji magnetycznej".

10 Wykonała : Monika Pandel Monika Pandel


Pobierz ppt "Wybitni fizycy. ARCHIMEDES (ok. 287 - 212 p.n.e.) ARCHIMEDES (ok. 287 - 212 p.n.e.) Najwybitniejszy fizyk i matematyk starożytnej Grecji, jeden z największych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google