Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUNKT INFORMACYJNY EFS W TARNOWIE Krystyna Kolis-Radziszewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUNKT INFORMACYJNY EFS W TARNOWIE Krystyna Kolis-Radziszewska"— Zapis prezentacji:

1 PUNKT INFORMACYJNY EFS W TARNOWIE Krystyna Kolis-Radziszewska
Środki unijnie na rozpoczęcie działalność gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PUNKT INFORMACYJNY EFS W TARNOWIE Krystyna Kolis-Radziszewska Tarnów r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Zadania: koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy, przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia, podział posiadanych środków Funduszu Pracy, opracowywanie analizy rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Zadania: wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń lub decyzji w celu ustalenia zasiłku dla bezrobotnych oraz transferu zasiłku – w krajach UE/EOG, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskich oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich – Europejskie Służby Zatrudnienia – EURES

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Zadania: świadczenie usług w zakresie planowania rozwoju zawodowego, usług dotyczących umiejętnego poszukiwania zatrudnienia, adaptacji zawodowej oraz dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy, opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych i o rynku pracy, Prowadzenie służby zastępczej: obsługa Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej, kierowanie osób przeznaczonych do służby zastępczej do uprawnionych podmiotów (publicznych, samorządowych i organizacji pożytku publicznego), oraz wydawanie stosownych decyzji dotyczących przebiegu służby zastępczej,

5 WUP w Krakowie Pl. Na Stawach 1 30-107 Kraków
Zespół Zamiejscowy w Tarnowie Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu ul. Węgierska 146, Nowy Sącz Al. Solidarności 5-9 , Tarnów

6 Zespół Zamiejscowy w Tarnowie zajmuje się:
prowadzeniem Punktu Informacyjnego EFS, realizacją zadań z zakresu monitoringu i kontroli programów oraz projektów współfinansowanych ze środków EFS, organizowaniem oraz świadczeniem usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej świadczeniem usług internetowego pośrednictwa pracy poprzez prowadzenie sali INTERpracaNET, współpracą przy realizacji zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi UE oraz państwami, z którymi UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności przy świadczeniu usług pośrednictwa pracy z zakresu sieci EURES,

7 Zespół Zamiejscowy w Tarnowie
WUP w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Punkt Informacyjny EFS Al.. Solidarności 5-9, Tarnów, p. I Tel. :

8 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

9 Działanie 6.2 PO KL Uczestnicy projektu
Osoby fizyczne zamieszkujące i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie Województwa Małopolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w szczególności: – osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;

10 Działanie 6.2 PO KL Uczestnicy projektu
– kobiety(w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); – osoby do 25 roku życia; – osoby niepełnosprawne; – osoby po 45 roku życia;

11 Działanie 6.2 PO KL Uczestnicy projektu
– osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko –wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

12 Możliwości wsparcia dla uczestników projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL:
Doradztwo (indywidualne oraz grupowe), szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, Dotacja bezzwrotna w równowartości 40 tyś zł dla osób, które zdecydują się na zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej, Wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł wypłacane w okresie do 6 lub 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

13 Uwaga! Uczestnikami projektu w ramach Działania 6.2 PO KL mogą być osoby, które 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej!!!

14 Jak szukać podmioty realizujące projekty w ramach Działania 6.2 PO KL?
Systematycznie sprawdzamy stronę internetową WUP w Krakowie na której sukcesywnie pojawiają się listy rankingowe projektów wyłonionych do realizacji w ramach Działania 6.2 PO KL W opublikowanych listach rankingowych znajdują się adresy podmiotów z którymi należy nawiązać kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości udziału w projekcie. Strona internetowa pokl WUP Kraków – linki do przydatnych informacji na temat 6.2

15 Jak szukać podmioty realizujące projekty w ramach Działania 6.2 PO KL?
Na stronie internetowej znajduje się również wykaz instytucji w Małopolsce, które są już w trakcie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 Dodatkowo, informacje na temat Operatorów środków w ramach Działania 6.2 można również uzyskać w Punktach Informacyjnych EFS WUP w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Strona internetowa pokl WUP Kraków – linki do przydatnych informacji na temat 6.2

16 Punkty Informacyjne EFS
Kraków - 012/ , 012/ 2. Nowy Sącz – 018/ wew.22 3. Tarnów – 014/

17 Podmioty udzielające dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL /subregion tarnowski/

18 „Zostań małopolskim przedsiębiorcą II”
Projektodawca: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Partnerzy: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Szujskiego 66, Tel.: 014/ 621 – 34 – 50 Obszar realizacji: Miasto Tarnów, powiaty brzeski, dąbrowski. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTIA ul. Sikorskiego 5, 33 – 100 Tarnów, Tel.: 014/ 621 – 22 – 16 Obszar realizacji: powiat tarnowski Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. zoo Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, Tel.: 012/ Obszar realizacji: powiat bocheński Rekrutacja: października 2010 Projekt na liście rankingowej wniosków wyłoniętych do realizacji - rozpocznie się od stycznia 2010 roku.

19 „Mój Biznes – Mój Sukces”
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego Biuro projektu:  ul. Wałowa 2/2, I p, 33 – 100 Tarnów, Tel.: 014/ /99 Obszar realizacji: Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, Miasto Tarnów Grupa docelowa: zamierzające rozpocząć działalność, zameldowane na stałe na terenie subregionu tarnowskiego, nie posiadające zarejestrowanej działalność w okresie 12-miesiecy przed dniem przystąpienia do projektu. Rekrutacja: grudzień 2010 Projekt wyłonięty do realizacji, planowane rozpoczęcie projekty styczeń 2010

20 „Moja firma też jest Kobietą!”
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTIA ul. Sikorskiego 5, p. 4, Tarnów, tel./fax (14) Obszar realizacji: Powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, gorlicki, nowosądecki, limanowski oraz Miasto Tarnów. Grupa docelowa: kobiety zamieszkałe i/lub uczące się i/lub pracujące na terenie Miasta Tarnowa oraz w powiatach: brzeski, dąbrowski, tarnowski, gorlicki, nowosądecki, limanowski zamierzające rozpocząć działalność w ww powiatach, nie posiadające zarejestrowanej działalność w okresie 12-miesiecy przed dniem przystąpienia do projektu. Rekrutacja: listopad 2010 Projekt wyłonięty do realizacji, planowane rozpoczęcie projekty styczeń 2010

21 „Weź udział w XLX@ i zostań przedsiębiorcą!”
Instytut Przedsiębiorczości „Prymus” Os. Teatralne 24, 31 – 946 Kraków Tel: 012/ Obszar realizacji: małopolska Grupa docelowa: osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie woj. Małopolskiego Rekrutacja: listopad 2010, styczeń 2011, luty 2011

22 „Załóż własną firmę – wykorzystaj szansę”
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. Biuro projektu: Gorlice, ul. Słowackiego 3, telefon:  138; fax:  136 Obszar realizacji: Powiat gorlicki Grupa docelowa: osoby należące do jednej z grup (kobiety , osoby bezrobotne, osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tyś, w tym co najmniej 6 osób , które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika). Rekrutacja: listopad - grudzień 2010

23 Podmioty udzielające dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL /pozostałe regiony/

24 „Załóż firmę. Zostań kobietą sukcesu”
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych InBIT Sp. zoo ul. Mickiewicza 47 70 – 385 Szczecin Tel.: 091/ Obszar realizacji: Powiaty: oświęcimski, chrzanowski, krakowski, bocheński, limanowski. Grupa docelowa: wyłącznie kobiety bezrobotne Rekrutacja: grudzień 2010 Projekt wyłoniony do realizacji, planowane rozpoczęcie projektu od stycznia 2010

25 „Pracuj u siebie” Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
 ul. Mickiewicza 47, 70 – 385 Szczecin, Tel.: 091/ Biuro Projektu w Krakowie: ul. Szlak 8a, Kraków, Tel , Adres Obszar realizacji: Powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, bocheński, limanowski, myślenicki. Grupa docelowa: osoby bezrobotne do 25 roku życia Rekrutacja: grudzień 2010 Projekt wyłonięty do realizacji, planowane rozpoczęcie projekty styczeń 2010

26 Dziękuję za uwagę Punkt Informacyjny Europejskiego
Krystyna Kolis-Radziszewska Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie Al.. Solidarności 5-9, Tarnów, I p. 103 Tel.: 014/


Pobierz ppt "PUNKT INFORMACYJNY EFS W TARNOWIE Krystyna Kolis-Radziszewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google