Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Cezary Mielczarz

2 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA
NA KONIEC 2006 ROKU WG WOJEWÓDZTW Województwa Liczba bezrobotnych (w tys.) Liczba bezrobotnych w kraju 2 309,4 1 Mazowieckie 285,6 2 Śląskie 229,8 3 Dolnoślaskie 185,4 4 Wielkopolskie 169,1 5 Łódzkie 160,7 6 Kujawsko - Pomorskie 160,1 7 Małopolskie 145,3 8 Podkarpackie 145,2 9 Lubelskie 141,8 10 Zachodniopomorskie 138,9 11 Pomorskie 126,0 12 Warmińsko - Mazurskie 127,6 13 Świętokrzyskie 99,4 14 Lubuskie 72,8 15 Podlaskie 61,8 16 Opolskie 60,1 Kraj 14,9 Stopa bezrobocia to: wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo

3 LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990-1998
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH W latach wzrost o osoby, tj. 170,8 % W latach spadek o osób, tj. 35,6 %

4 LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH

5 Liczba bezrobotnych w województwie
LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC 2006 ROKU WEDŁUG POWIATÓW Powiaty Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych w województwie 99 406 1 powiat kielecki 16 797 2 m. Kielce 12 687 3 ostrowiecki 10 446 4 konecki 9 794 5 skarżyski 8 789 6 starachowicki 7 099 7 jędrzejowski 5 713 8 sandomierski 5 467 9 staszowski 5 237 10 opatowski 5 103 11 włoszczowski 4 036 12 buski 3 808 13 pińczowski 2 351 14 kazimierski 2 079 PUP Kielce osób, tj. 29,7% Województwo 17,8 %

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
LICZBA  BEZROBOTNYCH  NA     ROKU Ogółem – osób, w tym bezrobotnych: w kraju bez prawa do zasiłku 88,8% 86,5% z prawem do zasiłku 11,2% 13,5% kobiet 53,7% 56,5% mężczyzn 46,3% 43,5% zamieszkałych na wsi 55,5% do 25 roku życia 21,7% 20,6% 4.879 w okresie do 12 miesięcy _ od dnia ukończenia nauki 4,9% 4,4% 2.305 niepełnosprawnych 2,3% 3,1%

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
POZIOM BEZROBOCIA NA KONIEC 2006 ROKU Liczba bezrobotnych osoby Poziom bezrobocia na koniec 2006 roku był niższy o: 31.860, tj. o 24,3% do 2002 roku 26.916, tj. o 21,3% do 2004 roku 18.348, tj. o 15,6% do 2005 roku 1.876, tj. o 1,9% do listopada 2006 roku Bezrobocie w 2006 roku było najniższe na przestrzeni ostatnich sześciu lat

8 Struktura bezrobotnych według wieku stan na koniec grudnia 2006 roku
W liczbach bezwzględnych Udział % Bezrobotne kobiety Ogółem 99 406 100,0 53 421 z tego w grupach wieku: 18 – 24 21 567 21,7 12 032 29 552 29,7 17 654 19 645 19,7 10 989 22 836 23,0 11 282 5 021 5,1 1 464 60 lat i więcej 785 0,8 x

9 Poziom wykształcenia bezrobotnych na koniec grudnia 2006 roku
Wykształcenie W liczbach bezwzględnych Udział % Bezrobotne kobiety Ogółem 99 406 100,0 53 421 Wyższe 8 120 8,2 5 758 Policealne i średnie zawodowe 24 560 24,7 14 938 Średnie ogólnokształcące 9 278 9,3 7 000 Zasadnicze zawodowe 31 708 31,9 14 305 Gimnazjalne i poniżej 25 740 25,9 11 420

10 Bezrobotni z wyższym wykształceniem w latach 1999 - 2006
Rok Liczba bezrobotnych W tym z wyższym wykształceniem Udział % 1999 2 795 2,6 2000 4 093 3,5 2001 6 080 4,7 2002 7 448 5,7 2003 7 872 6,2 2004 9 226 7,3 2005 9 233 7,8 2006 99 406 8 120 8,2

11 Czas pozostawania bez pracy
Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy na koniec grudnia 2006 roku Czas pozostawania bez pracy W liczbach bezwzględnych Udział % Bezrobotne kobiety Ogółem 99 406 100,0 53 421 z tego: do 1 miesiąca 6 508 6,5 2 476 1 – 3 14 265 14,4 6 435 3 – 6 12 845 12,9 7 020 6 – 12 13 223 13,3 6 793 Długotrwale bezrobotni 55 565 52,9 30 697 12 – 24 15 299 15,4 8 530 pow. 24 miesięcy 37 266 37,5 22 167

12 Struktura bezrobotnych według stażu pracy na koniec grudnia 2006 roku
Staż pracy W liczbach bezwzględnych Udział % Bezrobotne kobiety Ogółem 99 406 100,0 53 421 z tego: do 1 roku 13 186 13,3 7 562 1 – 5 18 940 19,0 9 872 5 – 10 12 995 13,1 7 128 10 – 20 14 837 14,9 8 143 20 – 30 9 719 9,8 3 935 30 lat i więcej 1 467 1,5 293 Bez stażu 28 262 28,4 16 488

13 CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE W 2006 ROKU
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE W 2006 ROKU ZNACZNY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH LUDZI MŁODYCH W WIEKU 18 – 24 LATA województwo 21,7% - kraj 20,6% BEZROBOTNI BEZ ZAWODU województwo 24,1% - kraj 17,3% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB POWRACAJĄCYCH PO RAZ KOLEJNY DO REJESTRÓW województwo 79,4% - kraj 78,5% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH województwo 52,9% - kraj 49,3% WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH województwo 55,5% - kraj 43,5% ZNACZNY POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET województwo 53,7% - kraj 56,5% ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź gimnazjalne województwo 57,8% - kraj 63,4%

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY W LATACH 1999 – 2006 ROKU 1999 88 zakładów pracy zwolniło 5.940 osób 2000 102 zakłady pracy zwolniły 4.333 osoby 2001 146 zakładów pracy zwolniło 6.126 osób 2002 101 zakładów pracy zwolniło 5.476 osób 2003 99 zakładów pracy zwolniło 3.144 osoby 2004 44 zakłady pracy zwolniły 1.161 osób 2005 25 zakładów pracy zwolniło 1.170 osób 2006 14 zakładów pracy zwolniło 511 osób w latach 619 zakładów zwolniło osób na przestrzeni 8 lat średnio jeden zakład zwolnił 45 pracowników

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON w latach w latach Rok Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 1992 37.489 1993 45.247 1994 49.653 1995 46.941 1996 55.943 1997 57.059 1998 64.947 Rok Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 1999 81.112 2000 89.129 2001 94.597 2002 99.538 2003 2004 2005 2006 Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

16 STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W 2006 ROKU
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W 2006 ROKU

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ROKU I ROKU Powiatowy Urząd Pracy Liczba ofert zgłoszonych w : 2005 roku 2006 roku Liczba ofert pracy w województwie 24 318 27 251 1. Kielce 6 464 7 443 2. Ostrowiec Św. 3 076 3 296 4. Końskie 2 239 2 630 5. Starachowice 2 182 2 510 3. Skarżysko Kam. 2 296 1 993 9. Busko Zdrój 1 086 1 785 6. Opatów 1 486 1 526 8. Jędrzejów 1 116 1 481 7. Staszów 1 471 1 314 10. Włoszczowa 1 047 1 142 11. Sandomierz 977 1 091 12. Pińczów 536 747 13. Kazimierza Wlk. 342 293

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rok Środki przyznane algorytmem Dodatkowe środki przyznane z rezerwy Ministra Pozostałe środki RAZEM 2002 - 2003 2004 2 2005 2006 Dodatkowe środki przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na konto Funduszu Pracy. Zmniejszenie przyznanego limitu na skutek wprowadzenia ustawowych zmian w zasadach podziału środków wg algorytmu.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W LATACH 1999 – PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY lata liczba zaktywizowanych osób * * zmiana ustawy ( r.) i zmniejszone środki z Funduszu Pracy

20 REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W 2005 I 2006 ROKU
Ogółem: 2005 r. 2006 r. Liczba osób % 24 407 25 525 rozpoczęcia stażu 9 839 40,3 10 318 40,4 prace interwencyjne 4 183 17,1 4 341 17,0 rozpoczęcia szkolenia 4 906 20,1 4 035 15,8 rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 2 160 8,9 2 204 8,6 podjęcia działalności gospodarczej 891 3,7 1 483 5,8 Prace społeczno użyteczne - 1 338 5,2 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 495 2,0 829 3,3 roboty publiczne 1 633 6,7 709 2,8 inne podjęcia pracy 300 1,2 268 1,1

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Efektywność zatrudnieniowa szkoleń w 2006 roku Lp. Powiatowy Urząd Pracy Efektywność zatrudnieniowa w % 1 Pińczów 63,1 2 Starachowice 61,7 3 Staszów 60,1 4 Opatów 57,4 5 Włoszczowa 56,7 6 Busko – Zdrój 47,8 7 Końskie 46,8 8 Sandomierz 37,5 9 Ostrowiec Św. 36,9 10 Jędrzejów 33,8 11 Skarżysko – Kamienna 32,9 12 Kielce 31,8 13 Kazimierza Wlk. 29,8 Świętokrzyskie 39,2

22 POŚREDNICTWO PRACY I MIGRACJE ZAROBKOWE
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach POŚREDNICTWO PRACY I MIGRACJE ZAROBKOWE

23 * Wojewódzki Urząd Pracy wydawał umowy do pracy sezonowej
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W NIEMCZECH W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006 Rok Umowy sezonowe długoterminowe Praktyki studenckie Otwarte nabory RAZEM 2002 19 798 34 69 9 19 910 2003 19 981 24 60 19 20 084 2004 20 865 32 11 20 932 2005 22 157 68 37 12 22 274 2006 10 153* 46 14 10 247 SUMA 92 954 196 232 65 93 447 * Wojewódzki Urząd Pracy wydawał umowy do pracy sezonowej do końca kwietnia 2006 r.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W POZOSTAŁYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006 Rok Wielka Brytania Francja Norwegia Irlandia Cypr Hiszpania 2002 40 89 2 - 35 2003 30 16 11 487 2004 32 26 5 435 2005 407 2006 12 176 RAZEM 102 159 1 540

25 EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia
EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji międzynarodowych, której celem jest wymiana informacji między partnerami na temat rynków pracy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Rok (maj – grudzień) Rok 2005 Rok 2006 Razem (2004 – 2006) Ilość pozyskanych ofert pracy przez WUP w Kielcach w ramach sieci EURES 32 94 269 395 Ilość stanowisk pracy dostępnych w ramach powyższych ofert 166 1 519 3 871 5 556 Ilość podań o pracę przekazanych do pracodawców z krajów Unii Europejskiej 105 472 374 951 Oferty pracy dotyczyły branż: budowlanej, gastronomicznej, hotelarskiej, socjalnej, medycznej, transportowej, informatycznej, edukacyjnej, usługowej.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Wyjazdy do pracy za granicę za pośrednictwem agencji zatrudnienia (liczba osób) W województwie jest zarejestrowanych 21 agencji pośrednictwa pracy za granicą. Za ich pośrednictwem osoby zainteresowane najczęściej podejmują pracę w następujących zawodach: Kraj 2004 2005 2006 Razem Włochy 294 346 629 1 269 Wielka Brytania 33 54 103 190 Irlandia 59 8 67 Niemcy 142 Czechy 177 Holandia 64 Grecja 17 Belgia 47 Cypr 11 USA 6 Litwa 2 Norwegia robotnik budowlany (murarz, cieśla, zbrojarz, betoniarz i inni) pracownik produkcji pielęgniarka, opiekunka operator wózka widłowego robotnik pomocniczy obsługa hotelowa i gastronomiczna personel sprzątający pracownik rolny, ogrodnik.

27 INSTYTUCJE I PARTNERZY RYNKU PRACY
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach INSTYTUCJE I PARTNERZY RYNKU PRACY Publiczne służby zatrudnienia w województwie świętokrzyskim: Wojewódzki Urząd Pracy 13 powiatowych urzędów pracy Na jednego pośrednika pracy przypada: w województwie świętokrzyskim osób bezrobotnych w Polsce ll - w europejskich służbach zatrudnienia ok ll - Instytucje rynku pracy: Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia: Agencje Doradztwa Personalnego - 14 Agencje Pośrednictwa Pracy w Kraju - 24 Agencje Pośrednictwa Pracy za Granicą - 21 Agencje Poradnictwa Zawodowego - 12 Agencje Pracy Tymczasowej - 16 Instytucje szkoleniowe – 155 (wpisane do RIS) Akademickie Biura Karier - 6 Gminne Centra Informacji - 36 Partnerzy rynku pracy: Związki zawodowe i organizacje tych związków Społeczno-zawodowe organizacje rolników Organizacje pracodawców Organizacje pozarządowe Szkoły i wyższe uczelnie Samorządy gminne inne

28 Wg danych z województwa świętokrzyskiego wynika, iż największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz w budownictwie (22%). Trzecią z kolei branżą jest opieka społeczna, w której jako opiekunowie do osób starszych, au-pair oraz przedszkolanki gotowych jest podjąć pracę ok. 10% spośród wszystkich zainteresowanych. Branże: hotelarstwo, gastronomia, transport, przemysł i produkcja oraz inne cieszą się podobnym zainteresowaniem (6-8%).

29 Migracje zarobkowe Polaków
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Migracje zarobkowe Polaków Na wyjazd do pracy za granicą decydują się głównie: osoby mobilne, przedsiębiorcze i wykwalifikowane, posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe, pracownicy z umiejętnościami technicznymi (np. spawacze, hydraulicy, specjaliści w zawodach budowlanych), osoby młode po ukończeniu szkoły lub studiów. Osoby z co najmniej średnim wykształceniem stanowią 60% wszystkich emigrantów. Około 80% osób, które wyjechały w celu podjęcia zatrudnienia, ma nie więcej niż 34 lata. Częściej migrują mężczyźni, którzy stanowią 57% wszystkich wyjeżdżających.

30 SZACUNKI LICZBY MIGRACJI ZAROBKOWEJ POLAKÓW
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach SZACUNKI LICZBY MIGRACJI ZAROBKOWEJ POLAKÓW MPiPS Kościół katolicki Media Eksperci Raport organizacji ECAS* 660 tys. 1 mln 2-4 mln 1,2 mln 1,12 mln *ECAS (European Citizen Action Service) – europejska organizacja pozarządowa z siedzibą w Brukseli ( Źródło: Biuro Analiz Sejmowych

31 Główne kierunki emigracji zarobkowej Polaków
Źródło: Biuro Analiz Sejmowych

32 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2006 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2006 r. 1. Zatrudnieni obcokrajowcy pochodzili z 20 krajów: 45 osób z krajów europejskich, w tym najwięcej z Ukrainy – 29, 38 osób to mieszkańcy Azji, 3 osoby z Ameryki Południowej, 1 osoba z Ameryki Północnej, 1 osoba z Afryki. 2. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę jako: przedstawiciele kadry kierowniczej, doradcy i eksperci – 64 osoby, robotnicy wykwalifikowani – 23 osoby. 3. Według sekcji PKD: najwięcej cudzoziemców zatrudniono w przetwórstwie przemysłowym – 41 osób, najmniej w budownictwie oraz ochronie zdrowia i pomocy społecznej – po 1 osobie. 4. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę: w dużych przedsiębiorstwach powyżej 250 pracowników – 35 osób, w przedsiębiorstwach w przedziale 10 – 49 pracowników – 25 osób. Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2006 ROKU

34 Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Dziękuję za uwagę Cezary Mielczarz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy


Pobierz ppt "Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google