Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Cezary Mielczarz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Cezary Mielczarz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Cezary Mielczarz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

2 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC 2006 ROKU WG WOJEWÓDZTW Województwa Liczba bezrobotnych (w tys.) Liczba bezrobotnych w kraju2 309,4 1 Mazowieckie285,6 2 Śląskie229,8 3 Dolnoślaskie185,4 4 Wielkopolskie169,1 5 Łódzkie160,7 6 Kujawsko - Pomorskie160,1 7 Małopolskie145,3 8 Podkarpackie145,2 9 Lubelskie141,8 10 Zachodniopomorskie138,9 11 Pomorskie126,0 12 Warmińsko - Mazurskie 127,6 13 Świętokrzyskie99,4 14 Lubuskie72,8 15 Podlaskie61,8 16 Opolskie60,1 Kraj 14,9 Stopa bezrobocia to: wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH W latach wzrost o osoby, tj. 170,8 % W latach spadek o osób, tj. 35,6 %

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH

5 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC 2006 ROKU WEDŁUG POWIATÓW Powiaty Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych w województwie powiat kielecki m. Kielce ostrowiecki konecki skarżyski starachowicki jędrzejowski sandomierski staszowski opatowski włoszczowski buski pińczowski kazimierski PUP Kielce osób, tj. 29,7% Województwo 17,8 %

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH NA ROKU Ogółem – osób, w tym bezrobotnych:w kraju bez prawa do zasiłku 88,8%86,5% z prawem do zasiłku 11,2%13,5% kobiet 53,7%56,5% mężczyzn 46,3%43,5% zamieszkałych na wsi 55,5%43,5% do 25 roku życia 21,7%20,6% w okresie do 12 miesięcy _ od dnia ukończenia nauki4,9%4,4% niepełnosprawnych 2,3%3,1%

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Liczba bezrobotnych osoby Poziom bezrobocia na koniec 2006 roku był niższy o: , tj. o 24,3% do 2002 roku , tj. o 21,3% do 2004 roku , tj. o 15,6% do 2005 roku 1.876, tj. o 1,9% do listopada 2006 roku Bezrobocie w 2006 roku było najniższe na przestrzeni ostatnich sześciu lat POZIOM BEZROBOCIA NA KONIEC 2006 ROKU

8 Struktura bezrobotnych według wieku stan na koniec grudnia 2006 roku Wiek W liczbach bezwzględnych Udział % Bezrobotne kobiety Ogółem , z tego w grupach wieku: 18 – , , , , , lat i więcej 7850,8x

9 Poziom wykształcenia bezrobotnych na koniec grudnia 2006 roku WykształcenieW liczbach bezwzględnychUdział %Bezrobotne kobiety Ogółem , Wyższe , Policealne i średnie zawodowe , Średnie ogólnokształcące , Zasadnicze zawodowe , Gimnazjalne i poniżej ,

10 Bezrobotni z wyższym wykształceniem w latach RokLiczba bezrobotnych W tym z wyższym wykształceniem Udział % , , , , , , , ,2

11 Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy na koniec grudnia 2006 roku Czas pozostawania bez pracy W liczbach bezwzględn ych Udział % Bezrobotne kobiety kobietyOgółem , z tego: do 1 miesiąca , – , – , – , Długotrwale bezrobotni , – , pow. 24 miesięcy ,

12 Struktura bezrobotnych według stażu pracy na koniec grudnia 2006 roku Staż pracy W liczbach bezwzględnych Udział % Bezrobotne kobiety Ogółem , z tego: do 1 roku , – , – , – , – , lat i więcej ,5293 Bez stażu ,

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZNACZNY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH LUDZI MŁODYCH W WIEKU 18 – 24 LATA województwo 21,7% - kraj 20,6% BEZROBOTNI BEZ ZAWODU województwo 24,1% - kraj 17,3% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB POWRACAJĄCYCH PO RAZ KOLEJNY DO REJESTRÓW województwo 79,4% - kraj 78,5% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH województwo 52,9% - kraj 49,3% WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH województwo 55,5% - kraj 43,5% ZNACZNY POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET województwo 53,7% - kraj 56,5% ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź gimnazjalne województwo 57,8% - kraj 63,4% CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE W 2006 ROKU

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zakładów pracy zwolniło5.940 osób zakłady pracy zwolniły4.333 osoby zakładów pracy zwolniło6.126 osób zakładów pracy zwolniło5.476 osób zakładów pracy zwolniło3.144 osoby zakłady pracy zwolniły1.161 osób zakładów pracy zwolniło1.170 osób zakładów pracy zwolniło511 osób ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY W LATACH 1999 – 2006 ROKU w latach zakładów zwolniło osób na przestrzeni 8 lat średnio jeden zakład zwolnił 45 pracowników

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w latach Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach RokLiczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych RokLiczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W 2006 ROKU

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W 2005 ROKU I 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Liczba ofert zgłoszonych w : 2005 roku2006 roku Liczba ofert pracy w województwie Kielce Ostrowiec Św Końskie Starachowice Skarżysko Kam Busko Zdrój Opatów Jędrzejów Staszów Włoszczowa Sandomierz Pińczów Kazimierza Wlk

18 Rok Środki przyznane algorytmem Dodatkowe środki przyznane z rezerwy Ministra Pozostałe środki RAZEM RAZEM ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1.Dodatkowe środki przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na konto Funduszu Pracy. 2.Zmniejszenie przyznanego limitu na skutek wprowadzenia ustawowych zmian w zasadach podziału środków wg algorytmu. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

19 REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W LATACH 1999 – 2006 PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY lataliczba zaktywizowanych osób * * zmiana ustawy ( r.) i zmniejszone środki z Funduszu Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

20 REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W 2005 I 2006 ROKU Ogółem: 2005 r.2006 r. Liczba osób % % rozpoczęcia stażu , ,4 prace interwencyjne , ,0 rozpoczęcia szkolenia , ,8 rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy , ,6 podjęcia działalności gospodarczej 8913, ,8 Prace społeczno użyteczne ,2 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4952,08293,3 roboty publiczne ,77092,8 inne podjęcia pracy 3001,22681,1

21 Lp.Powiatowy Urząd Pracy Efektywność zatrudnieniowa w % 1 Pińczów 63,1 2 Starachowice 61,7 3 Staszów 60,1 4 Opatów 57,4 5 Włoszczowa 56,7 6 Busko – Zdrój 47,8 7 Końskie 46,8 8 Sandomierz 37,5 9 Ostrowiec Św. 36,9 10 Jędrzejów 33,8 11 Skarżysko – Kamienna 32,9 12 Kielce 31,8 13 Kazimierza Wlk. 29,8 Świętokrzyskie 39,2 Efektywność zatrudnieniowa szkoleń w 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

22 POŚREDNICTWO PRACY I MIGRACJE ZAROBKOWE Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

23 ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W NIEMCZECH W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006 Rok Umowy sezonowe Umowy długoterminowe Praktyki studenckie Otwarte naboryRAZEM * SUMA * Wojewódzki Urząd Pracy wydawał umowy do pracy sezonowej do końca kwietnia 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

24 RokWielka BrytaniaFrancjaNorwegiaIrlandiaCyprHiszpania RAZEM ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W POZOSTAŁYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

25 Rok 2004 (maj – grudzień) Rok 2005Rok 2006Razem (2004 – 2006) Ilość pozyskanych ofert pracy przez WUP w Kielcach w ramach sieci EURES Ilość stanowisk pracy dostępnych w ramach powyższych ofert Ilość podań o pracę przekazanych do pracodawców z krajów Unii Europejskiej Oferty pracy dotyczyły branż: budowlanej, gastronomicznej, hotelarskiej, socjalnej, medycznej, transportowej, informatycznej, edukacyjnej, usługowej. EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji międzynarodowych, której celem jest wymiana informacji między partnerami na temat rynków pracy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

26 robotnik budowlany (murarz, cieśla, zbrojarz, betoniarz i inni) pracownik produkcji pielęgniarka, opiekunka operator wózka widłowego robotnik pomocniczy obsługa hotelowa i gastronomiczna personel sprzątający pracownik rolny, ogrodnik. W województwie jest zarejestrowanych 21 agencji pośrednictwa pracy za granicą. Za ich pośrednictwem osoby zainteresowane najczęściej podejmują pracę w następujących zawodach: Wyjazdy do pracy za granicę za pośrednictwem agencji zatrudnienia (liczba osób) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kraj Razem Włochy Wielka Brytania Irlandia Niemcy14200 Czechy00177 Holandia0064 Grecja0017 Belgia0047 Cypr0011 USA0066 Litwa0022 Norwegia0022

27 Publiczne służby zatrudnienia w województwie świętokrzyskim: Wojewódzki Urząd Pracy 13 powiatowych urzędów pracy Na jednego pośrednika pracy przypada: -w województwie świętokrzyskim osób bezrobotnych -w Polsce ll - -w europejskich służbach zatrudnienia ok ll - INSTYTUCJE I PARTNERZY RYNKU PRACY Instytucje rynku pracy: Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia: Agencje Doradztwa Personalnego - 14 Agencje Pośrednictwa Pracy w Kraju - 24 Agencje Pośrednictwa Pracy za Granicą - 21 Agencje Poradnictwa Zawodowego - 12 Agencje Pracy Tymczasowej - 16 Instytucje szkoleniowe – 155 (wpisane do RIS) Akademickie Biura Karier - 6 Gminne Centra Informacji - 36 Partnerzy rynku pracy: Związki zawodowe i organizacje tych związków Społeczno-zawodowe organizacje rolników Organizacje pracodawców Organizacje pozarządowe Szkoły i wyższe uczelnie Samorządy gminne inne Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

28 Wg danych z województwa świętokrzyskiego wynika, iż największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz w budownictwie (22%). Trzecią z kolei branżą jest opieka społeczna, w której jako opiekunowie do osób starszych, au-pair oraz przedszkolanki gotowych jest podjąć pracę ok. 10% spośród wszystkich zainteresowanych. Branże: hotelarstwo, gastronomia, transport, przemysł i produkcja oraz inne cieszą się podobnym zainteresowaniem (6-8%).

29 Na wyjazd do pracy za granicą decydują się głównie: osoby mobilne, przedsiębiorcze i wykwalifikowane, posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe, pracownicy z umiejętnościami technicznymi (np. spawacze, hydraulicy, specjaliści w zawodach budowlanych), osoby młode po ukończeniu szkoły lub studiów. Osoby z co najmniej średnim wykształceniem stanowią 60% wszystkich emigrantów. Około 80% osób, które wyjechały w celu podjęcia zatrudnienia, ma nie więcej niż 34 lata. Częściej migrują mężczyźni, którzy stanowią 57% wszystkich wyjeżdżających. Migracje zarobkowe Polaków Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

30 SZACUNKI LICZBY MIGRACJI ZAROBKOWEJ POLAKÓW MPiPSKościół katolicki MediaEksperciRaport organizacji ECAS* 660 tys.1 mln2-4 mln1,2 mln1,12 mln Źródło: Biuro Analiz Sejmowych *ECAS (European Citizen Action Service) – europejska organizacja pozarządowa z siedzibą w Brukseli (www.ecas.org) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

31 Główne kierunki emigracji zarobkowej Polaków Źródło: Biuro Analiz Sejmowych

32 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2006 r. 1. Zatrudnieni obcokrajowcy pochodzili z 20 krajów: 45 osób z krajów europejskich, w tym najwięcej z Ukrainy – 29, 38 osób to mieszkańcy Azji, 3 osoby z Ameryki Południowej, 1 osoba z Ameryki Północnej, 1 osoba z Afryki. 2. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę jako: przedstawiciele kadry kierowniczej, doradcy i eksperci – 64 osoby, robotnicy wykwalifikowani – 23 osoby. 3. Według sekcji PKD: najwięcej cudzoziemców zatrudniono w przetwórstwie przemysłowym – 41 osób, najmniej w budownictwie oraz ochronie zdrowia i pomocy społecznej – po 1 osobie. 4. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę: w dużych przedsiębiorstwach powyżej 250 pracowników – 35 osób, w przedsiębiorstwach w przedziale 10 – 49 pracowników – 25 osób. Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

33 ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2006 ROKU

34 Dziękuję za uwagę Cezary Mielczarz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy


Pobierz ppt "Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Cezary Mielczarz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google