Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Cezary Mielczarz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Cezary Mielczarz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Cezary Mielczarz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

2 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC 2006 ROKU WG WOJEWÓDZTW Województwa Liczba bezrobotnych (w tys.) Liczba bezrobotnych w kraju2 309,4 1 Mazowieckie285,6 2 Śląskie229,8 3 Dolnoślaskie185,4 4 Wielkopolskie169,1 5 Łódzkie160,7 6 Kujawsko - Pomorskie160,1 7 Małopolskie145,3 8 Podkarpackie145,2 9 Lubelskie141,8 10 Zachodniopomorskie138,9 11 Pomorskie126,0 12 Warmińsko - Mazurskie 127,6 13 Świętokrzyskie99,4 14 Lubuskie72,8 15 Podlaskie61,8 16 Opolskie60,1 Kraj 14,9 Stopa bezrobocia to: wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990-1998 W latach 1990-1993 wzrost o 67.444 osoby, tj. 170,8 % W latach 1993-1998 spadek o 38.091osób, tj. 35,6 %

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1999 - 2006

5 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC 2006 ROKU WEDŁUG POWIATÓW Powiaty Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych w województwie 99 406 1 powiat kielecki 16 797 2 m. Kielce 12 687 3 ostrowiecki 10 446 4konecki 9 794 5skarżyski 8 789 6starachowicki 7 099 7jędrzejowski 5 713 8sandomierski 5 467 9staszowski 5 237 10opatowski 5 103 11włoszczowski 4 036 12buski 3 808 13pińczowski 2 351 14kazimierski 2 079 PUP Kielce - 29 484 osób, tj. 29,7% Województwo 17,8 %

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH NA 31.12.2006 ROKU Ogółem – 99.406 osób, w tym bezrobotnych:w kraju 88.241 bez prawa do zasiłku 88,8%86,5% 11.165 z prawem do zasiłku 11,2%13,5% 53.421 kobiet 53,7%56,5% 45.985 mężczyzn 46,3%43,5% 55.190 zamieszkałych na wsi 55,5%43,5% 21.567 do 25 roku życia 21,7%20,6% 4.879 w okresie do 12 miesięcy _ od dnia ukończenia nauki4,9%4,4% 2.305 niepełnosprawnych 2,3%3,1%

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Liczba bezrobotnych99.406 osoby Poziom bezrobocia na koniec 2006 roku był niższy o: 31.860, tj. o 24,3% do 2002 roku 26.916, tj. o 21,3% do 2004 roku 18.348, tj. o 15,6% do 2005 roku 1.876, tj. o 1,9% do listopada 2006 roku Bezrobocie w 2006 roku było najniższe na przestrzeni ostatnich sześciu lat POZIOM BEZROBOCIA NA KONIEC 2006 ROKU

8 Struktura bezrobotnych według wieku stan na koniec grudnia 2006 roku Wiek W liczbach bezwzględnych Udział % Bezrobotne kobiety Ogółem 99 406 100,0 53 421 z tego w grupach wieku: 18 – 24 21 567 21,7 12 032 25 - 34 29 552 29,7 17 654 35 - 44 19 645 19,7 10 989 45 - 54 22 836 23,0 11 282 55 - 59 5 021 5,1 1 464 60 lat i więcej 7850,8x

9 Poziom wykształcenia bezrobotnych na koniec grudnia 2006 roku WykształcenieW liczbach bezwzględnychUdział %Bezrobotne kobiety Ogółem 99 406 100,0 53 421 Wyższe 8 120 8,2 5 758 Policealne i średnie zawodowe 24 560 24,7 14 938 Średnie ogólnokształcące 9 278 9,3 7 000 Zasadnicze zawodowe 31 708 31,9 14 305 Gimnazjalne i poniżej 25 740 25,9 11 420

10 Bezrobotni z wyższym wykształceniem w latach 1999 - 2006 RokLiczba bezrobotnych W tym z wyższym wykształceniem Udział % 1999107 4722 7952,6 2000118 4694 0933,5 2001131 1296 0804,7 2002131 2667 4485,7 2003126 5387 8726,2 2004126 3229 2267,3 2005117 7549 2337,8 200699 4068 1208,2

11 Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy na koniec grudnia 2006 roku Czas pozostawania bez pracy W liczbach bezwzględn ych Udział % Bezrobotne kobiety kobietyOgółem 99 406 100,0 53 421 z tego: do 1 miesiąca 6 508 6,5 2 476 1 – 3 14 265 14,4 6 435 3 – 6 12 845 12,9 7 020 6 – 12 13 223 13,3 6 793 Długotrwale bezrobotni 55 565 52,9 30 697 12 – 24 15 299 15,4 8 530 pow. 24 miesięcy 37 266 37,5 22 167

12 Struktura bezrobotnych według stażu pracy na koniec grudnia 2006 roku Staż pracy W liczbach bezwzględnych Udział % Bezrobotne kobiety Ogółem 99 406 100,0 53 421 z tego: do 1 roku 13 186 13,3 7 562 1 – 5 18 940 19,0 9 872 5 – 10 12 995 13,1 7 128 10 – 20 14 837 14,9 8 143 20 – 30 9 719 9,8 3 935 30 lat i więcej 1 467 1,5293 Bez stażu 28 262 28,4 16 488

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZNACZNY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH LUDZI MŁODYCH W WIEKU 18 – 24 LATA województwo 21,7% - kraj 20,6% BEZROBOTNI BEZ ZAWODU województwo 24,1% - kraj 17,3% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB POWRACAJĄCYCH PO RAZ KOLEJNY DO REJESTRÓW województwo 79,4% - kraj 78,5% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH województwo 52,9% - kraj 49,3% WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH województwo 55,5% - kraj 43,5% ZNACZNY POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET województwo 53,7% - kraj 56,5% ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź gimnazjalne województwo 57,8% - kraj 63,4% CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE W 2006 ROKU

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 199988 zakładów pracy zwolniło5.940 osób 2000102 zakłady pracy zwolniły4.333 osoby 2001146 zakładów pracy zwolniło6.126 osób 2002101 zakładów pracy zwolniło5.476 osób 200399 zakładów pracy zwolniło3.144 osoby 200444 zakłady pracy zwolniły1.161 osób 200525 zakładów pracy zwolniło1.170 osób 200614 zakładów pracy zwolniło511 osób ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY W LATACH 1999 – 2006 ROKU w latach 1999-2006 619 zakładów zwolniło 27.861 osób na przestrzeni 8 lat średnio jeden zakład zwolnił 45 pracowników

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w latach 1992-1998 Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach RokLiczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 199237.489 199345.247 199449.653 199546.941 199655.943 199757.059 199864.947 RokLiczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 199981.112 200089.129 200194.597 200299.538 2003103.679 2004103.116 2005104.416 2006106.312 w latach 1999-2006 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W 2006 ROKU

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W 2005 ROKU I 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Liczba ofert zgłoszonych w : 2005 roku2006 roku Liczba ofert pracy w województwie 24 31827 251 1.Kielce6 4647 443 2.Ostrowiec Św.3 0763 296 4.Końskie2 2392 630 5.Starachowice2 1822 510 3.Skarżysko Kam.2 2961 993 9.Busko Zdrój1 0861 785 6.Opatów1 4861 526 8.Jędrzejów1 1161 481 7.Staszów1 4711 314 10.Włoszczowa1 0471 142 11.Sandomierz9771 091 12.Pińczów536747 13.Kazimierza Wlk.342293

18 Rok Środki przyznane algorytmem Dodatkowe środki przyznane z rezerwy Ministra Pozostałe środki RAZEM 2002 24.059.500-- 2003 45.931.000 1.071.10018.710.900 1 65.713.000 2004 2 48.114.400 2.297.4004.143.900 1 54.555.700 2005 72.181.200 8.320.400- 80.501.600 2006 79.637.60012.562.200- 92.199.800 RAZEM269.923.70024.251.10022.854.800317.029.600 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1.Dodatkowe środki przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na konto Funduszu Pracy. 2.Zmniejszenie przyznanego limitu na skutek wprowadzenia ustawowych zmian w zasadach podziału środków wg algorytmu. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

19 REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W LATACH 1999 – 2006 PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY lataliczba zaktywizowanych osób 199930 039 200017 536 2001 9 606 200212 011 200322 668 2004 17 789 * 200524 407 2006 25 525 * zmiana ustawy (20.04.2004 r.) i zmniejszone środki z Funduszu Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

20 REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W 2005 I 2006 ROKU Ogółem: 2005 r.2006 r. Liczba osób % % 24 40725 525 rozpoczęcia stażu 9 83940,310 31840,4 prace interwencyjne 4 18317,14 34117,0 rozpoczęcia szkolenia 4 90620,14 03515,8 rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 2 1608,92 2048,6 podjęcia działalności gospodarczej 8913,71 4835,8 Prace społeczno użyteczne - -1 3385,2 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4952,08293,3 roboty publiczne 1 6336,77092,8 inne podjęcia pracy 3001,22681,1

21 Lp.Powiatowy Urząd Pracy Efektywność zatrudnieniowa w % 1 Pińczów 63,1 2 Starachowice 61,7 3 Staszów 60,1 4 Opatów 57,4 5 Włoszczowa 56,7 6 Busko – Zdrój 47,8 7 Końskie 46,8 8 Sandomierz 37,5 9 Ostrowiec Św. 36,9 10 Jędrzejów 33,8 11 Skarżysko – Kamienna 32,9 12 Kielce 31,8 13 Kazimierza Wlk. 29,8 Świętokrzyskie 39,2 Efektywność zatrudnieniowa szkoleń w 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

22 POŚREDNICTWO PRACY I MIGRACJE ZAROBKOWE Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

23 ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W NIEMCZECH W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006 Rok Umowy sezonowe Umowy długoterminowe Praktyki studenckie Otwarte naboryRAZEM 200219 7983469919 910 200319 98124601920 084 200420 86524321120 932 200522 15768371222 274 200610 153*46341410 247 SUMA 2002-2006 92 9541962326593 447 * Wojewódzki Urząd Pracy wydawał umowy do pracy sezonowej do końca kwietnia 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

24 RokWielka BrytaniaFrancjaNorwegiaIrlandiaCyprHiszpania 200240892--35 20033016-11-487 20043226-511435 2005-16---407 2006-12---176 RAZEM102159216111 540 ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W POZOSTAŁYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

25 Rok 2004 (maj – grudzień) Rok 2005Rok 2006Razem (2004 – 2006) Ilość pozyskanych ofert pracy przez WUP w Kielcach w ramach sieci EURES 3294269395 Ilość stanowisk pracy dostępnych w ramach powyższych ofert 1661 5193 8715 556 Ilość podań o pracę przekazanych do pracodawców z krajów Unii Europejskiej 105472374951 Oferty pracy dotyczyły branż: budowlanej, gastronomicznej, hotelarskiej, socjalnej, medycznej, transportowej, informatycznej, edukacyjnej, usługowej. EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji międzynarodowych, której celem jest wymiana informacji między partnerami na temat rynków pracy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

26 robotnik budowlany (murarz, cieśla, zbrojarz, betoniarz i inni) pracownik produkcji pielęgniarka, opiekunka operator wózka widłowego robotnik pomocniczy obsługa hotelowa i gastronomiczna personel sprzątający pracownik rolny, ogrodnik. W województwie jest zarejestrowanych 21 agencji pośrednictwa pracy za granicą. Za ich pośrednictwem osoby zainteresowane najczęściej podejmują pracę w następujących zawodach: Wyjazdy do pracy za granicę za pośrednictwem agencji zatrudnienia (liczba osób) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kraj200420052006Razem Włochy2943466291 269 Wielka Brytania3354103190 Irlandia059867 Niemcy14200 Czechy00177 Holandia0064 Grecja0017 Belgia0047 Cypr0011 USA0066 Litwa0022 Norwegia0022

27 Publiczne służby zatrudnienia w województwie świętokrzyskim: Wojewódzki Urząd Pracy 13 powiatowych urzędów pracy Na jednego pośrednika pracy przypada: -w województwie świętokrzyskim 1 850 osób bezrobotnych -w Polsce 1 600 - ll - -w europejskich służbach zatrudnienia ok. 300 - ll - INSTYTUCJE I PARTNERZY RYNKU PRACY Instytucje rynku pracy: Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia: Agencje Doradztwa Personalnego - 14 Agencje Pośrednictwa Pracy w Kraju - 24 Agencje Pośrednictwa Pracy za Granicą - 21 Agencje Poradnictwa Zawodowego - 12 Agencje Pracy Tymczasowej - 16 Instytucje szkoleniowe – 155 (wpisane do RIS) Akademickie Biura Karier - 6 Gminne Centra Informacji - 36 Partnerzy rynku pracy: Związki zawodowe i organizacje tych związków Społeczno-zawodowe organizacje rolników Organizacje pracodawców Organizacje pozarządowe Szkoły i wyższe uczelnie Samorządy gminne inne Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

28 Wg danych z województwa świętokrzyskiego wynika, iż największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz w budownictwie (22%). Trzecią z kolei branżą jest opieka społeczna, w której jako opiekunowie do osób starszych, au-pair oraz przedszkolanki gotowych jest podjąć pracę ok. 10% spośród wszystkich zainteresowanych. Branże: hotelarstwo, gastronomia, transport, przemysł i produkcja oraz inne cieszą się podobnym zainteresowaniem (6-8%).

29 Na wyjazd do pracy za granicą decydują się głównie: osoby mobilne, przedsiębiorcze i wykwalifikowane, posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe, pracownicy z umiejętnościami technicznymi (np. spawacze, hydraulicy, specjaliści w zawodach budowlanych), osoby młode po ukończeniu szkoły lub studiów. Osoby z co najmniej średnim wykształceniem stanowią 60% wszystkich emigrantów. Około 80% osób, które wyjechały w celu podjęcia zatrudnienia, ma nie więcej niż 34 lata. Częściej migrują mężczyźni, którzy stanowią 57% wszystkich wyjeżdżających. Migracje zarobkowe Polaków Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

30 SZACUNKI LICZBY MIGRACJI ZAROBKOWEJ POLAKÓW MPiPSKościół katolicki MediaEksperciRaport organizacji ECAS* 660 tys.1 mln2-4 mln1,2 mln1,12 mln Źródło: Biuro Analiz Sejmowych *ECAS (European Citizen Action Service) – europejska organizacja pozarządowa z siedzibą w Brukseli (www.ecas.org) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

31 Główne kierunki emigracji zarobkowej Polaków Źródło: Biuro Analiz Sejmowych

32 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2006 r. 1. Zatrudnieni obcokrajowcy pochodzili z 20 krajów: 45 osób z krajów europejskich, w tym najwięcej z Ukrainy – 29, 38 osób to mieszkańcy Azji, 3 osoby z Ameryki Południowej, 1 osoba z Ameryki Północnej, 1 osoba z Afryki. 2. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę jako: przedstawiciele kadry kierowniczej, doradcy i eksperci – 64 osoby, robotnicy wykwalifikowani – 23 osoby. 3. Według sekcji PKD: najwięcej cudzoziemców zatrudniono w przetwórstwie przemysłowym – 41 osób, najmniej w budownictwie oraz ochronie zdrowia i pomocy społecznej – po 1 osobie. 4. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę: w dużych przedsiębiorstwach powyżej 250 pracowników – 35 osób, w przedsiębiorstwach w przedziale 10 – 49 pracowników – 25 osób. Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

33 ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2006 ROKU

34 Dziękuję za uwagę Cezary Mielczarz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy


Pobierz ppt "Sytuacja na rynku pracy w 2006 roku w woj. świętokrzyskim Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Cezary Mielczarz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google