Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELŻBIETA LINKO AGNIESZKA MAKOWSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELŻBIETA LINKO AGNIESZKA MAKOWSKA"— Zapis prezentacji:

1 ELŻBIETA LINKO AGNIESZKA MAKOWSKA
MISJA ELŻBIETA LINKO AGNIESZKA MAKOWSKA

2 POLECENIE DO WYKONANIA.
Wasze zadanie będzie polegało na stworzeniu misji firmy na podstawie zaprezentowanych informacji.

3 DEFINICJA MISJI MISJA – jest deklaracją celów działalności firmy. W działalności tej zawiera się wyraźna wizja bieżących i przyszłych operacji firmy lub instytucji związanych z produktem, usługą lub rynkiem, a także z systemem przyjętych wartości i zasad oraz cechy odróżniające ją od konkurentów. Deklaracja określa relacje z każdym z głównych rynków na których działa firma lub instytucja oraz wytycza cel i kierunek prowadzący do większej swobody w podejmowaniu decyzji na każdym szczeblu struktury organizacyjnej.

4 ISTOTA MISJI Podczas opracowania misji należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów: niebezpiecznie jest określać misję firmy zbyt wąsko lub zbyt szeroko należy bardzo rozsądnie wybrać adresatów misji należy wiedzieć i rozumieć, jaki rodzaj działalności prowadzi firma. misja musi mieć unikatowy charakter bardzo ważne jest, aby misja koncentrowała się na rynku, a nie na produkcie

5 OKREŚLENIE MISJI Kierownictwo powinno unikać zbyt wąskiego lub zbyt szerokiego formułowania misji, ponieważ może to doprowadzić do utraty wielu korzyści i poniesienia sporych strat. Np. producent ołówków, który twierdzi, że działa w dziedzinie sprzętu komunikacyjnego zbyt szeroko określa swą misję.

6 OKREŚLENIE MISJI c.d. Misja powinna być:
Realistyczna (mało konkurencyjna firma nie może zakładać, że stanie się liderem na rynku) Specyficzna (powinna pasować do tej firmy, a nie do żadnej innej) Oparta na wyróżniającej przewadze (firma powinna wykorzystywać w pełni swoje kompetencje) Motywująca (powinna dać ludziom coś, w co uwierzą)

7 KTO JEST ADRESATEM MISJI?
Adresatów misji trzeba znać przed przystąpieniem do jej sformułowania. Należy wiedzieć jakie są ich oczekiwania. Postulaty misji muszą być zrozumiałe dla jej odbiorców.

8 KTO JEST ADRESATEM MISJI? c.d.
Potencjalnymi adresatami misji mogą być: Klienci Personel firmy Pośrednicy rekomendujący produkt firmy Instytucje wpływowe (akcjonariusze, rząd i instytucje kontrolne) Pracownicy Dostawcy

9 OKREŚLENIE DZIAŁALNOŚCI FIRMY:
Misja powinna dostarczać określonej grupie adresatów, w tym pracownikom i podmiotom finansowo zaangażowanym w jej działalność, pełną informację na temat strategicznego kierunku działań oraz ich zakresu. Określenie misji wiąże się z podjęciem decyzji dotyczących rodzaju usług oraz rynku, na którym firma chciałaby je sprzedawać.

10 UNIKATOWY CHARAKTER MISJI
Misja musi mieć charakter unikatowy, ponieważ najlepszą metodą uzyskania przewagi konkurencyjnej jest być innym od pozostałych. Prawidłowo sformułowana misja musi wyróżnić firmę z grupy innych o podobnym profilu działalności i akcentować jej niepowtarzalny charakter.

11 OGŁOSZENIE MISJI Po opracowaniu misji należy ją podać do wiadomości personelowi i, gdy jest to konieczne, adresatom zewnętrznym, a także zastanowić się nad potrzebą opracowania odrębnych wersji dla poszczególnych szczebli instytucji. Firmy ogłaszają misję w różny sposób (plakaty, afisze, ogłoszenia)

12 OGŁOSZENIE MISJI c.d. Zapoznanie personelu z treścią misji może następować również na zasadzie kaskady, tzn. kierownictwo wyższego szczebla omawia misję z podległymi mu kierownikami, a Ci z kolei z podległymi im pracownikami itd. Jeśli firma usługowa poważnie traktuje misję i wyrażone w niej podstawowe wartości, to powinna sprawdzić poziom wiedzy i poparcie pracowników dla przyjętych w misji celów.

13 OGŁOSZENIE MISJI c.d. Treść misji powinna być stale przypominana przez kierownictwo. Należy z nią również zapoznać nowych pracowników, w pierwszym dniu ich pracy w firmie.

14 9 elementów misji wg F.R.Davida:
1. Klienci (kim są?) 2. Produkt (jakie są główne wyroby lub usługi firmy?) 3. Lokalizacja (gdzie działa firma?) 4. Technologia (jaka jest podstawowa technologia firmy?) 5. Kontynuacja działalności, przetrwanie firmy (jakie są ekonomiczne cele firmy?)

15 9 elementów misji wg F.R.Davida c.d. :
6. Filozofia (jakie są podstawowe przekonania, wartości, aspiracje i priorytety firmy?) 7. Własna koncepcja firmy (co jest najsilniejszą stroną firmy i na czym polega jej przewaga konkurencyjna?) 8. Publiczny wizerunek firmy (co jest społeczną powinnością firmy oraz jaki jest jej pożądany wizerunek?) 9. Personel (jaki jest stosunek firmy do pracowników?)

16 PODSUMOWANIE: DOBRA MISJA FIRMY POWINNA:
1. Określać cel działalności firmy 2. Wskazywać konkretne usługi oraz rynki 3. Pomagać zweryfikować bieżące i przyszłe warianty strategiczne 4. Być optymalnie wyważona – ani zbyt wąska ani zbyt szeroka 5. Wyróżniać firmę spośród innych tej samej branży 6. Być dostatecznie szczegółowa aby móc oddziaływać na personel firmy

17 PODSUMOWANIE c.d. : DOBRA MISJA FIRMY POWINNA c.d. :
7. Być realistyczna i elastyczna 8. Skupiać się na potrzebach klienta i ich zaspokojeniu, a nie na cechach usług 9. Informować o podstawowej działalności firmy 10. Utożsamiać się z celami zbiorowymi firmy, aby można było oszacować postęp w realizacji misji 11. Być zrozumiała i znana wszystkim pracownikom firmy

18 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Telekomunikacja Polska S.A. jest największym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej. Rozwojowi firmy sprzyja obecność TP w międzynarodowej grupie telekomunikacyjnej France Telecom oraz stabilna pozycja na rynku polskim.

19 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Grupa Telekomunikacja Polska jest największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej. Działa na rynku telefonii stacjonarnej, transmisji danych, telefonii komórkowej, Internetu, dzierżawy łączy oraz transmisji satelitarnej. Systematycznie rozszerza zakres świadczonych usług o nowe obszary biznesowe.

20 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Telekomunikacja Polska powstała w grudniu 1991 roku. Wówczas z przedsiębiorstwa państwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon wydzielono część telekomunikacyjną w postaci spółki akcyjnej Skarbu Państwa. 1 stycznia 1992 roku rozpoczęła ona działalność pod nazwą Telekomunikacja Polska S.A.

21 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Telekomunikacja Polska jest kontynuatorką ponad 60 lat tradycji przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Od momentu powstania TP w 1991 roku, rozpoczął się proces intensywnych zmian i inwestycji w firmie. W ciągu 10 lat istnienia TP z sukcesem przeobraziła się z państwowego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego w nowoczesną firmę teleinformatyczną. Obecnie działa na rynku telefonii stacjonarnej, transmisji danych, telefonii komórkowej i Internetu. Przez cały czas rozszerza zakres świadczonych usług.

22 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Pod koniec 1991 roku naszymi klientami było ponad 3,5 miliona abonentów telefonii stacjonarnej. Obecnie liczba ta wynosi ponad 10,5 miliona. Tak więc w ciągu kilku lat funkcjonowania spółki liczba klientów firmy wzrosła trzykrotnie. Gęstości linii telefonicznych, wyrażana liczbą linii na 100 mieszkańców, wynosi obecnie ogółem 26,25. Wzrostowi ilościowemu towarzyszy również stała rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej.

23 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Dzięki licznym przeobrażeniom i konsekwentnym, przemyślanym inwestycjom Telekomunikacja Polska jest dziś wiodącym operatorem usług telefonicznych w Polsce. Firma jest również liderem w zakresie transmisji danych, łączności satelitarnej oraz dostępu do Internetu.

24 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Telekomunikacja Polska S.A. od lat stara się być blisko klienta. To właśnie bliskość uznała za podstawową wartość swojej firmy, ale równie ważna jest innowacyjność oraz solidność. Telekomunikacja Polska S.A. stara się spełniać oczekiwania klientów, wywiązywać się z obietnic oraz umiejętnie określać potrzeby klientów, by móc je zaspokajać.


Pobierz ppt "ELŻBIETA LINKO AGNIESZKA MAKOWSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google