Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENCEFALOPATIE MITOCHONDRIALNE. Mitochondria – po co są Oksydacja kwasów tłuszczowych Łańcuch oddechowy (kompleksy I – V) Cykl mocznikowy Transdukcja sygnałów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENCEFALOPATIE MITOCHONDRIALNE. Mitochondria – po co są Oksydacja kwasów tłuszczowych Łańcuch oddechowy (kompleksy I – V) Cykl mocznikowy Transdukcja sygnałów."— Zapis prezentacji:

1 ENCEFALOPATIE MITOCHONDRIALNE

2 Mitochondria – po co są Oksydacja kwasów tłuszczowych Łańcuch oddechowy (kompleksy I – V) Cykl mocznikowy Transdukcja sygnałów Mechanizm apoptozy

3 Mitochondria W każdej komórce jest kilkaset mitochondriów W każdym mitochondrium jest 4-10 mtDNA mtDNA: 13 białek fosforylacji oksydacyjnej, 22 tRNA i 2 rRNA

4 Mitchondrialne DNA 99.9% mtDNA pochodzi od matki 0.1% od ojca (udokumentowano kilka przypadków dziedziczenia paternalistycznego) Brak mechanizmów naprawczych – częstsze mutacje spontaniczne Heteroplazja / homoplazja – rózny odsetek nieprawidłowych mitochondriów w komórce/tkance Podczas podziałów komórkowych do komórek potomnych przekazywana jest różna ilość nieprawidłowych mitochondriów

5 Charakterystyczną cechą chorób mitochondrialnych jest czasem całkowicie odmienny obraz kliniczny tego samego defektu genetycznego, zależny od różnic w proporcjach zmutowanego mtDNA do mtDNA prawidłowego. Ta sama zmiana genetyczna może u jednego pacjenta objawić się cukrzycą i głuchotą, a u jego bliskiego krewnego ciężką encefalopatią z drgawkami i otępieniem.

6 Historia 1959 – pierwszy pacjent ze zdiagnozowaną chorobą mitochondrialną 1963 – mitochondria mają własne DNA 1981 – zsekwencjonowanie ludzkiego mt DNA 1988 – odkryto pierwsze mutacje patognomoniczne dla chorób mitochondrialnych Lata 90 - Boom na choroby mitochondrialne; obecnie znanych ponad 40 jednostek chorobowych

7 Epidemiologia 1/4000 dzieci w USA zachoruje na chorobę mitochondrialną do 10rż; 1000-4000/rok dzieci w USA rodzi się z chorobą mitochondrialną Dotyczy najczęściej dzieci i młodych dorosłych, lecz zdarzają się również zachorowania u ludzi starszych Defekty mitochondrialne występuja również w DM II, chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera, chorobie niedokrwiennej serca oraz udarze mózgu.

8 Symptomatologia Mitochondria z nieprawidłowym mtDNA mogą znajdować się w każdej komórce – objawy zaś najczęściej ujawniają się ze strony tkanek o największym zapotrzebowaniu metabolicznym: układ nerwowy (centralny, obwodowy i autonomiczny), mięśnie szkieletowe, nerki, serce, wątroba, oczy, uszy.

9 Symptomatologia W chorobach mitochondrialnych występuje cała plejada objawów, m.in.: migrenowe bóle głowy, napady wymiotów i bóli brzucha, niedożywienie, nietolerancja wysiłku, skurcze mięśniowe, parestezje, przewodzeniowo- sensoryczna utrata słuchu, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, niedoczynność przysadki (wielohormonalna), cukrzyca, niedokrwistość, niewydolność nerek, kardiomiopatia przerostowa, bloki przewodzenia w sercu (WPW), opóźnienie rozwoju, niskorosłość.

10 Diagnostyka Wywiad - zwłaszcza rodzinny Testy mtDNA leukocytów – często wynik ujemny, ze względu na heteroplazję oraz mniejszy odsetek zmutowanego mtDNA Biopsja mięśnia szkieletowego – nagromadzenie mitochondriów pod sarkolemmą (włókna szmatowate), mozaikowy brak oksydazy cytochromu C, mutacje w wyekstrahowanym mtDNA Podwyższone stężenie mleczanu we krwi lub PMR, podwyższone stężenie pirogronianu, ciała ketonowe

11 MELAS M iopathy, E ncephalopathy, L actic A cidosis, S troke-like episodes Incydenty udaropodobne przed ukończeniem 30rż – pierwszy epizod między 4-15rż (objawy niedowładów połowiczych, napady padaczkowe, padaczka miokloniczna, ślepota korowa, utrata słuchu), rozwój prawidłowy do czasu ujawnienia choroby Inne objawy: bóle głowy, wymioty, postępująca obustronna utrata słuchu, zaćma obustronna, ślepota korowa

12 Incydenty udaropodobne Etiologia do końca nie poznana Obecnie istniejące hipotezy wskazują na ogniskową nadpobudliwość neuronalną, której przyczyną jest dysfunkcja mitochondriów zwłaszcza w zakresie bariery krew-mózg i krew- PMR Brak klinicznych czynników ryzyka

13 Incydenty udaropodobne Najczęstsze objawy prodromalne - pulsujący ból głowy +/- nudności, wymioty, światłowstręt. Częściowe lub wtórnie uogólnione napady drgawek wskazujące na lokalizację późniejszego deficytu Gwałtowna poprawa deficytów neurologicznych, często w ciągu kilku dni lub tygodni, nawet u chorych z ciężkim niedowładem połowiczym, afazją czy utratą wzroku Często obiektywnym deficytom neurologicznym (np. jednoimiennemu ubytkowi pola widzenia) towarzyszą zaburzenia zachowania (m.in psychozy, zachowania agresywne)

14 Incydenty udaropodobne – diagnostyka obrazowa Zmiany hipodensyjne w TK oraz hiperintensywne w obrazach T2-zależnych w MRI Najczęściej zmiany występują w płatach potylicznych, ciemieniowych lub skroniowych. Nie wykazują związku z unaczynieniem. Od 3 godziny do 8 miesięcy od zdarzenia zwiększony przepływ naczyniowy w obrębie uszkodzenia Zwiększone stężenie mleczanu w PMR i krwi Obraz MRI w programie FLAIR

15 Incydenty udaropodobne Histopatologicznie w barwieniu H-E w korze mózgu i móżdżku widoczne ogniska martwicy blaszkowatej, które poza przekraczaniem granic unaczynienia są nieodróżnialne od udarów wieloogniskowych; występuje również atrofia i zwyrodnienie gąbczaste W ME widoczne komórki śródbłonka oraz mięśniówki naczyń wypełnione licznymi nieprawidłowymi mitochondriami, obrzęk komórek

16 MERRF Myoclonic Epilepsy and Ragged Red Fibres Charakteryzuje się padaczką, ataksją i miopatią z występowaniem włókien szmatowatych w biopsji mięśni szkieletowych uogólnione napady toniczno-kloniczne drgawek, padaczka miokloniczna, postępująca ataksja, demencja, zanik nerwów wzrokowych oraz utrata słuchu Różny przebieg – od łagodnego do katastroficznego, prowadzącego do śmierci

17 MERRF Najczęstszym objawem są mioklonie – często wywołane przez hałas bądź stymulację światłem Ujawnienie choroby zalezy od nagromadzenia patologicznego mtDNA – często objawy ujawniają sie u dotychczas zdrowych dorosłych. Dziedziczenie matczyne

18 LHON Leber's Hereditary Optic Neuropathy Na dnie oka zmiany typu teleangiektazji + zanik nerwu wzrokowego Młodzi mężczyźni (10-30rż), zmiany najczęściej obustronne, utrata wzroku w ciągu 8 tygodni Niekiedy LHON współistnieje ze zmianami podobnymi do stwardnienia rozsianego, ciężką encefalopatią, mielopatią, obwodową neuropatią, ataksją móżdżkową lub dystonią Najczęściej homoplazja, nie ma zmian w biopsji mięśni

19 MNGIE Mitochondrial NeuroGastroIntestinal Encephalomyopathy mitochondrialna encefalomiopatia dotycząca układu nerwowego, żołądka i jelit (AR) 20-50rż, opadanie powiek, oftalmoplegia, przewlekłe jelitowe pseudozaparcia z miopatią mięśni szkieletowych i obwodowa neuropatia przewlekłe nudności, wymioty, biegunki i zaburzenia wchłaniania – niedożywienie, kacheksja wielokrotne delecje mtDNA w mięśniach szkieletowych

20 Zespół Leigha Podostra martwicza encefalomiopatia Heteroplazja >90%; jeżeli mniejsza zespół NARP (neuropathy, ataxia, retinitis pigmentosa) opóźnienie rozwoju lub regresja psychomotoryczna, ataksja, utrata wzroku, drgawki, neuropatia obwodowa, dysfunkcja pnia mózgu, hipotonia, zaburzenia oddychania, kwasica mleczanowa Wczesny początek choroby – śmierć w pierwszych latach życia MRI – degeneracja istoty szarej, ogniska martwicy w pniu mózgu; biopsja mięśni szkieletowych często bez zmian

21 CPEO Chronic Progressive External Ophtalmoplegia przewlekła zewnętrzna oftalmoplegia i obustronne opadanie powiek; często osłabienie siły mięśniowej Może dojść do całkowitego porażenia mięśni okoruchowych Z reguły przebieg łagodny, lecz może dojść do zaostrzeń Jeden z elementów zespołu Kernes-Sayre (KSS) W biopsji mięśni włókna szmatowate oraz mozaika oksydazy cytochromu c

22 Zespół Kernes - Sayre Kryteria diagnostyczne : CPEO, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, ataksja, blok przewodzenia w sercu lub podwyższenie stężenia białka w PMR; zachorowanie przed 20 rż Często we wczesnym dzieciństwie ciężka anemia, która ustępuje bez śladu Wraz z postępem choroby pojawia się miopatia proksymalna Największy odsetek mtDNA z delecjami w mięśniach szkieletowych Rokowanie gorsze niż CPEO

23 LECZENIE OBJAWOWE!!! Stosowanie wtaminy C, K, tiaminy, ryboflawiny, co-enzymu Q10, L-argininy ??, dieta ?? Operacyjne korekty opadania powiek, wszczepianie stymulatorów serca Rehabilitacja – izometryczne skurcze mięśniowe poprawiają siłę mięśniową Leczenie p\padaczkowe – ostrożnie z fenobarbitalem i kwasem walproinowym (hamują fosforylację oksydacyjną) Dichloroacetate (DCA, Ceresine <25mg/kg/24h)

24 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "ENCEFALOPATIE MITOCHONDRIALNE. Mitochondria – po co są Oksydacja kwasów tłuszczowych Łańcuch oddechowy (kompleksy I – V) Cykl mocznikowy Transdukcja sygnałów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google