Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład nr 10: Pamięć wirtualna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład nr 10: Pamięć wirtualna"— Zapis prezentacji:

1 Wykład nr 10: Pamięć wirtualna
Systemy operacyjne Wykład nr 10: Pamięć wirtualna Piotr Bilski

2 Problem Pamięć fizyczna jest niewystarczająca do pomieszczenia wszystkich procesów Procesy nie muszą być ładowane w całości do pamięci Część może być przechowywana na nośniku trwałym Wirtualna pamięć adresowa ułatwia pisanie programów i zarządzanie procesami

3 Pamięć wirtualna Umożliwia odseparowanie pamięci logicznej użytkownika od pamięci fizycznej Umożliwia procesom dzielenie plików i pamięci Jest implementowana poprzez stronicowanie na żądanie lub segmentację na żądanie

4 Ilustracja działania pamięci wirtualnej
Strona 0 Strona 1 Strona 2 Strona n Pamięć trwała Pamięć fizyczna ulotna Mechanizmy odwzorowania pamięci (tablice) Pamięć wirtualna

5 Stronicowanie na żądanie
Proces jest przechowywany w pamięci głównej lub pomocniczej Leniwa wymiana – mechanizm sprowadzania tylko tych fragmentów procesu, które są aktualnie potrzebne Procedura stronicująca odpowiada za sprowadzanie poszczególnych stron

6 Aspekty stronicowania na żądanie
Przy wymianie procesu system „zgaduje”, które strony załadować do pamięci Wykorzystana jest zasada lokalności odniesień Brak strony przy pobraniu argumentu rozkazu wymaga powtórnego pobrania rozkazu, zdekodowania i wykonania Dążenie do ograniczenia rozmiary obszaru wymiany

7 Wsparcie sprzętowe stronicowania
Tablica stron + bit poprawności („poprawny” – strona jest w pamięci, „niepoprawny” – strona jest na dysku, lub nie należy do procesu) Gdy strona jest poza pamięcią operacyjną, dostęp do niej uaktywnia pułapkę braku strony Pamięć pomocnicza przechowuje strony nie mieszczące się w pamięci operacyjnej Możliwość wznowienia rozkazu po wystąpieniu braku strony

8 Ilustracja stronicowania na żądanie
1 2 3 4 A B C 1 2 3 4 5 6 7 4 pnpnnpnn D E 6 A A B 5678 F C D E C 9 G F H 9 F Pamięć trwała Mechanizmy odwzorowania pamięci (tablice) Pamięć logiczna

9 Sprawdź wewnętrzną tablicę
Obsługa braku strony START Sprawdź wewnętrzną tablicę Odwołanie dozwolone? NIE Zakończ proces TAK Sprowadź stronę Zaktualizuj tablicę

10 Obsługa braku strony (c.d.)
System operacyjny Odniesienie do pamięci pomocniczej pułapka odniesienie Umieść M i wznowienie Wolna ramka Sprowadzenie brakującej strony Tablica stron Aktualizacja tablicy stron Pamięć logiczna

11 Parametry stronicowania na żądanie
Efektywny czas dostępu tea: p – prawdopodobieństwo braku strony tma – czas dostępu do pamięci (np. 100 ns) tpf – czas obsługi braku strony (np. 25 ms) Jest proporcjonalny do częstości braków stron

12 Tworzenie procesu a pamięć wirtualna
Wymagane jest sprowadzenie strony z pierwszym rozkazem Dwie techniki wspomagające: Kopiowanie przy zapisie Pliki odwzorowywane w pamięci operacyjnej

13 Kopiowanie przy zapisie
Technika umożliwiająca ominięcie stronicowania na żądanie podczas użycia funkcji fork Po rozwidleniu nie tworzy się kopii przestrzeni adresowej – oba procesy współdzielą te same strony Przydzielanie nowych stron odbywa się dopiero podczas próby zapisu zawartości strony Wolne strony są przydzielane z puli Strony przed przydzieleniem są zerowane (zerowanie na żądanie)

14 Pliki odwzorowane w pamięci operacyjnej
Dostęp do pliku może być realizowany jako dostęp do pamięci wirtualnej (odwzorowanie bloku dyskowego na strony) Pierwszy dostęp do pliku skutkuje brakiem strony Następne dostępy odbywają się poprzez sprowadzanie stron z blokami pliku Metoda szybsza niż korzystanie z funkcji systemowych read() i write()

15 Zastępowanie stron W systemie wieloprogramowym sprowadzane są strony dla wielu procesów przy ograniczonej liczbie dostępnych ramek Nadprzydział pamięci to przydział procesowi większej liczby stron, niż są jednocześnie wykorzystywane Konieczne są algorytmy zastępowania stron

16 Schemat podstawowy Gdy wszystkie ramki są zajęte, jedna jest wybierana do nadpisania Poprzednia zawartość wędruje z ramki na dysk, nowa z dysku do ramki (dwa dostępy do pamięci!) Aby zmniejszyć liczbę dostępów wprowadza się bit zabrudzenia Możliwe jest odwzorowanie dużej logicznej przestrzeni adresowej na małą przestrzeń fizyczną

17 Zastępowanie metodą FIFO
Najprostszy algorytm, opcjonalnie korzystający ze wskazań czasu wprowadzenia strony do pamięci Przykład działania: 7 7 7 1 2 1 2 3 1 2 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 1 3 1 2 7 1 2

18 Anomalia Belady’ego

19 Zastępowanie optymalne
Najniższy możliwy współczynnik braków stron Unika anomalii Belady’ego Zastępowana jest ta strona, która najdłużej nie będzie używana 7 7 7 1 2 1 2 3 2 4 3 2 3 2 1 7 1

20 Zastępowanie metodą LRU
Aproksymacja metody optymalnej Zastępowana jest strona nieużywana od najdłuższego czasu 7 7 7 1 2 1 2 3 4 3 4 2 4 3 2 3 2 1 3 2 1 2 1 7

21 Metoda LRU - problemy Porządek ramek ustala się poprzez zastosowanie:
liczników – każda strona ma stowarzyszony licznik czasu, aktualizowany zawsze, gdy strona jest użyta. Usuwa się strony z najmniejszym wskazaniem licznika stosu – ostatnio użyta strona jest umieszczana na szczycie. Usuwa się strony na spodzie (implementacja – dwukierunkowa lista) Sprzęt na ogół zbyt kosztowny!

22 Zastępowanie stron przybliżające metodę LRU
W większości systemów nie ma liczników ani stosu, ale można wprowadzić bit odniesienia, ustawiany, gdy nastąpiło użycie strony Na początku pracy wszystkie bity są zerowane Po pewnym czasie wiadomo, które strony były użyte, a które nie

23 Algorytm dodatkowych bitów odniesienia
Z każdą stroną kojarzona jest pewna liczba bitów odniesienia (np. 8) Przy każdym użyciu, skrajny lewy bit jest ustawiany, a pozostałe są przesuwane w prawo Bity są używane do ilustracji historii użycia jako liczby całkowite bez znaku Usuwana jest strona, której odpowiada najmniejsza liczba

24 Algorytm drugiej szansy
Wybór strony do usunięcia odbywa się na zasadzie FIFO Po wybraniu strony sprawdza się jej bit odniesienia 0 – strona zostaje zastąpiona 1 – strona jest pominięta (dostaje „drugą szansę”), jej bit się zeruje

25 Ulepszony algorytm drugiej szansy
Wykorzystuje dwa bity: odniesienia i modyfikacji. Interpretuje się je następująco: (0,0) – strona nieużywana i nie zmieniona (0,1) – nieużywana, ale zmieniona (trzeba zapisać na dysku przed usunięciem) (1,0) – używana i nie zmieniona (za chwilę znowu zostanie użyta) (1,1) – używana i zmieniona

26 Zastępowanie stron oparte na zliczaniu
Wykorzystują liczniki odniesień do strony Główne metody: Zastępowanie strony najrzadziej używanej (LFU) Zastępowanie strony najczęściej używanej (MFU) Metody są kosztowne i nie przybliżają algorytmu optymalnego zbyt dobrze

27 Przydział ramek


Pobierz ppt "Wykład nr 10: Pamięć wirtualna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google