Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy operacyjne Wykład nr 10: Pamięć wirtualna Piotr Bilski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy operacyjne Wykład nr 10: Pamięć wirtualna Piotr Bilski."— Zapis prezentacji:

1 Systemy operacyjne Wykład nr 10: Pamięć wirtualna Piotr Bilski

2 Problem Pamięć fizyczna jest niewystarczająca do pomieszczenia wszystkich procesów Procesy nie muszą być ładowane w całości do pamięci Część może być przechowywana na nośniku trwałym Wirtualna pamięć adresowa ułatwia pisanie programów i zarządzanie procesami

3 Pamięć wirtualna Umożliwia odseparowanie pamięci logicznej użytkownika od pamięci fizycznej Umożliwia procesom dzielenie plików i pamięci Jest implementowana poprzez stronicowanie na żądanie lub segmentację na żądanie

4 Ilustracja działania pamięci wirtualnej Strona 0 Strona 1 Strona 2 Strona n Pamięć trwała Pamięć fizyczna ulotna Mechanizmy odwzorowania pamięci (tablice) Pamięć wirtualna

5 Stronicowanie na żądanie Proces jest przechowywany w pamięci głównej lub pomocniczej Leniwa wymiana – mechanizm sprowadzania tylko tych fragmentów procesu, które są aktualnie potrzebne Procedura stronicująca odpowiada za sprowadzanie poszczególnych stron

6 Aspekty stronicowania na żądanie Przy wymianie procesu system zgaduje, które strony załadować do pamięci Wykorzystana jest zasada lokalności odniesień Brak strony przy pobraniu argumentu rozkazu wymaga powtórnego pobrania rozkazu, zdekodowania i wykonania Dążenie do ograniczenia rozmiary obszaru wymiany

7 Wsparcie sprzętowe stronicowania Tablica stron + bit poprawności (poprawny – strona jest w pamięci, niepoprawny – strona jest na dysku, lub nie należy do procesu) Gdy strona jest poza pamięcią operacyjną, dostęp do niej uaktywnia pułapkę braku strony Pamięć pomocnicza przechowuje strony nie mieszczące się w pamięci operacyjnej Możliwość wznowienia rozkazu po wystąpieniu braku strony

8 Ilustracja stronicowania na żądanie A B C Pamięć trwała Pamięć logiczna Mechanizmy odwzorowania pamięci (tablice) DEDE F G H 0123456701234567 pnpnnpnnpnpnnpnn 4 6 9 0123401234 56785678 9 A C F A B C D E F

9 Obsługa braku strony START Sprawdź wewnętrzną tablicę Odwołanie dozwolone? Sprowadź stronę Zaktualizuj tablicę TAK NIE Zakończ proces

10 Obsługa braku strony (c.d.) Pamięć logiczna Tablica stron Umieść M i Wolna ramka System operacyjny odniesienie pułapka Odniesienie do pamięci pomocniczej Sprowadzenie brakującej strony Aktualizacja tablicy stron wznowienie

11 Parametry stronicowania na żądanie Efektywny czas dostępu t ea : p – prawdopodobieństwo braku strony t ma – czas dostępu do pamięci (np. 100 ns) t pf – czas obsługi braku strony (np. 25 ms) Jest proporcjonalny do częstości braków stron

12 Tworzenie procesu a pamięć wirtualna Wymagane jest sprowadzenie strony z pierwszym rozkazem Dwie techniki wspomagające: –Kopiowanie przy zapisie –Pliki odwzorowywane w pamięci operacyjnej

13 Kopiowanie przy zapisie Technika umożliwiająca ominięcie stronicowania na żądanie podczas użycia funkcji fork Po rozwidleniu nie tworzy się kopii przestrzeni adresowej – oba procesy współdzielą te same strony Przydzielanie nowych stron odbywa się dopiero podczas próby zapisu zawartości strony Wolne strony są przydzielane z puli Strony przed przydzieleniem są zerowane (zerowanie na żądanie)

14 Pliki odwzorowane w pamięci operacyjnej Dostęp do pliku może być realizowany jako dostęp do pamięci wirtualnej (odwzorowanie bloku dyskowego na strony) Pierwszy dostęp do pliku skutkuje brakiem strony Następne dostępy odbywają się poprzez sprowadzanie stron z blokami pliku Metoda szybsza niż korzystanie z funkcji systemowych read() i write()

15 Zastępowanie stron W systemie wieloprogramowym sprowadzane są strony dla wielu procesów przy ograniczonej liczbie dostępnych ramek Nadprzydział pamięci to przydział procesowi większej liczby stron, niż są jednocześnie wykorzystywane Konieczne są algorytmy zastępowania stron

16 Schemat podstawowy Gdy wszystkie ramki są zajęte, jedna jest wybierana do nadpisania Poprzednia zawartość wędruje z ramki na dysk, nowa z dysku do ramki (dwa dostępy do pamięci!) Aby zmniejszyć liczbę dostępów wprowadza się bit zabrudzenia Możliwe jest odwzorowanie dużej logicznej przestrzeni adresowej na małą przestrzeń fizyczną

17 Zastępowanie metodą FIFO Najprostszy algorytm, opcjonalnie korzystający ze wskazań czasu wprowadzenia strony do pamięci Przykład działania: 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1 7 7070 201201 701701 230230 231231 430430 420420 423423 023023 013013 012012 712712

18 Anomalia Beladyego

19 Zastępowanie optymalne Najniższy możliwy współczynnik braków stron Unika anomalii Beladyego Zastępowana jest ta strona, która najdłużej nie będzie używana 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1 7 7070 201201 701701 243243 203203 203203 201201 701701

20 Zastępowanie metodą LRU Aproksymacja metody optymalnej Zastępowana jest strona nieużywana od najdłuższego czasu 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1 7 7070 201201 701701 403403 203203 432432 032032 132132 402402 102102 107107

21 Metoda LRU - problemy Porządek ramek ustala się poprzez zastosowanie: –liczników – każda strona ma stowarzyszony licznik czasu, aktualizowany zawsze, gdy strona jest użyta. Usuwa się strony z najmniejszym wskazaniem licznika –stosu – ostatnio użyta strona jest umieszczana na szczycie. Usuwa się strony na spodzie (implementacja – dwukierunkowa lista) Sprzęt na ogół zbyt kosztowny!

22 Zastępowanie stron przybliżające metodę LRU W większości systemów nie ma liczników ani stosu, ale można wprowadzić bit odniesienia, ustawiany, gdy nastąpiło użycie strony Na początku pracy wszystkie bity są zerowane Po pewnym czasie wiadomo, które strony były użyte, a które nie

23 Algorytm dodatkowych bitów odniesienia Z każdą stroną kojarzona jest pewna liczba bitów odniesienia (np. 8) Przy każdym użyciu, skrajny lewy bit jest ustawiany, a pozostałe są przesuwane w prawo Bity są używane do ilustracji historii użycia jako liczby całkowite bez znaku Usuwana jest strona, której odpowiada najmniejsza liczba

24 Algorytm drugiej szansy Wybór strony do usunięcia odbywa się na zasadzie FIFO Po wybraniu strony sprawdza się jej bit odniesienia –0 – strona zostaje zastąpiona –1 – strona jest pominięta (dostaje drugą szansę), jej bit się zeruje

25 Ulepszony algorytm drugiej szansy Wykorzystuje dwa bity: odniesienia i modyfikacji. Interpretuje się je następująco: –(0,0) – strona nieużywana i nie zmieniona –(0,1) – nieużywana, ale zmieniona (trzeba zapisać na dysku przed usunięciem) –(1,0) – używana i nie zmieniona (za chwilę znowu zostanie użyta) –(1,1) – używana i zmieniona

26 Zastępowanie stron oparte na zliczaniu Wykorzystują liczniki odniesień do strony Główne metody: –Zastępowanie strony najrzadziej używanej (LFU) –Zastępowanie strony najczęściej używanej (MFU) Metody są kosztowne i nie przybliżają algorytmu optymalnego zbyt dobrze

27 Przydział ramek


Pobierz ppt "Systemy operacyjne Wykład nr 10: Pamięć wirtualna Piotr Bilski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google