Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gender Index na Warmii i Mazurach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gender Index na Warmii i Mazurach"— Zapis prezentacji:

1 Gender Index na Warmii i Mazurach
projekt realizowany przez Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność

2 Finansowanie projektu
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

3 Obszar realizacji projektu
Termin realizacji : 1 czerwiec 2009 – 30 lipiec 2010 Kampanie medialne Szkolenia z Polityki Gender

4 Cele projektu Cel główny:
Upowszechnienie wśród pracodawców, pracowników, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności Warmii i Mazur rezultatów PIW Equal dot. godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Cele szczegółowe: Wypromowanie rezultatów z zakresu polityki Gender i roli kobiety w życiu społeczno-ekonomicznym. Wyposażenie Promotorów Powiatowych Centrów CSR w wiedzę dot. Gender Przeszkolenie pracodawców i pracowników z zakresu zarządzania różnorodnością i prawa pracy w obszarze równych szans i niedyskryminacji. Popularyzowanie nowoczesnego modelu społeczeństwa – godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Nagłośnienie problematyki i sposobów wyrównywania szans kobiet na rynku pracy.

5 Działania projektowe Konferencje regionalne.
Szkolenia dla promotorów odpowiedzialności społecznej organizacji z Polityki Gender. Kampania Społeczna i Targi Dobrych Praktyk – (4) Akcja medialna. Konferencja lecie Święta Kobiet Powiatowe Centra CSR - upowszechnianie Gender Index. Szkolenia z Gender Index dla pracodawców i pracowników (2x20 osób). Publikacje i poradniki dot. Polityki Gender.

6 Kampania Społeczna: Konferencja Dyskusje panelowe Targi dobrych praktyk Konferencja prasowa

7 Zwalidowane Rezultaty PIW Equal
Gender Index Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina Kompromis na rynku pracy. Innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet. Przedsiębiorstwo Fair Play Zatrudnienie Fair Play Równowaga - Praca - Rodzina Inne rezultaty w części związane z Polityką Gender.

8 Elementy rezultatów: Elastyczne i efektywne formy organizacji pracy. Standard Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Moduły szkoleniowe dla pracodawców i pracowników. Metodologia poradnictwa zawodowego (FiC) Akcje społeczne: Osiedlowe Grupy Zabawowe, Bank Godzin. Kompetencje zawodowe rodziców.

9 Kwestie do uwzględnienia podczas kampanii.:
Prawo pracy – nowe zapisy Polityka równości w projektach unijnych Rozwiązania z innych krajów unijnych Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz równości Instytucje wspierające rozwój zawodowy kobiet Upowszechnienie idei CSR Wspieranie rozwiązań innowacyjnych w obszarze elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia Szczęśliwa Rodzina i Sukces Zawodowy

10 Miękkie rezultaty projektu to m.in.:
Wymiana doświadczeń między uczestnikami konferencji nt równości kobiet i mężczyzn w pracy. Nabycie nowej, zaktualizowanej wiedzy nt Polityki Gender na bazie rezultatów Equal. Wzmocnienie przekazu wiedzy i praktyki dot. Godzenia życia rodzinnego i zawodowego w powiatach W-M. Zainspirowanie Partnerów Społecznych do rozwijania i wprowadzania w praktykę rozwiązań genderowych.

11 Uczestnicy Projektu: Samorządy PUP Organizacje pracodawców Organizacje pracowników Organizacje pozarządowe Społeczeństwo Warmii i Mazur

12 Polityka Gender: Studia podyplomowe: Kraków, Warszawa Studenckie Koła Naukowe: UMK Toruń, Uniwersytet Gdański Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych Fundacja MAMA Gender in Norway Komisja Europejska

13 Działania związkowe – NSZZ „Solidarność”
Sekcja Kobiet – koordynatorka Danuta Wojdat Sprawy kobiet w obszarze prawa pracy, wynagrodzenia, warunków pracy, godnego traktowania Promocja udziału kobiet w życiu zawodowym, zwłaszcza na rzecz Kobiet i Mężczyzn w Związku Sekcja problemowa Działa regionalnie i na szczeblu krajowym

14 Kobiety dla Polski Polska dla Kobiet
Działania związkowe – Kongres w Warszawie , czerwiec 2009 Kobiety dla Polski Polska dla Kobiet Panel dyskusyjny: zw. zaw, org. Kobiece, partie polityczne, MPiPS oraz media Dyskusja – doświadczenia kobiet w pracy i działalności w związkach zawodowych Rekomendacje dla rządu Rekomendacje dla organizacji związkowych Postulaty

15 Zejście z szybkiej ścieżki kariery jest łatwe
Zejście z szybkiej ścieżki kariery jest łatwe. Znacznie trudniej jest wejść do gry z powrotem . A przecież, gdy wykształcone kobiety nie wracają do pracy, cierpią na tym nie tylko one same, straty ponoszą również pracodawcy i całe branże gospodarki. Sylvia Ann Hewlett, Carolyn Buck Luce

16 Rewolucja odwrotu od kariery – dziennikarka Lisa Belkin z New York Times
2004 r. – amerykańskie Centrum ds. Polityki na rzecz Integracji Życia Osobistego z Zawodowym powołało zespół (firmy sektora prywatnego) – Ukryty drenaż mózgów: kobiety i mniejszości jako niewykorzystany potencjał. Przeprowadzono badania: Motywy odejścia z pracy Motywy powrotu do pracy 2443 kobiety; dwie grupy wiekowe (28 – 40; 41 – 55) 653 mężczyzn

17 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Gender Index na Warmii i Mazurach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google