Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JUBILEUSZ 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Michała Mazurkiewicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JUBILEUSZ 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Michała Mazurkiewicza."— Zapis prezentacji:

1 JUBILEUSZ 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Michała Mazurkiewicza

2 PROF. DR HAB. MICHAŁ MAZURKIEWICZ Znany i uznany uczony Wybitny awiopatolog Autorytet naukowy i moralny Pracowity, odpowiedzialny, otwarty Skromny, wrażliwy, z poczuciem humoru Szanowany, lubiany Wspaniały człowiek, przyjaciel, kolega, szef

3 BIOGRAM PROFESORA MICHAŁA MAZURKIEWICZA Prof. Michał Mazurkiewicz urodził się 10 kwietnia 1941 r. w Łówczy Łówcza Wrocław

4 BIOGRAM PROFESORA MICHAŁA MAZURKIEWICZA r. - studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu 1966 r. – dyplom lekarza weterynarii 1970 r. – stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych 1976 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego 1983 r. – tytuł naukowy profesora 1991 r. – stanowisko profesora zwyczajnego Specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych

5 BIOGRAM PROFESORA MICHAŁA MAZURKIEWICZA Staże naukowe – staż naukowy w Laboratorium Fizjologii Ptaków Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii (USA) 3-miesięczny staż w ośrodkach badawczych ZSRR (Moskwa, Leningrad, Charków) 1-miesięczne stypendium DAAD w RFN (Hanower, Monachium)

6 CZŁONEK TOWARZYSTW NAUKOWYCH World Veterinary Poultry Association World Poultry Science Association Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

7 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE PROFESORA MICHAŁA MAZURKIEWICZA

8 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE Ocena pośredniej przemiany materii w stanach fizjologicznych i patologicznych u drobiu Choroby ptaków wywołane przez drobnoustroje warunkowo-chorobotwórcze oraz wirusy Optymalne metody zwalczania chorób pasożytniczych i bakteryjnych u drobiu w warunkach chowu wielkostadnego ze szczególnym uwzględnieniem kokcydiozy i salmonellozy

9 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE Optymalizacja warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach drobiarskich i żywienia drobiu Optymalizacja warunków chowu wolierowego bażantów Patogeneza enzootycznej białaczki bydła

10 PROJEKTY BADAWCZE Kierownik centralnych projektów badawczych (lata 70. i 80.) Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych finansowanych przez KBN i MNiSW Wykonawca międzynarodowych projektów badawczych (COST 89) Łącznie 14 projektów

11 DOROBEK NAUKOWY Łącznie 397 pozycji 192 oryginalne prace twórcze 150 artykułów i komunikatów naukowych 36 prac popularno-naukowych 7 pozycji książkowych 12 innych opracowań

12 KONGRESY, SYMPOZJA, KONFERENCJE NAUKOWE Nigeria (Kalabar) ZSRR (Moskwa) Czechosłowacja (Praga, Brno) RFN (Hamburg) Jugosławia (Svetozarevo, Ljubljana) Finlandia (Helsinki) Węgry (Budapeszt) Francja (Paryż) USA (Atlanta) Austria (Wiedeń) Japonia (Nagoya) Szwajcaria (Interlaken) Wielka Brytania (Cambridge)

13 AKTYWNOŚĆ NAUKOWA PROFESORA ROZWÓJ MŁODEJ KADRY 16 wypromowanych doktorów 5 osób - stopień naukowy dr habilitowany 3 osoby - tytuł profesora Recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych, wniosków o tytuł profesora, publikacji naukowych

14 WYPROMOWANI DOKTORZY Dr n. wet. Stanisław Tronina (1979) Dr n. wet. Wiesława Jethon (1980) Dr n. wet. Andrzej Rudy (1983) Dr n. wet. Krystyna Gajdzis (1983) Dr n. wet. Teresa Pietrzkiewicz (1983) Prof. dr hab. Stanisław Klimentowski (1984) Dr n. wet. Joanna Otachel-Hawranek (1984) Prof. dr hab. Alina Wieliczko (1985) Dr n. wet. Ryszard Bartczak (1985)

15 WYPROMOWANI DOKTORZY Dr n. wet. Janusz Januszewski (1985) Dr n. wet. Ryszard Goczewski (1986) Dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. (1991) Dr n. wet. Andrzej Kruszewicz (1991) Dr n. wet. Jarosław Jurowski (1997) Dr n. wet. Jarosław Zajączkowski (2001) Dr n. wet. Katarzyna Płoneczka (2004)

16 PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI Prof. dr hab. Barbara Tomaszewska Prof. dr hab. Stanisław Klimentowski Prof. dr hab. Alina Wieliczko Dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw. Dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw Dr hab. Krzysztof Rypuła

17 DZIĘKUJEMY, PANIE PROFESORZE

18 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA od 1966 r. i nadal – ćwiczenia i wykłady z zakresu Choroby ptaków 1979 – 1982 – Kierownik Podyplomowego Studium Technologii Chowu, Profilaktyki i Zwalczania Chorób w Wielkotowarowym Drobiarstwie od 1995 r. i nadal – Krajowy Kierownik Specjalizacji Choroby Drobiu oraz Ptaków Ozdobnych

19 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PROFESORA MICHAŁA MAZURKIEWICZA

20 DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA PROFESORA MICHAŁA MAZURKIEWICZ A

21 DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA Pełnomocnik Rektora AR we Wrocławiu ds. Wychowawczych Pełnomocnik Rektora AR we Wrocławiu ds. Dydaktyki i Wychowania Członek Zespołu Dydaktyczno- -Naukowego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prorektor AR ds. Dydaktyki i Wychowania ( ) Nakazana piosenka A Mazur z kur wzięty, tym się upamiętnił, że za studentami stał murem Gdy chryja lub draka to bronił on żaka Ten Mazur, co nie jest Mazurem WIELKI PRZYJACIEL MŁODZIEŻY

22 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PROFESORA MICHAŁA MAZURKIEWICZA Prodziekan Wydz. Med. Wet. AR we Wrocławiu ds. Socjalnych i Wychowawczych ( ) Prorektor AR we Wrocławiu ds. Dydaktyki i Wychowania ( ) Przewodniczący Kolegium Prorektorów Uczelni Wrocławia ( ) Kierownik Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych ( , od 1993 i nadal)

23 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA od 1985 – Członek Rady Programowej Medycyny Weterynaryjnej – Członek Zespołu Dydaktyczno - Naukowego ds. Wychowania przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Weterynarii przy Ministrze Edukacji Narodowej Członek Komisji Oceny Pasz przy Ministrze Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych – Członek Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach

24 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA Rektor Akademii Rolniczej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ( )

25 OD AKADEMII DO UNIWERSYTETU Planowy i harmonijny rozwój Umacnianie prestiżu uczelni Realizacja wielu zaplanowanych inwestycji WAŻNY OKRES W HISTORII UCZELNI Polska członkiem Unii Europejskiej

26 UNIJNY KOMISARZ I WYBITNI UCZENI

27 WYBITNI UCZENI 13 osób-zaszczytny tytuł doktora honoris causa

28 REALIZACJA INWESTYCJI Samodzielność finansowa i dopłaty unijne

29 REALIZACJA INWESTYCJI

30 DZIAŁALNOŚĆ IV Zjazd PTNW Warszawa, 1970 r. NA RZECZ KORPORACJ ZAWODOWEJ LEKARZY WETERYNARII Kongresy, sympozja, konferencje

31 KONGRESY, SYMPOZJA, KONFERENCJE NAUKOWE

32 ZAANGAŻOWANY, ZAWSZE Z NAMI

33 MEDALE I ODZNACZENIA 1975 r. – Srebrny Krzyż Zasługi 1985 r. – Odznaka Zasłużony dla Województwa i Miasta Wrocławia 1985 r. – Odznaka Za Zasługi dla Województwa Legnickiego 1985 r., 2003 r. – Odznaka Honorowa Zasłużony Pracownik Rolnictwa 1985 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej – za całokształt działalności dydaktyczno-wychowawczej Odznaczenia organizacji młodzieżowych (liczne) 1986 r. – Krzyż Kawalerski OOP 1988 r. – Odznaka Zasłużony dla Przemysłu Paszowego 1988 r. – Złota Honorowa Odznaka Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynaryjnych ZASZCZYT- NAGRODĄ CNOTY

34 MEDALE I ODZNACZENIA 1992 r. – Odznaka Zasłużony dla PTNW 1997 r. – Medal Senatu RP 2002 r. – Honorowe Odznaczenie Pro Scientia Veterinaria Polona 2005 r. – Odznaka Honorowa MERITUS nadana przez Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną (2005) Nagrody Ministra: 1972 r. – zespołowa III stopnia 1979 r. – indywidualna II stopnia 1986 r. – indywidualna I stopnia 2011 r. – indywidualna I stopnia Nagrody Rektora

35 ODROBINA PRYWATNOŚCI Z małżonką Krystyną podczas stażu naukowego w Pensylwanii (USA, 1973 r.)

36 HOBBY

37

38 PO PRACY

39 DOSTOJNY JUBILACIE Wielce Szanowny Panie Profesorze Wielu lat owocnej pracy Realizacji szlachetnych planów Dalszych lat życia w zdrowiu i szczęściu

40 Bogatym jest ten, kto posiada wiele, bogatszym ten, kto mało potrzebuje najbogatszym - kto dużo daje Gerhard Tersteegen


Pobierz ppt "JUBILEUSZ 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Michała Mazurkiewicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google