Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 7 ŚRODKI PSYCHODYSLEPTYCZNE I ICH WPŁYW NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 7 ŚRODKI PSYCHODYSLEPTYCZNE I ICH WPŁYW NA ORGANIZM CZŁOWIEKA."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 7 ŚRODKI PSYCHODYSLEPTYCZNE I ICH WPŁYW NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

2 ŚRODKI PSYCHOSTYMULUJĄCE (PSYCHOPOBUDZAJĄCE - nazywane również halucynogeny, psychodeliki, psychomimetyki, fantastika, środki psychozowytwórcze - halucynogen (łac. alucinari – błądzić w myślach, majaczyć, bajdurzyć - znaczenie jedynie toksykologiczne i poznawcze - używano do przezwyciężenia zahamowań, uwolnienia podświadomości i racjonalizacji skrywanych potrzeb i kompleksów - wywołują objawy psychoz oraz słabe uzależnienie psychiczne - działanie halucynogenne może wykazywać ok. 100 substancji zawartych w różnych surowcach roślinnych

3 CHARAKTERYSTYKA HALUCYNOGENÓW - większość posiada pierścień indolowy (charakterystyczny dla 5-HT) - inne np. fenyletyloaminy budową przypominają katecholaminy

4 CHARAKTERYSTYKA HALUCYNOGENÓW Definicja halucynogenów: substancje, które zmieniają percepcję oraz nastrój, bez wyraźnego wpływu na autonomiczny układ nerwowy, metabolizm organizmu i aktywność psychomotoryczną nie wywołują również objawów depresji ośrodkowego układu nerwowego

5 CHARAKTERYSTYKA HALUCYNOGENÓW - percepcja i myślenie pod ich wpływem ulegają zaburzeniom, przypominając przeżywanie snu na jawie - wszystkie halucynogeny, choć w różnym stopniu, mają działanie psychozowytwórcze – zdolność do wywoływania poszczególnych objawów psychotycznych (a nie typowych psychoz): omamów, objawów depersonalizacji, zaburzeń poczucia czasu, hiperstezji, parastezji, synestezji, euforii itp.

6 CHARAKTERYSTYKA HALUCYNOGENÓW - wpływ na nastrój jest złożony, nie związany bezpośrednio z objawami euforii czy depresji psychicznej - z punktu widzenia neurofizjologii ośrodkowe objawy działania leków psychodysleptycznych dają się sprowadzić do zaburzeń w magazynowaniu i analizie informacji sensorycznej - prawdopodobnie nasilają dopływ bodźców aferentnych do tworu siatkowatego (struktura odpowiedzialna za regulację poziomu aktywności i integracji czynności jąder mózgu)

7 TWÓR SIATKOWATY - RAS

8 CHARAKTERYSTYKA HALUCYNOGENÓW Klasyfikacja tej grupy środków nie jest jednoznaczna: I grupa związki wykazujące podobieństwo budowy chemicznej do neuroprzekaźników 5-HT (LSD i psylocybina) i katecholamin (meskalina) II grupa związki o budowie niepodobnej do neuroprzekaźników (kannbinole i fencyklidyna)

9 CHARAKTERYSTYKA HALUCYNOGENÓW meskalina LSD psylocybina

10 LSD, PSYLOCYBINA I MESKALINA LSD – dietyloamid kwasu D-lizergowego, lizergid, LSD-25 - naturalnie występujący alkaloid sporyszu - środek o niezwykle silnym działaniu - dawka 1 μg/kg mc. może wywołać silny efekt psychotropowy Meskalina i psylocybina - otrzymywane z kaktusa meksykańskiego i grzybów - przypominają w budowie LSD - znacznie słabsze wpływ halucynogenny niż LSD

11 LSD halucynacje wzrokowe - wywołuje głównie halucynacje wzrokowe, rzadziej słuchowe tolerancji krzyżowej - działanie psychotropowe ulega szybko tolerancji krzyżowej również wobec innych halucynogenów nie wywołuje objawów abstynencji psychicznej lub fizycznej - nie wywołuje objawów abstynencji psychicznej lub fizycznej objawy psychotyczne - najpoważniejsze powikłania to bardzo silnie zaznaczone objawy psychotyczne, z panicznym lękiem, dysforią, urojeniami paranoicznymi (bad trip), prowadzących do niebezpiecznych zachowań

12 LSD - wielokrotne niespodziewane nawroty halucynacji wiele miesięcy czy lat po zaniechaniu stosowania (flashbacks) - tolerancja wytwarza się już po 3-4 dniach stosowania - początkowa wrażliwość wraca po podobnie długiej przerwie

13 LSD - brak modeli zwierzęcych do badań efektów halucynogenów w OUN - zaburzenie konstrukcji tworzenia sieci przez pająki ośrodkowy układ serotoninergiczny - mechanizm powstawania halucynacji po LSD wiąże się z wpływem na ośrodkowy układ serotoninergiczny jąder szwu autoreceptorów - powinowactwo LSD do 5-HT, hamując aktywność serotoninowych jąder szwu (raphe nuclei) drogą pobudzenia pewnych autoreceptorów uszkodzenie hamującego, kontrolnego wpływu 5-HT - sugerowano, że uszkodzenie hamującego, kontrolnego wpływu 5-HT na struktury przodomózgowia może być związane z powstawaniem omamów

14 LSD Teoria ? - uszkodzenie jąder szwu, zahamowanie syntezy endogennej 5-HT oraz rezerpina, obniżają wielkość progowej dawki LSD niezbędnej dla wywołania efektów psychotropowych ? - efekty behawioralne są znacznie dłuższe i nie skorelowane ze mianami aktywności jąder szwu - dawki LSD potrzebne do wywołania działania psychotropowego są znacznie wyższe niż koncentracja potrzebna do całkowitego wysycenia miejsc wiązania trytowanego LSD w mózgu - neurony jąder szwu nie wykazują tolerancji na LSD w przeciwieństwie do efektów psychotycznych

15 LSD - LSD wpływa również na aktywność układu noradrenergicznego - w pewnych testach zachowuje się jak agonista DA - wpływa agonistycznie na receptory 5-HT 2 w wywoływaniu omamów (5-HT 2A )

16 LSD napięcia mięśniowego, ataksja, rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty - efektom psychotropowym towarzyszy wzrost napięcia mięśniowego, ataksja, rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty zaburzenia chromosomalne - zaburzenia chromosomalne u dzieci matek przyjmujących w ciąży LSD – mechanizm nie wyjaśniony długotrwałe zaburzenia psychopatologiczne, ataki paniki i zachowania agresywne - może wywoływać długotrwałe zaburzenia psychopatologiczne, ataki paniki i zachowania agresywne potencjalnie bardzo niebezpieczne - są to substancje potencjalnie bardzo niebezpieczne

17 FENCYKLIDYNA - związek zsyntetyzowany jako szybko działający podawany dożylnie lek znieczulający i analgetyczny - szybko rozpoznano jego siłę uzależniającą - pacjenci po wybudzeniu wykazywali dezorientację i miewali omamy ketaminę - w użyciu klinicznym stosowano także pochodną fencyklidyny – ketaminę, też wywołującą uzależnienia PCP ketamina

18 FENCYKLIDYNA - najczęściej nadużywany środek psychomimetyczny - może wywoływać psychozy podobne symptomatologicznie do schizofrenii - mechanizm działania związany z blokowaniem w sposób niekompetycyjny receptorów NMDA dla aminokwasów pobudzających - konsekwencją jest uwalnianie DA w strukturach mezolimbicznych mózgu

19 KANNABINOLE - najczęściej stosowane substancje psychodysleptyczne – przetwory konopi indyjskichs - substancje czynne: tetrahydrokannabinol kannabinol anandamid

20 KANNABINOLE - MARIHUANA – suszone liście i kwiatostany - HASZYSZ – żywica/łodygi konopi

21 KANNABINOLE - główne miejsce działania kannabinoli – OUN - powodują wystąpienie relaksacji psychicznej i stan dobrego samopoczucia (efekty do pewnego stopnia przypominają działanie etanolu) - nasilają i zaostrzają percepcję bodźców wzrokowych i słuchowych

22 KANNABINOLE - objawy psychotropowe podobne do efektów działania LSD, ale mniej intensywne - wyraźne spowolnienie odczucia upływu czasu - wzmożenie apetytu i osłabienie pamięci - obniżona sprawność psychomotoryczna - silne działanie analgetyczne i przeciwwymiotne - próby stosowania tych związków u chorych na nowotwory

23 KANNABINOLE Efekty obwodowe - tachykardia - rozszerzenie naczyń skórnych (zaczerwienienie twarzy) - spadek ciśnienia płynu gałkowego (efekt terapeutyczny w jaskrze) - rozkurcz oskrzeli

24 KANNABINOLE - mechanizm działania nie jest znany receptory selektywnie wiążące aktywne substancje konopi - odkryto jednak w mózgu receptory selektywnie wiążące aktywne substancje konopi klasy receptorów związanych z białkami G - receptory te należą do klasy receptorów związanych z białkami G – hamując aktywność cyklazy adenylanowej i czynność niektórych kanałów wapniowych

25 KANNABINOLE - najwięcej receptorów dla kannabinoli wykryto w: hipokampach hipokampach – zaburzenia pamięci móżdżek i istota czarna móżdżek i istota czarna – spadek koordynacji i sprawności ruchowej jądra mezolimbiczne jądra mezolimbiczne – kontrola procesów wzmocnienia pozytywnego - obwodowy typ receptora dla kannabinoli różni się budową od ośrodkowego układzie limfatycznym - występuje w układzie limfatycznym – oddziaływanie haszyszu na funkcje immunologiczne organizmu

26 KANNABINOLE terminalna choroba nowotworowa Zainteresowanie medycyny (terminalna choroba nowotworowa) kannabinolami ze względu na ich działanie na: ciśnienie gałkowe czucie bólu odruch wymiotny napięcie mięśniówki gładkiej oskrzeli nabilon - zsyntetyzowano nawet stosowaną terapeutycznie pochodną kannabinoli – nabilon

27 KANNABINOLE - tolerancja na działanie kannabinoli rozwija się bardzo powoli - raczej nie obserwuje się uzależnienia fizycznego, jeśli wystąpi jest słabe - po odstawieniu kannabinoli obserwuje się efekty podobne do niektórych efektów po odstawieniu alkoholu etylowego lub opiatów nudności dysforia pocenie się tachykardia

28 KANNABINOLE - przedawkowanie – objawy uspokojenia, senności ale bez zaburzeń w funkcjach oddechowych i krążeniowych - nawet w małych dawkach kannabinole mogą powodować uspokojenie i euforię - wykazują działanie teratogenne i mutagenne w badaniach przedklinicznych na zwierzętach - powodują spadek poziomu testosteronu i zmniejszenie liczby plemników w nasieniu mężczyzn - trwałe zaburzenia psychiczne i stany apatii u osób stosujących kannabinole przez dłuższy czas

29 NARKOTYCZNE LEKI PRZECIWBÓLOWE

30 PATOFIZJOLOGIA BÓLU - leczenie bólu to podstawowe zadanie lekarzy środki przeciwbólowe – środki analgetyczne - środki przeciwbólowe – środki analgetyczne - czynniki powodujące uszkodzenie tkanek: zewnętrzne – mechaniczne, termiczne, chemiczne wewnętrzne – proces zapalny, nowotworowy

31 PATOFIZJOLOGIA BÓLU droga przekazu bólu uszkodzenie przekaźniki – substancja P, kininy, prostaglandyny, jony potasu i inne receptory bólowe (nocyceptory) rogi grzbietowe rdzenia motoneurony rogów przednich oraz neurony leżące w substancji galaretowatej i jądrze właściwym rogów tylnych pobudzenie neuronów tworu siatkowatego tłumaczy: objawy ze strony automatycznego układu nerwowego w następstwie silnych doznań bólowych (rozszerzenie źrenic, silne pocenie, wstrząs) zwiększone napięcie mięśni w okolicach uszkodzonych tkanek

32 PATOFIZJOLOGIA BÓLU stymulacja przekaz sygnału rdzeń kręgowy synapsa i uwalnianie wapnia receptory opioidowe percepcja bólu

33 PATOFIZJOLOGIA BÓLU A.) Opiates affect the limbic system, which controls emotions, increasing pleasure, relaxation and contentment. B.) The brainstem controls automatic activity, like breathing or coughing. Opiates can act on the brainstem to stop coughing or slow breathing. C.) The spinal cord transmits pain signals from the body. Opiates act here to block pain messages.

34 PODZIAŁ LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH Narkotyczne leki przeciwbólowe – dawniej zwane opiatami morfina -podstawowy lek – morfina – alkaloid fenantrenowy występujący w opium -leki opioidowe lub egzogenne opioidy Leki przeciwbólowe o działaniu przeciwgorączkowym – słabe lub małe analgetyki -nie są w stanie znieść silnych bólów np. po złamaniu kości czy nowotworowych -znoszą bóle o mniejszym natężeniu np. głowy czy mięsni

35 ENDOGENNE OPIOIDY - odkrycie czynnej substancji opium – morfiny, r - istnieją swoiste receptory opioidowe – różne ich typy o różnym znaczeniu fizjologicznym - przemawia to za istnieniem endogennych opioidów - obecnie wszystkie związki o powinowactwie do receptorów opioidowych – opioidy receptor mu receptor sigma

36 PODZIAŁ LEKÓW O POWINOWACTWIE DO RECEPTORÓW OPIOIDOWYCH morfina - leki agonistyczne, czyści agoniści – morfina pentazocyna - leki agonistyczne o słabych właściwościach antagonistycznych – pentazocyna nalorfina - leki antagonistyczne o słabych właściwościach agonistycznych – nalorfina - leki antagonistyczne, czyści antagoniści – brak efektów przeciwbólowych – nalokson

37 MORFINA I INNE ALKALOIDY OPIUM Opium zawiera dwa typy alkaloidów o różnych właściwościach farmakologicznych: alkaloidy fenantrenowemorfina, kodeina, tebaina - alkaloidy fenantrenowe (morfina, kodeina, tebaina) alkaloidy benzyloizochinolinowepapaweryna, noskapina, narceina - alkaloidy benzyloizochinolinowe (papaweryna, noskapina, narceina)

38 MORFINA I INNE ALKALOIDY OPIUM Związki stosowane jako leki: MORFINA DIONINA HYDROMORFAN OKSYMORFON FOLKODYNA METOPON KODEINA DIHYDROKODEINA HYDROKODON Inne: APOMORFINA PETIDYNA LOPERAMID DIFENOKSYLAT PENTAZOCYNA

39 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE μ, σκ - receptory opioidowe μ, σ oraz κ stężeń wewnątrzkomórkowych cyklicznych nukleotydów - aktywacja receptorów opioidowych powoduje zmiany stężeń wewnątrzkomórkowych cyklicznych nukleotydów grupy E cyklazy adenylanowej obniżanie temperatury ciała, nasilenie działania przeciwbólowego - morfina hamuje aktywność pobudzanej przez prostaglandyny grupy E cyklazy adenylanowej (obniżanie temperatury ciała, nasilenie działania przeciwbólowego) μ, σ kanałów potasowychefekty przeciwbólowe - pobudzenie receptorów typu μ, σ powoduje aktywację niektórych kanałów potasowych (efekty przeciwbólowe) receptory wapniowe typu N - wpływ na receptory wapniowe typu N układzie pokarmowym - działanie obwodowe morfiny koncentruje się głównie na układzie pokarmowym

40 DZIAŁANIE OŚRODKOWE przeciwbólowe - przeciwbólowe działanie swoiste, występuje po dawkach morfiny nie wpływających na inne doznania zmysłowe nasilenie działania jest proporcjonalne do zastosowanej dawki bóle o miernym nasileniu – 5-10 mg s.c dokuczliwe, silne bóle – mg łatwiej ustępują bóle tępe, przewlekłe (nowotworowe) bóle ostre (złamanie kości) wyższe dawki morfina znosi emocje towarzyszące doznaniom bólowym działa również na poziomie zakończeń nerwowych

41 DZIAŁANIE OŚRODKOWE działanie uspokajające - działanie uspokajające po przeciętnych dawkach leczniczych senność, utrudnienie koncentracji, spowolnienie procesów myślenia, zmniejszenie aktywności fizycznej dysforia - dysforia – przy pierwszorazowym podaniu leku euforia - euforia – po wielokrotnym stosowaniu depresja czynności oddechowej - depresja czynności oddechowej zależna od zmniejszenia wrażliwości neuronów ośrodka oddechowego na ciśnienie cząsteczkowe CO 2 czynność oddechowa zwalnia się i spłyca występuje po dawkach leczniczych opioidów

42 DZIAŁANIE OŚRODKOWE działanie przeciwkaszlowe - działanie przeciwkaszlowe depresyjny wpływ na tzw. ośrodek kaszlu rdzenia przedłużonego wydzielanie dokrewne osi przysadka-podwzgórze - wydzielanie dokrewne osi przysadka-podwzgórze uwalnianie wazopresyny – zmniejszenie wydalania moczu hamowanie FSH, LH, TSH morfina hamuje uwalnianie ACTH pod wpływem czynników stresowych w czasie wymiotów opioidy nasilają wydzielanie ACTH obniżenie temperatury ciała

43 DZIAŁANIE OŚRODKOWE wpływ na ośrodek wymiotny - wpływ na ośrodek wymiotny działanie dwufazowe pobudzenie ośrodka wymiotnego – po pierwszorazowym podaniu (5 mg) zahamowanie ośrodka wymiotnego – po dłuższym stosowaniu opioidów obniżenie progu drgawkowego - obniżenie progu drgawkowego na skutek hamowania przekaźnictwa GABA po bardzo dużych dawkach mogą wystąpić drgawki silne zwężenie źrenic - silne zwężenie źrenic charakter ośrodkowy i charakterystyczne dla zatrucia morfiną – szpilkowate źrenice cecha charakterystyczna uzależnionych

44 DZIAŁANIE OBWODOWE zwiększenie napięcia mięśni gładkich - zwiększenie napięcia mięśni gładkich z wyjątkiem mięśni gładkich naczyń krwionośnych i macicy skurcz odźwiernika – dłuższe przebywanie treści pokarmowej w żołądku zaparcia spastyczne –wykorzystywane w niektórych typach biegunek wzrost ciśnienia w drogach żółciowych utrudnienia w oddawaniu moczu

45 DZIAŁANIE OBWODOWE inne działanie obwodowe - inne działanie obwodowe uwalnianie histaminy uwalnianie histaminy – niebezpieczne szczególnie u chorych na dychawicę naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia tętniczego uwalnianie histaminy – nieznaczne rozszerzenie naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia tętniczego odczyny skórne uwalnianie histaminy – odczyny skórne opioidy na ogół nie wykazują istotnego wpływu na układ krążenia hamowanie czynności skurczowych macicy hamowanie czynności skurczowych macicy, znacznie wydłużając poród barierę łożyskową depresję ośrodka oddechowego noworodków przechodzą dobrze przez barierę łożyskową i wywołują depresję ośrodka oddechowego noworodków

46 WCHŁANIANIE I DROGI PODANIA MORFINY wchłanianie z przewodu pokarmowego - wchłanianie z przewodu pokarmowego – niepełne, powolne (wchłania się 15-70%) dyfuzji biernej - wchłanianie na drodze dyfuzji biernej - łatwiej wchłaniają się pochodne morfiny wchłanianie wolne, ale szybki metabolizm - wchłanianie wolne, ale szybki metabolizm 8-10-krotnie większe jak przy podaniu pozajelitowym) pierwszy raz - efekt przeciwbólowy przy podaniu doustnym morfiny – bardzo wysokie dawki (8-10-krotnie większe jak przy podaniu pozajelitowym) pierwszy raz 2-3-krotne dawki po kilkurazowym stosowaniu krotne dawki po kilkurazowym stosowaniu lecznictwo – łagodzenie doznań bólowych w zejściowych stanach chorób nowotworowych - lecznictwo – łagodzenie doznań bólowych w zejściowych stanach chorób nowotworowych

47 WCHŁANIANIE I DROGI PODANIA MORFINY - szybkość i czas efektu przeciwbólowego zależą od drogi podania - podanie dożylne (10 mg) – maksymalne działanie po min. - podanie domięśniowe lub podskórne (10 mg) – min. - działanie przeciwbólowe utrzymuje się ok. 3-4 godz. po podaniu dożylnym i 4-5 godz. po podskórnym - wstrzyknięcia podpajęczynówkowe i nadtwardówkowe oraz w okolice zwojów międzykręgowych (0.5-6 mg), a czas działania godz.

48 DYSTRYBUCJA I METABOLIZM MORFINY słabo przenika do OUN - stosunkowo słabo przenika do OUN, łatwiej przenikają jej pochodne nerkach, płucach, wątrobie i śledzionie - wyższe stężenia w nerkach, płucach, wątrobie i śledzionie - nie kumuluje się, po 24 godz obserwuje się jego śladowe ilości w tkankach, wydala się 90% związku wątrobie kwasem glukuronowym - główny proces metaboliczny w wątrobie (sprzęganie morfiny z kwasem glukuronowym) moczem - pochodne wydalane z moczem kależółcią - niewielkie ilości stwierdzane w kale (wydalanie z żółcią, 7-10%) 6- glukuronidu morfiny o silnym działaniu przeciwbólowym mniej nieczynnego 3-glukuronidu morfinyzwalczanie bólów nowotworowych - długotrwałe doustne stosowanie morfiny – więcej 6- glukuronidu morfiny o silnym działaniu przeciwbólowym – mniej nieczynnego 3-glukuronidu morfiny – zwalczanie bólów nowotworowych

49 OSTRE ZATRUCIE MORFINĄ - następstwo przedawkowania morfiny - duże upośledzenie czynności oddechowej z sinicą - obniżenie ciśnienia tętniczego - nasilenie senności przechodzące w głęboką śpiączkę - obniżenie temperatury ciała - zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych, osłabienie lub zniesienie odruchów - drgawki - bardzo silne zwężenie źrenic

50 TOLERANCJA, ZALEŻNOŚĆ I ODSTAWIENIE tolerancja o charakterze krzyżowym - tolerancja o charakterze krzyżowym przeciwbólowe i euforyzujące, a także działanie wymiotne i przeciwkaszlowe - szybka tolerancja na działanie przeciwbólowe i euforyzujące, a także działanie wymiotne i przeciwkaszlowe, słabsza na depresyjne na ośrodek oddechowy spastyczne działanie (zaparcia) oraz miozę (szpilkowate źrenice) - brak tolerancji na spastyczne działanie (zaparcia) oraz miozę (szpilkowate źrenice) - tolerancja po 3 tygodniach ciągłego stosowania zależność fizyczna i psychiczna - zależność fizyczna i psychiczna - zespół abstynencji - zespół abstynencji – dysforia, łzawienie, katar, bezsenność, zlewne poty, podwyższenie ciśnienia tętniczego, drżenie mięśni, bolesne skurcze jelit, stany deliryczne, drgawki, zapaść

51 TOLERANCJA, ZALEŻNOŚĆ I ODSTAWIENIE - zależność psychofizyczna wywołana przez morfinę jest bardzo szybka, ale szybciej działa heroina heroina – DIACETYLOMORFINA - heroina – DIACETYLOMORFINA - łatwiej przenika do OUN - nie stosowania w klinice leczenie zależności fizycznej - leczenie zależności fizycznej METADON, LEWOMETADYL, NALTREKSON, BUPRENORFINA przejście z zależności niekontrolowanej w kontrolowaną (doustną) – METADON, LEWOMETADYL, NALTREKSON, BUPRENORFINA stopniowa detoksykacja resocjalizacja i utrwalenie uzyskanych wyników leczenia

52 ZASTOSOWANIE KLINICZNE objawowe - działanie leków wyłącznie objawowe zwalczanie bólu - zwalczanie bólu – w chorobie nowotworowej - najkorzystniejsze doustne stosowanie morfiny działanie przeciwkaszlowe - działanie przeciwkaszlowe (kodeina, dihydrokodeina) - silne działanie zapierające – nie wykorzystywane klinicznie

53 FARMAKOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

54 LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD DA NAJSKUTECZNIEJSZĄ METODĄ FARMAKOTERAPII UZALEŻNIEŃ POWINNA BYĆ BLOKADA RECEPTORÓW DA – wg TEORII DOPAMINOWEJ UZALEŻNIEŃ - NAJSKUTECZNIEJSZĄ METODĄ FARMAKOTERAPII UZALEŻNIEŃ POWINNA BYĆ BLOKADA RECEPTORÓW DA – wg TEORII DOPAMINOWEJ UZALEŻNIEŃ częściowy antagonista receptorów D 3 – BP897 - częściowy antagonista receptorów D 3 – BP897 hamuje poszukiwanie kokainy u myszy częściowi antagoniści receptora D 3 z jednej strony będą pobudzać receptory w przypadku deficytu, a hamować w przypadku nadmiaru neuroprzekaźnika mógłby być również stosowany w terapii uzależnień związanych z nagrodami naturalnymi – nadmierny apetyt i nadwaga

55 LEKI HAMUJĄCE NAPŁYW WAPNIA blokery kanału wapniowego L - blokery kanału wapniowego L stosowane jako leki krążeniowe, a także nasilają działanie przeciwbólowe i zmniejszają tolerancję na to działanie opioidów blokada tych kanałów znosi ekspresję i wytwarzanie uzależnienia opiatowego u szczurów blokują nagradzające działanie morfiny, kokainy i amfetaminy

56 ANTAGONIŚCI RECEPTORÓW NMDA - antagoniści receptora NMDA (kompetytywni i niekompetytywni oraz antagoniści miejsca glicynowego hamują rozwój i ekspresję abstynencji opiatowej - hamują różne rodzaje sensytyzacji (receptorów DA, behawioralną po morfinie i psychostymulantach) MEMANTYNA - MEMANTYNA – m. in. hamuje warunkową odpowiedź motoryczną po kokainie, hamuje samopobieranie kokainy, hamuje nagradzające działanie alkoholu, morfiny IBOGAINA - IBOGAINA – złoty środek na uzależnienia

57 LEKI AKTYWUJĄCE UKŁAD GABA inhibitor transaminazy GABA (γ-winyl-GABA) - inhibitor transaminazy GABA (γ-winyl-GABA) GVG GVG – nieodwracalny inhibitor transaminazy GABA hamuje działanie nikotyny wykazuje działanie w uzależnieniu od kokainy hamuje uwalnianie DA w NAc po metamfetaminie, heroinie, etanolu antagonista receptora GABA B (baklofen) - antagonista receptora GABA B (baklofen) hamował nagradzające działanie kokainy hamuje głód kokainy oraz alkoholu

58 TERAPIE SUBSTYTUCYJNE - stosowane leki wiążą się z punktami uchwytu z inną charakterystyką niż substancje uzależniające – łączenie powolne, ale długotrwałe, w wyniku czego pod wpływem podanego później narkotyku nie dochodzi do gwałtownego pobudzenia układu nagrody metadon i L-alfa-acetylometadol (LAAM) - metadon i L-alfa-acetylometadol (LAAM) – terapia heroiny i innych opioidów buprenorfina - buprenorfina – terapia opioidów, skuteczność porównywalna z metadonem, jest to częściowy agonista receptora mi i antagonista receptora kappa GBR GBR – inhibitor wychwytu DA, terapia kokainy

59 LEKI DZIAŁAJĄCE OBWODOWO - możliwość działania przeciw uzależnieniom – tworzenie leków przechwytujących molekuły narkotyków zanim osiągną ostateczny cel i ich neutralizacja w czasie podróży do mózgu obwodowe blokery narkotyków – przewagi - obwodowe blokery narkotyków – przewagi: ich projektowanie nie wymaga znajomości szczegółów mechanizmów działania na neurony mogą być skuteczne przeciw narkotykom o wielu punktach uchwytu będą chronić przed działaniami obwodowymi narkotyków (związanymi głównie z układem krążenia i pokarmowym)

60 LEKI DZIAŁAJĄCE OBWODOWO - obwodowe blokery modelowane są na wzór enzymów i przeciwciał - przeciwciała przeciwko kokainie, fencyklidynie czy nikotynie tworzą z narkotykiem kompleks zbyt duży, aby pokonać barierę krew-mózg - konstrukcja leków zwiększających metabolizm narkotyków - tworzenie przeciwciał, które wiążą się z narkotykiem i niszczą go

61 IMMUNIZACJA odpowiedź immunologiczną - połączenie molekuły kokainy z nośnikiem białkowym, pobudzającym odpowiedź immunologiczną swoiste przeciwciała - organizm (myszy) wytwarza swoiste przeciwciała przeciwko nim i narkotyk jest wiązany we krwi - odpowiedź immunologiczna zapobiega przechodzeniu kokainy do mózgu - efekt jest długotrwały, ponad rok - szczepionka w fazie badań klinicznych aktywne metabolity kokainy bez wpływu na pochodne nieaktywne - przeciwciała wiążą również aktywne metabolity kokainy bez wpływu na pochodne nieaktywne

62 IMMUNIZACJA - szczepionki przeciwko fencyklidynie antiPCP-Fab - monoklonalne fragmenty immunoglobuliny G wiążące z dużym powinowactwem fencyklidynę (antiPCP-Fab) antiPCP- IgG - później pełne immunoglobuliny (antiPCP- IgG) - immunoglobulina ta obniża poziom fencyklidyny w mózgu oraz blokuje jej efekty behawioralne i związków pochodnych - zastosowanie w odtruwaniu osób, które przedawkowały związek, a także do ochrony płodów kobiet biorących fencyklidynę w czasie ciąży

63 ENZYMY - enzymy krwi są zdolne do metabolizowania kokainy, ale nie mogą szybko neutralizować dużej ilości narkotyku butylocholinesterazy (BChE - niski poziom butylocholinesterazy (BChE) w krwi powodem ostrego zatrucia kokainą - zwiększenie aktywności BChE może zwiększyć skuteczność leczenia przedawkowania kokainy A328Y - skonstruowano mutanta BChE – A328Y, który będzie mógł znaleźć zastosowanie w intensywnej terapii przedawkowania kokainy

64 PRZECIWCIAŁA KATALITYCZNE przeciwciała katalityczne - połączenie taktyki przeciwciał i enzymów – przeciwciała katalityczne - wiążą się one z cząsteczkami kokainy i katalizują jej degradację po związaniu z przeciwciałem molekuła kokainy przybiera taką konformację, w której szybkość jej hydrolizy jest przyspieszana - po związaniu z przeciwciałem molekuła kokainy przybiera taką konformację, w której szybkość jej hydrolizy jest przyspieszana - skonstruowano przeciwciała mAB 15A10, testowane u szczórów

65 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WYKŁAD 7 ŚRODKI PSYCHODYSLEPTYCZNE I ICH WPŁYW NA ORGANIZM CZŁOWIEKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google