Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geneza, skąd strategia, Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geneza, skąd strategia, Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko."— Zapis prezentacji:

1 Geneza, skąd strategia, Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

2 Jak wygląda sport w Mrągowie ? - diagnoza sytuacji z lotu ptaka
a właściwie… zza biurka Grupa Robocza przedstawić, to nasze subiektywne zdanie, wiedza , do skorygowania przez Państwa , jesteśmy pomocni pytania opinie pomysły….

3 1. Co już mamy? Infrastruktura sportowa.
2. Kto realizuje w mieście ? Regulacje formalne. 3. Ile to kosztuje? 4. Mrągowo – Miasto Ludzi Aktywnych ? 5. Wolontariat sportowy – po mrągowsku 6. Co dalej ? Nad czym pracować ? Co zmienić?

4 INFRASTRUKTURA SPORTOWA
1. SALE SPORTOWE 2. BOISKA WIELOFUNKCYJNE NA POWIETRZU 3. INNE OBIEKTY SPORTOWE-REKREACYJNE 5. OBIEKTY W BUDOWIE 6. NIE ZREALIZOWANE PLANY

5 INFRASTRUKTURA SPORTOWA
9 sal gimnastycznych (budynki), w tym 16 sal gimnastycznych (pomieszczenia) Stadion Miejski, składający się z dwóch płyt (dolnej i górnej) z trawiastą nawierzchnią, boiskami do gry w piłkę nożną, z bieżnią na 400 m, mogący pomieścić 788 widzów, 2 Boiska „Orlik 2012”, 1 kort tenisowy, 8 boisk ( do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej), 4 boiska do piłki plażowej, promenada nad Jeziorem Czos – jedna z najdłuższych na Mazurach, liczy ok. 5 km,, (ciągi pieszo jezdne) – W.Polskiego, Sołtysko, Młynowa- PL Wieś, łącznie prawie 4 km 3 trasy rowerowe w mieście i 7 najbliższej okolicy.

6 SPORTOWO-REKREACYJNE
INNE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE OŚRODEK SPORTÓW ZIMOWYCH „G4W”.  2. ZESPÓŁ BASENÓW I OBIEKTÓW REKREACYJNYCH W HOTELU MERCURE RESORT &SPA, UL. GIŻYCKA 6. 3. PARK LINOWY, OBOK MIASTECZKA WESTERNOWEGO MRONGOVILLE.   4.Skate park, 5. 2 siłownie zewnętrzne, 6. 3 plaże ( w tym 2 miejskie, jedna przy hotelu Mercure ). 7. 10 ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci 8. ZAPLECZE ŻEGLARSKIE - BAZA MRĄGOWO. 10. ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH PRZY HOTEL KLUB MAZURY 11. Siłownie i kluby fitness- ile???

7 Obiekty w budowie Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie – II Budowa infrastruktury sportowej Zakończenie budowy całego kompleksu na terenie byłej jednostki wojskowej nastąpi pod koniec września 2012 roku. Realizacja tego projektu pozwoli na kompleksowe dokończenie rewitalizacji terenów powojskowych przy Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Kopernika W ramach projektu zbudowane zostaną: hala widowiskowo - sportowa z kompleksem 5 boisk, w tym do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, nożnej, 4-torowa bieżnia o długości 60 m, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą plac rekreacyjny z małą architekturą parking przy hali-widowiskowej wraz dojazdem z drogi publicznej Całkowita wartość projektu: zł EFRR: ,80 zł Wkład własny: ,20 zł

8 Obiekty w budowie cd. ,,Budowa Ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów”. Projekt ten zakłada m.in.: budowę nowoczesnego Centrum Edukacji Ekologicznej, nowego pomostu cumowniczego, slipu, czyli pochylni do wodowania i wyciągania jednostek pływających, w tym również dla jednostek ratownictwa oraz budowę placu zabaw dla dzieci przy linii brzegowej jeziora. Całkowita wartość projektu: zł Wkład własny: zł Dodatkowo, żeby stworzyć mieszkańcom i turystom odpowiednie warunki do odpoczynku i rekreacji zdecydowano się na realizację projektu ,,Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”. Projekt obejmuje budowę boiska do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią, dwa boiska do siatkówki plażowej, skałki do wspinaczki, tor sprawnościowy ze zjeżdżalnią, montaż urządzenia do gry terenowej, urządzeń linowych do wspinaczki, małą architekturę, stoliki do gier planszowych, stoły do tenisa stołowego oraz remont budynku technicznego. Całkowita wartość projektu: zł Wkład własny: zł Grupa Robocza – skład, Irena,Ania, Arek, Ja, wszystwkie skąd się wzięła idea stategii

9 Nie zrealizowane plany
Budowa basenu krytego i zadaszonego lodowiska w Mrągowie         Miasto posiada kompletną dokumentację techniczną na projekt „Budowa basenu krytego i zadaszonego lodowiska w Mrągowie”, który zgłoszono do konkursu w celu pozyskania środków z UE, lecz mimo wysokich ocen ekspertów, decyzją Zarządu Województwa nie uzyskał dofinansowania i znalazł się na I miejscu listy rezerwowej. Całkowita wartość projektu: zł Wydatkowane środki (DT) Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie z zapleczem + górna płyta Całkowita wartość projektu: zł Wydatkowane środki zł (DT+ remont budynku zaplecza)

10 INFRASTRUKTURA SPORTOWA
1. To co mamy, to wystarczy? Czegoś brakuje? 2. Czy w pełni wykorzystujemy obiekty?

11 KTO REALIZUJE ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU W MIEŚCIE ?
1. PLACÓWKI OŚWIATOWE 2. ORGANIZACJE SPORTOWE/KLUBY SPORTOWE 3. CENTRUM KULTURY I TURYSTKI 4. Gmina Miasto Mrągowo

12 PLACÓWKI OŚWIATOWE Przedszkola 4 (2 publiczne, 2 niepubliczne) 637 dzieci. W programie pracy wszystkich przedszkoli znajdują się zajęcia rytmiczne i gimnastyczne. Zajęcia rytmiczne są zajęciami dodatkowymi. Natomiast zajęcia gimnastyczne wynikają z realizacji podstawy programowej (2 godz. tygodniowo na grupę Szkoły 8, w tym podstawowe, gimazjalne, ponadgimnazjalne, zespoły powiatowe, 4360 uczniów. W programie pracy zajęcia W – F , dodatkowo SKS, inne zajęcia sportowe. Posiadamy opracowane dane dot. Ilości zajęć sportowych tygodniowo , w rozbiciu na rodzaje zajęć i poszczególne placówki, do analizy w podzespołach.

13 ORGANIZACJE SPORTOWE KLUBY SPORTOWE
W Mrągowie na ok. 22 tys. mieszkańców aktywnie działa 57 organizacji pozarządowych z czego 18, to stowarzyszenia i kluby sportowe.

14 ORGANIZACJE SPORTOWE KLUBY SPORTOWE
Aktualnie w Bazie UM organizacji działających w zakresie sportu wpisanych jest 18 stowarzyszeń z czego : 11 - czynnie upowszechnia i rozwija sport wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć, treningów oraz poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach, 3 - zrzeszają głównie w swoich szeregach osoby dorosłe, uprawiające sport rekreacyjnie(Klub Biegacza, Klub Morsa, Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie), 1 – zajmuje się organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu 1 – zajmuje się organizacją imprez, współpracą międzynarodową oraz wolontariatem sportowym 2 – nie działają czynnie

15 ORGANIZACJE SPORTOWE KLUBY SPORTOWE
W ewidencji prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, widnieje : 10 Uczniowskich Klubów Sportowych, z czego: 8 jest nieaktywnych Czynnie działa MUKS „Omega”(ZS nr 4) i UKS „Iskra” przy Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie - 7 Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, z czego 1 jest nieaktywne

16 CENTRUM KULTURY I TURYSTKI
realizuje w imieniu Miasta, zadania z zakresu upowszechniania sportu. a/ utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjno-sportowych : - dwa Orliki – w drodze przetargu, na których CKiT zatrudnia animatorów sportu. Korzystanie z obiektów jest bezpłatne . - plaże miejskie – dzierżawa. CKiT zatrudnia ratowników, utrzymuje technicznie pomosty oraz jest współorganizatorem imprez organizowanych na tych obiektach. b/ organizacja imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych

17 CENTRUM KULTURY I TURYSTKI, cd.
W roku CKiT organizował lub współorganizował 26 Imprez sportowych w ramach Boiska Orlik 2012 i projektów piłki nożnej ulicznej , dodatkowo CKiT organizował 12 imprez cyklicznych. Plan imprez sportowych na rok (większość z tych imprez to imprezy cykliczne, które już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sportowych, przykłady: Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Powiatu Mrągowskiego Mistrzostwa Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej, Polska Biega, Mrągowski Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

18 KTO REALIZUJE ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU W MIEŚCIE ?
4 rodzaje podmiotów realizujących zadania sportowe, To: dobra konkurencja, różnorodność, stymulowanie się nawzajem, współpraca A może: rywalizacja, brak koordynacji, brak współpracy. Potrzebna rozmowa, zrozumienie, plan? Strategia?

19 § Regulacje formalno-prawne Strategie regionalne, lokalne 
Uchwała w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

20 ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE PRZEZ MIASTO NA SPORT W LATACH 2008-2012
INWESTYCJE UTRZYMANIE OBIEKTÓW WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOFINANSOWANIE IMPREZ MIEŚCIE

21 Wydatki na sport ogółem
Nakłady na sport (inwestycje, utrzymanie obiektów, zadania zlecone organizacjom pozarządowych, zadania z zakresu upowszechniania sportu)

22 INWESTYCJE

23 INWESTYCJE Nazwa inwestycji Koszt inwestycji Środki Miasta
Lp. Nazwa inwestycji Koszt inwestycji Środki Miasta Termin realizacji 1. Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012, realizowanych na byłej jednostki wojskowej, przy ul. Żołnierskiej 6 w Mrągowie 2008 r. 2. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna wokół jez. Magistrackiego 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie 1 171 379zł 594 729 zł 4. Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012, realizowanych przy Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie 2010 r. 5. Budowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Mrągowie, droga krajowa nr 16, od km do wraz z infrastrukturą techniczną 768 758 zł 266 089 zł 6. Budowa ciągu pieszo-jezdnego nad jez. Sołtysko w Mrągowie – Etap I 2010 – 2011 r. 7. Zagospodarowanie Parku Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia zł to (korty tenisowe, wyposażenie placu zabaw) 8. Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkoleniowego nr w Mrągowie – Etap II – Budowa infrastruktury sportowej 2010 – 2012 r. 9. Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie 2011 – 2012 r. 10. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Miejska Mrągowo r.

24 60.000 zł (za 6 miesięcy – 1 boisko)
UTRZYMANIE OBIEKTÓW Lp. Obiekt sportowy 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 1. Stadion Miejski w Mrągowie 2. Boiska Sportowe „Orlik 2012” - zł (za 6 miesięcy – 1 boisko) zł (1 boisko) zł (2 boiska) zł (2 boiska) 3. Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 (na terenie byłej JW) 4. Plaże miejskie 5. Korty tenisowe 970 zł 3.170 zł 940 zł 1.000 zł 7.050 zł 6. Place zabaw plus skate park, siłownie zewnętrzne 7. Razem

25 Formy zarządzania obiektami
Lp. Obiekt sportowy Forma zarządzania Zarządca 1. Stadion Miejski w Mrągowie przetarg na zarządzanie Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” 2. Boiska Sportowe „Orlik 2012” Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie 3. Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 (na terenie byłej JW) trwały zarząd Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie 4. Plaże miejskie dzierżawa 5. Korty tenisowe GKM 6. Place zabaw plus skate park, siłownie zewnętrzne Umowa zlecenie MAC PARTNER Katarzyna Markowicz-Korszun

26 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
32% organizacji otrzymuje 65% środkow na program. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi , wydatkowane są również środki na upowszechnianie sportu, średnia z l to prawie 65% środków programu

27 Podział środków na upowszechnianie sportu

28 Środki na profilaktykę antyalkoholową

29 DOFINANSOWANIE IMPREZ
W MIEŚCIE imprezy na terenie miasta, kraju oraz międzynarodowych (zakup pucharów, nagród, itd. organizacja imprez sportowych w mieście ze środków Ref. EKZ i SRP). W tym wydarzenia cykliczne i jednorazowe Poza wsparciem finansowym Miasto udostępnia pomieszczenia i obiekty, włącza się w organizację wydarzeń, spotkań, udziela rekomendacji i wsparcia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Lata 2008 2009 2010 2011 2012 (Plan) Kwota zł/ il. imprez 64 000 29 63 000 41 80 000 33 20 000 17 23 000 23

30 DOFINANSOWANIE IMPREZ
W MIEŚCIE - Wiosenny i Jesienny Wojewódzki Rajd Pieszy, - Polska Biega - Powiatowe Zawody Strzeleckie dla dzieci i młodzieży, - Powiatowa Olimpiada lekkoatletyczna dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, - Zawody Wędkarskie „Maraton Karpiowy”, - Turniej Bilarda Sportowego im. Davida Symonds’a, - Brydż na PiknikuTurniej Brydża Sportowego - Zawody sportowe w kolarstwie górskim MTB, Sztafetowe Biegi Przełajowe, - Regaty żeglarskie, itd. - Bal Sportowca, który w 2011 roku został zastąpiony Mrągowską Galą Sportu

31 Wybrane IMPREZY sportowe
Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej World Harmony Run (Bieg Harmonii Świata )

32 WOLONTARIAT SPORTOWY WOLONTARIAT PODCZAS POBYTU REPREZENTACJI CYPRU W RAMACH ELIOS 2010 WOLONTARIAT PODCZAS NMR STREETBALL CHALLENGE 2011 PROMOCJA WOLONTARIATU SPORTOWEGO PODCZAS MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „SPORT ZMIENIA WOLONTARIAT SPORTOWY – LOKALNE PARTNERSTWO” MRĄGOW0 2011 PROMOCJA WOLONTARIATU SPORTOWEGO PODCZAS OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „STREFA ORLIKA - PARTNERSTWO LOKALNE - POTENCJAŁ JEST W NAS!” CENTRALNY OŚRODEK SPORTU „TORWAR” WARSZAWA

33

34

35 MRĄGOWO – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH

36 PODSUMOWANIE  Jak mądrze i długofalowo rozwijać sport w naszym Mieście? Jak angażować społeczność w aktywność sportową? Jak najefektywniej wykorzystać i zarządzać infrastruktura sportową? Jak wykorzystać sport dla turystyki? Jak być zawsze aktywnym miastem?

37 Dziękuję Do pracy!


Pobierz ppt "Geneza, skąd strategia, Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google