Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja."— Zapis prezentacji:

1 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

2 Jak wygląda sport w Mrągowie ? - diagnoza sytuacji z lotu ptaka a właściwie… zza biurka Jak wygląda sport w Mrągowie ? - diagnoza sytuacji z lotu ptaka a właściwie… zza biurka

3 1. Co już mamy? Infrastruktura sportowa. 2. Kto realizuje w mieście ? Regulacje formalne. 3. Ile to kosztuje? 4. Mrągowo – Miasto Ludzi Aktywnych ? 5. Wolontariat sportowy – po mrągowsku 6. Co dalej ? Nad czym pracować ? Co zmienić?

4 1. SALE SPORTOWE 2. BOISKA WIELOFUNKCYJNE NA POWIETRZU 3. INNE OBIEKTY SPORTOWE-REKREACYJNE 5. OBIEKTY W BUDOWIE INFRASTRUKTURA SPORTOWA 6. NIE ZREALIZOWANE PLANY

5 * 9 sal gimnastycznych (budynki), w tym 16 sal gimnastycznych (pomieszczenia) * Stadion Miejski, składający się z dwóch płyt (dolnej i górnej) z trawiastą nawierzchnią, boiskami do gry w piłkę nożną, z bieżnią na 400 m, mogący pomieścić 788 widzów, * 2 Boiska Orlik 2012, * 1 kort tenisowy, * 8 boisk ( do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej), * 4 boiska do piłki plażowej, * promenada nad Jeziorem Czos – jedna z najdłuższych na Mazurach, liczy ok. 5 km,, * (ciągi pieszo jezdne) – W.Polskiego, Sołtysko, Młynowa- PL Wieś, łącznie prawie 4 km * 3 trasy rowerowe w mieście i 7 najbliższej okolicy. INFRASTRUKTURA SPORTOWA

6 INNE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE INNE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE 1.OŚRODEK SPORTÓW ZIMOWYCH G4W. 2. ZESPÓŁ BASENÓW I OBIEKTÓW REKREACYJNYCH W HOTELU MERCURE RESORT &SPA, UL. GIŻYCKA 6. 3. PARK LINOWY, OBOK MIASTECZKA WESTERNOWEGO MRONGOVILLE. 4.Skate park, 5. 2 siłownie zewnętrzne, 6. 3 plaże ( w tym 2 miejskie, jedna przy hotelu Mercure ). 7. 10 ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci 8. ZAPLECZE ŻEGLARSKIE - BAZA MRĄGOWO. 10. ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH PRZY HOTEL KLUB MAZURY 11. Siłownie i kluby fitness- ile???

7 Obiekty w budowie Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie – II Budowa infrastruktury sportowej Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie – II Budowa infrastruktury sportowej Zakończenie budowy całego kompleksu na terenie byłej jednostki wojskowej nastąpi pod koniec września 2012 roku. Realizacja tego projektu pozwoli na kompleksowe dokończenie rewitalizacji terenów powojskowych przy Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Kopernika W ramach projektu zbudowane zostaną: hala widowiskowo - sportowa z kompleksem 5 boisk, w tym do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, nożnej, 4-torowa bieżnia o długości 60 m, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą plac rekreacyjny z małą architekturą parking przy hali-widowiskowej wraz dojazdem z drogi publicznej Całkowita wartość projektu: 14 032 484 zł EFRR: 9 607 738,80 zł Wkład własny: 4 424 745,20 zł

8 Obiekty w budowie cd. Budowa Ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów.,,Budowa Ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów. Projekt ten zakłada m.in.: budowę nowoczesnego Centrum Edukacji Ekologicznej, nowego pomostu cumowniczego, slipu, czyli pochylni do wodowania i wyciągania jednostek pływających, w tym również dla jednostek ratownictwa oraz budowę placu zabaw dla dzieci przy linii brzegowej jeziora. Całkowita wartość projektu: 3 960 769 zł Wkład własny: 1 371 925 zł,,Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie. Dodatkowo, żeby stworzyć mieszkańcom i turystom odpowiednie warunki do odpoczynku i rekreacji zdecydowano się na realizację projektu,,Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie. Projekt obejmuje budowę boiska do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią, dwa boiska do siatkówki plażowej, skałki do wspinaczki, tor sprawnościowy ze zjeżdżalnią, montaż urządzenia do gry terenowej, urządzeń linowych do wspinaczki, małą architekturę, stoliki do gier planszowych, stoły do tenisa stołowego oraz remont budynku technicznego. Całkowita wartość projektu: 2 208 752 zł Wkład własny: 2 208 752 zł

9 Nie zrealizowane plany Budowa basenu krytego i zadaszonego lodowiska w Mrągowie Miasto posiada kompletną dokumentację techniczną na projekt Budowa basenu krytego i zadaszonego lodowiska w Mrągowie, który zgłoszono do konkursu w celu pozyskania środków z UE, lecz mimo wysokich ocen ekspertów, decyzją Zarządu Województwa nie uzyskał dofinansowania i znalazł się na I miejscu listy rezerwowej. Całkowita wartość projektu: 22.395 400zł Wydatkowane środki 234.430 (DT) Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie z zapleczem + górna płyta Całkowita wartość projektu: 15.456.933 zł Wydatkowane środki 589.860 zł (DT+ remont budynku zaplecza)

10 1. To co mamy, to wystarczy? Czegoś brakuje? 2. Czy w pełni wykorzystujemy obiekty? INFRASTRUKTURA SPORTOWA

11 KTO REALIZUJE ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU W MIEŚCIE ? 1. PLACÓWKI OŚWIATOWE 2. ORGANIZACJE SPORTOWE/KLUBY SPORTOWE 3. CENTRUM KULTURY I TURYSTKI 4. Gmina Miasto Mrągowo

12 Przedszkola 4 (2 publiczne, 2 niepubliczne) 637 dzieci. W programie pracy wszystkich przedszkoli znajdują się zajęcia rytmiczne i gimnastyczne. Zajęcia rytmiczne są zajęciami dodatkowymi. Natomiast zajęcia gimnastyczne wynikają z realizacji podstawy programowej (2 godz. tygodniowo na grupę Szkoły 8, w tym podstawowe, gimazjalne, ponadgimnazjalne, zespoły powiatowe, 4360 uczniów. W programie pracy zajęcia W – F, dodatkowo SKS, inne zajęcia sportowe. PLACÓWKI OŚWIATOWE

13 W Mrągowie na ok. 22 tys. mieszkańców aktywnie działa 57 organizacji pozarządowych z czego 18, to stowarzyszenia i kluby sportowe. ORGANIZACJE SPORTOWE KLUBY SPORTOWE ORGANIZACJE SPORTOWE KLUBY SPORTOWE

14 ORGANIZACJE SPORTOWE KLUBY SPORTOWE ORGANIZACJE SPORTOWE KLUBY SPORTOWE Aktualnie w Bazie UM organizacji działających w zakresie sportu wpisanych jest 18 stowarzyszeń z czego : 11 - czynnie upowszechnia i rozwija sport wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć, treningów oraz poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach, 3 - zrzeszają głównie w swoich szeregach osoby dorosłe, uprawiające sport rekreacyjnie(Klub Biegacza, Klub Morsa, Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie), 1 – zajmuje się organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu 1 – zajmuje się organizacją imprez, współpracą międzynarodową oraz wolontariatem sportowym 2 – nie działają czynnie

15 ORGANIZACJE SPORTOWE KLUBY SPORTOWE ORGANIZACJE SPORTOWE KLUBY SPORTOWE W ewidencji prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, widnieje : -10 Uczniowskich Klubów Sportowych, z czego: - 8 jest nieaktywnych Czynnie działa MUKS Omega(ZS nr 4) i UKS Iskra przy Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie - 7 Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, z czego 1 jest nieaktywne

16 CENTRUM KULTURY I TURYSTKI realizuje w imieniu Miasta, zadania z zakresu upowszechniania sportu. a/ utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjno- sportowych : - dwa Orliki – w drodze przetargu, na których CKiT zatrudnia animatorów sportu. Korzystanie z obiektów jest bezpłatne. - plaże miejskie – dzierżawa. CKiT zatrudnia ratowników, utrzymuje technicznie pomosty oraz jest współorganizatorem imprez organizowanych na tych obiektach. b/ organizacja imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych

17 CENTRUM KULTURY I TURYSTKI, cd. W roku 2011 CKiT organizował lub współorganizował 26 Imprez sportowych w ramach Boiska Orlik 2012 i projektów piłki nożnej ulicznej, dodatkowo CKiT organizował 12 imprez cyklicznych. Plan imprez sportowych na rok 2012. (większość z tych imprez to imprezy cykliczne, które już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sportowych, przykłady: Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Powiatu Mrągowskiego Mistrzostwa Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej, Polska Biega, Mrągowski Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

18 KTO REALIZUJE ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU W MIEŚCIE ? 4 rodzaje podmiotów realizujących zadania sportowe, To: dobra konkurencja, różnorodność, stymulowanie się nawzajem, współpraca A może: rywalizacja, brak koordynacji, brak współpracy. 4 rodzaje podmiotów realizujących zadania sportowe, To: dobra konkurencja, różnorodność, stymulowanie się nawzajem, współpraca A może: rywalizacja, brak koordynacji, brak współpracy. Potrzebna rozmowa, zrozumienie, plan? Strategia? Potrzebna rozmowa, zrozumienie, plan? Strategia?

19 Regulacje formalno-prawne Strategie regionalne, lokalne Uchwała w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

20 ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE PRZEZ MIASTO NA SPORT W LATACH 2008-2012 INWESTYCJE UTRZYMANIE OBIEKTÓW WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOFINANSOWANIE IMPREZ MIEŚCIE

21 Wydatki na sport ogółem

22 INWESTYCJE

23

24 UTRZYMANIE OBIEKTÓW

25 Formy zarządzania obiektami

26 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

27 Podział środków na upowszechnianie sportu

28 Środki na profilaktykę antyalkoholową

29 DOFINANSOWANIE IMPREZ W MIEŚCIE DOFINANSOWANIE IMPREZ W MIEŚCIE imprezy na terenie miasta, kraju oraz międzynarodowych (zakup pucharów, nagród, itd. organizacja imprez sportowych w mieście ze środków Ref. EKZ i SRP). W tym wydarzenia cykliczne i jednorazowe Poza wsparciem finansowym Miasto udostępnia pomieszczenia i obiekty, włącza się w organizację wydarzeń, spotkań, udziela rekomendacji i wsparcia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

30 DOFINANSOWANIE IMPREZ W MIEŚCIE DOFINANSOWANIE IMPREZ W MIEŚCIE - Wiosenny i Jesienny Wojewódzki Rajd Pieszy, - Polska Biega - Powiatowe Zawody Strzeleckie dla dzieci i młodzieży, - Powiatowa Olimpiada lekkoatletyczna dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, - Zawody Wędkarskie Maraton Karpiowy, - Turniej Bilarda Sportowego im. Davida Symondsa, - Brydż na PiknikuTurniej Brydża Sportowego - Zawody sportowe w kolarstwie górskim MTB, -Sztafetowe Biegi Przełajowe, -- Regaty żeglarskie, itd. - Bal Sportowca, który w 2011 roku został zastąpiony Mrągowską Galą Sportu

31 Wybrane IMPREZY sportowe World Harmony Run (Bieg Harmonii Świata ) Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

32 WOLONTARIAT SPORTOWY WOLONTARIAT PODCZAS POBYTU REPREZENTACJI CYPRU W RAMACH ELIOS 2010 WOLONTARIAT PODCZAS NMR STREETBALL CHALLENGE 2011 PROMOCJA WOLONTARIATU SPORTOWEGO PODCZAS MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI SPORT ZMIENIA WOLONTARIAT SPORTOWY – LOKALNE PARTNERSTWO MRĄGOW0 2011 PROMOCJA WOLONTARIATU SPORTOWEGO PODCZAS OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STREFA ORLIKA - PARTNERSTWO LOKALNE - POTENCJAŁ JEST W NAS! CENTRALNY OŚRODEK SPORTU TORWAR WARSZAWA 12.12.2011 PROMOCJA WOLONTARIATU SPORTOWEGO PODCZAS OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STREFA ORLIKA - PARTNERSTWO LOKALNE - POTENCJAŁ JEST W NAS! CENTRALNY OŚRODEK SPORTU TORWAR WARSZAWA 12.12.2011

33

34

35 MRĄGOWO – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH MRĄGOWO – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH

36 PODSUMOWANIE

37


Pobierz ppt "Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google