Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie projektu Aktywność liderów – szansą aktywności wszystkich słuchaczy UTW Ewaluacja

2 Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Jest systematycznym zbieraniem informacji – pozwala na ulepszanie podejmowanych działań jeszcze w trakcie ich realizacji, by odpowiedzieć na pytanie – czy zostały osiągnięte zamierzone cele. Ankiety – sposoby zbierania informacji

3 Analiza wyników ankiety: Moja wizja funkcjonowania i rozwoju UTW
Analiza wyników ankiety: Moja wizja funkcjonowania i rozwoju UTW. (oddano 57 wypełnionych ankiet) Jak oceniasz pracę Zarządu UTW (w skali 1-6)? – 36 – 63% 5 – 18 – 32% 4 – 3 – 5% 2. Czy jesteś zadowolony z oferty programowej UTW (w skali 1-6)? – 34 – 60% 5 – 17 – % Brak odpowiedzi – 1 %.

4 3. Czy tematyka wykładów jest interesująca ( w skali 1 – 6)
3. Czy tematyka wykładów jest interesująca ( w skali 1 – 6)? 6 – 23 – 40 % 5 – 16 – 28 % 4 – 11 – 19 % 3 – 6 – 11 % brak odpow. - 1 – 2 % Jak często uczęszczasz na wykłady: co tydzień – 25 – 34 % raz na miesiąc – 23 – 41 % rzadziej – 15 %.

5 5. Jakich wykładów brakuje:
BRAK ODPOWIEDZI – 19 – 33.3 %. Medycyna – 7 odp. Zdrowie – 6 odp. Prawo – 6 odp. Geriatria – 4 odp. Historia sztuki – 3 odp. Turystyka – 3 odp. Moda, psychologia, folozofia – po 2 odp. Przyroda, zdrowa żywnosć, teatr, film, kosmetyka. Archeologia, historia, biografie, religioznawstwo, historia literatury, teologia, makijaż 50+,seksuologia 50+, rozrywka, kultura, polonistyka – po 1 odp.

6 6. Na jakie zajęcia poza wykładami uczęszczasz:
Komputery – 22 odp. Gimnastyka – 21 odp. Język angielski – 15 odp. Fotografia – 8 odp. Inne języki obce – 7 odp. Brak odpowiedzi – 5 osób KCK, wycieczki, taniec – po 4 odp. Chór, kabaret, Nordig Walking – po 3 odp. Basen, brydż, plastyka, rękodzieło – po 2 odp. Filharmonia, SPK, sport – rekreacja – po 1 odp.

7 7. Które zajęcia lubisz/cenisz najbardziej i dlaczego:
Gimnastyka – 25 odp. (profilaktyka, ruch, relaks, zdrowie, profesjonalne prowadzenie, kontakt z innymi) Wszystkie – 15 odp. (zgodnie z zainteresowaniami, sympatyczna atmosfera) Lektoraty – 17 odp. (osoba prowadzącego, dostosowane do wieku i możliwości) Komputery – 13 odp. (wiedza, umiejętności) Język angielski – 12 odp. (zaangażowanie lektora, uaktywniają mózg, dobra atmosfera, spełniają oczekiwania) Fotografia – 11 odp. (wymiana doświadczeń i zdjęć, zastosowanie wiedzy w praktyce) Wykłady – 8 odp. Z podróży – 3 odp. Taniec – 6 odp. (relaks), Nordig Walking – 3 odp. Rękodzieło – 2 odp. (rozwija manualnie, wycisza, pobudza wyobraźnię)

8 Filharmonia, KCK, rowerki, chór, brydż – po 1 odp.
8. Jakich zajęć lub form aktywizacji brakuje: Nie wiem – 28 odp % Żadnych – 14 odp % Więcej wycieczek – 5 odp. (w tym piesze) Joga – 2 odp. Dyskoteki – 2 odp. Radzenie sobie ze stresem i ograniczeniami wieku, samoobrona, kosmetyka, moda, spotk. integr. z młodzieżą i w plenerze, internetowe forum dyskusyjne, medyczne, klub szachowy, teatr radiowy – po 1 odp.

9 9. Co zmieniłbyś w funkcjonowaniu UTW: - nic, bo jest ok. - 28 odp
9. Co zmieniłbyś w funkcjonowaniu UTW: - nic, bo jest ok odp % - bez zdania – 21 odp % więcej spotkań integracyjnych – 2 odp, środowiskowe zespoły UTW bazujące na szkołach, większe rozpropagowanie UTW, więcej spotkań i wykładów z medycyny, zapraszanie specjalistów na badania np. ciśnienia, cukru itp. przed wykładami, Zarząd - ( chociaż ocena była na 4)

10 10. Czy jesteś za ograniczeniem cyklu kształcenia na komputerach: - tak – 29 – 50 % - nie – 14 – 25 % bez zdania – 14 – 25 % 11. Czy byłbyś zainteresowany zajęciami seminaryjnymi i podsumowaniem dyplomem: Nie – 29 – 50 % Tak – 25 – 45 % (języki, negocjacje, komputery, literatura, historia sztuki, psychologia) Brak odpowiedzi – 3 – 5 %.

11 12. Jak się czujesz wśród studentów UTW (w skali 1–6): – 36 – 63 % – 16 – 28 % – 4 – 7 % – 1 – 2 % 13. Moja wizja funkcjonowania i rozwoju UTW to: Brak odpowiedzi – 24 – 42 % Bez zmian – 20 – 35 % Aktywizacja emerytów – 3 – 5 % Większe uaktywnienie liderów, więcej studentów, uwzględnienie potrzeb słuchaczy, różnorodność tematyczna wykładów, więcej medycyny, współpraca z UTW Pokarpacia, współpraca ze studentami stacjonarnymi – spotkania, kontakty z UTW Słowacji, Węgier, Rumunii, szkolenia psychologiczne, platforma internetowa – kontakt „każdy z każdym”.

12 Informacja o wysłanych wnioskach o dotacje poprzez Stowarzyszenie Przyjaciół UTW
„Pasja i zainteresowania sposobem trwałej aktywności” w ramach konkursu „Podniesienie poziomu życia osób starszych” Do Wojewody Podkarpackiego Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Do Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej – II edycja konkursu ASOS

13 Formy działalności UTW na które potrzebne są środki finansowe ujęte we wnioskach
Wyjazdowe warsztaty plenerowe oraz wystawy Sekcji Plastycznej i Fotograficznej. Praca dyregenta i dofinansowanie wyjazdu chóru na występ do UTW we Lwowie. Dofinasowanie wyjazdów na imprezy sportowo – rekreacyjne ( Olimpiada UTW, Rajd Starszaków). Wydanie Biuletynu Nr 13 – poświęconemu działalności Lektoratów Jezyków Obcych oraz Sekcji Komputerowej.

14 Informacje o działalności Zarządu UTW
Przekazanie Opiekunowi projektu Statutu po wstępnym zaakceptowaniu przez prawników UR. Przekazanie pisma do Panów Dziekanów przez Prorektora Wojciecha Walata o wskazanie przedstawicieli do Rady Programowej UTW. Prace nad auktualnieniem Regulaminu UTW – prośba o zgłaszanie propozycji zmian Wstępne ustalanie z Opiekunem: Zakończenie Roku Akademickiego – 11 czerwca, natomiast 18 czerwca - Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

15 Podsumowanie projektu
Wzajemne poznanie się, poznanie samego siebie, swoich reakcji i zachowań w różnych sytuacjach. Teoretyczne i praktyczne poznanie metod komunikacji, negocjacji, perswazji, pracy w zespole. Rola lidera, jego cechy charakterologiczne, ocena samego siebie, jako lidera. Umiejętności obsługi komputera oraz poznanie szerokich możliwości korzystania z cyfryzacji. Stworzenie więzi międzyludzkich, łatwiejsze zrozumienie innych, poprawienie komunikacji i metod pracy w zespole, utożsamienie się z UTW. Ocena własnych chęci aktywnej pracy na rzecz UTW, start w wyborach do władz samorządowych.

16 ANKIETA ewaluacyjna dla przypomnienia program warsztatów

17 Program szkoleniowy projektu ASOS
Moduł 1 – Wyjazd integracyjno - szkoleniowy do Czarnej (wprowadzenie do projektu, cele, dokumenty, organizacja warsztatów, wstępne zapoznawanie się). Moduły 2 – 9 – Integracja i komunikacja (poznanie się, budowanie zaufania, komunikacja społeczna, typy psychologiczne, perswazja, negocjacja, mediacja). Moduły 10 – 17 – Zarządzanie zasobami ludzkimi (asertywnosć, rola lidera, metody i style kierowania, aktywizowanie grupy, kreatywność w prezentacjach). Moduły 18 – 24 – Korzystanie z komputera (Word, Internet, poczta elektroniczna, strony www , zdjęcia, nagrywanie na pendrive, komórki - funkcje).

18 Realizatorzy bardzo serdecznie dziękują Liderom UTW za udział w projekcie


Pobierz ppt "Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google