Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram programu Lata ogłoszeniewnioskiocenazastrzeżenia rozpatrywani e zastrzeżeń listy projektów Realizacja i rozliczenie 2008r. 2009r. 31 X 200821.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram programu Lata ogłoszeniewnioskiocenazastrzeżenia rozpatrywani e zastrzeżeń listy projektów Realizacja i rozliczenie 2008r. 2009r. 31 X 200821."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Harmonogram programu Lata ogłoszeniewnioskiocenazastrzeżenia rozpatrywani e zastrzeżeń listy projektów Realizacja i rozliczenie 2008r. 2009r. 31 X XI XII XII XII XII r. 2010r. 1 VIII 2009 od 1 IX do 30 IX 2009 do 30 X 2009 do 7 XI 2009 do 14 XI 2009 do 28 XI r. 2011r. 1 VIII 2010 Od 1 IX do 30 IX 2010 do 30 X 2010 do 7 XI 2010 do 14 XI 2010 do 28 XI

4 Rozdysponowanie środków dotacji pomiędzy województwa dokonuje minister właściwy do spraw administracji publicznej. Podział środków dotacji na 2010r. i 2011r. w porównaniu z 2009r. przedstawia się następująco(w tysiącach złotych) Województwo i 2011Różnica dolnośląskie kujawsko - pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko – mazurskie wielkopolskie zachodnio – pomorskie OGÓŁEM

5 Łącznie (mb)Łącznie w tys. złIlość wniosków powiaty , ,0026 gminy , ,0081 łącznie , ,00107 EDYCJA I 2009/2010 INFORMACJA O WNIOSKACH ZŁOŻONYCH W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO NPPDL

6 Łącznie (mb)Łącznie w tyś. złIlość wniosków powiaty , ,427 gminy , ,281 łącznie , ,6108 INFORMACJA O WNIOSKACH ZŁOŻONYCH W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO NPPDL EDYCJA II 2009/2010

7 Ilość długość odcinka (w m.b.) Wnioskowany udział własny 2010 r. w tyś. zł. Rekomendowana przez Wojewodę kwota dotacji na 2010r w tys. Zł powiaty , , ,1 gminy , , ,9 łącznie , , Ilość długość odcinka(w m.b.) Wnioskowany udział własny 2010 r. w tyś. zł. Wnioskowana przez wnioskodawcę kwota dotacji na 2010r w tys. Zł powiaty , , ,5 gminy , ,1 łącznie , , ,6

8 EDYCJA II 2009/2010 Kwota do rozdysponowania w ramach edycji (w tys. Zł) GminyPowiaty 50% U C H W A Ł A Nr 157/2009 RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2009 r. 5.6 (…) W uzasadnionych przypadkach wojewoda może dokonać zmiany proporcji podziału kwoty dotacji. Zmiana proporcji podziału kwoty dotacji nie może przekroczyć 5 %, chyba że do dofinansowania zakwalifikowane zostały wszystkie wnioski dotyczące dróg gminnych lub dróg powiatowych, spełniające wymogi formalne. Zmiana proporcji podziału kwoty dotacji w edycji 45%55% Gminy Powiaty , ,

9 dł. Odcinka (w m. b.) Wkład własnyKwota wnioskowana Dotacja PRZEBUDOWA , , ,9 BUDOWA 6 312, ,17 776,95 904,4 REMONT 8 841, ,62 101,6 ŁĄCZNIE , , , ,9

10 DROGI POWIATOWE (19 wniosków) dł. Odcinka (w m. b.) Wkład własnyKwota wnioskowana Dotacja PRZEBUDOWA , , BUDOWA 5 078, REMONT , ,85 422,64 833,1 ŁĄCZNIE , , , ,1

11 Edycja II 2009/2010 Ilość wniosków zakwalifikowanych Ilość podpisanych umów Wartość dotacji do podpisanych umów Szacunkowa ilość zadań do realizacji z kolejnych oszczędności Gminy ,85 W tym z oszczędności ,85 Powiaty ,8- W tym z oszczędności ,3- Razem ,65 W tym z oszczędności ,15

12 U C H W A Ł A Nr 157/2009 RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011" 6.6. Ustala się następujące merytoryczne obszary oceny wniosków: 1. wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wnioskodawca musi wykazać na podstawie faktów, np. danych Policji, w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i w jakiej skali, poprzez oszacowanie liczby osób – beneficjentów projektu ) w skali ocen od 0 do 15 punktów; 2.spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa (preferowane będą projekty: w przypadku powiatów - dotyczące dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych, a w przypadku gmin – dotyczące dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych) w skali ocen od 0 do 10 punktów; 3. współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy gminami lub między gminą a powiatem albo między sąsiadującymi powiatami, lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi) w skali ocen od 0 do 5 punktów. 4. Zgodnie z projektem uchwały Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010r. Wnioskom, którymi objęte zostały odcinki dróg zniszczone lub uszkodzone w 2010r. w wyniku powodzi lub osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, przyznaje się dodatkowo 10 punktów wliczanych do sumy uzyskanych punktów.

13 Obszar oceny wniosku KryteriaSkala Propozycje Konwentu Starostów Woj. Św r Skala (łączni e) 1) Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 1. Wykonanie oświetlenia ulicznego0-3 pkt0-1 pkt max 15 pkt 2. Budowa chodników0-3 pkt 3. Podniesienie parametrów technicznych i użytkowych0-3 pkt0-5 pkt 4. Przebudowa skrzyżowań0-3 pkt0-3 lub 0-4 pkt 5. Inne środki poprawy bezpieczeństwa (np. oświetlone przejście dla pieszych, budowa zatok, usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej, oznakowanie poziome grubowarstwowe, skala projektu) 0-3 pktbez zmian 2) Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa 1. Łączność z drogami wyższej kategorii0-5 pktbez zmian max 10 pkt 2. Zamierzenia etapowe z określonym efektem końcowym0-3 pkt0-2 pkt 3. Czy droga objęta projektem jest wykorzystywana przez komunikację zbiorową lub ułatwia dojazd do obiektów użyteczności publicznej/ lokalnych ośrodków gospodarczych 0-2 pkt 0-3 pkt 3) Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Współfinansowanie projektu przez partnerów (uwzględniając procentowy udział partnerów w projekcie) 0-5 pktbez zmianmax 5 pkt RAZEM30 pkt Karta oceny merytorycznej NPPDL

14 r. Ogłoszenie w Internecie o naborze wniosków w ramach Programu Wieloletniego na 2011 r. 1 – r. Nabór wniosków na rok 2011 do r. Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie; Ogłoszenie przez wojewodów list rankingowych wniosków na 2011 r. do r. Zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list rankingowych do r. Rozpatrywanie zastrzeżeń przez komisje wojewódzkie. do r. Zatwierdzenie list rankingowych 2011 r. przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej do r. Rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji 2011 r. do r. Realizacja inwestycji 2011 r. do r. Rozliczenie inwestycji 2011 r.

15

16

17

18

19


Pobierz ppt "Harmonogram programu Lata ogłoszeniewnioskiocenazastrzeżenia rozpatrywani e zastrzeżeń listy projektów Realizacja i rozliczenie 2008r. 2009r. 31 X 200821."

Podobne prezentacje


Reklamy Google