Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram programu Lata ogłoszeniewnioskiocenazastrzeżenia rozpatrywani e zastrzeżeń listy projektów Realizacja i rozliczenie 2008r. 2009r. 31 X 200821.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram programu Lata ogłoszeniewnioskiocenazastrzeżenia rozpatrywani e zastrzeżeń listy projektów Realizacja i rozliczenie 2008r. 2009r. 31 X 200821."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Harmonogram programu Lata ogłoszeniewnioskiocenazastrzeżenia rozpatrywani e zastrzeżeń listy projektów Realizacja i rozliczenie 2008r. 2009r. 31 X 200821 XI 20085 XII 200812 XII 200819 XII 2008 31 XII 2008 2009 2009r. 2010r. 1 VIII 2009 od 1 IX do 30 IX 2009 do 30 X 2009 do 7 XI 2009 do 14 XI 2009 do 28 XI 2009 2010 2010r. 2011r. 1 VIII 2010 Od 1 IX do 30 IX 2010 do 30 X 2010 do 7 XI 2010 do 14 XI 2010 do 28 XI 2010 2011

4 Rozdysponowanie środków dotacji pomiędzy województwa dokonuje minister właściwy do spraw administracji publicznej. Podział środków dotacji na 2010r. i 2011r. w porównaniu z 2009r. przedstawia się następująco(w tysiącach złotych) Województwo20092010 i 2011Różnica dolnośląskie62 50065 7853 285 kujawsko - pomorskie 62 50058 895- 3 605 lubelskie62 50066 3753 875 lubuskie62 50046 960- 15 540 łódzkie62 50064 0001 500 małopolskie62 50071 5009 000 mazowieckie62 50092 50030 000 opolskie62 50046 225- 16 275 podkarpackie62 50059 270- 3 230 podlaskie62 50053 880- 8 620 pomorskie62 50056 540- 5 960 śląskie62 50072 3009 800 świętokrzyskie62 50052 540- 9 960 warmińsko – mazurskie 62 50056 320- 6 180 wielkopolskie62 50079 49016 990 zachodnio – pomorskie 62 50057 590- 4 910 OGÓŁEM1 000 000 -

5 Łącznie (mb)Łącznie w tys. złIlość wniosków powiaty 122 247,0029 269,0026 gminy 127 333,0333 232,0081 łącznie 249 607,0362 500,00107 EDYCJA I 2009/2010 INFORMACJA O WNIOSKACH ZŁOŻONYCH W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO NPPDL

6 Łącznie (mb)Łącznie w tyś. złIlość wniosków powiaty 170 486,0048 539,427 gminy 195 029,8463 474,281 łącznie 365 515,84112 013,6108 INFORMACJA O WNIOSKACH ZŁOŻONYCH W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO NPPDL EDYCJA II 2009/2010

7 Ilość długość odcinka (w m.b.) Wnioskowany udział własny 2010 r. w tyś. zł. Rekomendowana przez Wojewodę kwota dotacji na 2010r w tys. Zł powiaty19 93 832, 0034 604,627 372,1 gminy20 43 879, 5529 044, 125 167,9 łącznie39137 711, 5563 648, 752 540 Ilość długość odcinka(w m.b.) Wnioskowany udział własny 2010 r. w tyś. zł. Wnioskowana przez wnioskodawcę kwota dotacji na 2010r w tys. Zł powiaty8 76 654,0013 934,813 934,5 gminy61 151 150,2934 430,1 łącznie69 227 804,2948 364,948 364,6

8 EDYCJA II 2009/2010 Kwota do rozdysponowania w ramach edycji (w tys. Zł) 52 540 GminyPowiaty 50% U C H W A Ł A Nr 157/2009 RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2009 r. 5.6 (…) W uzasadnionych przypadkach wojewoda może dokonać zmiany proporcji podziału kwoty dotacji. Zmiana proporcji podziału kwoty dotacji nie może przekroczyć 5 %, chyba że do dofinansowania zakwalifikowane zostały wszystkie wnioski dotyczące dróg gminnych lub dróg powiatowych, spełniające wymogi formalne. Zmiana proporcji podziału kwoty dotacji w edycji 45%55% 52 540 Gminy Powiaty 27 372,125 167,9 26 270

9 dł. Odcinka (w m. b.) Wkład własnyKwota wnioskowana Dotacja PRZEBUDOWA 28 726,4517 691,417 161,9 BUDOWA 6 312,109 246,17 776,95 904,4 REMONT 8 841,002 106,62 101,6 ŁĄCZNIE 43 879,5529 044,127 040,425 167,9

10 DROGI POWIATOWE (19 wniosków) dł. Odcinka (w m. b.) Wkład własnyKwota wnioskowana Dotacja PRZEBUDOWA 65 800,0026 181,826 14619 539 BUDOWA 5 078,003 000 REMONT 22 954,005 422,85 422,64 833,1 ŁĄCZNIE 93 832,0034 604,634 568,627 372,1

11 Edycja II 2009/2010 Ilość wniosków zakwalifikowanych Ilość podpisanych umów Wartość dotacji do podpisanych umów Szacunkowa ilość zadań do realizacji z kolejnych oszczędności Gminy 322721 089,85 W tym z oszczędności 1274 216,85 Powiaty 262528 170,8- W tym z oszczędności 763 278,3- Razem 585249 260,65 W tym z oszczędności 19137 495,15

12 U C H W A Ł A Nr 157/2009 RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011" 6.6. Ustala się następujące merytoryczne obszary oceny wniosków: 1. wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wnioskodawca musi wykazać na podstawie faktów, np. danych Policji, w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i w jakiej skali, poprzez oszacowanie liczby osób – beneficjentów projektu ) w skali ocen od 0 do 15 punktów; 2.spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa (preferowane będą projekty: w przypadku powiatów - dotyczące dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych, a w przypadku gmin – dotyczące dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych) w skali ocen od 0 do 10 punktów; 3. współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy gminami lub między gminą a powiatem albo między sąsiadującymi powiatami, lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi) w skali ocen od 0 do 5 punktów. 4. Zgodnie z projektem uchwały Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010r. Wnioskom, którymi objęte zostały odcinki dróg zniszczone lub uszkodzone w 2010r. w wyniku powodzi lub osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, przyznaje się dodatkowo 10 punktów wliczanych do sumy uzyskanych punktów.

13 Obszar oceny wniosku KryteriaSkala Propozycje Konwentu Starostów Woj. Św. 15.07.2010r Skala (łączni e) 1) Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 1. Wykonanie oświetlenia ulicznego0-3 pkt0-1 pkt max 15 pkt 2. Budowa chodników0-3 pkt 3. Podniesienie parametrów technicznych i użytkowych0-3 pkt0-5 pkt 4. Przebudowa skrzyżowań0-3 pkt0-3 lub 0-4 pkt 5. Inne środki poprawy bezpieczeństwa (np. oświetlone przejście dla pieszych, budowa zatok, usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej, oznakowanie poziome grubowarstwowe, skala projektu) 0-3 pktbez zmian 2) Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa 1. Łączność z drogami wyższej kategorii0-5 pktbez zmian max 10 pkt 2. Zamierzenia etapowe z określonym efektem końcowym0-3 pkt0-2 pkt 3. Czy droga objęta projektem jest wykorzystywana przez komunikację zbiorową lub ułatwia dojazd do obiektów użyteczności publicznej/ lokalnych ośrodków gospodarczych 0-2 pkt 0-3 pkt 3) Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Współfinansowanie projektu przez partnerów (uwzględniając procentowy udział partnerów w projekcie) 0-5 pktbez zmianmax 5 pkt RAZEM30 pkt Karta oceny merytorycznej NPPDL 2008-2011

14 1.08.2010 r. Ogłoszenie w Internecie o naborze wniosków w ramach Programu Wieloletniego na 2011 r. 1 – 30.09.2010 r. Nabór wniosków na rok 2011 do 30.10.2010 r. Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie; Ogłoszenie przez wojewodów list rankingowych wniosków na 2011 r. do 7.11.2010 r. Zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list rankingowych do 14.11.2010 r. Rozpatrywanie zastrzeżeń przez komisje wojewódzkie. do 28.11.2010 r. Zatwierdzenie list rankingowych 2011 r. przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej do 31.03.2011 r. Rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji 2011 r. do 30.11.2011 r. Realizacja inwestycji 2011 r. do 31.12.2011 r. Rozliczenie inwestycji 2011 r.

15

16

17

18

19


Pobierz ppt "Harmonogram programu Lata ogłoszeniewnioskiocenazastrzeżenia rozpatrywani e zastrzeżeń listy projektów Realizacja i rozliczenie 2008r. 2009r. 31 X 200821."

Podobne prezentacje


Reklamy Google