Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bateria słoneczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bateria słoneczna."— Zapis prezentacji:

1 Bateria słoneczna

2 Fotodioda vs bateria słoneczna
-dla fotodiody interesujący jest tylko zakres długości fal l w pobliżu piku czułości; -dla baterii – im szerszy zakres tym lepiej; -fotodioda powinna mieć małą pojemność C, gdyż stała czasowa decydująca o szybkości odpowiedzi fotodiody z punktu widzenia obwodu elektrycznego = RDC. Dlatego fotodioda powinna mieć małą powierzchnię; -bateria powinna mieć dużą powierzchnię aby duża ilość fotonów docierała do złącza; -dla fotodiody najważniejszym parametrem jest wydajność kwantowa; -dla baterii – sprawność baterii.

3 Parametry użytkowe fotodiody
Ri = Parametry użytkowe fotodiody Wydajność kwantowa fotodiody: Czułość prądowa fotodiody: Czułość napięciowa fotodiody: Przy pracy fotodiody bez polaryzacji zewnętrznej dominuje szum Johnsona – Nyquista i detekcyjność wyraża się wzorem:

4 Fotodioda p-i-n

5 Fotodioda M-S.

6 Rodzaje fotodiod Fotodiody na heterozłączach. Fotodiody lawinowe

7 Kopaliny – konwencjonalne źródła energii
Zasoby kopalin (optymistyczne prognozy) (Oil & Gas Journal, World Oil) przy obecnym poziomie konsumpcji energii, wystarczą na: Węgiel lat Olej lata Gaz lat Ze względu na rosnącą konsumpcję, przewiduje się, że każde z w.w źródeł energii wyczerpie się szybciej. Według teorii Hubberta, zależność wykorzystania źródeł w funkcji czasu podlega krzywej dzwonowej.

8 Ewolucja światowych zasobów oleju według teorii Hubberta

9 Odnawialne źródła energii
Przewiduje się, że odnawialne źródła energii będą stanowić istotny składnik zasobów energetycznych w okresie najbliższych 25 lat Główne przyczyny: Rosnące zapotrzebowanie energetyczne Spadek produkcji paliw konwencjonalnych Spadek cen odnawialnych źródeł energii Ekologia

10 Przyszłość odnawialnych źródeł energii
300 200 ExaJ 2060 2040 100 2020 1999 węgiel gaz ropa wiatr Słońce woda Geo e. jądrowa biomasa Źródło: Royal Dutch Shell Group 1exaJ=1018J

11 Fotowoltaika Jest to metoda wytwarzania energii elektrycznej poprzez konwersję promieniowania słonecznego bezpośrednio na prąd elektryczny. Konwersja odbywa się w półprzewodnikach, w których zachodzi efekt fotowoltaiczny. Podstawowym elementem fotowoltaicznym jest ogniwo, z którego wykonuje się panele (zestaw wielu ogniw) i matryce paneli. Fotowoltaika rozwija się dynamicznie. Moc generowana przy pomocy ogniw fotowoltaicznych pod koniec roku 2011 wynosiła 69 GW . Całkowita energia wytwarzana w ciągu roku jest równa ok. 80 miliardów kWh. Jest to energia wystarczająca do pokrycia rocznego zapotrzebowania 20 millionów gospodarstw domowych. W chwili obecnej, fotowoltaika jest trzecim najważniejszym odnawialnym źródłem energii obok elektrowni wodnej i wiatrowej. Ponad 100 krajów stosuje fotowoltaiczne źródła energii. Instalacje fotowoltaiczne są montowane bądź w gruncie bądź na dachach.

12 Produkcja fotoogniw w latach 2001-2010
12

13 Dlaczego energia słoneczna?
Konwersja energii słonecznej z 1% obszaru Ziemi, z 10% wydajnością wystarczy na zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego w ilości dwukrotnie większej niż konsumowane obecnie!

14

15 Słońce strefa konwekcji strefa reakcji termojądr. strefa radiacyjna
w strefie konwekcji energia jest transport. na zewnątrz energia produkowana w rdzeniu jest transport. na zewnątrz przez fotony strefa reakcji termojądr. w jądrze zachodzą reakcje termojądrowe strefa radiacyjna

16 Równowaga hydrostatyczna
Siła ciśnienia termicznego skierowana na zewnątrz jest równoważona przez siłę grawitacji

17 Synteza termojądrowa na Słońcu
Cykl p-p

18 Energia słoneczna Synteza 1 kg wodoru daje 7.1 grama masy zamienionej na energię: E = mc2 = kg x (3x108 m/s)2 = 6.4x1014 J Jasność Słońca 3.83x1026 W, W każdej sekundzie 675 milionów ton H jest zamieniane na 653 milionów ton He z równoczesną zamianą około 22 milionów ton materii na energię.

19 Promieniowanie słoneczne
AM - ilość masy powietrza, przez którą przechodzi światło AMO - stała słoneczna 1.37 KW/m2 AMX=AM1/cos φ Słońce jest najważniejszym źródłem energii na Ziemi: do powierzchni atmosfery w południe na równiku dociera moc równa stałej słonecznej P=1,37 kW/m2. Wartość tej mocy przyjęło się oznaczać jako AM (air mass) 0. Energia promieniowania słonecznego jest częściowo absorbowana przez atmosferę, tak więc do powierzchni dociera ok. 73 % (A.M. 1). Na naszej szerokości geograficznej za standard przyjmuje się wartość mocy odpowiadającej ok. AM 1.5 równą 800 W/m2. Wydajności ogniw słonecznych są podawane właśnie dla tej standardowej mocy promieniowania. Na obszarze Polski całkowita wartość energii słonecznej docierającej średnio w ciągu roku wynosi ok kWh/m2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce wynosi ok kWh

20 Oprócz całkowitej mocy, ważnym parametrem promieniowania słonecznego, który trzeba
uwzględniać projektując urządzenie do jego wykorzystywania, jest rozkład spektralny. Maksimum tego rozkładu znajduje się dla długości fali λ = 550 nm, ok. 90% fotonów zawiera się w obszarze energii odpowiadającym długościom fali pomiędzy 250 a 1540 nm, a sam rozkład dosyć dobrze można przybliżyć rozkładem promieniowania Plancka ciała doskonale czarnego w T=5520 K.

21 Bateria słoneczna - dlaczego jest to atrakcyjne źródło energii?
Nie wymaga zasilania – nie konsumuje paliwa Nie degraduje środowiska Posiada wysoki wskaźnik mocy do wagi

22 Bateria słoneczna Urządzenie, które zamienia energię słoneczną w energię elektryczną. Jest podobne do baterii, bo dostarcza mocy prądu stałego. Różni się od baterii, bo napięcie które wytwarza zależy od oporności obciążenia.

23 Promieniowanie słoneczne
Światło widzialne – długość fali 0.38mm < l < 0.76mm E B fala strumień fotonów

24 Historia 1839 – efekt PV zaobserwowany przez Becquerela.
1870s – fotoogniwo selenowe 2% - Hertz. – wyjaśnienie zewnętrznego efektu fotoelektrycznego przez A. Einsteina. 1930s – pierwszy miernik światła (fotoogniwo na bazie tlenku miedzi bądź selenu); zastosowanie w fotografice – fotoogniwo krzemowe (4%) - Bell Laboratories – fotoogniwo w kosmosie (satelita U.S. Vanguard).

25 Półprzewodniki - elektrony i dziury
W półprzewodnikach występuje absorpcja światła, gdy energia fotonu jest większa od przerwy wzbronionej półprzewodnika

26 Absorpcja światła w półprzewodnikach
Występuje, gdy energia fotonu jest większa od przerwy wzbronionej półprzewodnika Absorpcja światła w półprzewodniku (CdS)

27 Złącze p-n dioda półprzewodnikowa
Charakterystyka I-V - nieliniowa Polaryzacja w kier. przewodzenia n p V I A + - + - A A + - Polaryzacja zaporowa

28 Bateria – to też złącze p-n
Jak to działa? jest to złącze p-n światło jest absorbowane dla tworzą się pary elektron-dziura, które są separowane przez pole w złączu i transportowane przez złącze

29 Efekt fotowoltaiczny Tak nazywa się efekt pojawiania się prądu/napięcia w oświetlonym złączu p-n - baterii słonecznej

30 Bateria słoneczna gdy powstaje złącze p-n, dziury z obszaru p dyfundują do obszaru typu n, elektrony z n do p; powstaje pole elektryczne; to pole powoduje, że prąd łatwo płynie w jednym kierunku a przepływ w drugim kierunku jest utrudniony; to pole również separuje elektrony i dziury, które zostały wykreowane przez zaabsorbowane światło. dzięki tej separacji można uzyskać moc elektryczną. P N Dodatnie dziury +ujemnie naładowane nieruchome akceptory Ujemne elektrony + dodatnio naładowane nieruchome donory E P N dziury - + elektrony Tylko naładowane donory/akceptory (obszar zubożony)

31 Efekt fotowoltaiczny Isc = q Nph(Eg)~ F
Światło jest absorbowane, tworzą się pary elektron-dziura, które są separowane przez pole w złączu i transportowane przez złącze –gdy złącze jest zwarte - płynie prąd zwarcia, Isc. - E C V EF hf ID (A) VD (V) Isc Isc = q Nph(Eg)~ F

32 Id = Io [exp(eVoc /kT)-1]
Złącze rozwarte ID (A) VD (V) EC EV qVbi qVOC Voc Gdy jest rozwarte pojawia się fotonapięcie, Voc. Temu napięciu towarzyszy prąd: Id = Io [exp(eVoc /kT)-1] Ten prąd równoważy w rozwartym oświetlonym złączu p-n maksymalny prąd fotogeneracji, czyli Isc: Isc – Id = 0

33 Isc = Id = Io [exp(eVoc /kT)-1]
Złącze rozwarte Isc = Id = Io [exp(eVoc /kT)-1] Po przekształceniu: Ponieważ Isc ~F, to

34 Charakterystyka I-V Światło generuje parę elektron-dziura
Pole elektryczne porusza nośniki: elektrony w stronę n a dziury w stronę p Zatem przez opornik płynie prąd wsteczny IL Ten prąd powoduje pojawienie sią spadku napięcia V na oporze RL . Napięcie V polaryzuje złącze w kierunku przewodzenia: pojawia się więc prąd IF Całkowity prąd:

35 Bateria obciążona oporem RL

36 Parametry Współczynnik wypełnienia Sprawność
Im i Vm – prąd i napięcie odpowiadające punktowi mocy maksymalnej, Isc i Voc – prąd zwarcia i napięcie rozwarcia W IV ćwiartce charakterystyki jest generowana moc:

37 Oporność szeregowa Rzeczywista charakterystyka I – V baterii słonecznej. Rs – oporność szeregowa.

38 Wpływ oporności upływu Rsh na charakterystykę I-V baterii słonecznej
Oporność upływu Wpływ oporności upływu Rsh na charakterystykę I-V baterii słonecznej

39 Rzeczywista charakterystyka I – V

40 Straty sprawności w ogniwach
1 – termalizacja 2 i 3 - straty na złączu i na kontaktach 4 - straty na rekombinację

41 Straty sprawności w ogniwach
1 - termalizacja Nph jest liczbą fotonów o energii równej Eg . 2 i 3 - straty na złączu i na kontaktach 4 - straty na rekombinację

42 Fotoefekt zielona dioda świecąca jest jednocześnie fotodiodą czułą na światło zielone (lub mające większą energię – niebieskie i fioletowe)

43 Krzem polikrystaliczny monokrystaliczny
Średnica 300 mm, długość 1.5 m (bez stożkowych zakończeń) i waga 275 kg.

44 Ogniwa I generacji: krzem krystaliczny i polikrystaliczny
za: Wysoka sprawność (14-25%) Opanowana technologia Stabilny przeciw: Droga produkcja Niski współczynnik absorpcji Potrzeba dużej ilości drogiego surowca wysokiej jakości (ok. 0.25mm aby zaabsorbować większość światła)

45 Materiały stosowane na ogniwa
Współczynnik absorpcji w funkcji długości fali dla krzemu krystalicznego i amorficznego i innych materiałów stosowanych na baterie słoneczne.

46 Baterie słoneczne I generacji
Krzem monokrystaliczny Warstwy antyrefleksyjne z tlenku krzemu odbijają więcej światła ultrafioletowego i niebieskiego niż czerwonego, dlatego mają niebieskie zabarwienie. Jeśli warstwa antyrefleksyjna jest wykonana z azotku krzemu, może mieć inną barwę.

47 Ogniwo krzemowe na złączu p-n
Ogniwo krzemowe na złączu p-n. Górny rysunek – widok z góry; dolny – przekrój poprzeczny przez złącze.

48 Krystaliczny krzem Amorficzny krzem

49 Ogniwa II generacji: krzem amorficzny
za: Duży współczynnik absorpcji (nie trzeba dużej ilości materiału) Opanowana technologia Łatwo zintegrować z budynkiem Doskonały pod względem ekologicznym Tańszy od szkła, metalu lub plastiku, na którym jest osadzany przeciw: Niskie sprawności 7-10% Niestabilny – ulega degradacji pod wpływem światła

50 ogniwa cienkowarstwowe
Ogniwa II generacji: ogniwa cienkowarstwowe Krzem amorficzny Ogniwa tandemowe na krzemie amorficznym CIGS (CuInGaSe2) lub CIS (CuInS) CdTe Rekord wydajności dla ogniwa na podłożu polimerowym: 20.4%

51 Ogniwo II generacji CdTe/CdS
CdTe : Eg =1.5 eV; współczynnik absorpcji 10x większy niż dla Si CdS : Eg=2.5 eV; „okno” Ograniczenia : Zła jakość kontaktu do p-CdTe (~ 0.1 Wcm2)

52 „Odwrócone” ogniwo cienkowarstwowe
p-diament (Eg= 5.5 eV) – „okno” n-CdTe layer jako warstwa absorbcyjna

53 III generacja Ogniwa wielozłączowe
Ogniwa polimerowe i organiczne (niska wydajność – 5%) Na nanorurkach węglowych (b. duża powierzchnia) Z kropkami kwantowymi Na gorących nośnikach

54 Widmo wykorzystywane przez ogniwo Si

55 Ogniwo wielozłączowe sprawność > 40%!

56 III generacja -ogniwa DSSC
Roztwór TiO2 (półprzewodnik) jest nakładany na szkło Warstwa jest wygrzewana aby utworzyć pory Całość jest zanurzana w elektrolicie zawierającym fotoczuły barwnik (np. pochodna chlorofilu) Kropla elektrolitu I- jest wpuszczana w pory warstwy TiO2, elektrolit dyfunduje. Barwnik jest zaadsorbowany przez nanocząstkę TiO2. Na wierzchu nakładana jest platynowa elektroda zliczająca

57 Ewolucja rekordowych sprawności

58 Panele Z reguły na pojedynczym ogniwie napięcie rozwarcia nieznacznie przekracza 0,5V i 2W mocy, dlatego aby uzyskać bardziej użyteczne napięcie i większą moc ogniwa są łączone. Z połączenia od kilku do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu ogniw uzyskujemy moduł (panel), którego napięcie wynosi 12V, a moc nie przekracza 80W. Coraz częściej spotyka się również panele o napięciu 24V i więcej, których moc może przekraczać nawet 200W (zdjęcie po prawej).

59 Jak podnieść sprawność ogniw?
Koncentratory światła Systemy śledzące

60 Ogniwa wielopasmowe Środkowe pasmo tworzone jest przez poziomy domieszkowe. W procesie 3 biorą udział fonony Graniczna sprawność teoretyczna %

61 Ogniwa wyżłobione Większa powierzchnia złącza
Wyższa sprawność( > 20%)

62 Teksturyzacja powierzchni

63 Elektrownie słoneczne dziś
Obecnie fotoogniwa wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej na coraz większą skalę. Na przykład, fotowoltaiczna elektrownia słoneczna w Beneixama (Hiszpania) ma moc 20 MW. Składa się ze paneli z ogniwami z polikrystalicznego krzemu o łącznej powierzchni 50 ha. Aktualnie w Arizonie, w Gila Bend planowana jest elektrownia o mocy 280 MW (ok ha).

64 Elektrownia słoneczna w Indiach

65 Alcatraz

66 Zastosowania Na Wyspach Kanaryjskich i w południowej Hiszpanii woda pitna jest uzyskiwana w procesie odsalania wody morskiej (odwrócona osmoza). Urządzenia odsalające pracują zasilane bateriami słonecznymi Latarki LED zasilane bateriami ładowanymi w ciągu dnia przy pomocy małego modułu fotowoltaicznego o mocy ~5W. Czas pracy 3h-8h Laptop

67 Solarny samochód i parking

68 Baza Nellis Air Force USA; panele śledzą trajektorię Słońca

69 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bateria słoneczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google